:

Vilket datum ska arbetsgivaravgifter betalas?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket datum ska arbetsgivaravgifter betalas?
 2. När ska arbetsgivaravgifter betalas till Skatteverket?
 3. Hur länge betalar man arbetsgivaravgift?
 4. Hur ofta betalas arbetsgivaravgifter?
 5. Vad händer om man inte betalar arbetsgivaravgift i tid?
 6. När ska arbetsgivaravgifter betalas till Skatteverket 2023?
 7. Hur deklarerar man arbetsgivaravgifter?
 8. Vad händer om arbetsgivaren inte betalar arbetsgivaravgift?
 9. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?
 10. Måste man betala arbetsgivaravgift för sig själv?
 11. Hur deklarera arbetsgivaravgifter?
 12. Är skatt och arbetsgivaravgift samma sak?
 13. Måste man alltid betala arbetsgivaravgift?
 14. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 15. Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?
 16. Hur mycket är arbetsgivaravgiften i januari 2016?
 17. Vad är arbetsgivaravgift?
 18. Hur ska du betala arbetsgivaravgiften till Skatteverket?
 19. Hur mycket är arbetsgivaravgiften i januari 2016?
 20. Vad är arbetsgivaravgift?
 21. Hur ska du betala arbetsgivaravgiften till Skatteverket?

Vilket datum ska arbetsgivaravgifter betalas?

Arbetsgivaravgiften och den avdragna skatten ska vara betald och finnas på Skatteverkets konto senast den sista inlämningsdagen för din arbetsgivardeklaration. Detta gäller inte om du även är registrerad för moms och har en omsättning som överstiger 40 miljoner kronor. I dessa fall ska arbetsgivaravgiften och den avdragna skatten vara betald senast den 12 (den 17 i januari) i samma månad som inlämningsdagen.

När ska arbetsgivaravgifter betalas till Skatteverket?

Du behöver bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden. Är lönen högre betalar du full arbetsgivaravgift på totalt 31,42 %. Ålderspensionsavgiften är 10,21 %. För inkomst

Hur länge betalar man arbetsgivaravgift?

Nej, ingen ansökan behövs. Du som arbetsgivare ska betala ut sjuklön till dina anställda precis som vanligt. Som arbetsgivare lämnar du varje månad in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket och fyller i sjuklönekostnaden.

Skatteverket meddelar i sin tur Försäkringskassan om dina sjuklönekostnader och lönekostnader. Utifrån dessa uppgifter beslutar Försäkringskassan om din ersättning. Försäkringskassan betalar ut ersättningsbeloppet till ditt skattekonto hos Skatteverket. Du kan själv begära utbetalning av pengarna eller låta dem stå kvar för att täcka skatter och avgifter som ska betalas. Mer information om hur du begär utbetalning från skattekontot finns på Skatteverkets webbplats.

Utbetalning från skattekontoret — för dig som är företagare (skatteverket.se)

Hur ofta betalas arbetsgivaravgifter?

Betala till Skatteverkets bankgiro 5050-1055 via din internetbank eller med inbetalningskort. När du betalar via internetbank behöver du veta ditt eller företagets unika OCR-nummer.

Vad händer om man inte betalar arbetsgivaravgift i tid?

Om du inte sköter bokföringen i din näringsverksamhet, kan det få till följd att det uppstår en fara för att till exempel Skatteverkets skattekontroll försvåras.

När ska arbetsgivaravgifter betalas till Skatteverket 2023?

Arbetsgivardeklaration ska innehålla information om löner, olika förmåner, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för de som är anställda i företaget. Lön är normalt en ersättning för arbete som utförts. En förmån är en ersättning som ges på annat sätt än i pengar, exempelvis kostförmån när den anställde inte behöver betala för mat eller bilförmån när företaget betalar för den anställdes bil. Arbetsgivaravgiften är en avgift som används för att täcka kostnader i samhället för bland annat sjukvård, pension och föräldraledighet. Den avdragna skatten är i första hand kommunal skatt som används för att täcka kostnader för kommunen där den anställde bor. Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt betalas till Skatteverket.

Arbetsgivardeklaration ska också innehålla information om betalningsmottagare, det vill säga vem som tar emot lön eller förmåner, för samtliga anställda.

Hur deklarerar man arbetsgivaravgifter?

En del i varje månads lönekörning är att skapa och skicka in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Genom arbetsgivardeklarationen redovisas arbetsgivaravgifter och den dragna preliminärskatten.

Från och med januari 2019, och för vissa arbetsgivare redan juli 2018, gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen. Förändringen innebär att den som är arbetsgivarregistrerad ska redovisa utbetalningar och gjorda skatteavdrag per person varje månad. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå.

Vad händer om arbetsgivaren inte betalar arbetsgivaravgift?

Nu är det dags att deklarera inkomst. En del gör den obehagliga upptäckten att deras anställning och inkomst saknas i den förtryckta blanketten. Skatteverkets Eva Bodén reder ut vad du ska göra om din arbetsgivare inte betalat in din skatt och sociala avgifter.

Är skatt dragen enligt lönespecifikationerna, men skatteinbetalningar saknas på den förtryckta deklarationen? Foto: Istockphoto, Fia-Lotta Bratt/Skatteverket

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Hem > H > Hur Långt Bak I Tiden Kan Skatteverket Granska?

Har man inte lämnat uppgift alls om inkomsten eller om man angett fel information i deklarationen kan Skatteverket gå tillbaka fem år och upptaxera (under 2015 kan Skatteverket gå tillbaka till 2009 och upptaxera).

Måste man betala arbetsgivaravgift för sig själv?

Arbetsgivaravgifter är precis som det låter, en avgift som arbetsgivaren betalar för den anställda och som även går under benämningen sociala avgifter. Själva avgiften används till det grundläggande sociala försäkringsskyddet som bland annat omfattar ålderspension, sjukvård och social omsorg. Arbetsgivaravgifter ska betalas in till Skatteverket. En full arbetsgivaravgift är 31,42% av den bruttolön som betalas ut. Man behöver inte betala in arbetsgivaravgifter utan anställda, mer än för sig själv.

Avgiften måste betalas för varje enskild person som arbetar, oavsett om man har en arbetsgivare eller om man är sin egen arbetsgivare, frågan är bara vem som betalar och hur den betalas. Vi har tagit fram tre exempelscenarios här nedan för att du enkelt ska förstå hur det fungerar med betalning av egenavgifter i just din situation:

Hur deklarera arbetsgivaravgifter?

Du ska lämna arbetsgivardeklaration varje månad om något av följande stämmer in på ditt företag eller din förening:

 • Du är skyldig att göra skatteavdrag.
 • Du är skyldig att göra skatteavdrag enligt lagen om SINK och A-SINK.
 • Du är skyldig att redovisa arbetsgivaravgifter.
 • Du har gjort ett skatteavdrag utan att behöva det.
 • Du är skyldig att redovisa ålderspensionsavgift

Företag eller föreningar som har betalat ut ersättning men inte uppfyller någon av punkterna ovan kan behöva redovisa utbetalningar i en kontrolluppgift i stället.

Är skatt och arbetsgivaravgift samma sak?

30 juni 2023

Arbetsbeskattningen består av två komponenter: inkomstskatten och arbetsgivaravgiften. Medan den förstnämnda är tydlig för den enskilde, bl.a. genom preliminärskatteavdraget, kan samma sak inte sägas för arbetsgivaravgiften. Den bristande transparensen är problematisk mot bakgrund av att de båda komponenterna rent storleksmässigt är ungefär jämbördiga. Arbetsgivaravgiften behöver därför synliggöras bättre. Detta kan göras på flera sätt, exempelvis genom att den redovisas på lönebesked (läs mer om det här). En liknande åtgärd vore att visa den på våra slutskattebesked. Även om inte alla lusläser dessa, vore en sådan åtgärd ytterligare ett litet steg i rätt riktning. Dessutom hade det inte behövt vålla något krångel för vare sig arbetsgivare eller Skatteverket. Svenskt Näringsliv har därför hemställt till regeringen att genomföra en sådan förändring.

Måste man alltid betala arbetsgivaravgift?

– Som arbetsgivare är man alltid skyldig att betala arbetsgivaravgifter på utgiven ersättning för arbete även om man inte ska göra skatteavdrag på utbetalad ersättning. Tänk på att alltid begära jämkning eller intyg om att skatteavdrag inte ska göras. Om man inte får ett sådant intyg ska man alltid göra skatteavdrag på vanligt sätt. Arbetsgivaravgiften är lägre för ungdomar mellan 15 – 18 år, påminner Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverket. 

– Det har inte hänt något när det gäller sommarjobbande ungdomar. Gränsen för deklarationsskyldighet är oförändrad 22 208 kronor. Det innebär att om den totala skatteplikten uppgår till höst det beloppen ska personen inte lämna deklaration och inte skatta. Det finns en särskild blankett på Skatteverkets hemsida som den anställda själv kan skriva under och lämna till arbetsgivaren där man intygar att man inte tjänar mer än det angivna beloppet. 

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

När du har ett mottagande bankkonto registrerat, oavsett om det är ett svenskt eller utländskt bankkonto, kan du alltid begära utbetalning i e-tjänsten Skattekonto. Du kan även kontakta Skatteupplysningen eller ett Servicekontor för att begära utbetalning av överskottet. Tänk på att samtidigt be om hjälp av Skatteupplysningen eller Servicekontoret att anmäla ett mottagande konto, så att du får dina pengar direkt på kontot nästa år.

Om du vill ha utbetalat till ett bankkonto, men inte kan anmäla det som ett mottagande bankkonto, kan du begära utbetalning via brev till Skatteverket. Nedan ser du vilka handlingar du måste skicka in för att du ska få ditt överskott utbetalat till bankkontot.

Om du inte tar ut överskottet, och inget annat än ränta registreras på kontot i tio år, tillfaller beloppet staten i februari det elfte året. Registreras något på skattekontot, till exempel en ny inbetalning, startar en ny tioårsperiod efter detta datum.

Hur vet man om man blir granskad av Skatteverket?

Om ditt företag har lämnat “oriktig uppgift” och Skatteverket upptäcker detta vid en granskning, kan ni bli tvungna att betala skattetillägg. Vanligtvis är skattetillägget 20-40 % av summan på skatten som undanhållits.

Enligt Skatteverket gör hela fyra av tio svenska företag misstag som kan leda till skattetillägg, vilket motsvarar runt 8 miljarder kronor per år. Och Helene Struthers på Visma Spcs vet vad anledningen ofta är:

– Samlar man på sig högar med papperskvitton och ska redovisa flera månader gamla inkomster och utgifter – ja, då är risken större att det blir fel, säger Helene Struthers.

Hur mycket är arbetsgivaravgiften i januari 2016?

Under perioden januari-maj 2016 gäller en reducerad arbetsgivaravgift om 25,46%, och därefter ordinarie arbetsgivaravgift om 31,42%.

Vad är arbetsgivaravgift?

Arbetsgivaravgift. Från Wikipedia. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Arbetsgivaravgift är en form av beskattning som betalas av en arbetsgivare ovanpå den lön som betalas till en arbetstagare, normalt som ett procentuellt påslag att betalas in till skattemyndigheterna.

Hur ska du betala arbetsgivaravgiften till Skatteverket?

Som arbetsgivare ska du betala arbetsgivaravgift på ersättningen till dina anställda. Arbetsgivaravgiften redovisar och betalar du till Skatteverket. Gå vidare till undermenyn.

Hur mycket är arbetsgivaravgiften i januari 2016?

 • Under perioden januari-maj 2016 gäller en reducerad arbetsgivaravgift om 25,46%, och därefter ordinarie arbetsgivaravgift om 31,42%.

Vad är arbetsgivaravgift?

 • Arbetsgivaravgift. Från Wikipedia. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Arbetsgivaravgift är en form av beskattning som betalas av en arbetsgivare ovanpå den lön som betalas till en arbetstagare, normalt som ett procentuellt påslag att betalas in till skattemyndigheterna.

Hur ska du betala arbetsgivaravgiften till Skatteverket?

 • Som arbetsgivare ska du betala arbetsgivaravgift på ersättningen till dina anställda. Arbetsgivaravgiften redovisar och betalar du till Skatteverket. Gå vidare till undermenyn.