:

Kan man sälja halva huset?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man sälja halva huset?
 2. Hur mycket är skatten vid försäljning av fastighet?
 3. Hur undviker man vinstskatt?
 4. Måste jag betala skatt när jag säljer mitt hus?
 5. Kan jag sälja min del av fastigheten till vem jag vill?
 6. Får man sälja sitt hus hur billigt man vill?
 7. Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?
 8. Hur mycket skatt betalar man på vinsten vid försäljning av hus?
 9. Kan man dela upp vinstskatt?
 10. Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?
 11. Hur skriver man över halva huset?
 12. Kan man dela upp en fastighet på egen hand?
 13. Vad händer om man säljer under taxeringsvärdet?
 14. Kan man bjuda under taxeringsvärdet?
 15. Vad får man dra av vid försäljning av fastighet?

Kan man sälja halva huset?

Jag och min man har varit gifta i 11 år och har två gemensamma barn. Villan som vi bor i ägs av min man, som han köpte 1 år innan vi blev sambos.

Jag ser ingen ljus framtid för vårt förhållande och vill skiljas. När jag nämnde detta för min man sa han att jag kunde flytta. Han påstår att det är hans hus då han köpte det och för att jag inte finns med på några papper. Jag förstår att han inte vill sälja huset och föreslog därför att han istället kunde köpa en annan bostad till mig och barnen, vilket han vägrar göra. Enligt honom är det jag som ska flytta och ordna en egen bostad. Jag undrar därför om jag har rätt till halva huset vid en bodelning trots att han köpte det innan vi gifte oss?

Hur mycket är skatten vid försäljning av fastighet?

Vinsten eller förlusten vid bostadsförsäljningen räknas samman med kapitalinkomster och kapitalutgifter i din deklaration.

Lägg ihop dina kapitalinkomster med dina kapitalvinster och dra bort dina kapitalutgifter och dina kapitalförluster. Då får du antingen ett överskott eller ett underskott av kapital.

Hur undviker man vinstskatt?

Den som vill slippa skatt på aktieutdelning kan med hjälp av banker och väldiga summor pengar använda sig av flera snillrika upplägg.

Det handlar om att trolla bort vinstskatten på aktier, eller "få tillbaka" skatt på vinst man aldrig fått – ren stöld.

Måste jag betala skatt när jag säljer mitt hus?

Vinstskatt kallas även för kapitalvinstskatt eller reavinstskatt - och är en skatt du måste betala om du säljer din bostad med vinst. (Om du har sålt med förlust - går vi igenom det lite längre ned i artikeln.) Skatten ligger idag på 22 procent av vinsten - och du ska deklarera och betala skatten till Skatteverket. Vilka avdrag du får göra beror på om du sålt en bostadsrätt eller en fastighet.

Ordet reavinst - eller realisationsvinst - är ett äldre uttryck för kapitalvinst.

Försäljningen ska deklareras året efter du skrivit kontrakt. Vinstskatten ska betalas in samma år som du deklarerar. För att undvika kostnadsränta kan du göra en egen inbetalning, ävenkallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto. Oavsett om du har gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

Tänk på: Du deklarerar din fastighetsförsäljning samma inkomstår som du och köparen skrev under köpekontraktet. Dagen för tillträde till bostaden spelar ingen roll. (Inkomstår är kalenderåret före året då deklarationen lämnas in).

Eventuell vinst vid en försäljning ska tas upp i inkomstdeklarationen tillsammans med övriga inkomster. Du behöver dock inte skatta på hela vinsten om du har sålt en privatbostad utan endast 22/30 tas upp till beskattning. Så här fungerar det:

Om vi säger att du köper en lägenhet för 2 miljoner kronor - och säljer den för 3 miljoner kronor och du inte har några andra avdrag. Då har du alltså gjort en vinst på 1 miljon kronor.

Kan jag sälja min del av fastigheten till vem jag vill?

Hur överlåter jag en del av min fastighet till min maka eller make?

Om du vill överlåta hela din fastighet eller en del av den till din maka eller make finns det två alternativ.

Får man sälja sitt hus hur billigt man vill?

De klassiska faktorerna som höjer värdet på hus som läge, skick, planlösning och tomt gäller fortfarande. Men i dag, med vinterns skyhöga elpriser färskt i minnet, värdesätter köpare energieffektiva hus mer än tidigare.

- Det är tydligt att energipriserna har gjort att hus med bra uppvärmning och låg energiförbrukning har blivit mer populära.

Det viktigaste för att sälja hus till ett bra pris på dagens bostadsmarknad är enligt Abrahamsson att ta kontakt med en mäklare i ett tidigare skede än vanligt för att lägga upp en långsiktig plan.

- Dagens bostadsmarknad ställer högre krav på både mäklaren och säljaren. Man behöver vara betydligt mer aktiv i dag än för ett år sedan.

I försäljningsplanen samlar mäklaren in spekulanter, säljaren utför åtgärder som maxar värdet på huset och bostadsannonsen byggs med hög standard – det här är inte en tid då trista bilder håller måttet.

Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?

 • Deklarera en bostadsförsäljning
 • Vanliga frågor
 • Räkna ut mäklararvode

När du säljer en bostad med hjälp av en mäklare betalar du ett mäklararvode men ofta har du också en del andra utgifter i samband med bostadsförsäljningen. En del av dessa utgifter kan du göra avdrag för i deklarationen. Exempel på kostnader som är avdragsgilla är:

Mäklarnas arvoden skiljer sig en hel del mellan olika städer och områden. För att ta reda på vad olika mäklare tar i arvode och vad som ingår så kan du använda den kostnadsfria tjänsten MäklarOfferter.se. Du beskriver bara bostaden du vill sälja så får du hjälp med att samla in offerter och att jämföra mäklare.

Tjänsten är helt gratis och du väljer själv om du vill anlita någon av mäklarna som du får erbjudande av.

Hur mycket skatt betalar man på vinsten vid försäljning av hus?

Har du sålt en bostad med vinst behöver du betala en vinstskatt. Här kan du läsa om hur du räknar ut vinstskatten och om vilka skatteavdrag du kan få göra.

Om du säljer din bostad till ett högre pris än det du köpte den för gör du en kapitalvinst. Den vinsten måste du betala en vinstskatt på, som ibland även kallas reavinstskatt.

Reavinst, som är en förkortning av realisationsvinst, är ett äldre uttryck för kapitalvinst. Numera säger man oftast just kapitalvinst istället, och bara vinstskatt istället för reavinstskatt.

Kan man dela upp vinstskatt?

Året efter försäljningen av din bostad ska du ta upp den i deklarationen. Du behöver deklarera försäljningen för alla sorters bostäder, till exempel bostadsrätt, villa, radhus och fritidshus. Om du säljer din bostad med vinst behöver du betala vinstskatt. Vinstskatt för privatbostäder är för närvarande 22 procent. När du räknar fram vinstskatt tänk på att du får göra avdrag för dina förbättringsutgifter, det vill säga dra av kostnader om du till exempel renoverat eller byggt ut. Läs gärna mer på Skatteverkets webbplats hur du ska räkna ut vinstskatt.

Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?

Om du säljer vanliga föremål som varit i ditt och din familjs bruk är försäljningsvinsten skattefri i försäljningsårets beskattning om vinsten från försäljningen är högst 5 000 euro under skatteåret (= kalenderåret). Dylika föremål är t.ex. kläder, kärl, smycken, möbler, hemelektronik och hobbyredskap. De sålda föremålen ska vara dina och din familjs.

När överlåtelsevinsten beräknas ska från försäljningspriset dras av inköpspriset. Både försäljnings- och inköpspriset ska kunna pålitligt klarläggas. Om försäljningspriserna under skatteåret är sammanlagt under 5 000 euro, är det klart att försäljningen är skattefri fast du inte skulle tillförlitligt kunna klarlägga inköpspriserna. Förlust från försäljning av skattefritt lösöre får inte dras av i beskattningen.

Exempel: Lisa har haft i användning en servis. Inköpspriset var 750 euro. Servisens återförsäljningsvärde har stigit avsevärt. Lisa säljer sin servis på en auktionssajt på nätet för 3 000 euro. Försäljningsvinsten för skatteåret blir 2 250 euro. Eftersom det är fråga om försäljning av vanligt bohag, betalar Lisa ingen inkomstskatt på försäljningen.

Hur skriver man över halva huset?

Bostad & Fastighet

Hej. Min sambo vill ta över halva bolånet och räknas in som att hon äger hälften utav fastigheten. Husets pris vid köp var 1.5 miljoner kr. Dagligdags ligger dem två lånen på 1.2 miljoner kr. Går det att ge halva fastigheten som en gåva, och söka lagfart i hennes namn? Eller kan hon köpa in sig på annat sätt? 

Kan man dela upp en fastighet på egen hand?

Vid klyvning delas fastigheten eller fastigheterna enligt delägarna andelar (t.ex. ½ och ½).

En eller flera delägare med lagfart på fastigheten kan ansöka om klyvning. Samtycke till klyvningen behövs inte från alla ägare.

En delägare i ett oskiftat dödsbo kan inte ansöka om klyvning av en lägenhet som ingår i dödsboet. Först måste man förrätta arvskifte för att fastställa respektive delägares ägarandel. Efter arvskiftet ska lagfart sökas för äganderätten till kvotdelen.

Vad händer om man säljer under taxeringsvärdet?

I Sverige beskattas inte gåvor, men när det kommer till fastigheter är det inte glasklart vad som ska räknas som gåva eller köp. En ren gåva är en gåva som gåvotagaren får helt gratis, men fastigheter kan faktiskt ges i gåva mot viss betalning. 

Ibland kan en fastighet säljas till ett pris under marknadsvärdet. I andra fall kan fastigheten ges bort gratis eller säljas till ett underpris, i utbyte mot att gåvotagaren tar över betalningsansvaret för fastighetens lån. Både köp till underpris och övertagande av lån är en typ av betalning, men ändå kan fastigheten betraktas som en gåva. Hur kommer det sig?

För att avgöra om överlåtelsen av en fastighet är en gåva eller ett köp används huvudsaklighetsprincipen: Om priset som den nya ägaren betalar för fastigheten är mindre än fastighetens taxeringsvärde, behandlas hela överlåtelsen som en gåva. Om priset motsvarar eller överstiger fastighetens taxeringsvärde betraktas hela överlåtelsen som ett köp. 

Kan man bjuda under taxeringsvärdet?

Vill man lägga ett bud som är under utgångspriset så är det alltid fritt fram. Det är säljaren som får ta ställning till om budet skall accepteras eller inte.

Det är en vanlig taktik att lägga bud under utgångspriset för att testa om säljaren kan tänka sig att acceptera det eller inte. Ett bud under utgångspriset kan även göra de andra spekulanterna lite osäkra. De kan börja undra varför budet är så lågt, är det något fel på bostaden?

Vad får man dra av vid försäljning av fastighet?

Du som har sålt med vinst kan betala in vinstskatten direkt efter att du har sålt bostaden om du vill. Skriver du på köpekontraktet under 2022 betalar du så här för att slippa ränta på ditt skattekonto:

Om din kvarskatt blir mer än 30 000 kronor behöver du betala in den del av kvarskatten som överstiger 30 000 kronor, så att den är bokförd senast den 13 februari 2023. Betala in resterande belopp så att de är bokförda senast den 3 maj 2023. Om din kvarskatt blir högst 30 000 kr slipper du att betala ränta om inbetalningen är bokförd senast den 3 maj 2023.

Om du sålt din privata bostadsrätt med förlust, är det möjligt att dra av halva förlustsumman. Men denna del slås också ihop med andra inkomster och utgifter av kapital. Om förlusten är större än de övriga vinsterna och inkomsterna får du ett underskott av kapital som du kan göra avdrag för.