:

Är konferenser avdragsgilla?

Innehållsförteckning:

 1. Är konferenser avdragsgilla?
 2. Vad får man dra av vid konferens?
 3. Vad kan man dra av på enskild firma?
 4. Hur bokför man Konferenskostnader?
 5. Är konferens arbetstid?
 6. Vad är momsen på konferenslokal?
 7. Hur mycket moms på konferens?
 8. Får man dra av friskvård i enskild firma?
 9. När lönar det sig med enskild firma?
 10. Hur kontera konferenser?
 11. Hur mycket kostar en konferens?
 12. Är konferens obligatoriskt?
 13. Hur bokför man intern konferens?
 14. Får man bjuda anställda på alkohol?
 15. Vilka verksamheter är inte momspliktiga?

Är konferenser avdragsgilla?

Kostnader för kickoff och konferenser räknas inte som representationskostnader ur avdragssynpunkt, vilket gör avdragsrätten tämligen obegränsad. Även kostnader för måltider och nöjen till personalen blir då avdragsgilla.

Men ur förmånssynpunkt räknas interna kurser och konferenser under vissa förutsättningar som representation. Därmed blir måltiderna i samband med interna kurser och konferenser i dessa fall skattefria för personalen.

Vad får man dra av vid konferens?

För att dina anställda ska slippa att bli förmånsbeskattade måste en konferens skapa värde för verksamheten och uppfylla tre krav.

Vad kan man dra av på enskild firma?

Ordet avdragsgill vållar en del huvudbry. För det första innebär avdragsgill att du kan ta upp något som en kostnad i ditt företag. Men det finns ej avdragsgilla kostnader som ändå tas upp i bokföringen. I de fall en kostnad inte är avdragsgill så ska den inte sänka resultatet som ska beskattas. De kostnader som du bokför i en enskild firma såsom ej avdragsgilla måste du således återföra till beskattning i deklarationen. Som nämnts är dock vissa avdragsgilla kostnader att beteckna som förmåner och en del av dem ska förmånsbeskattas, dvs. beläggas med arbetsgivaravgifter och kommunalskatt medan andra är skattefria.

Hur bokför man Konferenskostnader?

Kostnader för externa kurser och konferenser är avdragsgilla om de är motiverade och till nytta i företaget. För en enskild näringsidkare eller delägare i ett handelsbolag kan avdragsrätten mins­kas om den privata nyttan är alltför stor. Gäller det en anställd minskas inte avdragsrätten, kostnaden blir istället avdragsgill som personal­kostnad. Det innebär i så fall att den anställde ska förmånsbeskattas och att företaget betalar socialavgifter på den ”privata delen”.

En anställd har gått en kurs som varit till nytta för företaget. Kostnaden för utbild­ningen [7610] och momsen [2640] debiteras medan leverantörs­skulder [2440] krediteras.

Är konferens arbetstid?

För att dina anställda ska slippa att bli förmånsbeskattade måste en konferens skapa värde för verksamheten och uppfylla tre krav.

Vad är momsen på konferenslokal?

Vad är ett konferenspaket, eller med ett annat ord ett konferensarrangemang? Och vad är en konferens?

Skatteverket har lämnat riktlinjer för konferensarrangemang i ett ställningstagande 161129 (dnr: 131 286740-16/111). I detta ställningstagande lämnas följande definitioner:

 • Konferens - en sammankomst med föredrag, seminarier, information eller diskussioner som äger rum på en bestämd plats och vid en bestämd tidpunkt.

Hur mycket moms på konferens?

Vad gäller utgifter för interna konferenser och kickoffer samt för interna utbildningar är kostnaderna normalt fullt ut avdragsgilla som driftskostnader. Det gäller även kostnaden för måltiderna under konferenserna. 

För att en intern konferens ska kunna klassificeras som just en sådan, och inte som en personalfest, krävs ett visst mått av arbete. Ett program måste också finnas som styrker detta.

Om nöjesinslagen dominerar kan det finnas en risk att de anställda ska beskattas för hela eller en del av kostnaden. Avdrag medges i den delen då som en personalkostnad.

Får man dra av friskvård i enskild firma?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

När lönar det sig med enskild firma?

Då kan enskild firma vara att föredra. Den är lätt att starta och du behöver inte satsa något aktiekapital. Kostnaden för att dra igång stannar vid runt tusen kronor i registreringsavgift. I regel är det enda kravet en godkänd F-skattsedel, vilket kan ta några veckor hos skatteverket.

Fundera på aktiebolag. Om företaget går i konkurs förlorar så slipper ägarna ta hela smällen utan förlorar bara det satsade aktiekapitalet på som lägst 25 000 kronor.

I praktiken är villkoren ofta tuffare. Bankerna kräver ofta personlig borgen av ägaren för att låna pengar ut till nystartade aktiebolag. Företagare som inte följt lagen riskerar också personligt betalningsansvar.

Hur kontera konferenser?

Endast enklare mat och dryck är avdragsgillt, exempelvis kaffe, kakor, smörgåsar och alkoholfria drycker. Kostnaden får inte överstiga 60 kronor per person.

Det är möjligt att dra av ingående moms för måltider i samband med representation. Momsen på mat och alkoholfria drycker är 12 procent medan momsen på alkoholhaltiga drycker är 25 procent. Du kan dra av hela momsbeloppet på upp till 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Det finns två alternativ för momsberäkningen genom att separera kostnaden för mat och alkoholhaltiga drycker, eller genom att använda ett schablonbelopp. Om notan överstiger 300 kronor (exklusive moms) per person och tillfälle, kan du dra av ett schablonbelopp på 46 kronor per person om alkohol serveras, eller 36 kronor om alkohol inte serveras. Observera att dricks inte räknas med i momsberäkningen, och hela sällskapets nota används som underlag.

Hur mycket kostar en konferens?

Vi vill att det skall vara lätt att hitta en konferenslokal som passar dina behov.

Våra samarbetspartners är konferensanläggningar, hotell med konferenslokaler, mindre och personligare pensionat och bed & breakfast i Sverige, Danmark, Tyskland och Åland. Många av våra samarbetspartners har dessutom färdiga konferenspaket.

Är konferens obligatoriskt?

Det har varit en del omställningar under året, några har slutat och det har också anställts ett par nya i Anitas arbetslag. Hon tycker också att det behövs en bättre laganda, mer samarbete.

Men varför kan det inte räcka med att de samlas för en konferens och kommer överens om förbättrade arbetsprocesser, undrar hon, i år igen.

Hur bokför man intern konferens?

Kostnader för externa kurser och konferenser är avdragsgilla om de är motiverade och till nytta i företaget. För en enskild näringsidkare eller delägare i ett handelsbolag kan avdragsrätten mins­kas om den privata nyttan är alltför stor. Gäller det en anställd minskas inte avdragsrätten, kostnaden blir istället avdragsgill som personal­kostnad. Det innebär i så fall att den anställde ska förmånsbeskattas och att företaget betalar socialavgifter på den ”privata delen”.

En anställd har gått en kurs som varit till nytta för företaget. Kostnaden för utbild­ningen [7610] och momsen [2640] debiteras medan leverantörs­skulder [2440] krediteras.

Får man bjuda anställda på alkohol?

Innan vi tittar på frågorna ska vi kort redogöra för de övergripande skattereglerna kring personalfester.

Efter coronapandemin är det många som fortfarande arbetar hemifrån. Frågan uppkommer därför fortfarande om man kan ha digitala personalfester eller konferenser utan beskattning av måltider. Tanken är då att de anställda ska äta "tillsammans" framför sina datorer.

Vilka verksamheter är inte momspliktiga?

All försäljning av varor och tjänster är i regel momspliktig om den sker i form av affärsverksamhet. I mervärdesskattelagen definieras dock separat vilka varors eller tjänsters försäljning är momsfri.

Momsfria är bland annat: