:

Hur mycket får man dra av för kontor?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man dra av för kontor?
 2. Kan man göra avdrag för hemmakontor?
 3. Hur bokför man schablonavdrag för kontor i hemmet?
 4. Hur mycket får man dra av för hyra av lokal?
 5. Får arbetsgivaren göra avdrag på lönen?
 6. Får arbetsgivaren göra avdrag för hela kostnaden?
 7. Vad gäller för hemmakontor?
 8. Får man ha sitt företag hemma?
 9. Hur drar jag av för hemmakontor?
 10. Kan man hyra kontor av sig själv?
 11. Får man driva företag hemma?
 12. Kan jag betala min hyra via mitt företag?
 13. Vilka avdrag har jag rätt till?
 14. Varför 51% på kontoret?
 15. Är kontorsmöbler avdragsgilla?

Hur mycket får man dra av för kontor?

Är villkoren om särskilt inrättad del uppfyllda kan du få avdrag för skälig del av bostadskostnaden. Avdraget gör du under skattemässiga justeringar på NE-bilagan.

Enligt reglerna har du rätt till avdrag för skälig del av bostadskostnaden. För att bestämma det skäliga avdraget behöver du räkna ut hur stor del av dina totala kostnader som hör till det särskilt inrättade arbetsrummet. Är till exempel uppvärmningen jämt fördelad över hela din bostad beräknar du avdraget utifrån hur stor del av den totala ytan som hör till det särskilt inrättade arbetsrummet. Det vill säga om din bostad är 100 kvadratmeter och arbetsrummet 10 kvadratmeter blir ditt skäliga avdrag för värme 10 procent av den totala uppvärmningskostnaden. Har du till exempel inte något vatten indraget i arbetsrummet kan du inte göra något avdrag för vattenkostnader.

Kan man göra avdrag för hemmakontor?

För att du ska kunna göra avdrag för hemmakontoret krävs att själva ytan är dedikerad endast till arbete. Den ska i stort sett inte vara möjlig att använda till något annat och i princip krävs egen ingång. 

– Det känns orimligt att någon skulle ha byggt om så pass mycket som det skulle krävas för att få göra avdrag, säger Schauman. 

Skatteverket har av anledning av pandemin listat flera arbetsrelaterade punkter som folk undrar om de får göra avdrag för. En av dem är frukt och kaffe, som många tidigare tog för givet att de kunde få gratis på jobbet. 

Hur bokför man schablonavdrag för kontor i hemmet?

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet

Hur mycket får man dra av för hyra av lokal?

Driver du ditt aktiebolag hemifrån? Du vet väl om att du kan låta företaget betala hyra för arbetsplatsen. Men inte hur som helst. Det finns några förutsättningar att ta hänsyn till för att Skatteverket ska godkänna det – i den här artikeln berättar Sanja Skiljo, redovisningsexpert på Wint, allt du behöver veta för att hyra ut en del av din bostad som kontor.

Sitter du hemifrån och arbetar och funderar på att börja ta ut hyra från ditt aktiebolag? Det har du all rätt att göra, men inte till vilket pris som helst. Hyran som du tar ut får nämligen inte överstiga marknadsmässig hyra – gör den det kallas det för överhyra och det betyder att den överskjutande delen kommer att beskattas som lön. Det finns med andra ord ingen vinning för dig att ta ut en hyra som inte är skälig.

Får arbetsgivaren göra avdrag på lönen?

Det finns två olika slag av kvittning:

Den anställda kan återkalla sitt medgivande om frivillig kvittning. Om hen gör det innan löneavdrag kan du som arbetsgivare bara kvitta enligt reglerna för tvungen kvittning. Du kan läsa mer i lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt.

Får arbetsgivaren göra avdrag för hela kostnaden?

Du får dra av alla utgifter du behöver för att bedriva din verksamhet. Vilka utgifter du får dra av beror på vad just din verksamhet kräver. Till exempel får du dra av för hundmat i din kennelverksamhet, men inte om du är massör. Grundregeln är att du får göra avdrag för det du måste köpa in för att kunna tjäna pengar i din verksamhet.

Inom några områden finns begränsningar eller schabloner för hur stort avdrag som får göras (till exempel resor och ökade levnadskostnader). Det kan du läsa mer om i Avdragslexikon för företag.

Du får göra avdrag direkt med hela utgiften för så kallade löpande kostnader, exempelvis material, telefon och resor. Om du köper in maskiner och inventarier för mer än ett halvt prisbasbelopp (24 150 kronor för inkomståret 2022 och 26 250 kronor för inkomståret 2023) måste du däremot fördela utgiften över flera år. Detta kan du läsa mer om på sidan Avdrag för värdeminskning (avskrivning).

Vad gäller för hemmakontor?

Har du en enskild firma kan du välja att göra ett schablonavdrag för arbetsrum i bostaden under förutsättningen att du under beskattningsåret arbetat minst 800 timmar där, för verksamhetens räkning. Observera att gränsen på 800 timmar är en absolut gräns. Arbetar du bara 799 timmar får du inte dra av något alls för hemmakontoret med den här metoden.

Du får göra ett schablonavdrag med 2000 kr per år om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig, din maka, din make eller din registrerade partner. Har du arbetsrummet i en bostadsrätt eller en hyresrätt får du göra ett avdrag med 4000 kr per år. I detta schablonavdrag ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden som kostnader för värme, vatten, el, internet/bredband, med mera.

Observera även att makes arbete får räknas med om makarna driver verksamheten gemensamt eller barns arbete om barnet fyllt 16 år. Du behöver vidare inte ha någon avskild del av lägenheten eller villan som arbetslokal. Du kan t.ex. arbeta i vardagsrummet eller vid köksbordet.

Får man ha sitt företag hemma?

För dig som är anställd i ditt eget aktiebolag (eller har annan arbetsgivare) kan det vara svårt att få göra avdrag för arbetsrum. Alternativet kan vara att istället ta ut en hyra från bolaget. Det du behöver göra är att kunna ange rummets läge och storlek när du hyr ut det. Precis som du skulle göra om du hyrde ut till en extern aktör. En grundläggande förutsättning för att du ska få göra det här avdraget är att ditt företag verkligen har behov av utrymmet, det vill säga att bolaget inte har någon annan liknande lokal för sin verksamhet. Det är också viktigt att du upprättar ett hyresavtal där hyresvillkoren framgår. Tänk på att om du och din make/maka/partner äger bostaden tillsammans ska båda två stå som hyresvärdar. 

När du ser över möjligheterna att hyra ut en del av hemmet till bolaget måste du se över vilken nivå hyran ska ligga på. Här lönar det sig att göra en del research på din ort, du måste nämligen sätta en hyra som är marknadsmässig. Med marknadsmässig menas den hyra som bolaget skulle få betala för en liknande lokal på din ort. En hyra som överstiger en marknadsmässig hyra, så kallad överhyra, kommer att beskattas som lön. Du kommer med andra ord inte att vinna på att ta ut en hyra som inte är skälig.

Bolaget får avdrag för hyreskostnaden och du som hyresvärd kapitalbeskattas med 30 procent. När uthyrning sker till eget bolag/arbetsgivare finns ingen skattefri del, så som vid annan uthyrning av din bostad. Avdrag får enbart göras för de ökade kostnader du fått för exempelvis el, uppvärmning, slitage och liknande som uppkommit på  grund av uthyrningen. Merkostnaden för uthyrning av ett kontorsrum brukar normalt bli ungefär 1 000–3 000 kronor per år.

Hur drar jag av för hemmakontor?

För att få avdrag under inkomst av tjänst bör samtliga dessa förutsättningar vara uppfyllda:

 • Har du ett behov av ett arbetsrum?

  Du har ett klart behov av hemmakontor för att kunna utföra ditt arbete.

 • Kan man hyra kontor av sig själv?

  Driver du ditt aktiebolag hemifrån? Du vet väl om att du kan låta företaget betala hyra för arbetsplatsen. Men inte hur som helst. Det finns några förutsättningar att ta hänsyn till för att Skatteverket ska godkänna det – i den här artikeln berättar Sanja Skiljo, redovisningsexpert på Wint, allt du behöver veta för att hyra ut en del av din bostad som kontor.

  Sitter du hemifrån och arbetar och funderar på att börja ta ut hyra från ditt aktiebolag? Det har du all rätt att göra, men inte till vilket pris som helst. Hyran som du tar ut får nämligen inte överstiga marknadsmässig hyra – gör den det kallas det för överhyra och det betyder att den överskjutande delen kommer att beskattas som lön. Det finns med andra ord ingen vinning för dig att ta ut en hyra som inte är skälig.

  Får man driva företag hemma?

  är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren själv och att vinstsyfte saknas.

  Hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport och kulturell verksamhet är exempel på möjliga hobbyverksamheter. Det handlar om något som

  Kan jag betala min hyra via mitt företag?

  Att hyra ut sin bostad till ett företag har både fördelar och nackdelar. När du fått tillstånd att hyra ut din bostad kan det därför vara bra att göra en avvägning om du ska gå vidare med företaget du hittat eller om du istället ska vända dig till en privatperson. Detta kan då vara bra att tänka på:

  Innan du kan hyra ut din bostadsrätt eller hyresrätt krävs det att du får tillstånd att hyra ut. Beroende på vilken sorts bostad du planerar att hyra ut kan tillståndet fås på olika sätt. Vad som generellt gäller för alla bostäder som kräver tillstånd att hyra ut är att du har giltiga skäl. Du kan läsa mer om hur du ordnar ett tillstånd för uthyrning i vår guide om andrahandsuthyrning för respektive bostadsform:

  • Hyra ut bostadsrätt (tillstånd av bostadsrättsförening krävs)
  • Hyra ut hyresrätt (tillstånd av hyresvärd krävs)
  • Hyra ut hus (tillstånd behövs inte)

  Vad som kan vara bra att tänka på vid uthyrning till företag är att vissa hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar vill veta vem som ska bo i bostaden. Kontakta den du ansöker om tillstånd hos eller hör med företaget du planerar att hyra ut till.

  Vilka avdrag har jag rätt till?

  Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet

  Varför 51% på kontoret?

  Möjligheten för arbetsgivare att låta medarbetare arbeta på distans har sin utgångspunkt i det centrala kollektivavtalet om distansarbete. Det vilar i sin tur på det europeiska ramavtalet om distansarbete.

  För att en statlig arbetsgivare ska kunna erbjuda möjligheten till distansarbete ska det både finnas riktlinjer på lokal nivå och en skriftlig överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare.

  Stöd för att ta fram riktlinjer för distansarbete och en mall för överenskommelse finns längre ner på denna sida. Klicka på länken för att snabbt komma dit:

  Är kontorsmöbler avdragsgilla?

  I momslagen finns ett absolut avdragsförbud för stadigvarande bostad som syftar till att säkerställa att avdrag för ingående moms inte görs på sådant som kan anses utgöra privata levnadskostnader. Frågan i det nu aktuella målet var om detta avdragsförbud var tillämpligt på inköp av skrivbord och skrivbordslampor till de anställdas hemmakontor.

  Målet är ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden och rör Ericsson AB. I samband med pandemin övergick bolaget till arbete hemifrån för de kontorsanställda som hade sådana arbetsuppgifter som kunde utföras hemifrån. I och med detta tog bolaget fram ett erbjudande till dessa anställda om att få göra inköp av vissa utvalda kontorsmöbler för placering i hemmet.

  I korthet bestod erbjudandet i att den anställde kunde göra ett inköp av ett skrivbord och en skrivbordslampa, och därefter blev ersatt av arbetsgivaren för inköpet. Erbjudandet var begränsat till ett visst belopp för varje anställd. Den anställde kunde välja mellan vissa produkter som bolaget valt ut och bedömt som ergonomiskt lämpliga. Skulle anställningen hos Ericsson AB upphöra, kunde den anställde antingen köpa kontorsmöblerna från bolaget till marknadspris eller lämna tillbaka dem.