:

Kan man göra avdrag för Akassa?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man göra avdrag för Akassa?
 2. Hur mycket skatt dras från a-kassan?
 3. Hur gör man för att få skattereduktion?
 4. Hur vet man om man har skattereduktion?
 5. Vilka avdrag får man göra Skatteverket?
 6. Hur mycket får man göra avdrag för resor till jobbet?
 7. Är a-kassa räknas som inkomst?
 8. Hur mycket betalar a-kassa ut?
 9. Hur mycket kan man få i skattereduktion?
 10. När försvinner skattereduktion?
 11. Vilka avdrag har jag rätt till?
 12. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 13. Hur mycket skatt betalar man på reseersättning?
 14. Vad kan jag dra av på skatten?
 15. Hur mycket ska man tjäna för att få ut 30000?

Kan man göra avdrag för Akassa?

22/07/01 Nu blir det möjligt att göra avdrag på skatten för de medlemsavgifter man betalat till sin a-kassa. Skatteavdraget är på 25 procent och gäller från den 1 juli 2022.

Den som har betalat sin avgift till a-kassan kommer inte att behöva göra något själv för att dra nytta av avdraget – a-kassan meddelar Skatteverket och avdraget kommer automatiskt med i personens självdeklaration. 

Hur mycket skatt dras från a-kassan?

Du som varit medlem i minst 12 månader och uppfyller ett arbetsvillkor under tiden som medlem, har rätt till ersättning baserad på din inkomst. Du kan få upp till 80 procent av din tidigare inkomst men högst 26 400 kronor per månad före skatt.

För att kunna få ut det högsta beloppet behöver du ha haft en månadsinkomst i ett helt år på minst 33 000 kronor före skatt.

Hur gör man för att få skattereduktion?

Kontakta givarservice om du har frågor:tel: 08-121 491 00e-post: [email protected]

Skattereduktionen är 25 procent av det totala gåvobeloppet och får högst vara 3000 kronor per år. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år.

Hur vet man om man har skattereduktion?

Om du har bolån eller andra lån har du kanske hört att du kan göra ränteavdrag på deklarationen. Här beskriver vår privatmarknadschef Johan Rosengren allt om vad det innebär.

Ränteavdrag är ett avdrag på skatten för dig som har lån. Det innebär att staten ger tillbaka lite av de räntekostnader du betalat under året. Ränteavdraget infördes i slutet av 70-talet för att det skulle bli lättare för privatpersoner att låna pengar för att kunna köpa och äga sitt eget boende.

Ränteavdrag innebär att du får göra avdrag på den totala skatten med upp till 30% av räntekostnaden på dina lån upp till 100 000 kr. Har du räntekostnader över 100 000 kr får du dra av 21% på den del som överstiger 100 000 kr.

Vilka avdrag får man göra Skatteverket?

Du kan få avdrag för advokat- och rättegångskostnader om syftet med processen har varit att förvärva eller behålla en inkomst och om du har haft en skälig anledning att driva processen. Du ska göra avdraget det inkomstår processen är klar.

Exempel på processer för att behålla en inkomst är tvister om lönefordran, avgångsvederlag, uppsägning och omplacering.

Hur mycket får man göra avdrag för resor till jobbet?

Man får endast göra avdrag för belopp som överstiger 11 000 kronor vid resor till och från jobbet.

Hur många resor kan jag göra avdrag för?

För att få göra avdrag för för kostnader med kollektivtrafik som till exempel med buss, tunnelbana och pendeltåg måste du uppfylla följande krav.

 • Sträckan mellan jobbet och bostaden måste vara minst två kilometer för att få göra avdrag för kollektivtrafik. Du kan inte förlänga sträckan genom att lägga till sträckan för hämtning och lämning av barn på dagis och skola. Det går normalt inte att ta med omvägen över dagis när man beräknar tidsvinsten för bilresa till jobbet. Men det finns fall när skattedomstolen godtagit sådana »omvägar« (RRK K74 1:79, RÅ 1986 ref 11).
 • Man får enbart göra avdrag om man väljer det billigaste färdmedlet.
 • Avdrag för två årskort samma år går inte enligt rättsfall under kontantprincipen. Men du kan göra avdrag för månadskort under semestern i vissa fall. Även med en månads semester så kan det ofta bli avdrag för tolv månadskort. Halva semestern kan ju ligga i juli och andra halvan i augusti.

Är a-kassa räknas som inkomst?

 • Skriv in dig på Arbetsförmedlingen första dagen du är arbetslös och ange att du vill söka ersättning från a-kassan.
 • Logga in på din a-kassas webbplats och ansök om ersättning. Där ser du vilka uppgifter du ska lämna för att få besked om du har rätt till ersättning.
 • Om du inte är medlem i en a-kassa kan du ansöka om medlemskap i samband med att du blir arbetslös. Det gör du på a-kassans webbplats. Om du inte vill bli medlem i en a-kassa kan du ansöka om ersättning hos Alfa-kassan.

  För att få ersättning från en a-kassa ska du vara inskriven som arbetslös på Arbetsförmedlingen. Du ska kunna och vilja ta ett jobb direkt. Det får inte finnas något som hindrar dig från att söka och ta ett jobb. Om du har barn ska du ha barnomsorg ordnad. I normalfallet ska du också befinna dig i Sverige och ha avslutat eventuella studier. Kontakta din a-kassa för mer information om vad som gäller i just din situation.

  För att ha rätt till ersättning måste du också ha jobbat tidigare. Du behöver uppfylla ett av följande villkor:

  • Du har det senaste året jobbat minst 6 månader med minst 60 timmar i varje kalendermånad.
  • Du har det senaste året jobbat minst 420 timmar under 6 sammanhängande månader, med minst 40 timmar i varje kalendermånad.

  Hur mycket betalar a-kassa ut?

  Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som täcker en del av den inkomst du förlorar vid arbetslöshet. Det är ditt tidigare arbete som ligger till grund för hur mycket du kan få i ersättning.

  Varför din anställning upphörde påverkar när du kan få ersättning. Men oavsett varför din anställning upphörde inleds din ersättningsperiod med två karensdagar.

  Arbetslöshetsförsäkringen har precis som alla försäkringar en självrisk. Hos oss kallas den karens och du behöver göra två karensdagar innan du får a-kassa.

  En karensdag är en arbetslös dag som du inte får ersättning för. Är du till exempel sjuk en dag räknas den dagen inte som en karensdag. 

  Karensen ska klaras av inom en tolvmånadersperiod och dras bara en gång. Det är först efter att du har gjort dina karensdagar som vi börjar räkna av dagar från din ersättningsperiod.

  Hur mycket kan man få i skattereduktion?

  Du som skänker minst 2 000 kronor under ett år till en eller flera ideella organisationer kan få avdrag på skatten. Det här gäller för skattereduktionen:

  Klicka här för att läsa mer om skattereduktion för gåvor hos Skatteverket  

  När försvinner skattereduktion?

  Den löpande skattereduktionen för solceller på 60 öre/kWh får du när du säljer el till det allmänna elnätet. Skattereduktionen begränsas till 30 000 kWh per år, vilket innebär att du som mest kan få ut 18 000 kronor i skattereduktion.

  Det gröna avdraget, däremot, är det avdrag på 20 % som du får när du köper solceller.

  Det finns vissa krav som solcellsanläggningen måste uppfylla för att du ska kunna ta del av skattereduktionen för solceller. Anläggningen måste ha samma anslutningspunkt och huvudsäkring som privatbostaden (eller näringsfastigheten) och dess anslutning till elnätet. Säkringen i anslutningspunkten får inte överstiga 100 ampere.

  När du säljer överskottsel från dina solceller behöver du vanligtvis endast betala inkomstskatt för kapitalinkomster. I särskilda fall kan du även behöva betala energiskatt (om topp effekten överstiger 255 kW) och moms (om försäljningen överstiger 30 000 kronor/år).

  Som motvikt till skatten för köpt el (som du betalar när du köper in el) är du berättigad en skattereduktion på 60 öre per såld kWh.

  I korthet gäller följande skatteregler för privatpersoner (för företag se tabellen under) som har solceller på taket:

  Vilka avdrag har jag rätt till?

  Du kan anmäla antingen ett bankkonto, bankgiro, personkonto eller plusgirokonto som mottagande konto. Ett registrerat kontonummer gäller tills du avregistrerar kontot eller ändrar till ett nytt konto. Du som har fem siffror i ditt clearingnummer ska bara ange de fyra första siffrorna när du anmäler konto i e-tjänsten. Har du personkonto i Nordea anger du 3300 som clearingnummer. Om du vill anmäla plusgirokonto ska du ange hela ditt kontonummer (14 siffror som börjar med clearingnumret 9960).

  Om du vill byta till ett annat konto registrerar du det på samma sätt som när du anmäler ett nytt konto. Den sista registreringen ersätter tidigare anmälningar. Om du inte längre vill ha något konto registrerat, eller om du vill ändra till konto i utländsk bank, måste du avregistrera kontot via Bankgirots webbplats eller kontakta din bank.

  Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

  Du kan anmäla antingen ett bankkonto, bankgiro, personkonto eller plusgirokonto som mottagande konto. Ett registrerat kontonummer gäller tills du avregistrerar kontot eller ändrar till ett nytt konto. Du som har fem siffror i ditt clearingnummer ska bara ange de fyra första siffrorna när du anmäler konto i e-tjänsten. Har du personkonto i Nordea anger du 3300 som clearingnummer. Om du vill anmäla plusgirokonto ska du ange hela ditt kontonummer (14 siffror som börjar med clearingnumret 9960).

  Om du vill byta till ett annat konto registrerar du det på samma sätt som när du anmäler ett nytt konto. Den sista registreringen ersätter tidigare anmälningar. Om du inte längre vill ha något konto registrerat, eller om du vill ändra till konto i utländsk bank, måste du avregistrera kontot via Bankgirots webbplats eller kontakta din bank.

  Hur mycket skatt betalar man på reseersättning?

  Behöver du en bil för att utföra dina arbetsuppgifter, ska din arbetsgivare i första hand tillhandahålla en tjänstebil eller en hyrbil. Det finns ingen skyldighet för dig att ställa din bil till arbetsgivarens förfogande om ni inte specifikt har kommit överens om detta när du blev anställd.

  Om du har gått med på att använda egen bil i tjänsten, så är det viktigt att det är tydligt vilken ersättning du ska ha för de kostnader som uppkommer på grund av detta. Det är vanligt att sådana kostnadsersättningar är reglerade i ett resereglemente på företaget. Om det inte finns något sådant är det viktigt att du själv kommer överens med arbetsgivaren om ersättningen.

  Ersättningar när du använder bil i tjänsten finns vanligtvis inte reglerade i .

  Arbetsgivaren kan ersätta dig med 25 kronor per körd tjänstemil skattefritt. Detta är ett schablonbelopp som skatteverket har fastställt och som är tänkt att täcka utgifter för bensin och andra kostnader som tillkommer, till exempel slitage.

  Bilen kostar dock mer än så, och de som kör mycket i tjänsten med egen bil bör förhandla om en högre milersättning. På större företag finns det ofta resebestämmelser om ersättningar.

  Unionen rekommenderar att arbetsgivaren betalar minst 19:50 kronor per körd tjänstemil utöver den skattefria delen.

  Vad kan jag dra av på skatten?

  Har du inrett ett rum eller del av ett rum hemma för att jobba i har du som regel inte rätt till något avdrag.

  Har du hyrt ett rum utanför din bostad kan du ha rätt till avdrag men då krävs att du kan visa att det finns ett behov, att det avser ett kontorsutrymme som är anpassat för arbetsuppgifterna och att du bara får använda rummet till att arbeta i. Du kan då få avdrag med de kostnader du har haft för att hyra rummet.

  Hur mycket ska man tjäna för att få ut 30000?

  Bruttolön, nettolön, preliminärskatt.. många begrepp finns det. Men vad får man egentligen i plånboken när lönen kommer? Ta reda på det här!

  Arbetsgivaren betalar totalt kr