:

Hur mycket är en arbetsgivaravgift?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är en arbetsgivaravgift?
 2. Vad innebär arbetsgivaravgift?
 3. Är arbetsgivaravgiften en skatt?
 4. Hur räknar man ut arbetsgivaravgift på lön?
 5. Vem som betalar arbetsgivaravgift?
 6. Vad är skillnaden mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?
 7. Måste man alltid betala arbetsgivaravgift?
 8. När måste man betala arbetsgivaravgift?
 9. Vad kostar en anställd med arbetsgivaravgift?
 10. Hur många procent av lönen är arbetsgivaravgift?
 11. För vilka betalas arbetsgivaravgift?
 12. Kan man slippa arbetsgivaravgift?
 13. Varför ska man betala arbetsgivaravgift?
 14. Vilka behöver inte betala arbetsgivaravgift?
 15. Vad är arbetsgivaravgifter?
 16. Hur mycket är arbetsgivaravgiften i januari 2016?
 17. Hur ska du betala arbetsgivaravgiften till Skatteverket?
 18. Vad är arbetsgivaravgifter?
 19. Hur mycket är arbetsgivaravgiften i januari 2016?
 20. Hur ska du betala arbetsgivaravgiften till Skatteverket?

Hur mycket är en arbetsgivaravgift?

För att sammanfatta är arbetsgivaravgiften de sociala avgifter som du som arbetsgivare betalar till staten för dina anställda. Avgifterna baseras på en procentsats som räknas ut från den anställdes bruttolön (lön innan skatt), där födelseår kan spela roll för arbetsgivaravgiftens storlek.

Full arbetsgivaravgift för inkomståret 2023 är 31,42 % på den bruttolön och det eventuella förmånsvärde som du som arbetsgivare betalar ut till en anställd.

Vad innebär arbetsgivaravgift?

Hoppa till innehåll

Kostnaden för att anställa är högre i Sverige än i de flesta av våra konkurrentländer. Men det beror inte på lönerna i Sverige, utan på våra höga arbetsgivaravgifter. De svenska arbetsgivaravgifterna är bland de högsta i Europa.

Är arbetsgivaravgiften en skatt?

Arbetsgivaravgift är de avgifter som en arbetsgivare betalar till staten för sina anställda utöver arbetstagarens lön.

En arbetsgivare betalar utöver arbetstagarens lön även en arbetsgivaravgift som betalas till staten. Arbetsgivaravgiften används till det grundläggande sociala försäkringsskyddet som bland annat inkluderar ålderspension, sjukvård och social omsorg.

Hur räknar man ut arbetsgivaravgift på lön?

Det är inte bara lönen för din anställde som kostar varje månad. I Sverige betalar du som arbetsgivare även för andra kostnader som sociala avgifter och semesterlön. Andra kostnader som också kan förekomma är: 

Det finns två olika kategorier för att räkna ut sociala avgifter. Den ena kategorin är den lagstadgade arbetsgivaravgiften och den andra kategorin är de andra avtalade sociala avgifterna som till exempel försäkring. Här nedan går vi igenom vilka kostnader du behöver ta med för att beräkna lönekostnad för en anställd och en förklaring till vad de olika kostnaderna innebär. Detta är ett grundexempel på hur man räknar ut vad en anställd kostar per månad. Det finns andra kostnader som kan tillkomma. 

Vem som betalar arbetsgivaravgift?

Arbetsgivaravgiften är en avgift som arbetsgivaren betalar utöver arbetstagarens lön, och kallas även för sociala avgifter. Under 70-talet höjde man arbetsgivaravgiften rejält i Sverige, och numer uppgår den till närmare 32%. Som mest har arbetsgivaravgiften varit uppe i 40% (i början av 90-talet).

Detta är en viktig avgift för arbetsgivaren då den tillsammans med lönen (plus de sociala avgifterna) avgör anställningskostnaden för enskilda anställda. Det är också en betydande avgift för staten eftersom den genererar en stor del av skatteintäkterna från den offentliga sektorn. Arbetsgivaravgiften redovisas nästan aldrig på lönebeskedet så dess omfattning är sällan känd för enskilda anställda eller allmänheten i stort.

Vad är skillnaden mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?

Har du aktiebolag är det här med socialavgifter ganska enkelt. Du räknas då som anställd och på den lön du tar ut från bolaget ­betalar företaget sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter som redovisas i arbetsgivar­dekla­ra­tionen. 

Har du enskild firma eller handelsbolag (kallas här egenföretagare) blir det lite knepigare. Du betalar då antingen egenavgifter eller särskild löneskatt, beroende på om du är aktiv eller passiv.

Måste man alltid betala arbetsgivaravgift?

Utöver en arbetstagares lön betalar en arbetsgivare även lagstiftade arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna består av flera olika avgifter som betalas in till staten och tillsammans ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet i form av bland annat sjukvård, pensioner och social omsorg.

Skatteverket använder begreppet sociala avgifter som ett samlingsnamn för lagstiftade arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Egenavgifter är de sociala avgifter som en egenföretagare som bedriver verksamhet i form av enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag själv betalar. Den myndighet i Sverige som administrerar arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna är Skatteverket.

 Du kanske också är intresserad av artikeln: Vad kostar en anställd?

När måste man betala arbetsgivaravgift?

Utöver en arbetstagares lön betalar en arbetsgivare även lagstiftade arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna består av flera olika avgifter som betalas in till staten och tillsammans ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet i form av bland annat sjukvård, pensioner och social omsorg.

Skatteverket använder begreppet sociala avgifter som ett samlingsnamn för lagstiftade arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Egenavgifter är de sociala avgifter som en egenföretagare som bedriver verksamhet i form av enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag själv betalar. Den myndighet i Sverige som administrerar arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna är Skatteverket.

 Du kanske också är intresserad av artikeln: Vad kostar en anställd?

Vad kostar en anställd med arbetsgivaravgift?

Nedan visas en sammanställning över vad en anställd kostar för ett företag utifrån lön, skatter och pensionsavsättningar.

Hur många procent av lönen är arbetsgivaravgift?

I Sverige måste alla företag betala in en arbetsgivaravgift varje gång de betalar ut en lön. Arbetsgivaravgiften beräknas på bruttolönen och läggs som ett påslag. Hur stor arbetsgivaravgiften är varierar beroende på hur gammal löntagaren är.

För vilka betalas arbetsgivaravgift?

De flesta nationalekonomer menar att arbetsgivaravgifterna i längden leder till lägre löner och därför i slutändan betalas av de anställda och inte av arbetsgivaren. Det gör arbetsgivaravgifterna till den största skatt som de flesta betalar. Läs mer i denna artikel.

Kan man slippa arbetsgivaravgift?

I arbetsgivardeklaration ska du som arbetsgivare uppge för Skatteverket hur stora skattepliktiga utgifter du har haft för dina anställda den gångna månaden.

Som arbetsgivare är du skyldig att lämna uppgifter till Skatteverket om hur stora dina skattepliktiga kostnader har varit för varje anställd i ditt företag. Dessa utgifter är först och främst lön (brutto) och arbetsgivaravgift, men även diverse förmåner och avdrag. Utöver utgifter ska deklarationen även innehålla information om betalningsmottagare. Dessa uppgifter ska deklareras varje månad.

Hitta och jämför lönekonsulter – Fyll i vårt formulär och få offerter inom 48 timmar. Helt kostnadsfritt. 

Arbetsgivardeklaration ska lämnas för varje anställd. När du anställer en ny person på företaget behöver du registrera denna som betalningsmottagare. Detta görs antingen genom att fylla i en blankett och lämna in till Skatteverket, eller så kan du göra det online på Skatteverkets e-tjänst. 

Varför ska man betala arbetsgivaravgift?

Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

Vilka behöver inte betala arbetsgivaravgift?

Den som ger ut ersättning för arbete i Sverige ska enligt huvudregeln betala arbetsgivaravgifter. Det finns dock ett antal undantag från denna regel.

Vad är arbetsgivaravgifter?

Arbetsgivaravgifter är de avgifter som en arbetsgivare betalar för sina anställda. Läs mer om arbetsgivaravgifter och andra begrepp här! ... Om den anställdes bruttolön inklusive förmåner kan antas uppgå till mindre än 1 000 kronor under inkomståret, behöver arbetsgivaren inte betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag.

Hur mycket är arbetsgivaravgiften i januari 2016?

Under perioden januari-maj 2016 gäller en reducerad arbetsgivaravgift om 25,46%, och därefter ordinarie arbetsgivaravgift om 31,42%.

Hur ska du betala arbetsgivaravgiften till Skatteverket?

Som arbetsgivare ska du betala arbetsgivaravgift på ersättningen till dina anställda. Arbetsgivaravgiften redovisar och betalar du till Skatteverket. Gå vidare till undermenyn.

Vad är arbetsgivaravgifter?

Arbetsgivaravgifter är de avgifter som en arbetsgivare betalar för sina anställda. Läs mer om arbetsgivaravgifter och andra begrepp här! ... Om den anställdes bruttolön inklusive förmåner kan antas uppgå till mindre än 1 000 kronor under inkomståret, behöver arbetsgivaren inte betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag.

Hur mycket är arbetsgivaravgiften i januari 2016?

Under perioden januari-maj 2016 gäller en reducerad arbetsgivaravgift om 25,46%, och därefter ordinarie arbetsgivaravgift om 31,42%.

Hur ska du betala arbetsgivaravgiften till Skatteverket?

Som arbetsgivare ska du betala arbetsgivaravgift på ersättningen till dina anställda. Arbetsgivaravgiften redovisar och betalar du till Skatteverket. Gå vidare till undermenyn.