:

Hur beskattas royalty?

Innehållsförteckning:

  1. Hur beskattas royalty?
  2. Hur bokför man royalties?
  3. Är royalties skattefritt?
  4. Hur deklarerar man royalty?
  5. Hur fungerar royalties?
  6. Är royalty en tjänst?
  7. Hur mycket kan man få i royalty?
  8. Vem betalar ut royalty?

Hur beskattas royalty?

Royalty är den ersättning en innehavare av immateriella rättigheter får, när rättigheterna licensieras ut. Författare, kompositörer, uppfinnare, konstnärer, fotografer är exempel på yrkesgrupper som kan ha inkomster från royalty. 

Det kan vara rätten att trycka och distribuera en bok, spela musik på en klubb, använda ett patent, mönster eller ett varumärke. Storleken på den royalty som betalas ut behöver inte vara ett fast belopp, utan kan baseras på försäljning, antal spelningar eller tillverkade produkter. Vid försäljning beräknas ofta royalty som en procentsats på uppnådd intäkt av försäljning, exempelvis vid franchising. Ett alternativ till ersättning i form av royalty är att licenstagaren betalar en engångsersättning, till exempel om man köper rätten att använda en licens av en mjukvara. Det är vanligt att licenstagaren initialt betalar en engångssumma, för att därefter betala royalty baserat på försäljning. Storlek på royalty, på vilket sätt den ska betalas och andra villkor regleras i ett licensavtal mellan den som äger rättigheterna (licensgivaren) och den som vill använda rättigheterna (licenstagaren).

Hur bokför man royalties?

Prenumerera

Har lite funderingar kring royalties. Får in en del royalties till mitt aktiebolag , både för mig själv men även för andra (förlagsverksamhet).

Är royalties skattefritt?

Royaltyinkomster beskattas oftast som inkomst av näringsverksamhet. Detta gäller för uppfinnare, författare, kompositörer med flera som yrkesmässigt bedriver vetenskaplig, litterär, konstnärlig eller annan liknande verksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Med yrkesmässigt avses att verksamheten bedrivs varaktigt och med vinstsyfte.

Om royaltyn inte kan klassas som inkomst av näringsverksamhet är den att anse som inkomst av tjänst. Det kan vara fallet då verksamheten är tillfällig och inte kan anses som yrkesmässig, till exempel för "engångsförfattare" eller "engångsuppfinnare", eller om den annars har bedrivits på ett sådant sätt att inkomsten blir hänförlig till inkomst av tjänst.

Uppfylls inte samtliga kriterier för näringsverksamhet (självständighet, varaktighet och vinstsyfte) blir inkomsten tjänstebeskattad.

Hur deklarerar man royalty?

När en upphovsperson skriver avtal med ett musikförlag betalas ibland ett förskott till upphovspersonen.

Upphovspersonen skriver då på en fullmaktshandling som säger att han/hon godkänner att alla pengar från Stim och NCB betalas direkt till musikförlaget tills förskottet är återbetalat. Stim registrerar fullmakten och den ligger kvar tills musikförlaget säger upp fullmakten skriftligen till Stim.

Hur fungerar royalties?

En del av att bli antagen handlar om att tjäna pengar. Men hur går det till i praktiken när ord blir till kronor? Det finns flera olika modeller inom förlagsbranschen* och jag kommer idag att skriva om hur det fungerar för mig. Då exakta siffror och procentsatser är hemliga kommer jag inte att gå in på det, men hoppas ändå att inlägget ska vara givande för den som är nyfiken.

Det hela börjar med ett avtal mellan förlaget och författaren. I förlagsavtalet regleras ett antal viktiga punkter. Bland annat lovar förlaget att ge ut boken i en viss upplaga inom en given tidsperiod. Förlaget fastställer också ett pris på boken som gäller när bokhandeln köper in den, ett f-pris. Det är utifrån f-priset som royaltyn räknas ut. För varje såld bok får jag en andel av f-priset. Eftersom min bok är en bilderbok ska även illustratören ha royalty. (Författarförbundet har rekommendationer på royalty både för illustrerade och icke-illustrerade böcker för den som är intresserad av procentsatser.)

Är royalty en tjänst?

Nej du kan inte undvika moms på royaltyavgifter inom Sverige. Licensavgiften för ett annat företag att använda din behandlingsmetod ska faktureras med 25% moms. Förenklat kan man säga att möjligheten att se det som royalty med 6% moms faller då det inte är fråga om ett "litterärt- eller konstnärligt verk" som visas eller framförs av artist/konstnär. Din situation påminner därför mer om "franchisingavgifter" eller förmedlingsavgifter som har 25% moms. 

Det kan bara bli momsfritt om royaltyn betalas ut som lön till dig som privatperson, men då får du också betydligt högre skatteeffekter och företaget som använder behandlingsmetoden måste betala sociala avgifter på beloppet, vilket de inte kommer vara positiva till.

Upphovsrätt är inget man behöver ansöka om. Det går faktiskt inte ansöka om att få upphovsrätt på något utan det uppstår automatiskt när verket kommer till. Förutsättningen är att verket är "tillräckligt originellt".

Hur mycket kan man få i royalty?

För författare

De flesta traditionella förlagsavtal utgår från att författaren får en procentuell andel av intäkterna av bokförsäljningen. Andelen kallas royalty och betalas i regel ut en gång per år när förlaget redovisar sin försäljning. Royalty beräknas i dessa fall på f-priset (förlagspriset), vilket är det pris återförsäljarna köper in boken för. Vanligast idag är så kallade nettoavtal där ett avdrag för rabatter till återförsäljare görs innan royalty beräknas. Författaren bör alltid begära ett förskott.

Vem betalar ut royalty?

Du äger rätten till det du skapat som låtskrivare, musiker eller artist. Det är du som bestämmer om någon annan ska få nyttja det du skrivit, komponerat eller framfört genom att sprida det till allmänheten, exempelvis via streaming eller tillverkning av fysiska exemplar. Detta kallas den ekonomiska delen av upphovsrätten.

Den ideella delen av upphovsrätten innebär att du har rätt att bli namngiven i samband med att det du skapat eller framfört tillgängliggörs. Verket får heller inte förändras på ett sätt eller användas i ett sammanhang som är kränkande.

När du låter någon använda det du har skapat/framfört eller kommer att skapa/framföra är det i slutändan du som bestämmer

När musik spelas in och säljs eller exploateras är det i grunden tre rättighetshavargrupper som är berörda: