:

Vad kostar det att byta namn på enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar det att byta namn på enskild firma?
 2. Måste man ha ett namn på enskild firma?
 3. Kan man namnge enskild firma?
 4. Hur byter man namn på sitt företag?
 5. Kan man byta ägare på enskild firma?
 6. Kan man vara två personer i enskild firma?
 7. Vad är risken med enskild firma?
 8. Vad kostar det att byta företagsnamn?
 9. Hur lång tid tar det att byta namn på företag?
 10. Kan man skriva över enskild firma?
 11. Kan man sälja en enskild firma?
 12. Kan man anställa familjemedlem i enskild firma?
 13. När lönar det sig med enskild firma?
 14. Kan en enskild firma äga en bil?
 15. Vilka kostnader har en enskild firma?

Vad kostar det att byta namn på enskild firma?

Valet av företagsform står ofta mellan enskild firma, även kallat enskild näringsverksamhet, eller aktiebolag. Många väljer att starta sitt företag i form av en enskild firma för att senare, när företaget växer, byta företagsform till ett aktiebolag. Nedan går vi först igenom några centrala skillnader mellan att driva företag som enskild firma jämfört med aktiebolag. Sedan tittar vi närmare på hur det går till att byta från enskild firma till aktiebolag och vad som kan vara viktigt att tänka på vid en ombildning.

Det finns många fördelar med att driva företag i form av en enskild firma, framför allt att det är väldigt enkelt och billigt att starta enskild firma. Det finns inga krav på att du ska ha ett visst startkapital, i princip krävs bara en registrering hos Skatteverket. Dessutom är det enklare att avveckla en enskild firma som inte längre används jämfört med motsvarande process för ett aktiebolag.

Måste man ha ett namn på enskild firma?

Varför i hela fridens namn ska man registrera sitt företagsnamn om man kan starta en enskild näringsverksamhet helt gratis? Det enda som krävs är ju momsregistrering, att man registrerar sig som arbetsgivare (om det är aktuellt med anställda) och att man ansöker och blir godkänd för att ha F-skatt.

Förvisso sant, men det betyder inte att man har ett skyddat företag. Vad menar vi då med ett skyddat företag? Förklaringen kommer här.

Kan man namnge enskild firma?

Hej. Vi är två enskilda näringsidkare som tänker arbeta tillsammans i den form att vi anlitar och fakturerar varandra. Men vi vill ha ett namn utåt för att kunna marknadsföra oss. Är det tillåtet att komma fram till ett namn och använda det utan att registrera det?- Henrik

Svar av Patent- och registreringsverket, Expert på varumärkesskydd och patent.

Hur byter man namn på sitt företag?

När du precis har startat företag är det viktigt med ett bra företagsnamn, eftersom det är det första intrycket som kunder får av ditt företag. Att välja företagsnamn kan vara svårt, i den här artikeln ger vi dig tips på vad du kan tänka på när du väljer företagsnamn.

Det kan vara svårt att sätta fingret på vad som kännetecknar ett bra företagsnamn. Många av de största företagen i världen har företagsnamn som inte säger så mycket om deras verksamhet, till exempel, Apple, McDonald’s och Amazon.

Kan man byta ägare på enskild firma?

När ett företag byter ägare genom gåva, arv eller testamente kan detta göras utan skattekonsekvenser. Mottagaren tar då över givarens skattemässiga värden.

Kan man vara två personer i enskild firma?

 är ingen juridisk person. Som organisationsnummer används företagarens personnummer. Det innebär att du som enskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, exempelvis skulder och ingångna avtal. Det är du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess. Det betyder också att du själv måste betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till. En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring. 

 kan ha anställda. När du anställer första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. 

Vad är risken med enskild firma?

 är ingen juridisk person. Som organisationsnummer används företagarens personnummer. Det innebär att du som enskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, exempelvis skulder och ingångna avtal. Det är du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess. Det betyder också att du själv måste betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till. En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring. 

 kan ha anställda. När du anställer första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. 

Vad kostar det att byta företagsnamn?

Allow the use of cookies from Facebook on this browser?

We use cookies and similar technologies to help provide and improve content on Meta Products. We also use them to provide a safer experience by using information we receive from cookies on and off Facebook, and to provide and improve Meta Products for people who have an account.

Hur lång tid tar det att byta namn på företag?

 • Förnamn, en månad
 • Efternamn utan avgift, fem månader
 • Efternamn med avgift, fem månader
 • Nybildade efternamn, fem månader

För närvarande är handläggningstiderna olika beroende av vilken typ av namnändring du vill göra, och kan även vara kortare. Ska du ut och resa snart rekommenderar vi därför att boka resan i det namn som står i ditt pass och göra ett nytt pass efter resan när namnändringen är klar. Du kan också vänta med att skicka in namnansökan till efter resan.

Eftersom handläggningstiderna är ganska långa rekommenderar vi att du gör så här:

Kan man skriva över enskild firma?

Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

Kan man sälja en enskild firma?

Visst kan du det!

Tänk bara på att du som privatperson inte är momspliktig och bolaget har då alltså inte avdrag för någon moms. Tänk också på att det du säljer måste vara till marknadsmässigt värde, d v s du säljer varan som begagnad och inte som ny.

Kan man anställa familjemedlem i enskild firma?

Jag har en dotter som är 15 år och en son som är 19 år. De kommer att arbeta och få lön från mitt aktiebolag i sommar. Min make arbetar inte i företaget. Jag har hört att det finns särskilda skatteregler när jag betalar ut lön till mina barn. Vad gäller?

När lönar det sig med enskild firma?

I OP Lättföretagare har man gjort det så enkelt som möjligt att bilda ett företag. Olika rutiner, såsom bokföring, fakturering och många skattefrågor sköts direkt i tjänsten OP Lättföretagare.

Egenanställning lämpar sig för företagande på deltid och heltid. Mest nytta av tjänsten och de skattelättnader den medför har företagare som säljer sitt kunnande.

Kan en enskild firma äga en bil?

Man pratar ofta om antingen tjänstebilar eller förmånsbilar. Oberoende av vilken slags bil det är du väljer så går det att göra avdrag för de kostnader som bilen innebär. Skillnaden är dock om det är företaget eller du som privatperson som är den som ska göra de avdrag du har rätt till. 

Det kan också vara bra att känna till att om du som har ett företag både kommer använda bilen privat och i ditt arbete så kan det bli klurigt att välja vilken av de två olika biltyperna som är bäst. Då måste du vara extra noga med att fundera på vad som gör att du faktiskt kan spara pengar. 

Det finns ett par saker som spelar in när du ska avgöra hur du köper en bil på företaget så att du sparar pengar. Det allra viktigaste är vad bilen kostar och hur mycket fordonet används privat jämfört med i jobbet. 

Desto mindre bilen körs privat och desto billigare den är ju lägre blir skillnaden ekonomiskt sett mellan att ha en tjänstebil och en förmånsbil. I de allra flesta fallen brukar det dock gälla att en tjänstebil är billigare men det gäller alltså att göra en kalkyl på det för att vara säker på att det också gäller i din situation. 

Ett företag kan också göra avdrag för den värdeminskning som bilen får i takt med att den blir äldre. Det kan däremot inte en privatperson göra. Därför tjänar man ofta mer på att välja en tjänstebil, åtminstone om man ska köpa en något dyrare bilmodell som dessutom kommer bli använd för privat bruk. 

Vilka kostnader har en enskild firma?

Söker du friheten att själv kunna bestämma vad du vill jobba med, kontrollera din tid och vara din egen chef?

Då är eget företag det bästa sättet att förverkliga sig själv och sina idéer. Men vad kostar det att starta enskild firma?