:

Vad är en Ägarlägenhetsfastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Ägarlägenhetsfastighet?
 2. Är en ägarlägenhet en fast egendom?
 3. Hur avgränsas en ägarlägenhet?
 4. Vad menas med ägarlägenheter?
 5. Hur många fastigheter kan man äga?
 6. Hur beskattas ägarlägenheter?
 7. Får man hyra ut en ägarlägenhet?
 8. Vad är det för skillnad på ägarlägenhet och bostadsrätt?
 9. Hur många hus får en privatperson äga?
 10. Vad är bäst äganderätt eller bostadsrätt?
 11. Hur mycket kostar ägarlägenhet?
 12. Är det billigare att bo i hus än bostadsrätt?
 13. Hur många hus kan man köpa och sälja per år?
 14. Hur många hus får man äga och hyra ut?
 15. Hur beskattas ägarlägenhet?

Vad är en Ägarlägenhetsfastighet?

När ägarlägenheter ska bildas gör Lantmäteriet en förrättning där det bestäms hur lägenheterna ska avgränsas och vilka delar av fastigheten som ska vara gemensam egendom. Det kan bland annat handla om en tomt, ett trapphus, fasader, yttertak och hissar. I samband med förrättningen bestäms också hur dessa gemensamma utrymmen ska underhållas och fördelas mellan ägarlägenheter. För att detta ska fungera i praktiken bildas ofta en samfällighetsförening som förvaltar den gemensamma egendomen, samfälligheten, och de gemensamma anläggningarna, gemensamhetsanläggningar. För att kunna bilda ägarlägenheter måste vissa krav vara uppfyllda. Det måste till exempel finnas minst tre ägarlägenheter i fastigheten i en sammanhållen enhet. Lägenheterna i fastigheten får heller inte ha fungerat som bostäder tidigare utan ägarlägenheter kan bara bildas vid nyproduktion eller vid ombyggnad av kontors- och lagerlokaler eller vindsförråd. Det får också bara finnas en bostad i varje ägarlägenhet.

Är en ägarlägenhet en fast egendom?

Det pratas om ägarlägenheter i den allmänna bostadsdebatten. Inte för att det är ett nytt fenomen, ägarlägenheter har funnits i mer än 10 år, utan för att det börjar bli en allt vanligare form av boende. Mäklarringen förklarar närmare vad den aktuella boendeformen egentligen innebär. 

Den korta versionen är att ägarlägenhet är detsamma som att man äger sin egen lägenhet i ett flerbostadshus. Att jämföra med den välkända ägarformen bostadsrätt, som ägs av föreningen och köparen i fråga betalar en summa pengar för rätten att bo i lägenheten. 

Hur avgränsas en ägarlägenhet?

Den civilrättsliga definitionen av fastighet framgår av första kapitlet jordabalken. Där framgår att fast egendom är jord som är indelad i fastigheter och att till fastighet hör allmänna fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör (1 kap. 1 § JB).

Vad menas med ägarlägenheter?

Ägarlägenheter blev en ny boendeform 2009 och innebär ett ägande på samma sätt som en villa. I stora delar av Europa är ägarlägenheter betydligt vanligare än i Sverige. När du köper en ägarlägenhet innebär det att du äger din lägenhet – på riktigt. Du har i stort sett samma frihet som när du bor i villa eller radhus, även om du bor i ett flerbostadshus. Ägarlägenheten räknas som fast egendom och den som äger lägenheten har lagfart på bostaden. Lägenheten är en del i en samfällighet, där de som äger gemensamt får sköta underhållet av till exempel yttertak, fasader, trapphus och förråd. Man betalar en avgift till samfällighetsföreningen för de utgifterna. Vill du hyra ut lägenheten kan du göra det utan att ansöka om tillstånd. 

Vid köp av en bostadsrätt så innebär det att du köper nyttjanderätt där du får bo på obegränsad tid förutsatt att du respekterar bostadsrättsföreningen stadgar och ordningsregler. Du som har en bostadsrätt äger alltså en andel i bostadsrättsföreningen tillsammans med dina grannar. Som bostadsrättshavare har du underhållsansvaret inom bostaden medan föreningen ansvarar för fastigheten i stort. 

Funderar du på att sälja? Boka en kostnadsfri värdering och ta reda på vad din bostad är värd! Tillsammans gör vi ditt drömboende till verklighet där vi hjälper dig hela vägen!

Hur många fastigheter kan man äga?

Du ska registrera dig och betala moms om du svarar ja på alla de här frågorna:

Du bedriver skattepliktig ekonomisk verksamhet om du svarar ja på alla dessa frågor. Du ska därför betala moms på dina intäkter från uthyrningen.

Hur beskattas ägarlägenheter?

 • Alla uppgifter i fastighetsdeklarationen ska visa vad som gäller för ägarlägenheten den 1 januari 2023.
 • Det finns två kolumner till varje uppgift:
  • Den vänstra (gröna) kolumnen innehåller de senaste uppgifterna Skatteverket har om ägarlägenheten, om vi har några.
  • Den högra (vita) kolumnen fyller du själv i om Skatteverkets uppgift saknas eller inte stämmer längre.
 • Kom ihåg att skriva under deklarationen. Fältet för underskrift hittar du längst ner på blankettens andra sida.
 • På blankettens första sida finns adressen till Skatteverkets inläsningscentral dit du skickar blanketten senast den 6 mars 2023.

Får man hyra ut en ägarlägenhet?

InledningHej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar är i behov av förtydliganden eller kompletteringar är du välkommen att publicera en kommentar nedan, alternativt mejla [email protected]. Svaret är strukturerat som så att jag först redogör för de skilda reglerna för ägarlägenheter samt bostadsrätter och avslutningsvis ger dig en konkret rekommendation.Vad gäller vid uthyrning av ägarlägenheter?Ägarlägenheter är en särskild bostadsform som än så länge är mycket ovanlig i Sverige (i jämförelse med villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter). Den som har en ägarlägenhet är dock berättigad att hyra ut den i andra hand utan något krav på tillstånd. Innehavare av ägarlägenheter är alltså ur det perspektivet jämställda med villa- och radhusägare.

Vad är det för skillnad på ägarlägenhet och bostadsrätt?

Om du köper en lägenhet för att bo i så är bostadsrätten överlägsen ägarlägenheten.

Där har du svaret och du kan gå vidare i ditt liv!

Jo, en ägarlägenhets starka sidor handlar om din – ägarens – rätt att fatta beslut om hur lägenheten ska användas och nyttjas. Du äger verkligen de delar av fastighet du har nyckel till.

Men dina grannar eller fastigheten i sin helhet gynnas knappast av din rätt, för din rätt innebär att du kan:

 • Hyra ut till idioter,
 • köra AirBnB,
 • skita i att renovera och underhålla,
 • skita i att betala räkningarna till samfälligheten,
 • skita i att delta i driften av fastigheten i sin helhet.

Men det finns andra fördelar med en bostadsrättsförening när det gäller själva driften. Det är inte ovanligt att en fastighet har problem som gäller för fler än en lägenhet. Sättningar och sprickbildningar är ett exempel.

Skador på fasad och vattenläckage från regnvatten är ett annat.

Att rengöra utskjutande betongfundament från algpåväxt – exempelvis på balkongerna, är svårt redan i en bostadsrättsförening då man inte har lägenhetsnycklar.

Hur många hus får en privatperson äga?

Hur många lägenheter får man köpa och sälja per år?

Man kan köpa och sälja ett obegränsat antal lägenheter per år men bedömer Skatteverket att det är en näringsverksamhet, att den som driver verksamheten gör det yrkesmässigt, självständigt och med ett vinstsyfte, beskattas man som en näringsidkare.

Vad är bäst äganderätt eller bostadsrätt?

Hej alla!

Vi är en familj på fyra som funderar på att köpa ett nytt boende i Stockholm. Vi har hittills mest tittat på villor och radhus, och vi har märkt att det finns både bostadsrätter och äganderätter att välja mellan.

Hur mycket kostar ägarlägenhet?

Ägarlägenheter blev en ny boendeform 2009 och innebär ett ägande på samma sätt som en villa. I stora delar av Europa är ägarlägenheter betydligt vanligare än i Sverige. När du köper en ägarlägenhet innebär det att du äger din lägenhet – på riktigt. Du har i stort sett samma frihet som när du bor i villa eller radhus, även om du bor i ett flerbostadshus. Ägarlägenheten räknas som fast egendom och den som äger lägenheten har lagfart på bostaden. Lägenheten är en del i en samfällighet, där de som äger gemensamt får sköta underhållet av till exempel yttertak, fasader, trapphus och förråd. Man betalar en avgift till samfällighetsföreningen för de utgifterna. Vill du hyra ut lägenheten kan du göra det utan att ansöka om tillstånd. 

Vid köp av en bostadsrätt så innebär det att du köper nyttjanderätt där du får bo på obegränsad tid förutsatt att du respekterar bostadsrättsföreningen stadgar och ordningsregler. Du som har en bostadsrätt äger alltså en andel i bostadsrättsföreningen tillsammans med dina grannar. Som bostadsrättshavare har du underhållsansvaret inom bostaden medan föreningen ansvarar för fastigheten i stort. 

Funderar du på att sälja? Boka en kostnadsfri värdering och ta reda på vad din bostad är värd! Tillsammans gör vi ditt drömboende till verklighet där vi hjälper dig hela vägen!

Är det billigare att bo i hus än bostadsrätt?

De stora fördelarna med en villa är att man generellt sätt får större ytor, större förvaringsutrymmen, parkeringsplats/garage, större utomhusytor, mer avskildhet och större makt över boendeekonomin.

Det här lockar nog väldigt många. Det kräver ett större eget ansvar och arbete men kan istället löna sig för rätt personer och vad man är ute efter.

Hur många hus kan man köpa och sälja per år?

Hur många lägenheter får man köpa och sälja per år?

Man kan köpa och sälja ett obegränsat antal lägenheter per år men bedömer Skatteverket att det är en näringsverksamhet, att den som driver verksamheten gör det yrkesmässigt, självständigt och med ett vinstsyfte, beskattas man som en näringsidkare.

Hur många hus får man äga och hyra ut?

I många storstäder är efterfrågan på bostäder är större än utbudet. Det leder onekligen till den omfattande bostadsbristen i synnerhet bland unga vuxna som i övrigt är den mest utsatta gruppen. Med dagens smarta digitala lösningar har det blivit mycket smidigare och säkrare att hyra ut större bostäder. Det erbjuds olika tjänster och verktyg som underlättar för uthyrningen. Har du ett hus som du inte nyttjar kan det vara en bra idé att överväga att hyra ut det. Du kan välja att hyra ut hela eller delar av huset. Bor du i en studentstad är detta en lösning för studenter som har svårare att hitta bostad. Ditt hus behöver inte stå tomt!

Nedanför hittar du vår sammanställning av de vanligaste frågorna om uthyrning av hus. Undrar du om hur du kan gå tillväga när du vill hyra ut hus och vilka skatteregler som gäller kan du hitta dina svar här:

Idag är det mycket lättare och tryggare att hyra ut en större bostad som hus, villor, fritidshus och radhus. Många fler husägare väljer att inte ha sina hus stå tomma, särskilt om de åker bort under en längre tid. Det innebär då att någon kan ta hand om huset under tiden. Dessutom är det ekonomiskt gynnsamt när uthyrningen kan ge en extra passiv inkomst. Precis som att hyra ut lägenhet finns det några praktiska som du bör känna till exempelvis hyresregler, kontrakt, skattebetalning, uppsägning mm. På BostadsPortal är det gratis för dig att hyra ut och du kan komma igång genom att skapa en annons.

Hur beskattas ägarlägenhet?

 • Alla uppgifter i fastighetsdeklarationen ska visa vad som gäller för ägarlägenheten den 1 januari 2023.
 • Det finns två kolumner till varje uppgift:
  • Den vänstra (gröna) kolumnen innehåller de senaste uppgifterna Skatteverket har om ägarlägenheten, om vi har några.
  • Den högra (vita) kolumnen fyller du själv i om Skatteverkets uppgift saknas eller inte stämmer längre.
 • Kom ihåg att skriva under deklarationen. Fältet för underskrift hittar du längst ner på blankettens andra sida.
 • På blankettens första sida finns adressen till Skatteverkets inläsningscentral dit du skickar blanketten senast den 6 mars 2023.