:

Vilken SNI-kod har mitt företag?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken SNI-kod har mitt företag?
 2. Vad är företagets kod?
 3. Vilka SNI koder finns det?
 4. Hur vet man vilken SNI-kod man ska ha?
 5. Kan ett företag ha flera SNI-koder?
 6. Vad är en branschkod?
 7. Kan ett företag ha flera SNI koder?
 8. Hur får man personlig kod?
 9. Kan man ha två SNI koder?
 10. Kan företag ha flera SNI koder?
 11. Vad händer om man inte har rätt SNI-kod?
 12. Kan man ha två SNI-koder?
 13. Vad händer om man inte har rätt SNI kod?
 14. Kan man lägga till SNI-koder i efterhand?
 15. Kan man lägga till fler SNI koder?

Vilken SNI-kod har mitt företag?

, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening och bostadsrättsförening måste registreras hos Bolagsverket. För enskild näringsverksamhet gäller att man kan registrera sig hos Bolagsverket om man vill skydda företagsnamnet. Registreringsavgiften ska alltid betalas till Bolagsverket samtidigt som anmälan skickas in. Avgiftens storlek beror på företagsformen.

Om ett ärende inte registreras på grund av att det avskrivs eller avslås är registreringsavgiften förbrukad. Registreringsavgiften återbetalas inte om du återkallar ditt ärende efter det att handläggningen har påbörjats. Du kan i dessa fall överklaga Bolagsverkets slutliga beslut till Förvaltningsrätten i Härnösand.

Vad är företagets kod?

SNI är en standard för svensk näringsgrensindelning. SNI 2007 är den standard som gäller från 2008, för att hänföra bl a företags verksamhet till en eller flera näringsgrenar.

En SNI-kod beskriver den verksamhet du ska bedriva. Du anger SNI-koder när du registrerar ditt företag på verksamt.se. Det ska vara en femsiffrig kod. Det är viktigt att SNI-koderna är rätt då de t. ex. används för nästan all ekonomisk statistik. Med rätt SNI-kod kan du även få information som riktar sig till företag i din bransch

Vilka SNI koder finns det?

SNI står för svensk näringsindelning och infördes 2008 enligt principer som tagit fram genom EU. En SNI-kod beskriver ett företags verksamhet, vilket betyder att det inte sällan krävs fler än en SNI-kod. När eller om ett företag ändrar inriktning eller lägger till ett verksamhetsområde ska även en ny SNI-kod registreras.

För det första är SNI-koden en form av beteckning, eller beskrivning, av verksamhetens art och för det andra är det en kod som gör det möjligt för SCB att föra statistisk över landets alla företag. När ett företag och en (eller flera) SNI-kod registreras förs företagets uppgifter automatiskt in i företagsregistret, ett offentligt register över alla landets företag. Användningen av NACE är obligatorisk inom det europeiska statistiksystemet .

Hur vet man vilken SNI-kod man ska ha?

SNI står för Svensk Näringsgrensindelning (översättning till engelska: Swedish Standard Industrial Classification) och är en standard som gäller för att tydliggöraett företags verksamhet genom att koppla den till en eller flera näringsgrenar.

En SNI-kod är en femsiffrig kod som beskriver den verksamhet företaget ska bedriva. SNI-koden anges i samband med att man registrerar ett företag och används för nästan all ekonomisk statistik. Den används också för att skicka riktad information till en mängd företag inom samma bransch.

Du hittar din SNI-kod via Statistiska Centralbyråns söktjänst på http://www.sni2007.scb.se/. Där kan du göra en fritextsökning på vilken verksamhet du ska bedriva och få upp passande förslag på branscher och tillhörande SNI-koder.

Kan ett företag ha flera SNI-koder?

En SNI-kod består av fem siffror och beskriver den verksamhet du ska bedriva. Det är Statistikmyndigheten (SCB), som använder uppgifterna till ekonomisk statistik och till SCB:s företagsregister där alla Sveriges företag ska finnas med. Registret är offentligt och därifrån kan uppgifter utlämnas och spridas vidare.

Vad är en branschkod?

SNI KOD

SNI är en standard för svensk näringsgrensindelning. SNI 2007 är den standard som gällerfrån 2008, för att hänföra bland annat företags verksamhet till en eller flera näringsgrenar.En SNI-kod beskriver den verksamhet du ska bedriva. Du anger SNI-koder när du registrerarditt företag på verksamt.se. Det ska vara en femsiffrig kod. Det är viktigt att SNI-koderna ärrätt då de till exempel används för nästan all ekonomisk statistik. Med rätt SNI-kod kan duäven få information som riktar sig till företag i din bransch.SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE Rev.2.

Kan ett företag ha flera SNI koder?

En SNI-kod består av fem siffror och beskriver den verksamhet du ska bedriva. Det är Statistikmyndigheten (SCB), som använder uppgifterna till ekonomisk statistik och till SCB:s företagsregister där alla Sveriges företag ska finnas med. Registret är offentligt och därifrån kan uppgifter utlämnas och spridas vidare.

Hur får man personlig kod?

Det är viktigt för oss att du ska kunna göra dina bankärenden över telefon på ett tryggt sätt. När du identifierar dig för våra telefontjänster kan du välja mellan Mobilt BankID eller personlig kod. För din säkerhet så följer vi även med i utvecklingen av säkerhetslösningar och utsätter regelbundet våra säkerhetssystem för omfattande tester.

För att kunna göra bankärenden via telefon behöver du identifiera dig med hjälp av en personlig kod eller med Mobilt BankID.

Kan man ha två SNI koder?

SNI står för svensk näringsindelning och infördes 2008 enligt principer som tagit fram genom EU. En SNI-kod beskriver ett företags verksamhet, vilket betyder att det inte sällan krävs fler än en SNI-kod. När eller om ett företag ändrar inriktning eller lägger till ett verksamhetsområde ska även en ny SNI-kod registreras.

För det första är SNI-koden en form av beteckning, eller beskrivning, av verksamhetens art och för det andra är det en kod som gör det möjligt för SCB att föra statistisk över landets alla företag. När ett företag och en (eller flera) SNI-kod registreras förs företagets uppgifter automatiskt in i företagsregistret, ett offentligt register över alla landets företag. Användningen av NACE är obligatorisk inom det europeiska statistiksystemet .

Kan företag ha flera SNI koder?

SNI står för svensk näringsindelning och infördes 2008 enligt principer som tagit fram genom EU. En SNI-kod beskriver ett företags verksamhet, vilket betyder att det inte sällan krävs fler än en SNI-kod. När eller om ett företag ändrar inriktning eller lägger till ett verksamhetsområde ska även en ny SNI-kod registreras.

För det första är SNI-koden en form av beteckning, eller beskrivning, av verksamhetens art och för det andra är det en kod som gör det möjligt för SCB att föra statistisk över landets alla företag. När ett företag och en (eller flera) SNI-kod registreras förs företagets uppgifter automatiskt in i företagsregistret, ett offentligt register över alla landets företag. Användningen av NACE är obligatorisk inom det europeiska statistiksystemet .

Vad händer om man inte har rätt SNI-kod?

SCB ansvarar för klassifikationen SNI, men det är Skatteverket som ansvarar för inhämtandet av SNI-koder. Det sker i samband med att företagen registrerar sina verksamheter hos Skatteverket. Till hjälp att hitta rätt SNI-koder för verksamhet finns SCB:s söksystem SNI-Sök. Skatteverket lämnar uppgifter om SNI-koder vidare till SCB:s allmänna företagsregister. Det registret är offentligt och uppgifter som SNI-koder kan lämnas ut och spridas vidare via till exempel internetbaserade tjänster.

Kan man ha två SNI-koder?

Startsida Sökning efter SNI

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE. SNI är primärt en aktivitetsindelning. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen, klassificeras efter den aktivitet som bedrivs. Ett företag eller arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI-koder).

Vad händer om man inte har rätt SNI kod?

En SNI-kod består av fem siffror och beskriver den verksamhet du ska bedriva. Det är Statistikmyndigheten (SCB), som använder uppgifterna till ekonomisk statistik och till SCB:s företagsregister där alla Sveriges företag ska finnas med. Registret är offentligt och därifrån kan uppgifter utlämnas och spridas vidare.

Kan man lägga till SNI-koder i efterhand?

SNI står för Svensk Näringsgrensindelning (översättning till engelska: Swedish Standard Industrial Classification) och är en standard som gäller för att tydliggöraett företags verksamhet genom att koppla den till en eller flera näringsgrenar.

En SNI-kod är en femsiffrig kod som beskriver den verksamhet företaget ska bedriva. SNI-koden anges i samband med att man registrerar ett företag och används för nästan all ekonomisk statistik. Den används också för att skicka riktad information till en mängd företag inom samma bransch.

Du hittar din SNI-kod via Statistiska Centralbyråns söktjänst på http://www.sni2007.scb.se/. Där kan du göra en fritextsökning på vilken verksamhet du ska bedriva och få upp passande förslag på branscher och tillhörande SNI-koder.

Kan man lägga till fler SNI koder?

Jag ska starta Enskild firma och har några frågor om det. 

1. Måste man ha företagskonto på bank? Har hört av några att de inte har det.