:

Hur mycket skatt betalar man som pensionär utomlands?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt betalar man som pensionär utomlands?
 2. Vilket land har lägst skatt för pensionärer?
 3. Måste man betala skatt på pension från utlandet?
 4. Vad betalar man för skatt på pensionen?
 5. Vilket land är bäst att pensionera sig i?
 6. Vad händer med min pension om jag flyttar utomlands?
 7. Vilket land får jag ut mest av min pension?
 8. Hur påverkar pension från utlandet?
 9. Får man ta med sig pensionen utomlands?
 10. Hur undviker man att skatta bort pensionen?
 11. När får man betala 50 procent skatt?
 12. Vilket land i Norden har sämst pension?
 13. Får man bo utomlands med pension?
 14. Får invandrare högre pension än svenskar?
 15. Får man behålla sin pension om man flyttar utomlands?

Hur mycket skatt betalar man som pensionär utomlands?

Precis som när du bor i Sverige så kan du som tidigast ta ut din pension från det att du fyllt 63 år. Om du är född 1960 gäller istället 62 år. Du kan skicka in din ansökan om allmän pension tidigast ett år före det att du uppnått den ålder som gäller för ditt första uttag av allmän pension. Det är bra att veta att ju senare du tar ut din pension desto högre blir den. Det beror bland annat på att pengarna betalas ut under kortare tid.Pensionsåldrar och riktålder

 • Välj när du vill gå i pension.
 • ​Ansök cirka sex månader innan du vill ha din första utbetalning.
 • Dagen du lämnar in din ansökan i landet du bor i inom EU/EES eller Schweiz räknas som ansökningsdatum och du kan som tidigast få din svenska allmänna pension utbetald från den månaden. Det gäller även i de flesta konventionsländer (ett land som Sverige har avtal med). Du kan inte ansöka om pension retroaktivt. 
 • Bestäm om du vill ta ut hela pensionen eller delar av den.
 • Ju senare du tar ut din pension, desto högre pension får du. Det beror bland annat på att pengarna betalas ut under kortare tid. 
 • Ansök om beslut om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) hos Skatteverket i Sverige.

Om du haft låg eller ingen arbetsinkomst i Sverige kommer du få låg eller ingen inkomstgrundad pension. Din allmänna pension kan då komma att bestå av garantipension, men den kan endast betalas ut så länge du bor i Sverige. Mer om garantipension

Vilket land har lägst skatt för pensionärer?

När du bor i Sverige kan du ha rätt till garantipension. Men när du flyttar kan du inte längre få garantipension eftersom det är en bosättningsbaserad förmån och endast betalas ut till bosatta i Sverige.

Du kan ha rätt att behålla garantipensionen när du flyttar till Kanada om du bott i Sverige och Kanada minst 20 år totalt.

Har du garantipension till omställningspension gäller samma regler som för garantipensionen till den allmänna pensionen.

Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till. 

Måste man betala skatt på pension från utlandet?

Om du pensionerar dig utomlands och ”klipper alla band” med Sverige så kommer skatten på din pension normalt sett att bli mycket lägre. Det finns nämligen en speciell skatt i Sverige för personer som bor utomlands, s k SINK-skatt, som är 25 %. Kravet är att du saknar väsentlig anknytning och alltså ”klipper alla band” till Sverige. 

Vid bosättning i vissa länder kan skatten på din pension bli ännu lägre. Orsaken till detta är att Sverige har skrivit avtal med många länder om hur skatten ska fördelas när du får pension från Sverige men bor i ett annat land. Dessa dubbelbeskattningsavtal kan ibland innebära att Sverige inte får beskatta din pension överhuvudtaget. Eller att endast Sverige får beskatta din pension. Avtalen kan bara begränsa beskattningen, inte utöka den.

Om du pensionerar dig utomlands och ”klipper alla band” med Sverige så kommer skatten på din pension normalt sett att bli mycket lägre. Det finns nämligen en speciell skatt i Sverige för personer som bor utomlands, s k SINK-skatt, som är 25 %. Kravet är att du saknar väsentlig anknytning och alltså ”klipper alla band” till Sverige. 

Vid bosättning i vissa länder kan skatten på din pension bli ännu lägre. Orsaken till detta är att Sverige har skrivit avtal med många länder om hur skatten ska fördelas när du får pension från Sverige men bor i ett annat land. Dessa dubbelbeskattningsavtal kan ibland innebära att Sverige inte får beskatta din pension överhuvudtaget. Eller att endast Sverige får beskatta din pension. Avtalen kan bara begränsa beskattningen, inte utöka den.

 • Hur de svenska reglerna ser ut
 • Hur ditt nya lands regler ser ut
 • Hur avtalet mellan de båda länderna ser ut

Vad betalar man för skatt på pensionen?

Som pensionär får du pension från flera olika håll och det är ditt eget ansvar att se till att det dras rätt skatt. Därför kan det vara bra att sätta sig in i sin pension så att du inte betalar för lite skatt. Vad du ska betala i skatt är individuellt men rent generellt fungerar det såhär:

 • Allmän pension. Den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun du bor i, precis så som det fungerar med lön.
 • Tjänstepension. De flesta pensionsbolag drar automatiskt av 30% i skatteavdrag vid utbetalning. Har du utbetalningar från flera bolag kan det därför bli att du betalar för lite skatt.
 • Eget pensionssparande. Om du sparat till din pension i en kapitalförsäkring eller ett ISK har du redan skattat på pengarna när du tar ut dem. Du är därför inte skyldig att betala skatt på det egna pensionssparandet när du tar ut det. 

Vilket land är bäst att pensionera sig i?

– I flera länder är det förmånliga skatter på pensionen som får pensionärer att flytta till solen, säger Göran Andersson, vd och expert på Sparsam skatt.

Favoritländerna för de svenska pensionärerna ligger de allra flesta i södra Europa. Portugal, Spanien, Frankrike och Malta toppar listan över resmål.

I de fyra länderna är det mer förmånligt att pensionera sig än vad det är i Sverige – skatten skiljer sig nämligen åt.

Ett favoritland har länge varit Portugal. Anledningen är att tjänstepensioner från privat sektor inte beskattas alls i landet. Men skattefriheten vill stoppas från svenskt håll. Finansministern Magdalena Andersson har länge jobbat med frågan och länderna emellan har skrivit under ett förslag för hur ett nytt avtal ska se ut.

– Portugal har varit jättepopulärt men det kommer sannolikt att ändras. Frågan är bara hur lång tid det tar innan en ändring kommer till stånd. Från Sverige är det inga problem, men det är mer tveksamt om Portugal kommer att acceptera avtalet.

Portugal och Finland var i samma situation för några år sedan där Portugal aldrig godkände avtalet.

Ytterligare ett land i södra Europa är Italien som i år ska få nya regler gällande pensionärsskatten. Bland annat handlar det om att tjänstepensionen från privat sektor bara får beskattas i Italien om man bor där. Just nu har både Sverige och Italien beskattat pensionsinkomsterna.

– Innan har det inte varit fördelaktigt skattemässigt att bosätta sig där, men jag tror att intresset kommer att växa i och med de nya reglerna.

Spanien är det land som är mest populärt för svenska pensionärer. Där är fastighetspriserna på boende mest prisvärt jämfört med de andra länderna i södra Europa. 

Vad händer med min pension om jag flyttar utomlands?

När du planerar att flytta från Sverige ska du anmäla det till oss. Du kan anmäla ändringar genom att kontakta vår kundservice.Kontakta oss

Flyttar du utomlands i ett år eller mer anmäler du det första gången till Skatteverket.Skatteverket (Länk till annan webbplats)

Kom ihåg att anmäla dina förändringar som påverkar din pension även när du bor utanför Sverige.Anmäl förändringar - du som bor utanför Sverige

Vilket land får jag ut mest av min pension?

All egen intjänad pension kan du få utbetald oavsett i vilket land du bosätter dig. Det du behöver göra är att ange vart pengarna ska skickas. Inkomstpensionstillägget betalas också ut om du flyttar till ettt annat land. Men från 2023 får du inte längre garantipension om du flyttar utomlands. Om du redan har flyttat och har garanatipension kommer den inte längre att betalas ut. Du bör istället ansöka om liknande stöd i det land där du bor. 

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd får du bara om du är bosatt och skriven i Sverige.

Om du flyttar tillbaka till Sverige får du automatiskt garantipension om du är berättigad till det.

Hur påverkar pension från utlandet?

Om du jobbar i ett annat land men för ett svenskt företag och betalar skatt i Sverige tjänar du in till din svenska pension som vanligt. Om du däremot jobbar utomlands och inte betalar skatt i Sverige tjänar du inte in till din svenska pension, varken allmän pension eller tjänstepension.

De flesta länder har någon form av pension som är baserad på arbete. Fråga din arbetsgivare och sök information hos motsvarigheten till Pensionsmyndigheten i det land du ska jobba.

Inom EU/EES är pensionssystemen utformade på olika sätt och det krävs olika saker för att omfattas av ett visst lands pensionssystem. Ska du jobba i länder som exempelvis Afrika eller Asien behöver du vara extra noga med att ta reda på vad som gäller. I en del länder finns pensioner men de är låga och räcker inte som försörjning.

Får man ta med sig pensionen utomlands?

När du planerar att flytta från Sverige ska du anmäla det till oss. Du kan anmäla ändringar genom att kontakta vår kundservice.Kontakta oss

Flyttar du utomlands i ett år eller mer anmäler du det första gången till Skatteverket.Skatteverket (Länk till annan webbplats)

Kom ihåg att anmäla dina förändringar som påverkar din pension även när du bor utanför Sverige.Anmäl förändringar - du som bor utanför Sverige

Hur undviker man att skatta bort pensionen?

Du som läser har säkert redan koll på en höjning av pensionsåldern, men vet du hur de nya lagarna påverkar just din pension? Om inte så är det bara att luta dig tillbaka och läsa vidare, så reder vi ut det tillsammans.

Från och med 2023 börjar nya pensionsåldrar gälla för när allmän pension kan tas ut första gången och när inkomstpensionstillägg, garantipension och bostadstillägg kan börja betalas ut. Det är ett steg emot att införa den så kallas riktåldern som innebär att uttagsreglerna kommer anpassas efter medellivslängdens utveckling.

Oavsett hur mycket det svenska pensionssystemet förändras kan du själv påverka hur pensionen blir i slutändan.

När får man betala 50 procent skatt?

 • Vad är inkomstskatt?
 • Vad är statlig skatt?
 • Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesatser. 2022 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent. 

När en anställd tjänar över en viss gräns, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.

Vilket land i Norden har sämst pension?

  I Global Pension Index utvärderas pensionssystemen i olika länder med utgångspunkt i pensionernas tillräcklighet, systemets hållbarhet och förvaltningens tillförlitlighet.  

Finland fick redan för sjunde gången de bästa poängen i hela jämförelsen för tillförlitlighet och transparens i pensionssystemens förvaltning.   

Inom detta delområde förbättrades Finland poäng också från året innan. Pensionsbolagens principer och praxis för ansvarsfulla placeringar höjde poängen ytterligare en aning från den redan tidigare höga nivån.  

Får man bo utomlands med pension?

När du planerar att flytta från Sverige ska du anmäla det till oss. Du kan anmäla ändringar genom att kontakta vår kundservice.Kontakta oss

Flyttar du utomlands i ett år eller mer anmäler du det första gången till Skatteverket.Skatteverket (Länk till annan webbplats)

Kom ihåg att anmäla dina förändringar som påverkar din pension även när du bor utanför Sverige.Anmäl förändringar - du som bor utanför Sverige

Får invandrare högre pension än svenskar?

- Per Gustafsson, andre vice ordförande för Sverigedemokraterna i Tomelilla, med flera.

- Per Gustafsson, andre vice ordförande för Sverigedemokraterna i Tomelilla, med flera.

Inlägg om att invandrade äldre får dubbelt så mycket pengar varje månad som svenska pensionärer med den lägsta pensionen, garantipension, har fått stor spridning på sociala medier i flera års tid.  

Ursprunget till påståendet är troligen en insändare i tidningen Senioren från 2011.

En siffra i insändaren har feltolkats och använts i inlägg som delats tusentals gånger på Facebook.

Den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet och inte sparat själv får bara garantipension, det lägsta garanterade beloppet i den allmänna pensionen.

Full garantipension till ensamstående som är födda 1938 och senare är 8 076 kronor i månaden före skatt. Efter skatt blir det minst 6 910 kronor, beroende på kommunens skattesats. Den genomsnittliga skatten ger en garantipension på 7070 kronor i månaden, enligt Pensionsmyndigheten. 

Får man behålla sin pension om man flyttar utomlands?

Du ska anmäla till Försäkringskassan när du flyttar till ett annat land så att vi kan utreda om du är fortsatt försäkrad i Sverige. Att vara försäkrad i Sverige innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan, till exempel om du blir sjuk. Du anmäler på Mina sidor.

Om du ska vistas i det andra landet minst ett år ska du ska även kontakta Skatteverket eftersom det kan påverka din folkbokföring.