:

Är framtidsfullmakt gratis?

Innehållsförteckning:

 1. Är framtidsfullmakt gratis?
 2. Kan man skriva en egen framtidsfullmakt?
 3. Vart lämnar man in en framtidsfullmakt?
 4. Måste en framtidsfullmakt skrivas av jurist?
 5. Vad händer om man inte har en framtidsfullmakt?
 6. Måste framtidsfullmakt bevittnas?
 7. Hur många kan stå på en framtidsfullmakt?
 8. Måste en framtidsfullmakt registreras någonstans?
 9. Vad händer med framtidsfullmakt vid dödsfall?
 10. Kan barnbarn bevittna framtidsfullmakt?
 11. Vem ska förvara framtidsfullmakt?
 12. När gäller inte en framtidsfullmakt?

Är framtidsfullmakt gratis?

Att använda en gratis mall eller blankett för att skapa en framtidsfullmakt kan kännas lockande. Men tänk på att de är väldigt generellt utformade för att passa alla. Vi har ofta egna specifika önskemål och därför kan det vara svårt att vara säker på att det blir juridiskt korrekt med en mall och att den faktiskt kommer att gälla den dagen den behövs.

Din situation är unik gällande vem just du vill ska företräda dig när du inte längre kan. För att kunna avgöra om en gratis mall för framtidsfullmakt passar just dig krävs juridiska kunskaper. 

Om du ändå väljer att skapa en framtidsfullmakt manuellt med en mall helt själv, är det viktigt att du är mycket noga med att följa alla rättsliga krav och att du utformar dokumentet på ett sådant sätt att det är giltigt enligt lagen. Även om det känns enkelt finns alltså en risk för att framtidsfullmakten blir fel. 

Det är inte olagligt att skriva en egen gratis framtidsfullmakt, men det finns tre viktiga skäl att överväga professionell hjälp av jurist eller digitala tjänster som skapar individanpassade och juridiskt korrekta framtidsfullmakter: 

 • För det första är det viktigt att din framtidsfullmakt är giltig och kan verkställas i enlighet med lagstiftningen. Det finns många olika lagar och förordningar som kan påverka hur du formulerar och utfärdar din framtidsfullmakt. 
 • För det andra är det viktigt att din framtidsfullmakt är formulerad på ett sätt som är lätt för andra att förstå.
 • Kan man skriva en egen framtidsfullmakt?

  En framtidsfullmakt ger du som privatperson till någon annan om du på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Den du ger fullmakt till får rätt att företräda dig. Du kan själv bestämma vad fullmakten ska omfatta.

  Vart lämnar man in en framtidsfullmakt?

  En framtidsfullmakt ger du som privatperson till någon annan om du på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Den du ger fullmakt till får rätt att företräda dig. Du kan själv bestämma vad fullmakten ska omfatta.

  Måste en framtidsfullmakt skrivas av jurist?

  Trygga min framtid

  För att skriva en framtidsfullmakt (Enligt lag 2017:310) vad är det som gäller? Kan vi upprätta en sådan själva med bevittning av våra grannar eller måste vi anlita ej Jurist.

  Vad händer om man inte har en framtidsfullmakt?

  Vill du själv bestämma vem eller vilka som ska ta hand om dina angelägenheter den dag du inte längre klarar av det? Då kan du skriva en framtidsfullmakt.

  En framtidsfullmakt kan inte börja gälla direkt när den undertecknas. I stället träder den i kraft från den tidpunkt om eller när du förlorar beslutsförmågan. Den eller de person(er) som du har utsett till fullmaktshavare kan då företräda dig i sådana ärenden som du har bestämt att framtidsfullmakten ska omfatta. Då många komplicerade juridiska spörsmål kan aktualiseras vid upprättandet och användandet av en framtidsfullmakt så rekommenderar Demensförbundet att ta hjälp av en jurist när ni upprättar en framtidsfullmakt.

  Måste framtidsfullmakt bevittnas?

  Trygga min framtid

  Har en fråga om framtidsfullmakt. Det står att vittnen inte kan ha direkt släktskap med fullmaktsgivaren. Min pappa vill ge mig framtidsfullmakt, kan hans bror och svägerska bevittna framtidsfullmakten? Om inte de kan pappas brorsbarn (dvs min kusin) bevittna framtids-fullmakten? Pappa är inlagd på lasarettet och vi kan inte be någon granne vilket hade varit enklast därav min fråga.

  Hur många kan stå på en framtidsfullmakt?

  Du har bestämt dig för att skriva en framtidsfullmakt. Men hur ska du som fullmaktsgivare tänka när du ska utse vem som ska vara din fullmaktshavare och hjälpa dig i framtiden? Är det verkligen tillräckligt att utse en person? Tänk om den personen av någon anledning inte har möjlighet att ta sig an uppdraget när du, någon gång i framtiden, behöver hjälp?

  Självklart går det bra att bara ha en person som fullmaktshavare. Men det finns fler alternativ. Om vi går igenom vilka möjligheter som finns, så blir det enklare för dig att utse vem eller vilka som blir fullmaktshavare i din framtidsfullmakt.

  Måste en framtidsfullmakt registreras någonstans?

  Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre klarar av det själv.

  Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till god man eller förvaltare. Fullmakten börjar gälla om och när du blir beslutsoförmögen. Det betyder att du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om dina angelägenheter själv. Då blir den person som du utsett till fullmaktshavare din ställföreträdare i de angelägenheter som du bestämt att fullmakten ska omfatta.

  Vad händer med framtidsfullmakt vid dödsfall?

  Framtidsfullmakt kan komma att behövas om en person inte längre kan företräda sig själv och vill överlåta till någon annan att ta hand om viktiga angelägenheter. Fördelen med en framtidsfullmakt är att fullmaktsgivaren kan bestämma över sin situation i förväg och ta viktiga beslut innan ohälsa gör det omöjligt.

  En framtidsfullmakt är ett juridiskt bindande dokument som träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre kan ta till vara på sin rätt och vill företrädas av en fullmaktshavare istället för en tillförordnad god man eller förvaltare.

  Kan barnbarn bevittna framtidsfullmakt?

  En framtidsfullmakt ger du som privatperson till någon annan om du på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Den du ger fullmakt till får rätt att företräda dig. Du kan själv bestämma vad fullmakten ska omfatta.

  Vem ska förvara framtidsfullmakt?

  Trygga min framtid

  Jag har skrivit Framtidsfullmakter och Generalfullmakter till min make och mig. Ska jag skriva ut 2 exemplar av varje fullmakt? Ska jag förvara det ena exemplaret i bankfack och ge det andra exemplaret till fullmaktshavaren?

  När gäller inte en framtidsfullmakt?

  Det är fullmaktsgivaren som bestämmer vem som beslutar att fullmakten trätt i kraft. Antingen utses fullmaktshavaren eller så är det en domstol som får ta beslutet. Fullmaktsgivaren får däremot inte att bestämma när fullmakten ska träda i kraft, det beslutet tas nämligen av fullmaktshavaren eller domstol.

  Om det är upp till fullmaktshavaren att bestämma när fullmakten ska träda i kraft måste fullmaktshavaren vidta några åtgärder. Först och främst måste fullmaktsgivaren informeras. Är fullmaktsgivaren gift eller sambo ska även partnern informeras. Sedan måste fullmaktsgivarens närmaste släktingar så som barn, föräldrar och syskon informeras.

  Har en granskare utsetts ska även denne underrättas. Tycker en partner, släkting eller granskare att framtidsfullmakten inte ska träda i kraft kan de vända sig till domstol för att få beslutet prövat. Om fullmaktshavaren är osäker på om framtidsfullmakten bör träda i kraft, har han eller hon även alltid rätt att be domstolen att ta beslutet.