:

Vad är hotellverksamhet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är hotellverksamhet?
 2. Var går gränsen för hotellverksamhet?
 3. Vad krävs för att driva hotell?
 4. Vad krävs för att en rumsuthyrning ska utgöra momspliktig upplåtelse?
 5. När är det hotellverksamhet?
 6. När övergår uthyrning till hotellverksamhet?
 7. Är hotell lönsamt?
 8. Hur mycket tjänar man på hotell?
 9. Måste man betala skatt om man hyr ut ett rum?
 10. Är Airbnb Momspliktigt?
 11. När klassas uthyrning som hotellverksamhet?
 12. Får man dra av moms på hotell?
 13. Hur mycket får man tjäna uthyrning?
 14. Varför är hotell så dyrt i Sverige?
 15. Hur köper man ett hotell?

Vad är hotellverksamhet?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det som avgör om uthyrningen av ditt fritidshus ska anses som "hotellverksamhet" och du därmed betala moms är om:

Var går gränsen för hotellverksamhet?

Uthyrning av möblerat boende i lägenheter, rum, stugor eller på en anläggning vilka är fastighet enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, kan bedömas antingen som upplåtelse av fastighet som är undantagen från skatteplikt eller som skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet.

Avgörande för bedömningen av om uthyrning av möblerad bostad ska anses vara skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse är verksamhetens ändamål och innehåll.

Skatteverket anser att två förutsättningar ska vara uppfyllda för att det ska vara frågan om skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet:

Vad krävs för att driva hotell?

Om en gäst ska checka ut efter en vistelse och påtalar saker som inte denne varit nöjd över är det bra att beklaga att vistelsen inte blivit som önskat. Om bristerna är allvarliga kan det vara bra att kontrollera saken lite extra noga. Man kan också som good-will ge några kronors rabatt på vistelsen eller liknande. Det kan göra att gästen trots allt kommer tillbaka en gång till. Om gästen inte alls vill komma överens är det klokast att hänvisa denne till en chef. Ibland kan man inte komma överens och då kan gästen gå vidare med ärendet om denne vill.

I dag är det också vanligt att hotell får kritik via internet. Det har dykt upp sajter där besökarna kan sätta betyg på boendet och skriva kommentarer. Många gånger har gästerna blivit lite irriterade på något, och plötsligt är hela hotellet uselt att bo på. Det gäller att inte ta åt sig för mycket av kritiken. Man bör dock se över klagomålet och göra vad man kan för att gästerna inte ska uppleva samma sak igen. Det är också bra att gå ut och bemöta klagomålen offentligt så att gästerna ser att hotellet faktiskt agerar.

Om det blir många klagomål kan kommunen komma ut och göra en tillsyn på hotellet. Om en gäst klagar på saker som kameraövervakning eller misskötsel av eventuella djur kan också Länsstyrelsen dyka upp och göra ett besök. Många gånger får ägaren av hotellet besked på det här i förväg och om man inte har något att dölja är det bara att välkomna kontrollen för att kunna bevisa att gästen kanske inte haft helt rätt.

När det gäller arbete på hotell är utbildning ofta inte så viktigt. Det är dock viktigt att man har koll på vad som ska göras och hur det ska ske. Om man har en utbildning vid sidan av den hotellet ger är dock ofta mindre väsentligt. Om det gäller saker som servering av alkohol med mera är det dock alltid bra att gå in på Verksamt och läsa mer om vad som gäller för serveringstillstånd med mera.

Man kan ibland höra att gästen alltid har rätt. Det är inte helt rätt. Man kan till exempel inte bara ge gästen massor av rabatt bara för att denne ska få rätt. Det är dock bra att vara tillmötesgående och lyssna på gästen samt beklaga det som har skett. Om gästen påstår att något varit smutsigt eller inte fungerat kan det vara klokt att kontrollera rummet och se. Om det som gästen menar inte fungerar, plötsligt fungerar kan man ganska snabbt motbevisa gästens klagomål.

Vad krävs för att en rumsuthyrning ska utgöra momspliktig upplåtelse?

2 kap. 11 §, 10 kap. 35-36 §§, 12 kap. mervärdesskattelagen (2023:200) ikraft fr.o.m. 1 juli 2023

1 kap. 11-12 §§, 3 kap. 2-3 §§, 8a kap.9 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) ikraft t.o.m. 30 juni 2023

När är det hotellverksamhet?

Först måste du verkligen sätta dig in i vad det innebär att äga ett hotell. Håll koll på senaste nyheter, ledarskap och de bästa tillvägagångssätten från lokala och internationella experter. När du gör research om hotell i ditt tilltänkta område kanske du inser att det inte finns något riktigt behov för vad du har planerat eller att du behöver göra smärre förändringar för att göra det hela mer lönsamt.

Utan en bra marknadsanalys är risken stor att ditt erbjudande inte passar med vad marknaden vill ha.

Stilen på ditt hotell kommer att spela stor roll. Det är inte lätt att gå från en stil till en annan så välj noggrant baserat på din marknadsundersökning.

 • Boutique. Förre rum oftast med unik karaktär
 • Familjevänligt. Större rum, extra sängar, underhållningsfaciliteter och attraktioner i närområdet som har något för hela hushållet
 • Budget. Lägre kostnad, enkla bekvämligheter
 • Lyx. Större prislapp, service i toppklass, tillgång till fyr- och femstjärniga bekvämligheter som spa, concierge, room-service

En verksamhetsplan är ett måste för att lägga en grund inför start, marknadsföring och drift av din verksamhet.

Här är en sammanfattning över vad din verksamhetsplan bör innehålla.

 • Sammanfattning. Gör en storskalig översikt av din plan för din hotellverksamhet – kortfattat. Inkludera din uppdragsbeskrivning och mål.
 • Varumärkespositionering. Gör en djupdykning i ditt varumärke– vem du är, dina unika försäljningsargument och din målgrupp
 • Marknadsanalys. Visa upp att du förstår marknaden du kommer jobba i – både från en lokal ståndpunkt och från en bredare syn på industrin. Detta kommer visa investerare potentialen för tillväxt baserat på lokala resmönster och industritrender.
 • Konkurrent-analys. Betona din kunskap om dina konkurrenter och hur ditt hotell fyller ett behov i marknaden. En analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT-analys) kan vara ett bra sätt
 • Kundsegmentering. Beskriv din målmarknad utifrån demografi, läge, socioekonomi och beteenden. Detta kallas också för “att skapa en persona”. Det är viktigt att verkligen kunna din primära målmarknad så att du kan erbjuda en upplevelse som lever upp till deras behov och förväntningar.
 • Strategisk plan. Denna sektion bör innefatta marknadsföring, distribution och skapa intäkter.
 • Driftsplan. Skapa en detaljerad plan som täcker personal, driftsprocesser, leverantörer och inventariehantering – allt som krävs för att driva din hotellverksamhet.
 • Finansplan. Startkostnader följt av löpande utgifter (lön, inköp, hyra och drift), prognos och vinstpotential och hur de ska finansieras
 • Ledningsgrupp. Nyckelpersonerna som kommer driva din verksamhet.
 • Viktiga milstolpar. Tidslinje med relevanta milstolpar (byggnation, öppning lönsamhet).

När övergår uthyrning till hotellverksamhet?

Rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet och upplåtelse av campingplats och motsvarande i campingverksamhet är skattepliktig (3 kap. 3 § första stycket 4 ML). Skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse omfattar även tillhandahållande av tillfällig logi i lös egendom (3 kap. 1 § ML). Skattesatsen är 12 procent. Detta gäller oavsett om uthyrningen avser fast eller lös egendom.

Till upplåtelse av campingplats och motsvarande hänförs även tillhandahållande av plats för uppställning av tält eller husvagnar.

Är hotell lönsamt?

Börja med att definiera alla aktiviteter i samband med att skaffa och serva gästerna. En enkel metod att använda är Activity Based Costing (ABC). Nästa steg är att titta på marginaler i produkter och tjänster. Att städa ett större rum kostar till exempel mer än att städa ett litet rum. Städkostnaden per dag är dock lägre när gästen stannar längre. Dessutom brukar städkostnaden för en affärsresenär vara lägre än för en familj med små barn. Det sista steget är att ta hänsyn till storleken på segmentet för att förstå vinstbidraget i pengar eftersom lönsamhet i procent kan vara missvisande.

Hur mycket tjänar man på hotell?

Löner > Hotellreceptionist

Medellönen för en Hotellreceptionist är 27 540 kr brutto per månad (330 500 kr per år) vilket är 8 260 kr (-23%) mindre än den nationella medellönen i Sverige.En Hotellreceptionist kan förvänta sig en genomsnittlig ingångslön på 19 780 kr. De högsta lönerna kan överstiga 37 000 kr.

Måste man betala skatt om man hyr ut ett rum?

Vid uthyrning av en privatbostad eller en hyreslägenhet ska hyran beskattas som inkomst av kapital. Med privatbostad menas ett småhus, en bostadsrätt eller ägarlägenhet som till övervägande del (mer än 50 %) används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående för permanent boende eller för fritidsboende. Ett småhus definieras som en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller flera familjer. Till en sådan byggnad kan det även ingå garage, förråd och andra mindre byggnader. Alla fastigheter som inte är privatbostadsfastigheter räknas som näringsfastigheter.

Från hyresintäkterna får de faktiska utgifterna för uthyrningen i bostaden inte dras av. Istället får man dra av ett fast schablonavdrag med 40 000 kr. Vid uthyrning av småhus får man även dra av ett rörligt belopp som motsvarar 20 % av hyresintäkten. Det betyder att om man hyr ut sin privatbostadsfastighet är de första 50 000 kr skattefria. Vid uthyrning av en bostadsrätt eller hyr­es­­­lägenhet får man utöver det fasta beloppet dra av den del av hyran/avgiften som hör till den uthyrda delen av bostaden. Avdraget får dock inte överstiga hyresintäkten.

Är Airbnb Momspliktigt?

Många vet kanske redan att det finns en gräns på 50 000 kr innan man behöver betala skatt på sin hyresintäkt, men det finns undantag.

– Vad många inte känner till är att denna gräns inte gäller alla typer av bostäder, och att den skattepliktiga gränsen kan bli lägre om man är flera delägare, eftersom schablonavdraget gäller per bostad, säger Veronica Rosén, moms- och skatteexpert på Simployer.

När klassas uthyrning som hotellverksamhet?

Skatteverket har i ett nytt ställningstagande redogjort för när rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande är momspliktigt.

Momspliktig rumsuthyrning m m Upplåtelse av rum, hyresrätter, bostadsrätter mm är normalt undantagen från moms. Rumsuthyrning i hotellrörelse och liknande verksamhet är dock momspliktigt (12% moms).

Får man dra av moms på hotell?

Det korta svaret är att momsen blir en kostnad för taxiresor utomlands.

I Sverige är momsen på taxiresor 6% som du kan dra av (lyfta) i din bokföring som ingående moms som du kvittar mot den utgående momsen du har på försäljning. Men hur gör man med taxiresor utomlands? Momsens.se fick nyligen in en fråga angående taxiresor utomlands och vad som gäller i t.ex. Ryssland och andra länder utanför EU.

När det gäller taxiresor så anses dessa alltid omsatta i det land de konsumeras. Du kan inte boka in rysk moms i din svenska bokföring och dra av den, utan momsen blir en kostnad. Men på första sidan av momsens.se skriver du väldigt tydligt att momsen aldrig är en kostnad! Precis, men detta gäller för inköp i Sverige från svenska företag. Köper man varor och tjänster utomlands blir det lite annorlunda och betydligt mer komplicerat med momsen. Som turist kanske du vet att man kan göra "VAT refunds" på flygplatserna och få igen momsen på de saker eller tjänster man köpt. Men detta gäller inte på samma sätt för t.ex. taxiresor. Momsen blir alltså ofta en kostnad när du åker taxi utomlands. I Ryssland har man pratat om att införa VAT refund för turister men det blev aldrig något av det ännu i alla fall. Så det går inte få igen några momspengar alls där på inköp just nu. Enda sättet att få igen moms är att registrera ditt företag i Ryssland. För dig som reser ofta till Ryssland, eller har mycket affärer dit eller där, kan det vara bra att uppdatera dig på alla momsregler här via KPMG VAT essentials for Russia. Texten är dock på engelska och skriven för ekonomer så den kan vara lite tungläst. Om du har åkt taxi över flera landsgränser är det momssatsen i det land färden startar som avgör vilken moms det blir och vilket lands moms det blir.

Man får oftast bara igen hälften eller inget alls av momsen på hyrbil.

Att få igen momsen på hyrbil är ännu svårare än hotell och taxi. Hälften av EU-länderna medger inget avdrag alls för hyrbil. I Sverige kan man bara få igen 50% och Italien 40% av momsen på hyrbilar. Kostnader som uppkommer i samband med att man kör hyrbil kan ibland vara möjliga att få igen (t.ex. vägtullar i Frankrike där man inte får igen någon moms alls för själva hyrbilen).

Hur mycket får man tjäna uthyrning?

Om du hyr ut din bostad skall du ta upp hyresintäkterna i din deklaration och betala skatt på en del av dem. I denna artikel går vi igenom hur man räknar ut sin skatt och erbjuder enkla kalkylatorer som räknar ut skatten åt dig.

Varför är hotell så dyrt i Sverige?

Hotellpriserna ökar i Sverige. Inte minst i Stockholm, där priserna ökat med 63 procent på ett år, enligt Stockholms Handelskammare.

Inflation och skrotade pandemirestriktioner. Det är huvudförklaringen till att hotellpriserna skjutit i höjden i år.

Hur köper man ett hotell?

För dig som ska starta logiverksamhet där gäster kan övernatta i rum, lägenhet, stuga, campingfordon eller tält. Alla kan använda checklistan, oavsett var du startar företag. Om din kommun inte finns med i listan, välj Övriga. Klicka på i-symbolen så får du mer information om en fråga.