:

Är skilsmässor offentliga?

Innehållsförteckning:

 1. Är skilsmässor offentliga?
 2. Kan man få reda på om någon ligger i skilsmässa?
 3. Hur ser jag att jag är skild?
 4. Var begär man skilsmässa?
 5. När syns det att man är skild på Skatteverket?
 6. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 7. Kan man se andras skilsmässa?
 8. När får man besked om skilsmässa?
 9. Hur lång tid tar det innan det syns att man är skild?
 10. Måste man ha personbevis vid skilsmässa?
 11. Kan man bli nekad skilsmässa?
 12. Hur värderar man ett hus vid skilsmässa?
 13. Är äktenskapsförord offentliga?
 14. Var kan man se sitt äktenskapsförord?
 15. Hur snabbt registreras en skilsmässa?

Är skilsmässor offentliga?

Det är inte enkelt att separera och ingen skilsmässa är den andre lik. Mycket ska redas ut, kommas överens om och planeras. Så länge kommunikationen fungerar mellan båda parterna är emellertid den formella processen att skiljas inte speciellt komplicerad. Om er relation är ansträngd blir processen svårare. Här kan du följa steg för steg hur det hela går till när man skiljer sig.

Steg 1 i det juridiska händelseförloppet att skilja sig är att ansöka om äktenskapsskillnad. Ansökan skickas till tingsrätten i din hemkommun tillsammans med hemorts- och personbevis. Är du och din maka/make överens om att gå isär skickar ni en gemensam ansökan. Är det bara du som vill skiljas skickar du in en stämningsansökan. Om det bara är en av er som vill skiljas eller om ni har barn under 16 år kommer tingsrätten att besluta om en betänketid om 6 till 12 månader innan ni återigen kan skicka in en fullföljdsansökan för att genomföra skilsmässan. Äktenskapet upplöses när tingsrättens dom vunnit laga kraft.

Kan man få reda på om någon ligger i skilsmässa?

aug 03

För att få reda på om ansökan om skilsmässa kan man kontakta den tingsrätt som finns i det län som det personen bor och ange personnummer på personen i fråga.

Hur ser jag att jag är skild?

Från vilket datum är jag skild?

Skilsmässan gäller från den dag domen vinner laga kraft, alltså normalt tre veckor efter domens datum, då tiden för överklagandet har gått ut. Tingsrätten skickar då ett meddelande om skilsmässan till Skatteverket som registrerar den.

Var begär man skilsmässa?

 • För att tingsrätten ska kunna behandla er ansökan behöver ni bifoga personbevis för skilsmässa för er båda.
 • Personbevisen beställer ni via Skatteverket. Ange att det gäller skilsmässa.

När syns det att man är skild på Skatteverket?

Det kan till exempel handla om datum och andra uppgifter om skilsmässor och bodelningar.

Vissa familjerättsliga handlingar måste registreras. Det är Skatteverket som beslutar om registrering. Vänd dig därför till Skatteverket för registrering av

Måste man dela allt vid skilsmässa?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig 

Kan man se andras skilsmässa?

Eftersom skilsmässoärenden skulle behandlas i flera olika instanser kan det finnas spår av dessa ärenden på flera olika ställen i arkiven. Vill man ha en så fullständig bild som möjligt av en skilsmässa bör man alltså söka i flera arkiv.

Som första steg brukade saken tas upp i kyrkorådet eller ibland vid sockenstämman i den församling där makarna bodde. Kyrkorådets och sockenstämmans protokoll finns i församlingens kyrkoarkiv under signum K.

När får man besked om skilsmässa?

I vissa situationer måste en skilsmässa föregås av betänketid. Betänketiden är minst sex månader och under denna tid är det inte möjligt för domstolen att bevilja din ansökan om skilsmässa. Måste en skilsmässa föregås av betänketid kommer det därför att ta minst sex månader innan skilsmässan kommer att beviljas.

En skilsmässa måste föregås av betänketid i följande situationer:

Hur lång tid tar det innan det syns att man är skild?

I vissa situationer måste en skilsmässa föregås av betänketid. Betänketiden är minst sex månader och under denna tid är det inte möjligt för domstolen att bevilja din ansökan om skilsmässa. Måste en skilsmässa föregås av betänketid kommer det därför att ta minst sex månader innan skilsmässan kommer att beviljas.

En skilsmässa måste föregås av betänketid i följande situationer:

Måste man ha personbevis vid skilsmässa?

 Om ni båda är överens om att ni ska skilja er fyller ni i blanketten Gemensam ansökan angående äktenskapsskillnad/upplösning av registrerat partnerskap som ni hittar här. Det går även att gemensamt ansöka om äktenskapsskillnad via Sveriges domstolars e-tjänst.

 Är det bara en av er som vill skilja sig fyller den personen i blanketten Ansökan om stämning – äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap som du hittar här.

Kom ihåg 1 - Fyll i om det ska vara betänketid eller inte. Betänketid betyder att tingsrätten inte kan döma till äktenskapsskillnad förrän en så kallad betänketid om sex månader har förflutit. Tingsrätten beslutar om betänketid i följande fall: om en av er eller ni båda begär betänketid, om bara en av er vill skiljas och om ni båda eller någon av er varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som den maken också har vårdnaden om.

Kan man bli nekad skilsmässa?

Betänketiden löper mellan lägst sex månader och högst 12 månader. Efter betänketiden är det viktigt, om parterna fortfarande önskar skilja sig, att aktivt begära fullföljd. I annat fall kommer giftermålet att fortsätta.

Det är tingsrätten som beslutar om betänketid är nödvändigt eller inte.  Det enda undantaget till betänketid är om makarna bott isär de senaste två åren.

Hur värderar man ett hus vid skilsmässa?

En viktig del av bodelningen är att lösa ägandet av det eller de boenden man äger tillsammans, det som man gemensamt brukar kalla fastigheten. Fastigheten eller fastigheterna utgör oftast den största gemensamma tillgången samt skulderna förknippade till bolån. Genomförandet av bodelningen av fastigheten skapar därför också ofta förutsättningar för köp av ny bostad eller överlåtelse av den gemensamma.

Är äktenskapsförord offentliga?

Tack för din fråga! Uppgifter om äktenskapsförord finns i Äktenskapsregistret, som bland annat bygger på registreringar och domar vid allmän domstol (häradsrätt som du nämner är det gamla namnet på våra nuvarande tingsrätter). Äktenskapsförord är offentliga handlingar som det går att mot expeditionsavgift beställa kopia av. Äktenskapsregistret finns på Statistiska Centralbyrån (SCB) i Örebro, se http://www.scb.se/templates/Standard____22838.asp för vidare information om hur du beställer kopior. Jag hoppas att jag varit till din hjälp! Med vänlig hälsning

Gabriella PerssonRådgivare

Var kan man se sitt äktenskapsförord?

När två personer gifter sig blir nästan allt de äger giftorättsgods. Det innebär att makarna äger sina saker gemensamt i stället för enskilt.

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni välja att all egendom eller något specifikt i stället ska vara enskild egendom. Det innebär att endast du eller din partner äger saken.

Enskild egendom delas inte vid en eventuell framtida separation. Och kan exempelvis omfatta ett fritidshus som funnits inom släkten, besparingar på ett bankkonto eller andelar i ett familjeföretag.

Ett äktenskapsförord kan skrivas såväl före bröllopet som under äktenskapet. Men det är alltid bra att prata igenom och skriva ner hur ägandet ska se ut i ett tidigt skede.

Genom att vara tydliga med varandra från början blir det lättare att genomgå en eventuell framtida bodelning.

När äktenskapsförordet är klart ska det registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

På Lexly.se kan du skriva äktenskapsförordet själv genom att svara på några frågor. Du kan också skriva äktenskapsförordet tillsammans med en av våra jurister.

Oavsett vilket av alternativen du väljer får du ett skräddarsytt, juridiskt korrekt äktenskapsförord som är anpassat efter just er situation och era förutsättningar.

När du skriver äktenskapsförord online hos oss betalar du först i sista steget och svarar på samma frågor som juristen ställer vid ett möte.

Hur snabbt registreras en skilsmässa?

Hur lång tid en skilsmässas juridiska aspekter tar beror på en rad olika saker. Den största skillnaden ligger i om skilsmässan ska föregås av betänketid eller ej.