:

Vilka är de tre Arvsklasserna?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka är de tre Arvsklasserna?
 2. Vem ärver om det inte finns någon kvarlevande i de tre Arvsklasserna och inget testamente?
 3. Vilka ingår i den andra Arvsklassen?
 4. I vilken ordning går arv?
 5. Var regleras den tredje Arvsklassens rättigheter?
 6. Vilka ingår i Arvsklass 2?
 7. Hur mycket ärver syskon varandra?
 8. Kan man välja vem som ärver?
 9. Kan syskon ärva olika mycket?
 10. Hur mycket ska ett särkullbarn ärva?
 11. Hur delas arv ut?
 12. Hur fördelas arv mellan make och barn?
 13. Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?
 14. Hur många Arvsgrupper finns det?
 15. Hur fördelas arv mellan make och särkullbarn?

Vilka är de tre Arvsklasserna?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsrätten regleras av tre arvsklasser.

Vem ärver om det inte finns någon kvarlevande i de tre Arvsklasserna och inget testamente?

Den första arvsklassen utgörs av bröstarvingar. Bröstarvingar är den avlidnes barn, barnbarn och så vidare i rakt nedstigande led. Adoptivbarn jämställs med biologiska barn.

Om den avlidne var gift och makarna hade gemensamma barn, så ärver först den efterlevande maken. Barnen får då vänta på sitt arv tills den efterlevande maken har avlidit. Det kallas efterarv eller sekundosuccession.

Om barnen har efterarvsrätt så ärver den efterlevande maken den först avlidne makens kvarlåtenskap med enbart fri förfoganderätt. Det skiljer sig från äganderätt på så sätt att den efterlevande maken inte får testamentera bort egendomen. Maken får däremot fritt förfoga över egendomen, t.ex. genom att sälja den, förbruka den eller ge bort den.

Vilka ingår i den andra Arvsklassen?

Arvsklasser är de tre grupper som den avlidnes släktingar delas in i.

I första arvsklassen finns den avlidnes barn (bröstarvingar) eller, då barnet är avlidet innan förälderns bortgång, barnbarn som då träder i sin avlidna förälders ställe (s.k. istadarätt). Första arvsklassen är den enda arvsklass som inte kan göras helt arvlös, då bröstarvingarna alltid har rätt till sin laglott även om det finns ett testamente som säger annorlunda.

I vilken ordning går arv?

Den avlidnes make ärver före gemensamma barn. Men barn som inte är gemensamma (kallas särkullbarn) ärver före make. Sambo har ingen arvsrätt alls. Det innebär att gemensamma barn ärver före den efterlevande sambon.

De som är närmast till arv rakt nedåt, det vill säga barn, barnbarn om barnet är avlidet, barnbarnsbarn om barnbarnet är avlidet och så vidare, kallas bröstarvingar.

Om det inte finns make eller bröstarvingar ärver den avlidnes föräldrar. Om föräldrarna är avlidna ärver syskon. Om något syskon är avlidet ärver syskonbarnen, om något syskonbarn är avlidet ärver deras barnbarn och så vidare. Den arvsrättsliga principen att barn träder i en avliden förälders ställe kallas istadarätt.

Om det inte finns några av de nu uppräknade arvingarna, ärver mormor och morfar, farfar och farmor och om de är avlidna ärver mostrar och morbröder, fastrar och farbröder men där tar istadarätten slut, för deras barn, som är den avlidnes kusiner, har ingen arvsrätt enligt lag.

Var regleras den tredje Arvsklassens rättigheter?

Arvsklasser är de tre grupper som den avlidnes släktingar delas in i.

I första arvsklassen finns den avlidnes barn (bröstarvingar) eller, då barnet är avlidet innan förälderns bortgång, barnbarn som då träder i sin avlidna förälders ställe (s.k. istadarätt). Första arvsklassen är den enda arvsklass som inte kan göras helt arvlös, då bröstarvingarna alltid har rätt till sin laglott även om det finns ett testamente som säger annorlunda.

Vilka ingår i Arvsklass 2?

Hej! Har en fråga angående arv. Min mor dog för några år sen och min morfar och mormor dog i veckan. Min far påstår att han skulle ärva efter min mormor och morfar, men att han avsagt sig det arvet. Jag förstår inte hur det är möjligt att han skulle kunna ärva mina morföräldrar. Vad stämmer?

Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur mycket ärver syskon varandra?

Oavsett om man är halvsyskon, eller helsyskon, så ärver alltid barn, vilka ju är bröstarvingar, sina föräldrar. Men tidpunkten man ärver är däremot lite olika.

Särkullbarnet (halvsyskon) ärver alltid sin förälder när denne avlidit. De gemensamma barnen får avvakta till dess att den andra föräldern avlidit, varvid de ärver den sist avlidne samt har ett efterarv i den först avlidnes egendom.

Kan man välja vem som ärver?

Den lagstadgade turordningen i vilken arvingar ärver en avlidens egendom framgår av ärvdabalken och kallas arvsordning. Arvingar delas in i tre olika klasser. Bröstarvingar, den avlidnes barn och barnbarn, ärver i första hand och tillhör den första arvsklassen. Dessa ska i första hand få sin arvslott, och minst sin laglott. Finns det inga bröstarvingar går man vidare till nästa arvsklass.

Den andra arvsklassen utgörs av föräldrar till den avlidne. Om den ena föräldern är avliden ärver eventuella syskon hans eller hennes del. Finns det arvingar i den första arvsklassen ska dessa ärva allt, trots att det t.ex. bara finns ett barnbarn i livet men flera syskon till den avlidne. Tredje arvsklassen är den avlidnes far- och morföräldrar och deras barn (mostrar, morbröder o.s.v.). Gränsen går vid kusiner som inte har någon arvsrätt. Finns ingen arvsberättigad eller ett testamente som säger annat går arvet till Allmänna arvsfonden vars pengar går till välgörenhet.

Kan syskon ärva olika mycket?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Hur mycket ska ett särkullbarn ärva?

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag förstår det, har en person avlidit och efterlämnat en efterlevande maka, två bröstarvingar och ett särkullbarn. Det finns inget testamente. Hans kvarlåtenskap är 1 miljon kr. Du vill veta hur mycket särkullbarnet ska få av arvet. Detta aktualiserar reglerna i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Hur delas arv ut?

Om den avlidne inte var gift avgör arvsordningen vem som har rätt till arv. Detta gäller också om den avlidne var sambo.

Hur fördelas arv mellan make och barn?

Om någon dör utan att efterlämna någon make, maka eller registrerad partner är det den avlidnas närmaste släktingar som är berättigade till arv enligt arvsordningen i ärvdabalken. Den avlidnas (arvlåtarens) arvsberättigade släktingar delas in i tre arvsklasser (parenteler). Arvsklasserna står i tur till arv efter varandra. Det innebär att så länge någon arvinge inom en klass lever och kan ta arv är arvingarna i en mer avlägsen klass uteslutna från arvet.

Om en arvinge i första eller andra arvsklassen är avliden går dennes avkomlingar in i den avlidnas ställe. Detta kallas istadarätt.

Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?

Min make har precis fått reda på att hans pappa som avled för några veckor hade skrivit ett testamente där han testamenterat bort hela sitt arv till sin avlidne brors son. Min man är helt förstörd och jag undrar om det finns något som han kan göra. Vad jag läst så finns det något som innebär att han kan ”klandra” testamentet som gör att han ärver sin pappa.

Hur många Arvsgrupper finns det?

Vi använder cookies för att spåra användningen och förbättra webbplatsen.Jag accepterar

Här har vi samlat några av de kanske vanligaste frågorna och svaren i samband med testamente. Kolla listan här nedan och se om du får svar på just dina funderingar. Klicka på plus-tecknet vid varje fråga för att få fram svaret.

Hur fördelas arv mellan make och särkullbarn?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilka lagar är tillämpliga?