:

Vad är en Dispositionsfond?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Dispositionsfond?
 2. Hur stor avsättning till yttre fond?
 3. Varför yttre fond?
 4. Vad är fond för yttre underhåll?
 5. Är det bra med periodiseringsfond?
 6. Hur mycket skatt på periodiseringsfond?
 7. Vad ska man välja för fond?
 8. Hur hittar man en bra fond?
 9. Hur för man över från en fond?
 10. Hur mycket pengar ska man ha i kassan i en bostadsrätt?
 11. Hur tar man ut inre reparationsfond?
 12. Vad kostar det att sätta av till periodiseringsfond?
 13. Kan man lösa upp del av periodiseringsfond?
 14. Hur länge får man ha en periodiseringsfond?
 15. Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?

Vad är en Dispositionsfond?

I bostadsrättslagen finns en bestämmelse om att stadgarna ska ange de grunder enligt vilka medel skall avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus. Däremot nämner lagen ingenting om att man måste ha en yttre fond och inte heller en underhållsplan. Men de flesta föreningar har en bestämmelse om en yttre fond i stadgarna och i så fall ska det stå på vilket sätt man ska räkna ut hur mycket som ska omföras till den yttre fonden, exempelvis baserat på en underhållsplan. Märkligt nog ser man aldrig något i stadgarna om hur man beräkna omföringen från den yttre fonden.

Egentligen är ordet yttre missvisande. Det är inte enbart framtida reparationer och underhåll av utsidan på hus och mark som ska täckas av omföringar till fonden, utan även inuti hus och under mark. Men det är endast sådant som föreningen har ansvar för som ska omfattas – inte sådant i lägenheterna som bostadsrättshavarna har ansvar för. För sådant kan man eventuellt ha en inre fond.

Hur stor avsättning till yttre fond?

Bostadsrättslagen innehåller inte några bestämmelser om under vilka förutsättningar och i vilken ordning medel ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus. Istället uppdras åt föreningen att själv bestämma grunderna för avsättningen.

Grunderna för avsättningen ska anges i stadgarna (9 kap. 5 § punkt 7 BRL och 4 § punkt 1 BRF). Det finns inte heller några bestämmelser om under vilka förutsättningar och i vilken ordning medel får tas i anspråk av föreningen eller de enskilda bostadsrättshavarna. Regler om detta tas därför in i stadgarna. En årlig avsättning till en underhållsfond regleras vanligen med till exempel en viss procentsats av taxeringsvärdet eller enligt en underhållsplan.

Varför yttre fond?

15 feb 2021

– Inre reparationsfond är egentligen en gammal förlaga. Förr i världen fick varje lägenhetsinnehavare ett belopp att renovera sin lägenhet för, till exempel 25 000 kronor. Då kan man helt enkelt höra av sig till fastighetsägaren och fråga hur mycket pengar som ligger i ens reparationsfond. Finns det pengar i den kunde det användas till att renovera lägenheten, säger Fredrik Löhr.

Vad är fond för yttre underhåll?

Varje månad dras en liten del av den månadsavgift du betalar till bostadsrättsföreningen och läggs i en inre reparationsfond. Denna fond är knuten till din specifika bostadsrätt. Dessa pengar kan du som bostadsrättshavare ta ut om du vill renovera i din bostadsrätt.Alla typer av renoveringar i bostaden är godkända så länge du har ett kvitto på kostnaden att visa upp som ”bevis”. Kvitton får vara max 1 år gamla för att pengar skall kunna plockas ut ur den inre fonden.

Genom att be föreningen om ett utdrag ur lägenhetsregistret kan du se hur mycket du har i din inre fond.

Idag är det få föreningar som sätter av pengar till inre reparationsfonder eftersom administrationen av fonderna kostar pengar och det är bättre att varje bostadsrättsägare har ett eget sparande för framtida renoveringar.

Är det bra med periodiseringsfond?

Periodiseringsfonder kan användas av de flesta aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor. De som inte får använda periodiseringsfonder är privatbostadsföretag och investmentföretag. Reglerna är delvis annorlunda beroende av företagsform, till exempel med hänsyn till vilket belopp som får avsättas.

Detta blogginlägg kommer fortsättningsvis att fokusera på periodiseringsfonder i aktiebolag. Många av frågorna är dock generella och kan appliceras på flera företagsformer.

En periodiseringsfond är en obeskattad reserv och kan användas för att skjuta upp beskattningen av delar av det skattemässiga resultatet. Detta förklaras tydligare genom exempel längre ned i detta blogginlägg.

Det kan finnas flera anledningar till att ett företag gör en avsättning till periodiseringsfond. En anledning kan vara att det ger möjligheten att jämna ut resultat och skatt mellan olika räkenskapsår. En annan anledning är att det kan förbättra likviditeten, eftersom skatt behöver betalas först vid en senare tidpunkt. Om ett företag gör vinst under ett år och en förlust under ett senare år kan en periodiseringsfond även innebära en lägre beskattning totalt sett. Detta förklaras närmare i ett exempel längre ned i detta blogginlägg.

I ett aktiebolag får maximalt 25% av det skattemässiga resultatet sättas av till periodiseringsfond.

Hur mycket skatt på periodiseringsfond?

Periodiseringsfonder kan användas av de flesta aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor. De som inte får använda periodiseringsfonder är privatbostadsföretag och investmentföretag. Reglerna är delvis annorlunda beroende av företagsform, till exempel med hänsyn till vilket belopp som får avsättas.

Detta blogginlägg kommer fortsättningsvis att fokusera på periodiseringsfonder i aktiebolag. Många av frågorna är dock generella och kan appliceras på flera företagsformer.

En periodiseringsfond är en obeskattad reserv och kan användas för att skjuta upp beskattningen av delar av det skattemässiga resultatet. Detta förklaras tydligare genom exempel längre ned i detta blogginlägg.

Det kan finnas flera anledningar till att ett företag gör en avsättning till periodiseringsfond. En anledning kan vara att det ger möjligheten att jämna ut resultat och skatt mellan olika räkenskapsår. En annan anledning är att det kan förbättra likviditeten, eftersom skatt behöver betalas först vid en senare tidpunkt. Om ett företag gör vinst under ett år och en förlust under ett senare år kan en periodiseringsfond även innebära en lägre beskattning totalt sett. Detta förklaras närmare i ett exempel längre ned i detta blogginlägg.

I ett aktiebolag får maximalt 25% av det skattemässiga resultatet sättas av till periodiseringsfond.

Vad ska man välja för fond?

 • Kom igång: 5 bra anledningar till att börja spara i fonder september
 • Tips för att börja investera i fonder som nybörjare
 • Läser du den här guiden är du förmodligen redan intresserad av att börja med fondsparande. Men kanske känner du dig fortfarande tveksam över om det är värt att lära dig mer? I så fall börjar vi med att lista några bra anledningar till varför du kan tjäna på att komma igång med fonder. Ju tidigare du börjar, desto bättre. Då ger du ditt kapital chansen att växa med tiden.

  Här är 5 fördelar för dig som ska spara i fonder:

  1. Trygghet och stabilitet. Fonder får anses vara en relativt trygg sparform tack vare att fonderna har en professionell fondförvaltare (undantag passivt förvaltade fonder som t.ex indexfonder). Förvaltaren ansvarar för att bevaka utvecklingen och för att köpa och sälja olika värdepapper som ska gynna fonden så mycket som möjligt. En stor andel fonder har en kurva med stabil trend uppåt, om man tittar på utvecklingen under flera år.

  Vi startar denna guide med att kika på de senaste årens "vinnarfonder". “Behåll vinnarna och sälj förlorarna” eller “Vattna blommorna och rensa ogräset” är deviser som man ofta stöter på inom börsens värld.

  Det finns givetvis undantag till varje regel, men generellt sett kan det vara värt att fokusera på de fonder som belönas av marknaden då det oftast rör sig duktiga fondförvaltare eller fonder som rider på starka strukturella trender. Som nybörjare är det oftast en bättre idé att fortsätta addera till vinnarna, snarare än att “snitta ner sig” i förlorare.

  Nedan listar vi de 15 bästa vinnarfonderna som har haft högst avkastning under de senaste 1, 3 respektive 5 åren av nätmäklaren Avanzas totala fondutbud. Dessa kan ses som inspiration för fortsatt fördjupning – och längre ner har vi sammanställt fler listor med olika urval av fonder att fokusera på för dig som nybörjare. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer om fonderna!

  Hur hittar man en bra fond?

  Den första frågan du bör ställa dig är till när du behöver pengarna. Historiskt har börsen avkastat i genomsnitt sju procent per år. Vissa år betydligt mer än så, andra år mindre. Eftersom börsen svänger mycket passar den bäst för ett sparande på minst fem år.

  Den största delen av sparandet kan gärna vara en globalfond eftersom det är den bredaste av alla fondtyper. Även om globalfonder ofta har en tippning mot den amerikanska marknaden får du också ett sparande mot världens stora ekonomier och är en av de bredaste exponeringarna. Om vi till exempel tittar på  indexfonden Avanza Global har den en exponering mot USA på 66,2 procent och du kommer att få vara med på bland annat utvecklingen i företag så som Apple, Amazon, Alphabet och Tesla.

  Det finns en mängd olika globalfonder att välja mellan men en viktig utgångspunkt när du väljer är att det ofta lönar sig att välja en billig fond. Det beror på att förvaltningsavgifter äter upp stora delar av din avkastning över tid. En fond med hög avgift måste alltså ge högre avkastning än en billig fond för att det ska löna sig. På vårt fondtorg kan du filtrera fram de billigaste alternativen. Där ser du också hur fonden avkastat, dess risknivå och hur många stjärnor den får av Morningstar.

  Den svenska börsen har historiskt haft en fantastiskt fin utveckling: förra århundradet var den bäst i världen. Tittar vi tre år bakåt i tiden klår det svenska indexet OMXSPI både den nordiska motsvarigheten OMXNORDICSEKPI och världsindexet W1DOW.

  Hur för man över från en fond?

  European Smaller Companies har transaktionsdag, det vill säga dagen då uppdrag om köp och sälj verkställs, den andra och fjärde onsdagen varje kalendermånad. Om denna dag inte är en bankdag i Sverige, är transaktionsdagen nästa bankdag.

  Uppdrag ska ges 10 bankdagar före ovan nämnda transaktionsdag, senast klockan 15:30. Uppdrag som lämnas in efter denna tid förs över på nästa transaktionsdag, upp till fyra veckor senare. Byten från eller till fonden är inte möjliga. Observera också att fonden endast går att köpa via en rådgivare eller via vår kundservice.

  Hur mycket pengar ska man ha i kassan i en bostadsrätt?

  A och O är att förstå resultat- och balansräkningen i årsredovisningen.

  Resultaträkningen visar föreningens intäkter och kostnader under året. Om intäkterna är större än kostnaderna har föreningen gått med vinst. Men målet är bara att gå runt. Balansräkningen visar föreningens ekonomiska kondition vid årets slut. Tillgångarna är hur mycket pengar föreningen har, skulderna och det som kallas eget kapital talar om hur föreningen finansierat fastigheten.

  Hur tar man ut inre reparationsfond?

  Bostadsrättslagen innehåller inga bestämmelser om inre fond. Men en del föreningar har ett system med inre fond (kallas också fond för inre underhåll, inre underhållsfond, inre reparationsfond). Då har man ett antal inre fonder (en för varje lägenhet). Detta måste regleras i stadgarna.

  En viss del av årsavgiften avsätts till de inre fonderna. Fördelningen mellan lägenheterna brukar göras efter lägenhetens andelstal.

  Vad kostar det att sätta av till periodiseringsfond?

  En avsättning till periodiseringsfond innebär att bolaget kan skjuta upp en del av beskattningen av vinsten till ett senare år. Med andra ord kan företaget få en skattekredit och en jämnare beskattning. Avdraget till periodiseringsfonden ska återföras till beskattning senast sex år efter det att avsättningen görs. Att upprätta en periodiseringsfond sker genom att denna bokförs i bolagets räkenskaper så att periodiseringsfonden minskar årets resultat och återföringen i framtiden ökar resultatet.

  Ett syfte är att avsättningen fungerar som en reserv för sämre tider eftersom avsättningarna kan kvittas mot framtida underskott. Ett annat är att förbättra likviditeten genom att skjuta upp vinstskatten.

  Kan man lösa upp del av periodiseringsfond?

  En periodiseringsfond är en obeskattad reserv, en bokslutsdisposition, som låter dig skjuta upp en del av vinstskatten till senare. En periodiseringsfond är en möjlighet att periodmässigt föra över företagets pengar till en särskild fond. Man kan säga att du tar undan en del av årets vinst från det slutliga resultatet. Eftersom du gör det innan du beräknar årets vinstskatt sänker du skatten som ska betalas för året.

  Enligt gällande svenska skatteregler så får man helt enkelt göra avdrag för de belopp man väljer att sätta in i en sådan fond. I praktiken innebär det att man i upp till sex år kan skjuta upp beskattningen av en del av resultatet. Detta bjuder på en helt och hållet laglig, och ibland även riktigt fördelaktig, chans till skatteplanering.

  • Juridiska personer, det vill säga aktiebolag, ekonomiska föreningar och så vidare, kan som högst göra en avsättning motsvarande 25% av näringsverksamhetens överskott.
  • I enskild näringsverksamhet, och som delägare i ett svenskt handelsbolag, får man som högst göra en avsättning motsvarande 30% av överskottet efter justering för egenavgifter och sociala avgifter.

  Periodiseringsfond är ett sätt att planera vinst och skatt över tid. I och med att du sätter av en del av vinsten blir årets resultat lägre och minskar skatten du måste betala för året. På så sätt kan du jämna ut vinsten över flera år, vilket kan vara bra om du ser att resultatet kommer variera mycket. Reserven i periodiseringsfonden kan bli din räddning som låter dig ta ut lön under ett år när verksamheten haltar.

  Periodiseringsfonder används också för att behålla likvida medel i verksamheten som annars skulle försvunnit i skatt. Det är till exempel bra om du behöver pengar för att göra investeringar just nu. 

  När det gäller aktiebolag så ska en eventuell avsättning till en periodiseringsfond vid skatteberäkningen tas upp som en årligt återkommande schablonintäkt. Detta innebär att en sorts fiktiv intäkt, ibland kallad för ränta, beräknas utifrån gällande statslåneräntan året före beskattningsåret multiplicerad med summan av de avdrag som gjorts för avsättningen till periodiseringsfonder.

  Hur länge får man ha en periodiseringsfond?

  Har du enskild firma kan du läsa om periodiseringsfond här

  Eftersom juridiska personer beskattas för en schablonränta på avsättning till periodiseringsfond är det viktigt att beräkna och planera för eventuella avsättningar, det är nämligen inte alltid lönsamt med avsättning till periodiseringsfond. Schablonintäkten beräknas genom att summan av gjorda avsättningar till periodiseringsfonder som bolaget har vid ingången av räkenskapsåret, multipliceras med statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret. Statslåneräntan anses vara lägst 0,5% från och med beskattningsår som börjar 1 januari 2017 och senare.

  Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?

  För att kunna få pengarna att växa måste du såklart ha pengar. Såvida du inte har fått ett arv, vunnit på lotto eller liknande måste du alltså börja spara pengar. Det bästa är att sätta upp ett sparmål. Många som tar sparande på allvar väljer att sätta undan 5 – 10 % av sin nettolön. Exakt hur mycket du bör spara påverkas av hur mycket du tjänar, hur stora utgifter du har och hur mycket av din spenderande du är villig att uppoffra.