:

Vad är K2 reglerna?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är K2 reglerna?
 2. Vilka bolag får använda K2?
 3. Hur vet man om ett företag har K2 eller K3?
 4. Vad är skillnaden mellan K2 och K3?
 5. Hur mycket K2 per dag?
 6. Vilka noter måste vara med K2?
 7. Vilka kostnader får aktiveras K2?
 8. När måste man byta från K2 till K3?
 9. Kan man gå från K3 till K2?
 10. Vad är K1 och K2?
 11. Kan man överdosera vitamin K?
 12. Varför K2 tillsammans med D3?
 13. Hur får man i sig K2?
 14. Måste man redovisa jämförelsetal enligt K2?
 15. Vilka noter måste vara med i en årsredovisning K2?

Vad är K2 reglerna?

Generella skillnader mellan K3 (BFNAR 2012:1) och K2 (BFNAR 2016:10).

K3 är principbaserat medan K2 är regelbaserat. K3 innehåller ett kapitel där begrepp som Tillgång, Skuld, m.m. definieras. När en tolkningsfråga avseende redovisning ska avgöras och det allmänna rådet inte ger tydlig vägledning måste frågan besvaras utifrån de principer och definitioner som finns i kapitel 2. Det ger upphov till mer tolkningsfrågor och resonemang än i K2.

Vilka bolag får använda K2?

K2 Årsredovisning i mindre företag får tillämpas av mindre företag* med undantag av

Regelverket får tillämpas av alla företagsformer utom enskilda näringsidkare.

Hur vet man om ett företag har K2 eller K3?

Vid val mellan regelverken är det bra att känna till om man utgör ett mindre eller större bolag. Enligt definitionen menas större företag enligt nedan att man ska under två år i rad uppfylla minst två av följande villkor:

 • Ett medelantal anställda på minst 50 personer
 • Balansomslutning på minst 40 miljoner kronor per år
 • Nettoomsättning på minst 80 miljoner per år

Om man inte uppfyller kraven enligt ovan innebär det att man är ett mindre företag.

Vad är skillnaden mellan K2 och K3?

Här tar vi upp några skillnader och listar de starkaste argumenten för respektive regelverk.

När det är dags för företagets bokslut och årsredovisning behöver ni välja vilket redovisningsregelverk som ska följas. Huvudregelverket för aktiebolag är K3 (utförligare årsredovisning). Vid sidan om huvudregelverket har mindre företag möjligheten att välja de enklare reglerna K2 (mindre årsredovisning).

Hur mycket K2 per dag?

K2-vitamin är ett näringsämne som spelar en viktig roll för att stödja olika funktioner i kroppen. Det är involverat i produktionen av proteiner som är viktiga för blodkoagulation, benbildning och celltillväxt. K2-vitamin är också nödvändigt för absorptionen av kalcium från kosten och för ett korrekt utnyttjande av D-vitamin. Kroppen behöver även K2-vitamin för att upprätthålla normala nivåer av kalcium i blodet och för att förhindra förkalkning av artärerna.

K2-vitamin finns i äggulor, smör och vissa ostar. Det kan också tillverkas av bakterier i tarmen. Vitamin K2-tillskott finns tillgängliga för personer som inte får i sig tillräckligt med detta näringsämne via kosten.

Många proteiner kräver K2-vitamin för att aktiveras på rätt sätt. Proteiner som är inblandade i blodkoagulationen behöver till exempel K2 för att binda kalcium och förhindra överdriven blödning.

Proteiner som är inblandade i benhälsa behöver också K2 för att se till att kalcium deponeras korrekt i benen. Proteiner som är inblandade i cellförökning behöver K2 för att se till att cellerna delar sig korrekt och inte blir cancer. K2-vitamin är ett viktigt näringsämne för många proteiner, och brist på K2 kan leda till allvarliga hälsoproblem.

K2-vitamin är ett viktigt näringsämne för blodkoagulationen. Utan det skulle blodet inte kunna koagulera ordentligt och allvarliga blödningar skulle kunna uppstå.

K2-vitamin fungerar genom att aktivera vissa proteiner i blodet som är viktiga för koagulationen. Dessa proteiner, som kallas koagulationsfaktorer, hjälper till att stoppa blodflödet genom att bilda en koagel.

K2-vitamin bidrar också till att hålla kalcium i blodet i rätt form, vilket är nödvändigt för blodkoagulationen. Utan tillräckligt med K2-vitamin kan blodproppar inte bildas på rätt sätt och blödningar kan uppstå.

Vilka noter måste vara med K2?

Många småföretagare är fortfarande mitt uppe i sitt bokslutsarbete. Du som driver ett mindre företag har möjlighet att välja redovisningsregelverket K2 (årsredovisning i mindre företag). Har du koll på de nya reglerna som gäller från i år?

Vid årsskiftet trädde BFNAR 2016:10 ikraft och gäller mindre företag (till exempel privata aktiebolag och ekonomiska föreningar) med räkenskapsår som inleds 1 januari 2016 eller senare och som väljer att upprätta årsredovisning enligt K2-regelverket.

Vilka kostnader får aktiveras K2?

De grundläggande principerna om hur man redovisar anläggningstillgångar finns i ÅRL. I redovisningsnormgivningen förtydligas när en anläggningstillgång ska tas upp och hur den ska värderas i företaget. Redovisningsnormgivningen preciserar och begränsar i vissa fall bestämmelserna i ÅRL. Läs mer under respektive normgivning nedan.

En av tankarna bakom de redovisningsregler som en enskild näringsidkare ska använda när ett förenklat årsbokslut upprättas är att det bokförda resultatet så långt som möjligt ska överensstämma med det resultat som beskattningen grundar sig på (BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut). Eftersom beskattningsreglerna till viss del har fått genomslagskraft i redovisningsreglerna, gäller olika redovisningsregler beroende på vilken slags anläggningstillgång det handlar om.

När måste man byta från K2 till K3?

Alla aktiebolag i Sverige behöver tillämpa något av regelverken K2, K3 eller IFRS. För den stora mängden onoterade bolag är det främst K2 eller K3 som gäller. Valet mellan dessa kan kännas självklart för de flesta, men många har mycket att vinna på att välja rätt - helst från start, men även vid ett byte vid ett senare tillfälle. 

Storleken på företaget idag och i framtiden men även vilken verksamhet företaget bedriver kan och bör påverka valet av redovisningsregelverk. Det kan inträffa händelser där företagets årsredovisningar granskas extra noggrant. Konkurs, likvidation, skatterevision eller domstolsprocess är några sådana tillfällen. Nedan förklarar vi bakgrunden och vad man behöver tänka på vid byte av redovisningsregelverk.

Kan man gå från K3 till K2?

Vid genomgången av skillnaderna utgår vi ifrån att bolaget har K2 som huvudalternativ och utifrån det när K3 bör beaktas.

Vad är K1 och K2?

K-vitaminfamiljen kan delas in i två grupper: K1-vitamin och K2-vitamin. K2-vitamin är särskilt viktigt för att frakta mineralet kalcium till skelettet och bidrar därmed till att bibehålla normal benstomme.

K-vitamin fungerar genom att det aktiverar en rad proteiner på olika ställen i kroppen. Denna aktivering leder till att proteinerna kan binda till sig kalcium. Man har upptäckt 14 olika proteiner i kroppen som behöver K-vitamin. Dessa finner vi bland annat i njurar, benvävnad och blodet.

 • K-vitamin är ett gemensamt namn på flera olika föreningar, och två grupper av dessa finns naturligt:K1-vitamin – fyllokinon – finns i gröna växter såsom brysselkål, broccoli, spenat, sallad och kål.
 • K2-vitamin – menakinon – bildas av bakterier i tarmen och finns i vissa livsmedel såsom njure, ägg, lever och ost. Natto – jästa sojabönor – är speciellt rik på K2-vitamin.

Modersmjölk innehåller lite K-vitamin. Därför ger man nyfödda en spruta med K-vitamin.

I vår kropp ombildas de olika typerna av K-vitamin till en form som kroppen kan tillgodogöra sig, menakinon-4.

Kan man överdosera vitamin K?

K-vitamin har fått sitt namn från koagulering, vilket är processen som får blodet att stelna och i denna process har vitaminet en central roll. Utöver det är K-vitamin viktigt för bildandet av flera olika proteiner i kroppen, t.ex. osteocalcin som har betydelse för benvävnaden. K-vitamin finns i 3 former: K1, K2 och K3. 

K1-vitamin Fyllokinon, finns i gröna växter och vitamin K2 Menakinon, produceras av tarmbakterier. K3 vitamin Menadion, är en syntetisk, vattenlöslig variant. K-vitamin är en fettlöslig vitamin, som upptas i tunntarmen och lagras i små depåer i levern.

Brist på K-vitamin är i praktiken mycket ovanligt och ses typiskt endast vid tillstånd som ensidig kost, nedsatt förmåga att uppta fett, leversjukdom eller långvarig diarré. Bristsymptom på K-vitamin är förlängd blödningstid, då blodets förmåga att koagulera försämras samt ökad tendens till näsblod och blåmärken. Även risk för benskörhet, hjärt-kärlsjukdomar och åderförkalkning kan vara bristsymtom.

K-vitaminbrist kan också förekomma efter längre tids användning av en rad läkemedel, såsom:

 • Blodförtunnande preparat
 • Syraneutraliserande preparat
 • Acetylsalicylsyra (t.ex. Treo)
 • Paraffinolja mot förstoppning
 • Viktminskningspreparat

Varför K2 tillsammans med D3?

Medlem i SNLF, kostrådgivare, hälsopedagog, ayurvedarådgivare, näringsterapeut, fytoterapeut samt mental tränare, NLP Trainer, ICC-coach, yogalärare, Qi Gong-coach och journalist. 

Hur får man i sig K2?

K1 vitamin finns i växter – gärna gröna friska grönsaker som vi ofta hittar på lunch eller middagstallriken.

Vitaminet är bland annat viktigt för att upprätthålla en normal och sund benstomme

Mörkgröna bladgrönsaker har ofta ett högt innehåll av K1 som bildas vid fotosyntesen, och den svarar för cirka 90 procent av vårt intag av K vitamin. Med tanke på att trendgrönsaken grönkål, den traditionella broccolin och Karl-Alfred´s favorit, spenat innehåller alla mycket K1 därigenom täcker de flesta av oss behovet genom traditionell svensk kosthållning.

Måste man redovisa jämförelsetal enligt K2?

Vilka upplysningar som ett företag ska lämna i noter framgår av kapitel 18 i K2 Årsredovisning i mindre företag. I kapitel 19 finns ytterligare krav på noter för företag som ingår i en koncern eller äger andelar i intresseföretag eller i gemensamt styrda företag.

Ett företag får lämna fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen.

Vilka noter måste vara med i en årsredovisning K2?

Krav på noter finns framför allt i 5 kap. ÅRL. Samtliga företag ska i noter lämna upplysningar enligt 4-24 §§ ÅRL. Noterna får inte lämnas på annan plats i årsredovisningen. Om inte något annat följer av kravet på överskådlighet, (2 kap. 2 § ÅRL) ska noter som avser enskilda poster i balansräkningen eller resultaträkningen läggas fram i samma ordning som posterna. Hänvisning (dvs. notnumret) ska göras vid de poster som noterna hänför sig till.

Bestämmelserna i K2 grundar sig på de notkrav som återfinns i framför allt i 5 kap. ÅRL. Under detta uppslagsord redovisas upplysningskravet per ämnesområde oavsett om kravet återfinns i ÅRL, i K2 eller om K2 är förtydligande till ÅRL.