:

Vilka företag behöver ID06?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka företag behöver ID06?
 2. Kan man jobba utan ID06?
 3. När används ID06?
 4. När behövs inte personalliggare?
 5. Vem ska beställa ID06?
 6. Måste man ha fysiskt ID06?
 7. Vad händer om man inte använder ID06?
 8. Vem skall ha ID06?
 9. Vilka branscher måste ha personalliggare?
 10. Vad händer om man inte loggar in på ID06?
 11. Vad händer om man inte har personalliggare?
 12. Måste besökare ha ID06?
 13. Vad kostar det att registrera ID06?
 14. Vad kostar det att ha ID06?
 15. Kan man lägga in ID06 i telefonen?

Vilka företag behöver ID06?

Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.

Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan t.ex. vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

Kan man jobba utan ID06?

I onsdags infördes nya ID06. Från flera håll kom rapporter om att gamla kort användes och att nya inte fungerade. Många av landets byggnadsarbetare arbetar för de tre stora byggbolagen. Läs här om hur byggjättarna kollar om alla har nya ID06.

Tim Hartwig, HR-specialist på NCC, säger att de som har de gamla kortet inte släpps in på byggarbetsplatsen. Foto: Mostphotos

När används ID06?

Hur gör jag för att registrera mitt certifikat Heta Arbeten® i ID06 kompetensdatabas? Antigen så kan du registrera dig direkt vid utbildningstillfället eller så kan du registrera ditt certifikat i Heta Arbeten® i efterhand. Oavsett om du gör det på utbildningen eller senare så gör du det via APP Heta Arbeten®. Även du som redan har ett certifikat kan i efterhand registrera dig i ID06 Kompetensdatabas via appen.

Klicka här för att läsa mer om hämtar du hem appen.

När behövs inte personalliggare?

Tanken med en personalliggare är att all personal som arbetar på en arbetsplats ska registrera sig när de kommer till arbetsplatsen och när de lämnar den. Personalliggaren är alltså som en bok där man kan gå in och titta på vilka som är på en arbetsplats vid ett visst tillfälle. Men riktigt så enkelt fungerar det inte inom bygg.

För byggbranschen råder andra förutsättningar med många olika inblandande parter. Därför krävs det annorlunda regler på byggarbetsplatser, och det är inte alldeles glasklart hur det hela ska gå till i praktiken.

Vem ska beställa ID06?

För att få ett ID06-kort utställt måste individen kunna identifiera sig på ett säkert sätt, antingen via eID (ex svenskt BankID) eller via skanning av godkänt pass eller nationellt ID-kort. Skanningen där ID-handlingen verifieras måste ske hos ett av ID06 AB godkänt skanningsföretag, ex Sistec.

Här hittar du information om registrering av utländska företag,samt ID06 lista över godkända pass och nationella ID-kort.

För personer som inte är svenska medborgare och/eller inte är knutna till det svenska försäkringssystemet finns krav på ytterligare dokumentation som måste bifogas när ett nytt ID06-kort ska beställas:

Måste man ha fysiskt ID06?

Ett mobilt visuellt ID är ett virtuellt ID-kort i en mobilapp, som kan användas för visuell identifiering. Det kan också innehålla säkra länkar till certifieringar, som kan skyddas av två-faktorsautentisering (2FA). 

Ett mobilt visuellt ID kan INTE användas för att få access till platser och byggnader. 

Du kan skaffa mobilt visuellt ID om du har ett accesskort och ID06-kort och din organisation har valt att erbjuda dig den möjligheten.  

Vad händer om man inte använder ID06?

Den 22 januari 00.01 stängs alla gamla ID06-kort av. Därefter gäller endast de nya ID06-korten (LoA2) inom ID06-systemet. Här har vi samlat information om bytet.

Publicerad: 2020-01-14

Vem skall ha ID06?

När ID06 ska söka efter godkända firmatecknare via kreditupplysningsföretag, så går det endast att göra på roller i styrelsen.

Vi kan därför endast tillåta roller där det är säkerställt att den personen också har en självklar rätt till att teckna firman, som VD, extern VD, ordförande och ledamot i styrelsen när det gäller aktiebolag.

Vilka branscher måste ha personalliggare?

 • – För att på snabbast möjliga sätt komma igång med den elektroniska liggaren på bygg-arbetsplatsen utan krav på ID06.
 • - För att undvika bindningstider. Du betalar bara när du använder systemet.
 • - För att systemet stödjer Skatteverkets krav på en elektronisk personalliggare inom bygg.
 • – För att undvika kostsam utrustning. ID06 behövs inte i detta system.
 • - För att du kan exportera ut all data med sammanställningar till Excel.
 • – För att slippa utbilda alla arbetare på bygget.
 • – För att göra det enkelt vid en eventuell kontroll av Skatteverket.
 • – Vår gratis-app finns på svenska, engelska, polska, litauiska och tyska.
 • – Arbetarna kan själva stämpla in/ut via en gratis-app. Enkelt och bäst i test?!
 • - Arbetarna blir varnade om de inte befinner sig på rätt plats när de checkar in/ut. Denna funktion är valbar per byggarbetsplats.

Vissa kunder efterfrågar en funktion som checkar in en arbetare baserat på arbetarens geografiska position, så kallad Geo Fencing. Tyvärr finns det alldeles för många tillfällen då arbetaren inte blir incheckad p g a denna tekniks tillkortakommanden. Som exempel kan nämnas att telefonen måste ha goda mottagningsförhållanden för GPS och 3G för att arbetaren verkligen ska bli incheckad. Vi anser därför att en sådan funktion invaggar arbetaren i en falsk trygghet och vi har därför valt att inte bygga in denna funktionalitet i appen. I samband med våra tester har vi även hittat samma problem i konkurrerande produkter.

Byggherren, eller den av byggherren utsedd entreprenör, registrerar ett konto i vårat Administrationsverktyg. Därefter kan du lägga in de byggen där en elektronisk personalliggare ska användas. Vartefter in/ut-stämplingar registreras via e-liggare-appen kommer de att visas på den webbsida där du är inloggad. Du kan också när som helst exportera ut det data som Skatteverket behöver vid ett eventuellt kontrollbesök.

Skatteverket kommer också själva att kunna checka ut en kod via appen för att sedan söka i e-liggaren, eller exportera ut data ur e-liggaren, direkt inne i appen. Rent praktiskt underlättar detta ditt och Skatteverkets arbete vid ett kontrollbesök eftersom du, eller någon annan ansvarig, inte behöver vara tillgänglig när kontrollbesöket sker. Se bara till att det finns minst en arbetare på plats som har appen installerad i sin enhet och att vårat dokument ”Instruktion till Skatteverket” finns på plats. Som byggherre kan du sedan med gott samvete stänga av din telefon och åka på den där efterlängtade semestern. Vi kommer givetvis att informera dig om att Skatteverket har varit på besök.

Se även vår instruktion till Skatteverket vid ett kontrollbesök.

Vad händer om man inte loggar in på ID06?

Skatteverket: De tre kostsammaste felen i hanteringen av elektroniska personalliggare

Att inte logga in eller ut från arbetsplatsen kan kosta tiotusentals kronor.

Vad händer om man inte har personalliggare?

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen eller i verksamhetslokalen. Den ska uppdateras dagligen och vara lättillgänglig om Skatteverket gör ett besök.

 • Så fungerar personalliggare
 • Svar på vanliga frågor om personalliggare
 • Frågor och svar om personalliggare i byggbranschen
 • Beställ manuell personalliggare (SKV 605)

Måste besökare ha ID06?

 • Personuppgifterna som du registrerar i ditt ID06-konto, som namn och personnummer, måste överensstämma till 100% med uppgifterna i ditt BankID, annars kommer du inte att kunna fullfölja processen med att registrera ditt ID06-konto.
 • Personuppgifterna i kortbeställningen måste stämma överens med uppgifterna i ditt ID06-konto och ditt BankID/pass.
 • Vad kostar det att registrera ID06?

  ID06-kort 2.0 (LoA 2) (svart/vit logo) ID06-kort 2.0 (LoA 2) (färglogo) Logga in och beställ kortet enkelt via www.hantverksid.se Porto och ID06 AB´s avgifter tillkommer enligt nedan.

  ID06-kort 2.0 (LoA 2) (svart/vit logo) ID06-kort 2.0 (LoA 2) (färglogo) Logga in och beställ kortet enkelt via www.hantverksid.se Porto och ID06 AB´s avgifter tillkommer enligt nedan.

  Vad kostar det att ha ID06?

  ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier år 2006 och ID06 AB bildades den 1 oktober 2016 genom att ID06-verksamheten överfördes från Sveriges Byggindustrier till ett fristående, icke vinstdrivande bolag. Idag ägs ID06 AB förutom Sveriges Byggindustrier av Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen, Transportföretagen och Måleriföretagen.

  Med ID06-kortet kan personer på ett enkelt och säkert sätt identifieras på arbetsplatsen och kopplas ihop med rätt arbetsgivare. Detta bidrar till en ökad säkerhet på arbetsplatserna och en sund konkurrens.

  Kan man lägga in ID06 i telefonen?

  Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.

  Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan t.ex. vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.