:

Vad kostar det att byta efternamn på barn?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar det att byta efternamn på barn?
 2. Hur ändrar jag namn på mitt barn?
 3. Kan man byta efternamn om man är under 18?
 4. Hur lång tid tar det att byta till förälders efternamn?
 5. Kan man byta efternamn på barnet?
 6. Kan man lägga till ett efternamn på sitt barn?
 7. Kan man byta till sitt barns efternamn?
 8. Kan man byta efternamn på sitt barn?
 9. Kan man ta bort efternamn på barn?
 10. Vad får barnet för efternamn?
 11. Vad får barnet för efternamn om föräldrarna inte är gifta?
 12. Kan barnet få pappans efternamn?
 13. Får barnet automatiskt mammans efternamn?
 14. Vad krävs för att byta efternamn?
 15. Vad kostar det att ta bort ett efternamn?
 16. Kan du ändra ditt efternamn eller ett barns efternamn?
 17. Hur kan du byta ut barnets efternamn?
 18. Hur kan du ändra ditt efternamn på Skatteverket?
 19. Hur mycket kostar en ansökan om att byta efternamn?
 20. Kan du ändra ditt efternamn eller ett barns efternamn?
 21. Hur kan du byta ut barnets efternamn?
 22. Hur kan du ändra ditt efternamn på Skatteverket?
 23. Hur mycket kostar en ansökan om att byta efternamn?

Vad kostar det att byta efternamn på barn?

https://lagen.nu/2016:1013Hej, Jag är ensam mamma och vill byta mitt barns efternamn till mitt, då vi sedan hennes födelse bor tillsammans med mina föräldrar och vill ha namngemenskap i familjen.

Vi reser ofta med hela familjen och har flera tilfällen fått problem vid resan när kontroller sker då man upptäcker att hon inte bär samma efternamn som vi andra och vill att jag med barnet skiljer oss från familjen och går en fördjupad kontroll med alla dom där dem ser att det jag är mamman och är ensam förmyndare. Detta är väldigt obehagligt situation då barnet är bara 3 år och vill ibland springa till mina föräldrar. Det blir jobbig och stressigt för mig att lugna ner stackaren men också koncentrera mig för att ta upp handlingar och svara på frågor.

Hur ändrar jag namn på mitt barn?

Föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn måste vara överens för att barnets efternamn ska kunna bytas. Om föräldrarna har gemensam vårdnad men inte är överens om namnbyte kan varken Skatteverket eller domstolen besluta att namnet ska ändras.

Kan man byta efternamn om man är under 18?

En person kan enligt Skatteverket begära byte av namn och efternamn genom ett formulär. Vissa förfrågningar har en avgift, medan andra är gratis.

Här hittar du relevant information om hur du byter namn på skattekontoret och vad du ska tänka på när du gör det.

Det finns olika formulär du behöver ladda ner beroende på vilken ändring du vill göra. Du kan till exempel lägga till eller ta bort namn, ändra stavningen av ditt förnamn eller ordningen mellan dina namn, ändra ditt efternamn till gift eller ändra till ett dubbelt efternamn.

Om du är över 18 år kan du ändra ditt namn eller förnamn utan formulär genom att logga in.

Hur lång tid tar det att byta till förälders efternamn?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Man har som utgångspunkt rätt att byta sitt efternamn till ett dubbelt efternamn som är bildat av ens föräldrars efternamn (9 § första stycket tredje punkten, lagen om personnamn). Den som vill förvärva eller ändra ett personnamn (dvs ett förnamn, efternamn eller gårdsnamn, 1 §), skickar in en ansökan till Skatteverket (3 §).

Kan man byta efternamn på barnet?

Övrigt/annat

Hej, mina barn bär mitt efternamn och mitt ex namn (barnens pappa) som mellannamn. Jag ska nu gifta om mig och ta ett nytt efternamn. Vad händer med barnens efternamn då? Kan de behålla mitt gamla efternamn utan att jag heter det? Om mitt ex protesterar och vill att de byter hans efternamn, kan han få igenom det utan mitt medgivande då jag inte heter det längre?

Kan man lägga till ett efternamn på sitt barn?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den aktuella lagen för att besvara frågan är Lag (2016:1013) om personnamn.

Kan man byta till sitt barns efternamn?

Övrigt/annat

Hej Jag är skild och bär min exmans efternamn, men ska nu till sommaren gifta om mig och tar då min nya mans efternamn. Han är brittisk medborgare och har ett ovanligt och känt efternamn. Får mina barn, när de är myndiga också ta mitt nya engelska efternamn?

Kan man byta efternamn på sitt barn?

Övrigt/annat

Hej, mina barn bär mitt efternamn och mitt ex namn (barnens pappa) som mellannamn. Jag ska nu gifta om mig och ta ett nytt efternamn. Vad händer med barnens efternamn då? Kan de behålla mitt gamla efternamn utan att jag heter det? Om mitt ex protesterar och vill att de byter hans efternamn, kan han få igenom det utan mitt medgivande då jag inte heter det längre?

Kan man ta bort efternamn på barn?

Den som har ensam vårdnad om ett barn har rätt att ensam besluta i viktiga frågor för barnet. Sådana frågor kan exempelvis röra pass, skolval och namnändring.

Det finns dock ett undantag i den ensamme vårdnadshavarens rätt att besluta som rör att ändra barnets namn, vilken belyser vikten av släktnamn. Om barnet är under 18 år och bär den förälders efternamn som inte har del i vårdnaden kan inte den som har vårdnaden om barnet ensam besluta att byta bort det efternamnet. För att kunna ändra efternamnet krävs antingen samtycke från den förälder som inte har del i vårdnaden och vars namn barnet bär, eller att domstol finner att namnbytet är förenligt med barnets bästa. Detta utreds då av familjerätten i den kommun man bor.

Vad får barnet för efternamn?

SFS nr: 1982:670 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1982-06-24 Omtryck: SFS 1982:1134 Ändrad: t.o.m. SFS 2016:203 Upphävd: 2017-07-01 Författningen har upphävts genom: SFS 2016:1013 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Barn till föräldrar med gemensamt efternamn förvärvar genom födelsen det namnet.

Vad får barnet för efternamn om föräldrarna inte är gifta?

Bestämmelserna i personnamnlagen ger stort utrymme för olika valmöjligheter (4 § PNL). En ansökan om efternamn vid barnets födelse kan avse:

 • ett efternamn som båda föräldrarna eller någon av dem bär
 • ett efternamn som någon av föräldrarna har burit tidigare (som inte förvärvats genom äktenskap)
 • ett dubbelt efternamn bildat av efternamn som föräldrarna bär
 • ett efternamn som är bildat av något av föräldrarnas förnamn med tillägg av ändelserna -son eller -dotter
 • ett efternamn som ett helsyskon bär.

Kan barnet få pappans efternamn?

Föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn måste vara överens för att barnets efternamn ska kunna bytas. Om föräldrarna har gemensam vårdnad men inte är överens om namnbyte kan varken Skatteverket eller domstolen besluta att namnet ska ändras.

Får barnet automatiskt mammans efternamn?

Bestämmelserna i personnamnlagen ger stort utrymme för olika valmöjligheter (4 § PNL). En ansökan om efternamn vid barnets födelse kan avse:

 • ett efternamn som båda föräldrarna eller någon av dem bär
 • ett efternamn som någon av föräldrarna har burit tidigare (som inte förvärvats genom äktenskap)
 • ett dubbelt efternamn bildat av efternamn som föräldrarna bär
 • ett efternamn som är bildat av något av föräldrarnas förnamn med tillägg av ändelserna -son eller -dotter
 • ett efternamn som ett helsyskon bär.

Vad krävs för att byta efternamn?

Övrigt/annat

Jag har ansökt om att få ändra namn till min mormors morfars mors efternamn men fått avslag med motiveringen att det är ett namn 5 generationer tillbaka och inte 4 generationer som lagen föreskriver. Men så som det formuleras på Skatteverkets hemsida ska generationerna vara "räknat från dina föräldrar". Gör man det så blir avståndet från min mor och bakåt 4 generationer, då är lagkravet uppfyllt i mitt fall... Hade varit mycket tacksam för er hjälp att klarlägga vilken räknevariant som gäller i detta fall.

Vad kostar det att ta bort ett efternamn?

För att ta bort ett av dina efternamn ansöker du på någon av följande blanketter.

Om det efternamn du vill ha kvar är en förälders efternamn ansöker du på blankett SKV 7502. Ansökan är avgiftsfri. Efternamnet ska bäras av eller ha burits av någon av dina föräldrar. Din förälder får inte ha fått namnet i ett i äktenskap, såvida inte föräldern bar det vid sin död.

Kan du ändra ditt efternamn eller ett barns efternamn?

Möjligheten att ändra ett efternamns genusform är könsneutral, du kan alltså ändra till den maskulina eller den feminina namnformen oavsett vilket kön du har. Ansök på blanketten. Ansökan är avgiftsfri. Ladda ner blanketten SKV 7502 för att ansöka om att ändra ditt efternamn eller ett barns efternamn.

Hur kan du byta ut barnets efternamn?

Enligt 5 § namnlagen kan ett barn byta ut det efternamn som han eller hon fick vid födseln. Byte kan ske till något av föräldrarnas efternamn. Eftersom du har ensam vårdnad krävs dock samtycke från den andre föräldern, vilket framgår av 6 § namnlagen.

Hur kan du ändra ditt efternamn på Skatteverket?

Du kan ändra efternamn på flera sätt, till exempel byta till ett dubbelt efternamn eller till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer. På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) ... Du betalar in avgiften för ett namnbyte till bankgiro .

Hur mycket kostar en ansökan om att byta efternamn?

En ansökan om att byta till ett efternamn som du tidigare har haft kostar 1 800 kronor. Vanligtvis har Skatteverket dina tidigare namn registrerade. Om namnet däremot inte finns registrerat hos Skatteverket måste du visa att du har burit namnet tidigare.

Kan du ändra ditt efternamn eller ett barns efternamn?

 • Möjligheten att ändra ett efternamns genusform är könsneutral, du kan alltså ändra till den maskulina eller den feminina namnformen oavsett vilket kön du har. Ansök på blanketten. Ansökan är avgiftsfri. Ladda ner blanketten SKV 7502 för att ansöka om att ändra ditt efternamn eller ett barns efternamn.

Hur kan du byta ut barnets efternamn?

 • Enligt 5 § namnlagen kan ett barn byta ut det efternamn som han eller hon fick vid födseln. Byte kan ske till något av föräldrarnas efternamn. Eftersom du har ensam vårdnad krävs dock samtycke från den andre föräldern, vilket framgår av 6 § namnlagen.

Hur kan du ändra ditt efternamn på Skatteverket?

 • Du kan ändra efternamn på flera sätt, till exempel byta till ett dubbelt efternamn eller till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer. På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) ... Du betalar in avgiften för ett namnbyte till bankgiro .

Hur mycket kostar en ansökan om att byta efternamn?

 • En ansökan om att byta till ett efternamn som du tidigare har haft kostar 1 800 kronor. Vanligtvis har Skatteverket dina tidigare namn registrerade. Om namnet däremot inte finns registrerat hos Skatteverket måste du visa att du har burit namnet tidigare.