:

Hur skickar man faktura till företag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skickar man faktura till företag?
 2. Kan privatperson skicka faktura till företag?
 3. Hur betalar man en faktura som företag?
 4. När ska man fakturera utan moms?
 5. Får man skicka faktura via mail?
 6. Vad krävs för att skicka en faktura?
 7. Hur fakturerar man någon privatperson?
 8. Hur skriver man en faktura utan moms?
 9. Måste företagets namn stå på fakturan?
 10. Är en faktura ett kvitto?
 11. Vilka företag behöver inte betala moms?
 12. Hur lång tid efter kan man skicka en faktura?
 13. Kan man göra en egen faktura?
 14. Kan man fakturera utan att ha företag?
 15. Måste man redovisa moms på faktura?

Hur skickar man faktura till företag?

Antal utredningar: 1 677 avslutade varav 1 075 avser revisioner  - träffsäkerhet 84 procent vilket innebär att 84 procent av revisionerna har lett till ändrad beskattning

Skatteverket analyserar bokföringen i de företag som granskas, bland annat genom att titta på fakturor, underlagen till fakturor och följa penningströmmar. Skatteverket granskar också fakturorna så att de är upprättade på det sätt som lagen föreskriver, till exempel om moms ska tas ut och om det i sådana fall har tagits ut. Skatteverket undersöker om det bakom fakturan finns en verklig transaktion, alltså om företag A har levererat den vara eller tjänst som står på fakturan till företag B.

Det finns olika sätt att dölja att det förekommer oredovisad arbetskraft. Det kan till exempel göras genom att inte bokföra alla intäkter och kostnader, och på så sätt krympa verksamheten.

Ett annat upplägg som kan förekomma för att dölja oredovisad arbetskraft, är att osanna fakturor bokförs i verksamheten.

Kan privatperson skicka faktura till företag?

Nu kan du snabbt och enkelt skicka fakturor som privatperson med Cansolo (läs om oss).

Vi hanterar fakturering, skatter, avgifter och moms för dig som egenanställd. Vi erbjuder omfattande försäkringsskydd. Vi hanterar betalning av din lön och bevakar dina fakturor. Möjlighet till expressbetalning inom 24 timmar.

Hur betalar man en faktura som företag?

Betala till leverantörer kan göras på många olika sätt. Med rätt betalningsrutiner kan du spara mycket tid.

Leverantörsbetalningar (LB) är en heltäckande betaltjänst för betalning av fakturor och skatter. 

När ska man fakturera utan moms?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Får man skicka faktura via mail?

Det finns flera olika varianter på faktura via e-post. Man kan bifoga en pdf-fil direkt i mejlet, eller länka till en server där pdf-filen finns placerad. Vissa länkar till en fakturaportal och webbversion av fakturan från mejlet. För kundservicens skulle är det dock viktigt att kunna erbjuda kunden att ladda ner fakturan som pdf, eller skriva ut den.

Du kan alltså välja att själv mejla ut dina fakturor, men vid större volymer så sparar du mycket tid på att ta hjälp av en professionell leverantör. Vi på FINQR erbjuder en lösning som automatiserar inte bara utskicket, utan hela ditt fakturaflöde. Med oss kan du skicka fakturor via e-post, men även som e-faktura eller med posten.

Vad krävs för att skicka en faktura?

Hej, Vad krävs för att ett företag ska ha rätt att skicka en faktura med krav på betalning till en privatperson? Krävs det formellt avtal med villkor och övriga bestämmelser ? Mao, om ett företag anser att en privatperson har en skuld hos företaget, krävs det att detta är formellt avtalat innan vad kostnader/övriga villkor ser ut ? Om så är fallet, begår företag ett lagbrott om det skickar ut fakturor utan liknande avtal ingåtts innan? (försökt leta efter denna frågeställning på webbplatsen, men inte funnit något om detta).

Hej! *Det finns inga principiella krav som måste uppfyllas för att man ska få framställa krav på betalning mot någon*, muntligt eller skriftligt, t ex i form av en faktura. Att vissa villkor/situationer inte har berörts vid ett avtalsingående begränsar inte rätten att få betalt enligt avtalet. Man riskerar emellertid alltid att den man framställt kravet till inte anser sig betalningsskyldig och helt enkelt väljer att inte hörsamma kravet. Den som anser sig betalningsberättigad har då att vända sig till en domstol och yrka att den fastställer att betalningsskyldighet föreligger. Lagbrott? Det är inte att rekommendera att skicka fakturor till människor som inte är skyldig en pengar och hoppas på att någon betalar. Att vilseleda någon om att ett skuldförhållande föreligger så att denne betalar en summa pengar till en utgör bedrägeri, se 9 kap 1 § brottsbalken: https://lagen.nu/1962:700#K9P1S1 . Bedrägeri är straffbelagt redan på försöksstadiet varför brott kan föreligga även om inga pengar betalas. Lagstiftaren har även uttryckt en vilja att begränsa mängden s k "tokmål" i domstolarna. I 9 kap. 1 § rättegångsbalken föreskrivs att den som inleder rättegång mot bättre vetande ska dömas till böter, se lagtext här: https://lagen.nu/1942:740#K9P1S1 . Märk att det kraftfulla uttrycket "mot bättre vetande" tar sikte på fall där det är ganska uppenbart att t ex någon rätt till betalning inte föreligger. Hoppas jag lyckats svara på dina frågor Med vänlig hälsning

Hur fakturerar man någon privatperson?

Fakturor har du säkert stött på många gånger i livet. Men har du koll på vad den fyller för funktion egentligen, och hur fakturering som privatperson fungerar? Vi nystar i fakturor och fakturering!

Kan en privatperson skicka en faktura? Vad är en faktura egentligen? En faktura är enkelt uttryckt ett betalningskrav, skickat från den som fakturerar (frilansaren/utföraren) till den som faktureras (kunden).

Huvudsakligen skickas fakturor från företag till andra företag eller privatpersoner, men genom Cool Company kan du även enkelt skicka fakturor som privatperson, både till företag och andra privatpersoner.

Det du gör i din verksamhet sammanfattas i en faktura: det uppdrag du utfört, hur mycket du vill ha betalt, och vem du har gjort jobbet åt. Det är verifikationen på det du uträttat – för dig och din kund.

Utan fakturan fungerar inte din verksamhet och den ligger som grund för det du till slut kan ta ut i lön. Fakturan är lika viktig för din kund, då den behövs för att redovisa kostnaderna de har haft för det jobb de beställt av dig.

Som privatperson kan du fakturera utan företag genom Cool Company, det vill säga du använder dig av Cool Companys f-skattsedel, moms– och organisationsnummer. Det är det som är innebörden av att vara egenanställd.  Det gör att du slipper administration och krångligt pappersarbete. Du tänker och driver verksamhet precis som om du hade eget företag – men utan risk och minimalt med krångel. Det är enkelt att skicka en faktura som privatperson!

Hur skriver man en faktura utan moms?

Varje faktura ska ha ett unikt löpnummer. Löpnumret ska skrivas i en obruten nummerserie under hela företagets räkenskapsår. Till exempel 2014-1, 2014-2, 2014-3 och så vidare.

Det är inte giltigt att bara ha datum som fakturanummer. Om datum används som fakturanummer måste ett löpnummer läggas till eftersom det är vanligt att flera fakturor skrivs ut under samma dag.

Tänk på att en kreditfaktura eller en påminnelsefaktura också ska ha ett unikt fakturanummer.  

Normalt skapar du en faktura och daterar den i anslutning till att du har levererat en vara eller slutfört en tjänst.

Fakturera gärna så fort som möjligt efter att varorna är levererade eller tjänsten utförd, på så sätt får du betalningen snabbast möjligt.  

Kundadress är kundens adress som du skickar fakturan till. Ange kundens namn och adress, tänk på att förkortningar inte godkänns utan hela namnet på kunden ska skrivas ut.

Måste företagets namn stå på fakturan?

Varje faktura ska ha ett unikt löpnummer. Löpnumret ska skrivas i en obruten nummerserie under hela företagets räkenskapsår. Till exempel 2014-1, 2014-2, 2014-3 och så vidare.

Det är inte giltigt att bara ha datum som fakturanummer. Om datum används som fakturanummer måste ett löpnummer läggas till eftersom det är vanligt att flera fakturor skrivs ut under samma dag.

Tänk på att en kreditfaktura eller en påminnelsefaktura också ska ha ett unikt fakturanummer.  

Normalt skapar du en faktura och daterar den i anslutning till att du har levererat en vara eller slutfört en tjänst.

Fakturera gärna så fort som möjligt efter att varorna är levererade eller tjänsten utförd, på så sätt får du betalningen snabbast möjligt.  

Kundadress är kundens adress som du skickar fakturan till. Ange kundens namn och adress, tänk på att förkortningar inte godkänns utan hela namnet på kunden ska skrivas ut.

Är en faktura ett kvitto?

Den största skillnaden mellan faktura och kvitto finns i det ögonblick då leverantören ger dem till konsumenten och i deras syfte; fakturan är skattepliktig, men inte kvittot.

Men trots sina skillnader bör det noteras att de två begreppen hänvisar till ett dokument som har till syfte att informera oss om kostnaden för en vara eller tjänst. Därför är det leverantörerna av varor och tjänster som förser oss med dessa dokument. För att förstå det bättre kommer vi att se dem separat.

Vilka företag behöver inte betala moms?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Hur lång tid efter kan man skicka en faktura?

Huvudregeln är att det löper en tioårig preskriptionstid på fordringar mellan näringsidkare. Det innebär att man med giltig verkan kan skicka fakturor långt efter att fordran uppkom. Avtalsparter har en långtgående lojalitetsplikt gentemot varandra och ska agera lojalt, vilket innebär att även fakturor ska hanteras på ett för motparten förutsebart och korrekt sätt. Det är dock inget direkt lagbrott att vänta med att skicka fakturor på sina anspråk.

När det gäller invändningar mot en fakturas belopp så ska dessa riktas i anslutning till att man tar emot fakturan. Även detta är ett utlopp av lojalitetsplikten - dvs. att agera på ett sätt som är förutsebart och rätt gentemot sin avtalsmotpart. Däremot så finns det alltså inget lagstadgat krav mot att bestrida inom någon viss tid, som skulle innebära att ens möjligheter att invända mot framställd faktura skulle inskränkas eller försvinna.

Det som kan hända är att man genom sin passivitet, för tiden innan bestridandet, agerat på ett sätt som gjort att motparten trott att man accepterat fordran och dess storlek. Bundenhet genom passivitet är visserligen en undantagsregel, men kan inträffa. Då kan man argumentera för att en situation kan ha uppkommit som gör att man försuttit sin rätt att bestrida med rättslig verkan.

Kan man göra en egen faktura?

Ladda ner en gratis fakturamall från vår samarbetspartner Visma Spcs. Den här fakturamallen passar både dig som skickar fakturor från ett aktiebolag och dig som fakturerar genom en enskild firma.

Ladda ner gratis fakturamall

Kan man fakturera utan att ha företag?

Först och främst måste vi förklara skillnaderna mellan att fakturera via en faktureringstjänst eller en egen firma. Konceptet är i princip likadant, det är fakturering som man behöver göra om man inte är anställd på ett företag och får lön utbetald för sitt arbete. När man är anställd betalar man något som heter A-skatt. När man istället fakturerar har man antingen F- eller FA-skatt. 

Om man fakturerar via en faktureringstjänst ger man i uppdrag åt ett annat företag att fakturera å ens vägnar. Man ingår ett avtal med själva faktureringsbolaget, men man ingår ofta också ett separat avtal med slutkunden. Kunden behöver godkänna att man använder en faktureringstjänst. När fakturan betalas kommer faktureringstjänsten betala ut lön, och betala in skatt samt sociala avgifter till Skatteverket. 

Fakturerar man via sitt eget företag skapar man fakturan och skickar den till kunden. När man får betalt är man själv ansvarig för att betala in skatter och egenavgifter. Man blir då också ansvarig för att se till att rätt belopp betalas in och att man inte tar ut för mycket i lön till sig själv (det som även kallas för eget uttag om man har en enskild firma).

För att kunna fakturera utan företag behöver du först välja vilken faktureringstjänst du vill använda. Det finns många olika alternativ. När du har bestämt dig för vem som ska skicka fakturan åt dig uppger du den information som behövs för att en faktura ska kunna skapas. Det som brukar behövas är:

 • Kontaktuppgifter till kunden
 • Kundens organisationsnummer
 • Belopp att fakturera
 • Momssats
 • Specifikation över uppdraget
 • Dina egna uppgifter

När du får betalt från faktureringsbolaget är det att räkna som din lön. Alltså, de pengar du får är de du har att röra dig med. Du behöver inte avsätta något belopp på egenavgifter eller skatter. Det du däremot ska tänka på är att det inte är säkert att alla faktureringsbolag gör avdrag för tjänstepension. Hos vissa bolag går det att välja att så ska göras, men inte hos alla. Om du inte har den möjligheten bör du själv avsätta en del av lönen på pensionssparande.

Måste man redovisa moms på faktura?

Ladda ner din gratis bokföringsguide och lär dig grunderna för att kunna göra din egen bokföring!