:

Vad händer efter att någon dött?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer efter att någon dött?
 2. Vad skriver man om någon har dött?
 3. Hur många dagar har man rätt att vara hemma vid dödsfall?
 4. Vad får man röra i ett dödsbo?
 5. Vilken tid på dygnet dör de flesta?
 6. Får man köra kistan själv?
 7. Vad skall man säga när någon dött?
 8. Vad säger man när någon har gått bort?
 9. Kan man sjukskriva sig vid dödsfall?
 10. Har man rätt att sjukskriva sig vid dödsfall?
 11. Vem betalar räkningar i ett dödsbo?
 12. Vem ska tömma lägenheten efter dödsfallet?
 13. Vilken månad dör flest människor i Sverige?
 14. Vilken veckodag dör flest?
 15. Hur lång tid tar det att förmultna i en kista?

Vad händer efter att någon dött?

Checklistan är anpassad efter dödsfallsdatum eller ämnesområdeChecklistan nedan visar: Dödsbo, Bouppteckning, Intyg och ersättningar, Begravning, Säga upp och avsluta, Hem och hushållDatum då checklistan skrevs ut: 14 september 2023

Vad skriver man om någon har dött?

 • Jag är ledsen över att du har förlorat en älskad person
 • Mitt hjärta går ut till dig i din sorg
 • Jag delar din sorg och önskar att jag kunde göra något för att lindra den
 • Jag tänker på dig och din familj i denna svåra stund
 • Min kondoleans till dig och din familj
 • Jag är här för dig om du behöver någon att prata med
 • Du är i mina tankar och jag önskar att jag kunde göra mer för att hjälpa dig
 • Jag är tacksam för att jag fick känna den här personen, och jag delar din sorg över förlusten
 • Jag är här för dig, i sorg och stillhet.
 • I ditt hjärta lever de kvar.
 • Ord räcker inte, men kärlek gör.
 • Min tanke är hos dig.
 • Ett liv väl levt blir aldrig glömt.
 • Sorgens tyngd delar vi.
 • Vila i frid, för alltid i våra hjärtan.
 • Ditt ljus lyser vidare i oss.
 • Ett avsked, men inte en glömska.
 • Tid hejar inte, men minnen stannar.

Hur många dagar har man rätt att vara hemma vid dödsfall?

Det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig med lön vid exempelvis begravning, men de flesta kollektivavtal erbjuder den möjligheten. 

Vad får man röra i ett dödsbo?

När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på.

Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden. Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

Vilken tid på dygnet dör de flesta?

I rapporter från sjukhus, medicinkliniker och hospice kan vi hitta information som visar att statistiskt sett dör de flesta på morgontimmarna, några timmar före gryningen. Klockan är mellan 3.00:4.00 och XNUMX:XNUMX. Vad kan det bero på? Det visar sig att det finns flera goda motiveringar.

Den första är att kroppens immunitet sjunker avsevärt före soluppgången. Denna faktor kan vara en av förklaringarna till den höga dödligheten under så tidiga timmar.

 • Kolla också: Kan man dö tidigt? Svaret finns i dina ögon
 • Får man köra kistan själv?

  När det värsta tänkbara händer i ens liv…När det Ni längtar som mest efter bara lämnar Er!

  Att förlora ett efterlängtat barn är alla förälders största rädsla och oro. Barn och begravning är två ord som inte hör ihop. Det finns mycket med döden som är naturligt men att förlora ett barn är inte det naturliga. Vi vet att förlora ett barn är att förlora en del av sig själv. Den sorg som uppstår är obeskrivlig, och vi har alla olika sätt att bearbeta den. Men vi på Dalabegravning finns för Er som en resurs med både kunskap och tidigare erfarenhet. 

  Vår personal har specialutbildats i att hjälpa Er i en sådan här situation. Att behöva begrava sitt barn är ett stort slag och som förälder behöver man allt stöd man kan få. 

  Vi låter familjen vara med och vara delaktiga när vi iordningställer kistan, vi uppmanar familjen att skriva brev att lägga med, ord och tankar är det finaste man kan sända med någon som man älskar så gränslöst. Föräldrarna får om man så orkar och vill vara med och klä på barnet och lägga det tillsammans i kistan. Vi uppmuntrar familjen själva köra kistan till den lokal som man har avsedd att förvara kistan i. Vi har valt att vara nära familjen i det mest tunga skeende i deras liv, att inte frånta familjen möjligheten att hålla sitt barn en sista gång innan man blir ett änglabarn.

  På begravningsdagen så är familjen med från början och iordningställer lokalen för ceremonin, dekorerar med ljus, blommor, fotografier, och om man så önskar och orkar bär kistan en sista gång.

  Att känna en tomhet och obeskrivlig sorg och att den är smärtsam är en naturlig känsla vid en förlust, inte minst när det handlar om ett barn. Oavsett om man förlorat sitt barn i missfall, spädbarnsdöd, sjukdom eller annat så innebär det självklart en stor smärta.

  Sorgen tar sig olika uttryck beroende på vem du är, vem du möter, var du är och hur du mår. Ingen annan än just du vet vad du går igenom. Helt plötsligt stannar världen upp och det är inte ovanligt att man funderar mycket på livets mening. Den sorg som uppstår är viktigt att bearbeta, det är en individuell process som är långt ifrån förutbestämd. 

  Vi på Stockholms begravningstjänst har människor i vårt kontaktnät som kan hjälpa dig med dina tankar i sorgens landskap.

  Vad skall man säga när någon dött?

  När någon dör är det oftast väldigt känsligt. Om en nära anhörig gått bort eller om en anhörig till någon som står dig nära har gått bort – kan göra det svårare. Du kan säga nedan fraser utan några frågetecken alls. Alla uttryck fungerar minst lika bra och det ena är inte sämre än det andra. Detta gör det enklare för dig att välja vad du ska säga när någon dör.

  Kom ihåg, om du är efterlevande till en anhörig kan du registrera dig i Efterlevanderegistret. Myndigheter, banker m.m. söker kontakta med efterlevande efter ett dödsfall. Du får meddelande som rör den avlidne och kan exempelvis vara, brev arv eller andra tillgångar samt annan viktig information.

  Vad säger man när någon har gått bort?

  Vad säger man egentligen till någon vars anhöriga precis gått bort? Att säga eller skriva i ett kort att ”jag beklagar sorgen” är ett vedertaget sätt uttrycka sitt deltagande till de efterlevande i Sverige även om det inte är språkligt helt korrekt.

  Vill man beklaga sorgen på ett annat eller mer personligt sätt kommer här några fler alternativ.

  Om man vill skänka tröst till anhöriga och hjälpa dem i deras sorgebearbetning är det passande att låta dem veta hur mycket den avlidne betytt för en själv och uttrycka att man finns där om de behöver någon hjälp eller ett stöd.

  Att försöka lindra saknad och eventuell ensamhet kan vara till stor tröst för den som förlorat en närstående.

  Kan man sjukskriva sig vid dödsfall?

  till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

  ”Som när ljuset slocknar i trappan och handen följer i förtroende – den blinda ledstången som hittar i mörkret.” (Tomas Tranströmer)

  Har man rätt att sjukskriva sig vid dödsfall?

  till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

  ”Som när ljuset slocknar i trappan och handen följer i förtroende – den blinda ledstången som hittar i mörkret.” (Tomas Tranströmer)

  Vem betalar räkningar i ett dödsbo?

  När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

  Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på.

  Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden. Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

  Vem ska tömma lägenheten efter dödsfallet?

  Städning och tömning av dödsbo ska bekostas av dödsboet. Vid de tillfällen då de ekonomiska tillgångarna är sparsamma kan man ansöka om dödsboanmälan hos kommunen för att få ekonomisk hjälp. Notera att då ska dödsboet vara orört!

  Det kan kännas tryggt att kunna magasinera hela, eller delar av ett dödsbo. Då sparar man tid, och behöver inte fatta snabba beslut om vad som ska göras med bohaget. Vi hjälper dig med magasinering av dödsbo.

  Vilken månad dör flest människor i Sverige?

  Under 2022 dog 1 254 personer av säkert fastställda suicid i Sverige. Av dessa var 897 män och 357 kvinnor, 10 var barn under 15 år. Ytterligare 315 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid, men där avsikten inte kunde styrkas.

  Två tredjedelar av de som avled i suicid 2022 var män. I befolkningen 15 år eller äldre var suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) 21 för män och 8 för kvinnor. Suicidtalet för män och kvinnor tillsammans var 14.

  Skillnaden mellan könen ökar med stigande ålder. Det högsta suicidtalet fanns bland män som var 85 år eller äldre. I denna grupp var suicidtalet 40 vilket är dubbelt så högt som bland män i de yngre åldersgrupperna. Det lägsta suicidtalet 2022 fanns bland kvinnor 15–29 år (5 suicid per 100 000 invånare). Bland barn och unga (under 18 år) är det däremot ungefär lika många flickor som pojkar som dör i suicid.

  Vilken veckodag dör flest?

  Här redovisas antal arbetsolyckor som lett till dödsfall. Siffrorna uppdateras allteftersom information inkommer till Arbetsmiljöverket. Ny information gör att antalet både kan öka och minska.

  * Dödsolyckor i arbetet där de förolyckade inte är förvärvsarbetande till exempel värnpliktiga, intagen för vård i kriminalvårdsanstalt m.fl. och anställda i utländska företag som är verksamma i Sverige men registrerade i andra länder samt vissa elever.

  Hur lång tid tar det att förmultna i en kista?

  Hur snart sätter nedbrytningen av kroppen in efter döden? Vilka delar av liket förändras först och hur lång tid tar det innan skelettet är det enda som finns kvar?

  Redan en halvtimme efter dödsfallet inträffar de första synliga dödstecknen, de så kallade likfläckar, som är blålila missfärgningar av huden.

  Fläckarna uppstår därför att blodcirkulationen har avstannat och blodet sjunker till de lägst liggande delarna av kroppen, där blodets färgämne, hemaglobinet, tränger ut i den omgivande vävnaden.

  Tre till fyra timmar efter dödsfallet börjar musklerna att stelna. Processen, som kallas likstelhet, beror på att det inte längre kommer ut energi till musklerna. Stelheten försvinner igen efter ett par dygn, när förruttnelsen av kroppen sätter in på allvar.