:

Vilka behöver inte betala trängselskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka behöver inte betala trängselskatt?
 2. Hur mycket kostar trängselskatt i Stockholm?
 3. Hur vet jag hur mycket jag ska betala i trängselskatt?
 4. Hur kan man undvika trängselskatt?
 5. När måste man betala trängselskatt?
 6. Varför infördes trängselskatt?
 7. Vilken månad betalar man inte trängselskatt?
 8. Får man göra avdrag för trängselskatt i deklarationen?
 9. Kan man få tillbaka trängselskatt?
 10. Måste elbilar betala trängselskatt?
 11. När är det inte trängselskatt i Stockholm?
 12. Vart går pengarna från trängselskatten?
 13. När slutar trängselskatt Stockholm?
 14. Varför ingen trängselskatt i juli?
 15. Hur mycket får man dra av på trängselskatten?

Vilka behöver inte betala trängselskatt?

Infrastrukturavgift är en avgift som tas ut för att finansiera bygget av en ny bro eller tunnel. Det innebär att den som använder bron eller tunneln är med och betalar för den. När infrastrukturen är färdigbetald tas avgiften bort. Broavgift kallas här den infrastrukturavgift som tas ut för färd över en bro.

Systemet med trängselskatt används i Stockholm och Göteborg. Syftet med trängselskatt är att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar.

Trängselskatt tas ut enligt lagen om trängselskatt. Lagen anger betalstationers placering, storlek på trängselskatt och när trängselskatt ska tas ut. Riksdagen beslutar om trängselskatt.

När du kör ditt fordon genom en betalstation tas en bild av fordonets registreringsskylt av ett automatiserat system. Bilden skickas till Transportstyrelsen där fordonet identifieras.

Hur mycket kostar trängselskatt i Stockholm?

 • Från och med 1 januari 2020 har Transportstyrelsen gjort följande ändringar av trängselskatt i Stockholm innerstad och Essingeleden.
 • Nya tider: Ny tidsperiod 06.00-06.29 har blivit tillagd. Tidigare började trängselskatt först vid kl. 06.30 men nu börjar trängselskatt kl. 06.00. Inga tidsförändringar på övriga tider.
 • Nya belopp: Trängselskatten har blivit dyrare, upp till 33 % dyrare. Trängselskatten är som dyrast vid kl. 07.00-08.29 och 16.00-17.29. I Stockholm innerstad kostar det 45 kr och Essingeleden 40 kr per passering.
 • Trängselskatten anpassas efter säsong: Tidigare var det samma trängselskatt oavsett tid på året. Nu inför man lågsäsong och högsäsong. Högsäsong är 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Lågsäsong är övrig tid.
 • Trängselskatt även de fem första vardagarna i juli: Innan var juli månad fri från trängselskatt.
 • Trängselskatt gäller också vissa dagar före helgdag: dagen före långfredagen, dagen före Kristi himmelsfärdsdag, dagen före alla helgons dag, dagen före den 1 maj och dagen före nationaldagen (om de infaller på en vardag utom lördag).

Hur vet jag hur mycket jag ska betala i trängselskatt?

Infrastrukturavgift är en avgift som tas ut för att finansiera bygget av en ny bro eller tunnel. Det innebär att den som använder bron eller tunneln är med och betalar för den. När infrastrukturen är färdigbetald tas avgiften bort. Broavgift kallas här den infrastrukturavgift som tas ut för färd över en bro.

Systemet med trängselskatt används i Stockholm och Göteborg. Syftet med trängselskatt är att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar.

Trängselskatt tas ut enligt lagen om trängselskatt. Lagen anger betalstationers placering, storlek på trängselskatt och när trängselskatt ska tas ut. Riksdagen beslutar om trängselskatt.

När du kör ditt fordon genom en betalstation tas en bild av fordonets registreringsskylt av ett automatiserat system. Bilden skickas till Transportstyrelsen där fordonet identifieras.

Hur kan man undvika trängselskatt?

Bara i år har Transportstyrelsen noterat över 15 000 passager med manipulerad registreringsskylt i Göteborg. Totalt under den tiden som trängelskatten funnits på Västkusten är den siffran uppe i omkring 70 000.

Det är – av naturliga skäl – vid de större vägarna som problemet är vanligast.

Allra flest fusk sker vid betalstationerna vid Ringömotet, tätt följt av den på Älvborgsbron och på E6/E20 Kungsbackaleden.

När bilister gör allt för att inte upptäckas av kamerorna betyder det att skattepengar som skulle ha betalats in uteblir.

Exakt hur många kronor det rör sig om är svårt att säga, enligt Mikael Andersson. Men det är åtminstone flera tiotusentals kronor.

– Det går inte att säga exakt hur mycket pengar som gått förlorade. Det är olika priser vid olika tillfällen och i Göteborg gäller flerpassageregeln. Om du åker genom flera stationer under en och samma tid behöver du bara betala för första passagen, säger han.

Och fram igenom, hur tror du att det kommer se ut då?

– Det som kommer påverka är om polisen blir mer effektiva mot att agera mot folk som har manipulerade skyltar. Ökar risken att åka fast så kommer antalet att minska.

När måste man betala trängselskatt?

Trängselskatt: Sedan den 1 januari 2015 gäller trängselskatten i Stockholm och Göteborg även utländska fordon. Numera ska också utländska personbilar, lastbilar och bussar betala trängselskatt när de passerar någon av betalstationerna i Stockholm eller Göteborg. Mer information om trängselskatten finns på Transportstyrelsens webbplats.

På Transportstyrelsens webbplats finns också information om till exempel körkort, regler om vinterdäck, export av fordon samt allmänna trafik- och fordonsregler.

Varför infördes trängselskatt?

Den som kör Essingeleden E4 och passerar Fredhäll och Kristineberg får betala en (1) ny passage på Essingeleden. Detsamma gäller om man kör på eller av Essingeleden vid Tranebergsbron.

Vilken månad betalar man inte trängselskatt?

Den som kör Essingeleden E4 och passerar Fredhäll och Kristineberg får betala en (1) ny passage på Essingeleden. Detsamma gäller om man kör på eller av Essingeleden vid Tranebergsbron.

Får man göra avdrag för trängselskatt i deklarationen?

Här hittar du information om trängselskatt för leasingbilar, arbetsresor och förmånsbilar samt förmånsbeskattning av trängselskatt och infrastrukturavgift för broar.

Det är den som är registrerad ägare/brukare av fordonet i vägtrafikregistret (VTR) som är skattskyldig. Om ett företag äger en bil och "lånar" ut den till en anställd som förmånsbil/tjänstebil så är företaget skattskyldig och debiteras skatter och avgifter. Om företaget leasar en bil och lånar ut den till en anställd som förmånsbil/tjänstebil så är företaget brukare av bilen och därmed också skattskyldig.

Kan man få tillbaka trängselskatt?

Här hittar du information om trängselskatt för leasingbilar, arbetsresor och förmånsbilar samt förmånsbeskattning av trängselskatt och infrastrukturavgift för broar.

Det är den som är registrerad ägare/brukare av fordonet i vägtrafikregistret (VTR) som är skattskyldig. Om ett företag äger en bil och "lånar" ut den till en anställd som förmånsbil/tjänstebil så är företaget skattskyldig och debiteras skatter och avgifter. Om företaget leasar en bil och lånar ut den till en anställd som förmånsbil/tjänstebil så är företaget brukare av bilen och därmed också skattskyldig.

Måste elbilar betala trängselskatt?

Men med bränslesnålare bilar och allt fler elfordon riskerar staten att stå med stora hål i börsen. Både i Sverige och i andra länder finns därför en diskussion om att införa en skatt per körd kilometer. Det skulle ske genom att övervaka bilar via tekniska system.

Men det är en dålig idé, bland annat eftersom det blir dyrbart att kontrollera så att ingen fuskar. Det menar Maria Börjesson, adjungerad professor vid Linköpings universitet och professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.

I en ny studie föreslår hon och forskarkollegor en annan lösning, nämligen att fler betalar trängselskatt. Oavsett hur bilar drivs, resonerar forskarna, orsakar de trängsel vid vissa platser och tider. Förmodligen kommer trängseln även att öka om det framöver blir billigare att köra elbil.

För att undersöka hur en trängselskatt skulle kunna se ut i framtiden har forskarna gjort en simulering av den tänkta trafiksituationen på alla vägsträckor i Mälardalen år 2040. Då kommer nästan alla bilar troligen att vara eldrivna. Området valdes eftersom där finns både landsbygd och städer av olika storlek. Graden av urbanisering liknar Nederländerna och Storbritannien.

Simuleringen visar att den stora trängseln, precis som idag, uppstår vid vissa tider och platser kring Stockholm och Uppsala medan de flesta vägsträckor har liten eller ingen trängsel alls.

När är det inte trängselskatt i Stockholm?

Men med bränslesnålare bilar och allt fler elfordon riskerar staten att stå med stora hål i börsen. Både i Sverige och i andra länder finns därför en diskussion om att införa en skatt per körd kilometer. Det skulle ske genom att övervaka bilar via tekniska system.

Men det är en dålig idé, bland annat eftersom det blir dyrbart att kontrollera så att ingen fuskar. Det menar Maria Börjesson, adjungerad professor vid Linköpings universitet och professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.

I en ny studie föreslår hon och forskarkollegor en annan lösning, nämligen att fler betalar trängselskatt. Oavsett hur bilar drivs, resonerar forskarna, orsakar de trängsel vid vissa platser och tider. Förmodligen kommer trängseln även att öka om det framöver blir billigare att köra elbil.

För att undersöka hur en trängselskatt skulle kunna se ut i framtiden har forskarna gjort en simulering av den tänkta trafiksituationen på alla vägsträckor i Mälardalen år 2040. Då kommer nästan alla bilar troligen att vara eldrivna. Området valdes eftersom där finns både landsbygd och städer av olika storlek. Graden av urbanisering liknar Nederländerna och Storbritannien.

Simuleringen visar att den stora trängseln, precis som idag, uppstår vid vissa tider och platser kring Stockholm och Uppsala medan de flesta vägsträckor har liten eller ingen trängsel alls.

Vart går pengarna från trängselskatten?

Infrastrukturavgift är en avgift som tas ut för att finansiera bygget av en ny bro eller tunnel. Det innebär att den som använder bron eller tunneln är med och betalar för den. När infrastrukturen är färdigbetald tas avgiften bort. Broavgift kallas här den infrastrukturavgift som tas ut för färd över en bro.

Systemet med trängselskatt används i Stockholm och Göteborg. Syftet med trängselskatt är att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar.

Trängselskatt tas ut enligt lagen om trängselskatt. Lagen anger betalstationers placering, storlek på trängselskatt och när trängselskatt ska tas ut. Riksdagen beslutar om trängselskatt.

När du kör ditt fordon genom en betalstation tas en bild av fordonets registreringsskylt av ett automatiserat system. Bilden skickas till Transportstyrelsen där fordonet identifieras.

När slutar trängselskatt Stockholm?

Bara i år har Transportstyrelsen noterat över 15 000 passager med manipulerad registreringsskylt i Göteborg. Totalt under den tiden som trängelskatten funnits på Västkusten är den siffran uppe i omkring 70 000.

Det är – av naturliga skäl – vid de större vägarna som problemet är vanligast.

Allra flest fusk sker vid betalstationerna vid Ringömotet, tätt följt av den på Älvborgsbron och på E6/E20 Kungsbackaleden.

När bilister gör allt för att inte upptäckas av kamerorna betyder det att skattepengar som skulle ha betalats in uteblir.

Exakt hur många kronor det rör sig om är svårt att säga, enligt Mikael Andersson. Men det är åtminstone flera tiotusentals kronor.

– Det går inte att säga exakt hur mycket pengar som gått förlorade. Det är olika priser vid olika tillfällen och i Göteborg gäller flerpassageregeln. Om du åker genom flera stationer under en och samma tid behöver du bara betala för första passagen, säger han.

Och fram igenom, hur tror du att det kommer se ut då?

– Det som kommer påverka är om polisen blir mer effektiva mot att agera mot folk som har manipulerade skyltar. Ökar risken att åka fast så kommer antalet att minska.

Varför ingen trängselskatt i juli?

Men 28 maj kom beskedet från regeringen om att det inte blir någon coronapaus av trängselskatten i Stockholm och Göteborg.

I juli månad pausas trängselskatten däremot som vanligt i Göteborg.

– Trängseln är mindre i juli och då behövs det inte heller några avgifter, säger Monica Näslund, pressansvarig på Trafikverket.

Hur mycket får man dra av på trängselskatten?

Varje månad skickar Transportstyrelsen ut ett beslut om trängselkatt där antalet passager och summa trängselskatt framgår för varje enskild dag. Skattebeloppen är alltså inte specificerade för de passager som ligger till grund för skatten.

Genom att föra anteckningar över antalet tjänsteresor, arbetsresor och övriga privata resor kan skattebeloppet proportioneras på dessa olika resor. De olika dagsbeloppen summeras därefter ihop till kostnaden för skatten för hela månaden respektive hela året.