:

Hur mycket skattar man på semesterlön?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skattar man på semesterlön?
 2. Vad är skillnad mellan semesterlön och semesterersättning?
 3. Vad får jag ut i semesterersättning?
 4. Får man både lön och semesterersättning?
 5. Hur fungerar det med semesterersättning?
 6. Är semesterlön högre?
 7. Får man full lön under semester?
 8. Hur fungerar semesterersättning?
 9. Hur många procent är semesterersättning på timlön?
 10. Är semesterersättning pensionsgrundande?
 11. Kan man få ut sina semesterdagar i pengar?
 12. Får man mindre lön vid semester?
 13. Måste man betala ut semesterersättning?
 14. Måste arbetsgivaren betala semesterersättning?
 15. Kan man få semesterersättning istället för semester?
 16. När ska semestertillägget betalas ut?
 17. Har alla anställda rätt till semester?
 18. Har du rätt till semesterlön under semestern?
 19. Vad är semesterlön enligt procentregeln?

Hur mycket skattar man på semesterlön?

För att förstå hur man beskattas är det viktigt att veta vad semesterlön och semesterersättning är. Det är nämligen inte samma sak. Det kan ibland också vara krångligt att veta hur semesterlön och semesterersättning fungerar. Här går vi kortfattat igenom grunderna.

Det som är viktigt att komma ihåg är att både din semesterlön och semesterersättning inte ska vara en del av din ordinarie lön. De får alltså inte vara inkluderade som en del av din lön, utan måste vara specificerade på ditt lönebesked.

Vad är skillnad mellan semesterlön och semesterersättning?

Oavsett storlek eller bransch, omfattas alla företag av semesterlagen. Semesterlagen är den lag som anger hur mycket semester och ersättning en anställd har rätt till. Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till 25 dagars semester per semesterår, och att fyra veckors semester kan tas ut sammanhängande under sommaren. Semesteråret avser perioden - 1 april till 31 mars påföljande år. Alla anställda har samma rättigheter oavsett anställningsform. Det spelar alltså ingen roll om dina anställda är vikarier, timanställda eller tillsvidareanställda.

Det är viktigt att komma ihåg att bara för att en anställd har rätt till ledighet behöver det inte nödvändigtvis betyda att hen har rätt till ersättning under ledigheten. Utan semesterlön är något en anställd måste tjäna in.

Semestern tjänar dina anställda vanligtvis in mellan 1 april till 31 mars året innan de kan ta ut semester. Det är alltså hur mycket de jobbade mellan 1 april 2020 och 31 mars 2021 som avgör hur mycket semesterlön de får. Den som har jobbat fulltid får 25 dagars betald semester.

Vad får jag ut i semesterersättning?

Om du inte har kollektivavtal på din arbetsplats utgår man från semesterlagens regler om hur semesterersättningen ska beräknas, vilket innebär att den antingen räknas ut genom sammalöneregeln eller procentregeln.

Sammalöneregeln innebär att du får din ordinarie lön och ett lönetillägg för varje semesterdag. Den här beräkningen är vanligast att använda. Sammalöneregeln används om de rörliga lönedelarna som högst är 10 procent av den totala månadslönen. 

Får man både lön och semesterersättning?

Semesterlagen är en social skyddslag som innehåller minimibestämmelser för att ge alla anställda rimliga semesterförmåner. Det finns normalt inget som hindrar dig som arbetsgivare att ge dina anställda bättre förmåner än vad lagen kräver, t ex fler betalda semesterdagar, högre semesterlön eller möjlighet att förlägga semestern när under året de själva vill.

Många företag, särskilt de större företagen, har kollektivavtal där semesterreglerna för de anställda regleras. Kollektivavtalet tar då över vissa av semesterlagens bestämmelser. Har företaget tecknat ett kollektivavtal eller hängavtal måste man följa bestämmelserna i avtalet.

Hur fungerar det med semesterersättning?

Semesterersättning är enligt semesterlagen den intjänade semesterlön som en anställd som slutat får utbetalt i samband med att anställningen upphör. Semesterersättningen beräknas på samma sätt som semsterlönen för det semesterår då anställningen upphör. Även på semesterersättning betalas arbetsgivaravgifter.

Semesterersättning är enligt semesterlagen den intjänade semesterlön som en anställd som slutat får utbetalt i samband med att anställningen upphör. Semesterersättningen beräknas på samma sätt som semsterlönen för det semesterår då anställningen upphör. Även på semesterersättning betalas arbetsgivaravgifter.

Är semesterlön högre?

Semesterlönen består av två delar: din ordinarie månadslön plus ett särskilt semestertillägg. Du får alltså mer pengar än en vanlig månad då du jobbar.

”Syftet med semestern är att arbetstagarna ska återhämta krafterna. Tanken är att de då ska ha en något bättre ekonomisk standard än vanligt”, förklarar Bo Ericson, jurist och specialist på semesterregler

Får man full lön under semester?

Jag driver ett företag och undrar hur jag ska räkna ut semesterlönen för mina anställda. Vad ska jag tänka på och vilka regler finns?

Se svaret som film i stället. 

Hur fungerar semesterersättning?

Cookies vi använder på webbplatsen är uppdelade i kategorier och nedan kan du läsa vad de innebär och tacka ja eller nej till alla cookies eller vissa av dem. När du avaktiverar kategorier som tidigare har aktiverats kommer alla cookies i den kategorin tas bort från webbläsaren. Du kan även se en lista över alla cookies i varje kategori tillsammans med detaljerad information i cookie-deklarationen.

Läs mer om hur vi använder cookies (kakor)

Hur många procent är semesterersättning på timlön?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att det du undrar över är hur man ska räkna ut lönen och semesterlönen/semesterersättningen som timanställd. Det finns normalt två varianter för att reglera semesterkompensation för timanställda. Du kan antingen få semesterersättning eller så kan man få semesterlön. Jag kommer utgå ifrån att du får semesterersättning då du är pensionär och enbart jobbar timmar.

Är semesterersättning pensionsgrundande?

Det gäller även när arbetsgivaren går i pension genast efter semestern eller när en anställning upphör så att arbetstagaren har semester i slutet av uppsägningstiden.

Semesterersättningen räknas som pensionsgrundande arbetsinkomst, oberoende av om den betalas medan anställningen pågår eller när den upphör.

Semesterersättningen är pensionsgrundande arbetsinkomst till det belopp som bestämts i lag eller kollektivavtal.

Om semesterersättningen överstiger det belopp som den uppgår till enligt lagen eller kollektivavtalet och om den överskjutande delen inte kan tolkas som vederlag för arbete, är det fråga om en post som har karaktären av skadestånd, som inte räknas som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Kan man få ut sina semesterdagar i pengar?

Som arbetstagare har du en lagstiftad rätt till ledighet under året: semester. Din rätt till semesterledighet, semesterlön och semesterersättning regleras i semesterlagen, men ditt kollektivavtal och ditt anställningsavtal kan också innehålla bestämmelser om din semester. Finns det kollektivavtal på din arbetsplats kan det ersätta eller komplettera semesterlagens bestämmelser. Det är därför alltid viktigt att kontrollera vad som gäller på din arbetsplats.

Huvudregeln är att semestern ska förläggas så att den anställde får en ledighetsperiod om minst fyra veckor under perioden juni–augusti. För de återstående semesterdagarna ska arbetsgivaren samråda med den anställde om hur de förläggs.

Får man mindre lön vid semester?

Som arbetstagare har du en lagstiftad rätt till ledighet under året: semester. Din rätt till semesterledighet, semesterlön och semesterersättning regleras i semesterlagen, men ditt kollektivavtal och ditt anställningsavtal kan också innehålla bestämmelser om din semester. Finns det kollektivavtal på din arbetsplats kan det ersätta eller komplettera semesterlagens bestämmelser. Det är därför alltid viktigt att kontrollera vad som gäller på din arbetsplats.

Huvudregeln är att semestern ska förläggas så att den anställde får en ledighetsperiod om minst fyra veckor under perioden juni–augusti. För de återstående semesterdagarna ska arbetsgivaren samråda med den anställde om hur de förläggs.

Måste man betala ut semesterersättning?

 kan det finnas särskilda regler eller beräkningssätt för semesterlön. Kontrollera därför alltid vad som gäller i just ditt avtal. Avtalen brukar dessutom beskriva hur du ska beräkna de anställdas semesterlön.

Måste arbetsgivaren betala semesterersättning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar ifall arbetstagaren har gjort rätt när hon har betalat ut semesterersättning varje månad istället för att ge dig betalda semesterdagar (på grund av att du inte har sagt till att du vill ha betalda semesterdagar). För att besvara din fråga kommer jag främst använda mig av Semesterlagen (SemL). 

Kan man få semesterersättning istället för semester?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar ifall arbetstagaren har gjort rätt när hon har betalat ut semesterersättning varje månad istället för att ge dig betalda semesterdagar (på grund av att du inte har sagt till att du vill ha betalda semesterdagar). För att besvara din fråga kommer jag främst använda mig av Semesterlagen (SemL). 

När ska semestertillägget betalas ut?

Semestertillägget om 0,8 procent ska betalas ut i samband med semestern. Det sker vanligtvis månaden efter att du tagit ut din semester. Semestertillägget på rörliga lönedelar (0,5 procent) ska senast betalas ut i slutet av semesteråret (vanligtvis senast 31 mars). Beräkning av semesterlön enligt sammalöneregeln

Har alla anställda rätt till semester?

Enligt semesterlagen har alla som arbetar rätt till semester i form av ledighet, lön och ersättning. Alla har samma rättigheter oavsett anställningsform. Det spelar alltså ingen roll om dina anställda är vikarier, timanställda eller tillsvidareanställda.

Har du rätt till semesterlön under semestern?

Under semestern har du rätt till ersättning från din arbetsgivare, så kallad semesterlön. För att få betald semester måste du ha tjänat in den. Created with Sketch.

Vad är semesterlön enligt procentregeln?

Beräkning av semesterlön enligt procentregel 1 Fast månadslön 2 Fasta månadstillägg 3 Rörlig lön som till exempel provision, bonus, skift-, jour- och arbetsberedskapsersättning 4 Övertids- och restidsersättning