:

Hur beskattas försäljning av fastighet i aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas försäljning av fastighet i aktiebolag?
 2. Kan ett AB köpa en fastighet?
 3. Kan man sälja sitt hus till sitt företag?
 4. Hur beskattas försäljning av fastighet?
 5. Vad är avdragsgillt vid försäljning av fastighet?
 6. Vad gör man med vinsten i ett aktiebolag?
 7. Kan mitt aktiebolag köpa mitt hus?
 8. Kan ett aktiebolag köpa ett hus?
 9. Kan aktiebolag äga hus?
 10. Hur undviker man vinstskatt?
 11. Får man göra avdrag för Hemnet?
 12. Hur mycket kan man ta ut i vinst aktiebolag?
 13. Måste man ta ut vinst i aktiebolag?
 14. Kan man sälja en fastighet till sig själv?
 15. Kan ett aktiebolag äga ett hus?

Hur beskattas försäljning av fastighet i aktiebolag?

Om ett aktiebolag har avyttrat en fastighet med förlust får förlusten bara dras av mot vinster på fastigheter. Ibland kallas detta för en kvittningsfålla. Den del av förlusten som inte kan dras av får rullas vidare och utnyttjas nästa beskattningsår. Även det året får den del av fastighetsförlusten på som är kvar bara utnyttjas mot vinster på fastigheter.

Om aktiebolaget inte äger fastigheten direkt utan istället äger en andel i ett handelsbolag och det handelsbolaget sålt en fastighet med förlust gäller även då att den förlusten bara får dras av mot vinster på fastigheter. Om handelsbolagsandelen övergår till ett annat aktiebolag gäller samma avdragsbegränsning för det aktiebolaget.

Kan ett AB köpa en fastighet?

En del vet inte ens om att det faktiskt numera kan vara en möjlighet att låta bolaget köpa bostaden. Detta var tidigare förbjudet i vissa fall enligt särskilda stoppregler för fåmansföretag. Men dessa stoppregler är numera slopade sedan många år. Det är således ett alternativ som är möjligt.

Det finns dock ofta en vanföreställning om att det alltid skulle vara förmånligt skattemässigt att låta bolaget betala inköpet av bostaden. Men det är inte alls säkert. Tvärtom finns det en hel del som man både bör känna till och följa om företagets bostadsköp för ägaren inte ska bli en negativ överraskning. Det gäller både administration och skattekonsekvenser.

Kan man sälja sitt hus till sitt företag?

Det förekommer att man låter firman äga huset, och sedna hyr man av firman till en hyra som måste vara tillräckligt hög för att inte lösa ut förmånsbeskattning.

Det innebär att bolaget kan göra renoveringar etc, och dra av kostnaderna i rörelsen, med ingen eller liten påverkan på den hyra som tas ut.

Hur beskattas försäljning av fastighet?

Bostad & Fastighet

Hej, vill gärna fortsätta på frågan: "Gåva eller köp av fastighet, och vad får det för skatterättsliga konsekvenser?" Ställd 20181029.

Vad är avdragsgillt vid försäljning av fastighet?

Arbeten som du gör på din bostad kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin är grundförbättringar. Den andra kategorin är reparationer och underhåll. Det är olika regler för dessa två kategorier: grundförbättringar ger avdrag för hela utgiften, och förbättrande reparationer och underhåll kan ge avdrag för en del av utgiften.

Vad gör man med vinsten i ett aktiebolag?

ska ansöka om godkännande för F-skatt och registrera sig för moms och som arbetsgivare. De uppgifter som du anger i ansökan ligger till grund för hur mycket preliminär skatt företaget ska betala per månad. I tjänsten kan du också registrera bolaget för moms och som arbetsgivare.

bolag fördelas vinsten till aktieägarna genom utdelning. Utdelningen beskattas hos aktieägaren som inkomst av kapital. Särskilda regler gäller för fåmansföretag. En ägare som arbetar i bolaget är anställd och lönen beskattas på samma sätt som för anställda som inte har aktier. Bolagsskatten på 20,6 % (från 1 januari 2021) är den skatt som aktiebolaget betalar för sin vinst.

Kan mitt aktiebolag köpa mitt hus?

En del vet inte ens om att det faktiskt numera kan vara en möjlighet att låta bolaget köpa bostaden. Detta var tidigare förbjudet i vissa fall enligt särskilda stoppregler för fåmansföretag. Men dessa stoppregler är numera slopade sedan många år. Det är således ett alternativ som är möjligt.

Det finns dock ofta en vanföreställning om att det alltid skulle vara förmånligt skattemässigt att låta bolaget betala inköpet av bostaden. Men det är inte alls säkert. Tvärtom finns det en hel del som man både bör känna till och följa om företagets bostadsköp för ägaren inte ska bli en negativ överraskning. Det gäller både administration och skattekonsekvenser.

Kan ett aktiebolag köpa ett hus?

En del vet inte ens om att det faktiskt numera kan vara en möjlighet att låta bolaget köpa bostaden. Detta var tidigare förbjudet i vissa fall enligt särskilda stoppregler för fåmansföretag. Men dessa stoppregler är numera slopade sedan många år. Det är således ett alternativ som är möjligt.

Det finns dock ofta en vanföreställning om att det alltid skulle vara förmånligt skattemässigt att låta bolaget betala inköpet av bostaden. Men det är inte alls säkert. Tvärtom finns det en hel del som man både bör känna till och följa om företagets bostadsköp för ägaren inte ska bli en negativ överraskning. Det gäller både administration och skattekonsekvenser.

Kan aktiebolag äga hus?

En del vet inte ens om att det faktiskt numera kan vara en möjlighet att låta bolaget köpa bostaden. Detta var tidigare förbjudet i vissa fall enligt särskilda stoppregler för fåmansföretag. Men dessa stoppregler är numera slopade sedan många år. Det är således ett alternativ som är möjligt.

Det finns dock ofta en vanföreställning om att det alltid skulle vara förmånligt skattemässigt att låta bolaget betala inköpet av bostaden. Men det är inte alls säkert. Tvärtom finns det en hel del som man både bör känna till och följa om företagets bostadsköp för ägaren inte ska bli en negativ överraskning. Det gäller både administration och skattekonsekvenser.

Hur undviker man vinstskatt?

Om du säljer en bostad med vinst måste du betala skatt på hela vinsten. Om du köper en ny bostad har du dock möjlighet att skjuta upp beskattningen. Men hur funkar det egentligen och vad är bra att tänka på?

När du säljer en bostad måste du deklarera försäljningen senast året efter du och köparen kom överens och skrev under ett bindande avtal. Säljer du bostaden med vinst ska du betala så kallad reavinstskatt. Något förenklat kan man säga att reavinstskatten är 22 % på vinsten.

Vill du inte betala skatten på en gång och om du köper en ny bostad går det att skjuta upp beskattningen av hela eller delar av vinsten. Det kallas för att göra uppskov.

Får man göra avdrag för Hemnet?

Hemnet har i alla tider tagit betalt via en abonnemangsavgift som mäklarfirmorna betalt. För några år sedan insåg Hemnet att de kan tjäna ännu mer pengar. De började då att skicka en faktura direkt hem till bostadens säljare så fort annonsen publicerades på hemsidan.

Storleken på fakturans belopp styrs av bostadens utgångspris. Hemnet-fakturan måste säljaren betala själv men en duktig förhandlare brukar kunna få mäklaren att dra av Hemnet-kostnaden från sin provision.

För att räkna ut annonskostnaden måste du besöka Hemnets hemsida och fylla i din adress och utgångspris. Kalkylatorn räknar sedan ut annonskostnaden. I tabellen nedan kan du se lite exempel på ungefärliga kostnader för annonsering.

Hur mycket kan man ta ut i vinst aktiebolag?

För att kunna ta utdelning krävs vinst i bolaget som bolaget betalar bolagsskatt på och väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön. Och lön ska alltid vara förstahandsvalet. Först när du har lön från bolaget (eller inkomster från annat håll, t ex pension eller annan anställning) upp till brytpunkten för statlig skatt (613 900 inkomstår 2023) så blir det intressant att avstå från lön från bolaget. Då blir det nämligen bättre att låta bolaget skatta fram en vinst (med 20,6% bolagsskatt) och sedan dela ut pengarna till dig med bara 20% kapitalskatt.

Tack vare jobbskatteavdrag, grundavdrag, nivån på arbetsgivaravgifterna och för att en lön ger pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst vinner lönealternativet före utdelningsalternativet så länge du inte kommer över brytpunkten för statlig skatt.

Måste man ta ut vinst i aktiebolag?

För att kunna ta utdelning krävs vinst i bolaget som bolaget betalar bolagsskatt på och väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön. Och lön ska alltid vara förstahandsvalet. Först när du har lön från bolaget (eller inkomster från annat håll, t ex pension eller annan anställning) upp till brytpunkten för statlig skatt (613 900 inkomstår 2023) så blir det intressant att avstå från lön från bolaget. Då blir det nämligen bättre att låta bolaget skatta fram en vinst (med 20,6% bolagsskatt) och sedan dela ut pengarna till dig med bara 20% kapitalskatt.

Tack vare jobbskatteavdrag, grundavdrag, nivån på arbetsgivaravgifterna och för att en lön ger pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst vinner lönealternativet före utdelningsalternativet så länge du inte kommer över brytpunkten för statlig skatt.

Kan man sälja en fastighet till sig själv?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Kan ett aktiebolag äga ett hus?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning