:

Kan man lägga en enskild firma vilande?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man lägga en enskild firma vilande?
 2. Hur deklarerar man vilande enskild firma?
 3. Hur stänger man ner en enskild firma?
 4. Hur länge kan man ha ett företag vilande?
 5. Vad kostar det att avregistrera enskild firma?
 6. Vad händer om man inte betalar skatt enskild firma?
 7. Vad händer om man inte deklarerar enskild firma?
 8. Vad är nackdelen med enskild firma?
 9. Hur gör jag mitt företag vilande?
 10. Hur pausar jag mitt företag?
 11. Hur länge kan enskild firma gå med förlust?
 12. Vad är nackdelar med enskild firma?
 13. När lönar det sig med enskild firma?
 14. När kan man avsluta enskild firma?
 15. Kan man göra om enskild firma till AB?

Kan man lägga en enskild firma vilande?

Den här artikeln beskriver vad en vilande enskild firma är. Artikeln tar en minut att läsa.

Enligt Skatteverket ska en enskild firma som inte har några intäkter på länge avregistreras (läs även StartaEgetInfo.ses artikel Avregistrera enskild firma), de använder ofta begreppet överskådlig framtid som riktmått i bedömningen av hur länge verksamheten får fortgå innan nedläggning.

Hur deklarerar man vilande enskild firma?

Det är viktigt att du avregistrerar dig för F-skatt , moms och arbetsgivaravgifter. Om du inte avregistrerar din verksamhet kan du i vissa avseenden även fortsättningsvis behandlas som om du bedriver näringsverksamhet.

Ansökan om avregistrering kan du göra på blanketten Ändringsanmälan (SKV 4639). En avregistrering innebär inte att F-skattedebiteringen tas bort för det aktuella beskattningsåret. Om en preliminär F-skattedebitering ska tas bort helt eller ändras på grund av ändrad beräknad inkomst måste du även lämna in blanketten Preliminär inkomstdeklaration 1 (SKV 4314).

Hur stänger man ner en enskild firma?

Prenumerera

Jag har länge funderat på att avveckla min enskilda firma, släppa f-skatten, ta en paus något år och sätta igång igen som en ny firma. Är det någon annan som har erfarenheter av detta?

Hur länge kan man ha ett företag vilande?

Mitt bolag ska tydligen vara "vilande" för att ansöka om a-kassa. Vad betyder egentligen vilande bolag och vad är vilandereglerna?

För att en företagare ska få arbetslöshetsersättning får inte några åtgärder pågå i företaget, varken av företagaren själv eller någon annan. Antingen genom att företaget avvecklas, eller att ingen verksamhet pågår tillfälligt.

Vad kostar det att avregistrera enskild firma?

Frågan ställs ofta av företagare som funderar på att tillfälligt upphöra med sin verksamhet för att till exempel studera eller ta en provanställning. Eller när efterfrågan tvärnitar och man vill försöka ta sig igenom en kris utan att avveckla företaget. Det finns även intresse bland personer som är nyfikna på att starta eget, men inte riktigt vet när ska ske.

Så vad betyder egentligen "vilande bolag"? Som frågan ställs är definitionen ett företag vars verksamhet ligger nere, på bestämd eller obestämd tid. Alltså detsamma som att deklarera noll i verksamheten för att undvika skatt och behålla företaget. Ansvariga myndigheter, Skatteverket och Bolagsverket, har begränsad information om begreppet “vilande” och vad det innebär för de olika företagsformerna. Därför ska vi försöka reda ut det åt dig.

Vad händer om man inte betalar skatt enskild firma?

Det är viktigt att du betalar det belopp som behövs när företaget har fått en uppmaning eller ett krav från Skatteverket. Skulden kan i vissa fall lämnas över till Kronofogden för indrivning.

Vad händer om man inte deklarerar enskild firma?

För det första, håll dig lugn. Det är mänskligt att göra fel och du är knappast den enda företagaren som glömt bort skattedeklarationen, bland alla hundra andra måsten i ett företag. Det kan finnas giltiga skäl till att du inte hunnit deklarera din årliga moms, därför bör du hjälpa Skatteverket förstå din situation genom att snarast ringa dem på 0771–567 567 och berätta hur det ligger till.

Inkomstdeklaration är inte samma sak som skattedeklaration. Skattedeklaration är den deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som svenska näringsidkare månadsvis lämnar till Skatteverket. Inkomstdeklaration , även kallad självdeklaration eller bara deklaration, är en årlig handling där inkomsttagare, privatpersoner och företag, redovisar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas. Du som vet att du kommer ha en försenad deklaration kan begära uppskov hos Skatteverket: Begära uppskov/anstånd med deklaration  – så gör du

Vad är nackdelen med enskild firma?

Hur ser verksamheten ut och vilka inkomster har du i övrigt som privatperson? Det är faktorer som påverkar valet av företagsform när du vill starta eget.

Som egen företagare har företagsformen en stor påverkan på hur ekonomin ska struktureras – både för bolaget och privat. Därför är det bra att känna till vad som gäller och hur verksamheten i bolaget ska bedrivas innan du gör ditt val.

Hur gör jag mitt företag vilande?

Den här artikeln beskriver vad en vilande enskild firma är. Artikeln tar en minut att läsa.

Enligt Skatteverket ska en enskild firma som inte har några intäkter på länge avregistreras (läs även StartaEgetInfo.ses artikel Avregistrera enskild firma), de använder ofta begreppet överskådlig framtid som riktmått i bedömningen av hur länge verksamheten får fortgå innan nedläggning.

Hur pausar jag mitt företag?

oberoende av när under året du avslutar verksamheten. Det innebär att det sista räkenskapsåret kan bli kortare än tolv månader. Glöm inte att bokföra även de sista affärshändelserna och bevara räkenskapsinformationen i sju år.

Hur länge kan enskild firma gå med förlust?

Om du har en fast anställning men även beslutat dig för att starta en enskild firma som du räknar med att kanske gå med förlust första tiden så kan man kvitta underskottet mot dina inkomster från din anställning.

Denna regel gäller för enskilda företag och handelsbolag och innebär att du har rätt att kvitta underskott av aktiv nystartad verksamhet mot övriga förvärvsinkomster som du har (t ex tjänsteinkomster). Rätten har du startåret samt de närmast fyra följande åren. Avdraget får maximalt vara 100.000 kronor per år. Om ditt underskott är över 100.000 kr får det flyttas fram och kvittas mot framtida överskott i din näringsverksamhet.

Vad är nackdelar med enskild firma?

...är att en enskild firma är kopplad till dig som person och registreras på ditt personnummer, medan ett aktiebolag är en egen juridisk person med ett unikt organisationsnummer.

 • Enskild firma, som också kallas enskild näringsverksamhet, kan passa en mindre verksamhet som du ska driva ensam.
 • En enskild firma registreras på dig som individ och du är personligt ansvarig för företagets skulder och avtal. Din privatekonomi och företagets ekonomi är därmed helt sammankopplade.
 • Med en enskild firma tar du inte ut någon lön från företaget. Istället är det företagets vinst som du tar ut och betalar skatt på.

När lönar det sig med enskild firma?

Då kan enskild firma vara att föredra. Den är lätt att starta och du behöver inte satsa något aktiekapital. Kostnaden för att dra igång stannar vid runt tusen kronor i registreringsavgift. I regel är det enda kravet en godkänd F-skattsedel, vilket kan ta några veckor hos skatteverket.

Fundera på aktiebolag. Om företaget går i konkurs förlorar så slipper ägarna ta hela smällen utan förlorar bara det satsade aktiekapitalet på som lägst 25 000 kronor.

I praktiken är villkoren ofta tuffare. Bankerna kräver ofta personlig borgen av ägaren för att låna pengar ut till nystartade aktiebolag. Företagare som inte följt lagen riskerar också personligt betalningsansvar.

När kan man avsluta enskild firma?

När du inte längre säljer varor eller tjänster ska du begära att ditt godkännande för F-skatt

 hos Bolagsverket och ska avsluta din verksamhet ska du anmäla det när du är inloggad i e-tjänsten. Anmälan om avregistrering till Bolagsverket kostar ingenting. 

Kan man göra om enskild firma till AB?

Det finns inget konkret svar på exakt när det är bäst att ombilda en enskild firma till ett aktiebolag. Förutsättningarna är olika för olika företag och verksamheter. Det finns däremot situationer som kan innebära att det är bättre att göra en ombildning än det är att fortsätta ha en enskild firma. Några exempel på sådana situationer är:

 • När företagets resultat kommer närmare den brytpunkt som finns för statlig skatt. Då finns det oftast fördelar med att ha ett aktiebolag ur ett skattemässigt perspektiv. Medan man i en enskild firma betalar skatt på hela företagets resultat så kan man ta ut lön eller utdelningar i ett aktiebolag och portionera ut sina inkomster mycket jämnare under ett år. 
 • Om företaget har expanderat och ska anställa flera är det läge att göra en ombildning, kort och gott eftersom man inte är personligen ansvarig för skulderna som finns i företaget om man har ett aktiebolag medan man är det om man har en enskild firma. Att ha anställda i ett aktiebolag innebär dessutom flera möjligheter till förmåner än det finns om man har anställda i en enskild firma.

Om du avgör att det är läge att göra en ombildning av din enskilda firma kommer vi gå igenom hur du går tillväga och även gå närmare in på allt du behöver tänka på vid ombildningen.

Om du har en enskild firma som du vill ombilda till ett aktiebolag ska du börja med att registrera aktiebolaget hos Bolagsverket. Det kan du göra kostnadsfritt på verksamt.se. Du ska inte avsluta din enskilda firma innan du har registrerat aktiebolaget. För att du ska kunna starta ett aktiebolag måste du:

 • Ha ett kapital på minst 25 000 kronor som du lägger in som insats i företaget. Den här insatsen går till de aktier som tillfaller företagets ägare, det vill säga dig och kanske den eller de du startar aktiebolaget tillsammans med.
 • Ha betalat in aktiekapitalet och fått ett intyg från banken om att kapitalet är inbetalt. Intyget ska du skicka in till Bolagsverket. 

Aktiekapitalet måste inte nödvändigtvis bestå av kontanter utan kan också vara egendom som har ett värde för verksamheten. För att få använda egendom som aktiekapital måste en revisor först göra en värdering av egendomen.