:

Måste man deklarera köp av krypto?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man deklarera köp av krypto?
 2. Vad händer om man inte skattar krypto?
 3. Har Skatteverket tillgång till Binance?
 4. Hur ska jag deklarera?
 5. Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?
 6. Är krypto olagligt i Sverige?
 7. Kan Skatteverket se mina Bitcoin?
 8. Har Skatteverket koll på kryptovaluta?
 9. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 10. Hur ska jag fylla i NE blanketten?
 11. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 12. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 13. Kan Skatteverket se Bitcoin?
 14. Har Skatteverket koll på Swish?
 15. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Måste man deklarera köp av krypto?

 • Växlat mellan olika kryptovalutor (BTC till ETH)
 • Köpt en produkt exempelvis dator på nätet med kryptovalutor
 • Lånat ut dina kryptovalutor

Deklaration av handel med kryptovalutor ska ske för de beskattningsår som avyttring har skett. Med avyttring menas framförallt försäljning men det finns även andra tillfällen som klassas som avyttring.

Det är 30% skatt på vinsten när du handlar med kryptovalutor. Om du gör en förlust så kan du dra av 70% av förlusten vid handel med kryptovalutor.

Vad händer om man inte skattar krypto?

De senaste veckorna har det varit turbulent på marknaden för kryptovalutor och många har rasat kraftigt i pris, men räknar man ett år tillbaka så har priserna ändå stigit flera hundra procent för flera kryptovalutor.

Det går att köpa bitcoin och andra kryptovalutor direkt via sajter som Safello, btcx och Trijo eller indirekt via certifikat som följer kursen på olika kryptovalutor via nätbanker som Avanza och Nordnet.

Har Skatteverket tillgång till Binance?

Privatpersoner som köper kryptovaluta behöver skatta och redovisa på eventuella vinster.

I Sverige betraktas kryptovalutor som en tillgång vilket innebär att vinster som uppstår vid avyttring ska beskattas med 30 procent i kapitalvinstskatt.

Om du har gjort förlust när du handlat med kryptovaluta får du göra avdrag upp till 70 procent. 

Du kan dessutom räkna in avgifter du betalat vid köpestillfällen i omkostnadsbeloppet. 

Du som tidigare har handlat med aktier på ett vanligt kapitalkonto och deklarerat kommer känna igen processen eftersom det fungerar på samma sätt.

Hur ska jag deklarera?

I den här texten kommer du få läsa om hur det svenska skattesystemet fungerar. Du kommer också få läsa om deklaration och hur du gör för att deklarera.

Skatt är en avgift för att betala för offentliga utgifter. Vi betalar skatt på vår inkomst, och på varor och tjänster.

Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?

 • den ska vara överlämnad, eller traderad som det heter på juristspråk.
 • det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att man ger utan att kräva något tillbaka. 
 • det ska vara en förmögenhetsöverföring från givaren, det vill säga gåvotagaren ska bli berikad. 

Är krypto olagligt i Sverige?

Publicerad: 3 november 2021

Under senare år har både intresset för så kallade kryptovalutor och antalet kryptovalutor ökat. Det finns idag en mängd olika kryptovalutor som är utformade på olika sätt. Bitcoin, Ethereum och Cardano är bland de mest kända. Riksbanken anser att kryptotillgångar är en mer lämpning benämning eftersom dessa i nuläget snarare används för spekulation än som pengar. I den här rapporten har vi ändå valt att använda det mer kända begreppet kryptovaluta för att det inte ska uppstå något missförstånd om vad vi menar.

Kan Skatteverket se mina Bitcoin?

Summera ja, men varje klump av kryptovaluta du tjänat in har haft olika växelkurser när du fick dem.

Om du gräver krypto 2021: 2021-01-01 12:05: 0.0001 BTC = 17 kr 2021-01-01 18:25: 0.0001 BTC = 19 kr 2021-02-17 09:15: 0.0001 BTC = 31 kr 2021-05-28 10:45: 0.0001 BTC = 23 kr 2021-07-28 02:20: 0.0001 BTC = 10 kr Summa 2021: 17 + 19 + 31 + 23 + 10 = 100 kr (0.0005 BTC men det är inte relevant för inkomst av tjänst).

Har Skatteverket koll på kryptovaluta?

 • 14 mars 2023 - Skatteverket öppnar upp för att deklarera.
 • 2 maj 2023 - Sista dagen att deklarera.

Om du behöver mer tid för att deklarera kryptoskatter kan du ansöka om en skatteförlängning som sträcker sig fram till den 16 maj 2023. Du kan ansöka om förlängning i Skatteverkets onlineportal.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

När du tar emot pengar via Swish finns det ingen automatisk skatteavdrag. Det är ditt ansvar som mottagare att redovisa inkomsten till Skatteverket och betala skatt på den om det behövs. Detta gäller oavsett om pengarna är en gåva eller betalning för en tjänst eller vara.

För att redovisa din inkomst från Swish-betalningar kan du använda dig av Skatteverkets tjänst ”Inkomstdeklaration 1”. Där kan du ange beloppet du har tjänat och betala den skatt du är skyldig.

Hur ska jag fylla i NE blanketten?

NE-bilagan ska innehålla information om resultat och ekonomiska ställning samt skattemässiga justeringar av bokfört resultat för den enskilda näringsverksamheten eller enskild firma. Resultatet redovisas i form av en sammanställning av intäkter, kostnader, avskrivningar och årets resultat i avsnittet Resultaträkning/räkenskapsschema. Den ekonomiska ställningen redovisas i form av en sammanställning av tillgångar, skulder, eget kapital, obeskattade reserver och avsättningar i avsnittet Balansräkning/räkenskapsschema.

Skattemässiga justeringar av bokfört resultat är sådant som enligt lag dras av eller läggs till för att påverka hur mycket skatt som ska betalas för verksamheten och det görs i avsnittet med samma namn. Överskottet eller underskottet som utgår från NE-bilagan noteras i den privata inkomstdeklarationen Inkomstdeklaration 1 och blir en del av det som är underlag för skatt för dig som privatperson. Skatten betalas till Skatteverket.

Enskild näringsverksamhet innebär när man som företagare säljer varor eller tjänster och har en f-skattesedel, men däremot inte något registrerat företag. Enskild firma har man som företagare när man har en registrerad enskild firma och säljer varor eller tjänster.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Hur det än ligger till så kan det vara på sin plats att ta en titt i back­spe­geln för att förstå varför saker och ting numera är som de är. Men vi börjar med idag.

Början på slutet för den svens­ka gå­voskat­ten kom i mitten av 2002. Den då­va­ran­de re­ge­ring­en gav den så kal­la­de Egen­doms­skat­te­kom­mit­tén i upp­drag att göra en hel­hets­gransk­ning av det svens­ka skat­te­sy­ste­met. Det re­sul­te­ra­de i flera för­slag om för­änd­ring­ar. Mest upp­märk­sam­mat blev för­mod­li­gen den suc­ces­si­va av­veck­ling­en av fas­tig­hets­skat­ten och av­skaf­fan­det av arvs­skatt och gå­voskatt.

En av de främs­ta an­led­ning­ar­na till att man bör­ja­de över­vä­ga för­änd­ring­ar i skat­te­sy­ste­met var att man ansåg det leda till skat­te­följ­der som var både svåra att för­ut­spå och ojämna be­ro­en­de på vilka till­gång­ar det hand­la­de om. Sy­ste­met ansågs även vara så pass kom­pli­ce­rat att det krävde om­fat­tan­de ad­mi­nist­ra­tion för att fak­tiskt räkna ut när skat­te­plik­ten gällde.

Som ett första steg av­skaf­fa­des gå­voskat­ten mellan makar och sambor. Det skedde 1 ja­nu­a­ri 2004. Ett år senare för­svann gå­voskat­ten helt.

Kan Skatteverket se Bitcoin?

*Bitcoin i nordiskt fokus* Bitcoin är en global och växande kryptovaluta som fått allt större spridning inom bl. a. kriminell verksamhet. Nordic Bitcoin Workshop hölls för första gången i förra veckan på Skatteverket i Solna. Syftet är erfarenhetsutbyte och samarbete mellan de nordiska ländernas skattemyndigheter inom de frågor som rör granskning och beskattning av bitcoin. – Bitcoin används av både företag och privatpersoner, berättar Adrian Glinqvist vid finansiellt centrum på storförtagsavdelningen som var moderator på och arrangör av mötet. Den används dels som investering och dels som ett betalningsmedel. Vissa personer som handlar på dark web använder bitcoin för att betala för vapen, droger, sex och annan kriminell verksamhet i förhoppning om att förbli anonyma. Dessa oredovisade transaktioner som möjliggör kriminell verksamhet är ett av fokusområdena inom Skatteverkets granskning av bitcoin på dark web. Workshopen resulterade i nya insikter och intressanta diskussioner om metodik, rättsliga frågeställningar och verktyg för granskning och analys av bitcoin och dess användningsområden. Med en ökad förståelse om de olika ländernas förutsättningar, erfarenheter och metoder samt vilka verktyg som står till buds kan ett ökat samarbete utvecklas.

Har Skatteverket koll på Swish?

För att Skatteverket ska ha koll på Swish måste de veta vem som gör transaktionerna och hur mycket pengar som överförs.

– Vi ska titta över lagstiftningen när det gäller kassaregister. När man köper något och får ett kvitto så står det att betalningen skett med kort eller kontant men Swish är ju varken eller. Här måste det bli tydligare så att det framgår på kvittot hur varan eller tjänsten har betalats, säger Conny Svensson.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Genom kontoregistret får du utbetalningar från företag och myndigheter direkt till ditt konto. Till exempel utbetalning av lön från din arbetsgivare eller elstöd från Försäkringskassan. Pengarna betalas ut via Swedbanks lön- och utbetalningssystem. Du kan även lösa in din avi som du fått hemskickad.

Du behöver inte vara eller bli kund hos oss för att anmäla ditt konto till vårt kontoregister. Anmäl kontot med BankID, så blir det aktivt för insättning inom 2 vardagar. Om du ändrar bankkonto så får du även andra utbetalningar till det kontot. Till exempel din lön om den betalas ut via Swedbanks lön- och utbetalningssystem.