:

Vad gäller vid försäljning av el?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller vid försäljning av el?
 2. Vad får man för elen man säljer?
 3. Vilket elbolag betalar bäst för överskottsel?
 4. Hur mycket el får man sälja som privatperson?
 5. Är det lönsamt att sälja el?
 6. Hur mycket el får man av solceller på vintern?
 7. Får jag sälja mer el än jag förbrukar?
 8. Vilka elbolag är dyrast?
 9. Får man sälja el till grannen?
 10. Hur mycket kan man sälja privat utan skatt?
 11. Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?
 12. Hur många solpaneler behövs för att bli självförsörjande?
 13. Hur får man bort snö från solceller?
 14. Hur mycket solceller behövs för att driva ett hus?
 15. Måste man betala skatt på solceller?

Vad gäller vid försäljning av el?

Lägg till tjänsten Solklart när du beställer solceller av oss och få köpt och såld el samlat på en faktura och i en app. I Solklart ingår just nu också ett riktigt bra pris på din sålda överskottsel när du skaffar solceller hos oss: Spotpris + 1 kr per kWh första året (ordinarie spotpris + 20 öre). Erbjudandet gäller dig som beställer solceller mellan 23 augusti och 30 september 2023 *  

Vad får man för elen man säljer?

 • Ansluta din solcellsanläggning till elnätet. (På nätområden.se tar du lätt reda på vilket elnätsföretag du tillhör.
 • Teckna ett elavtal för din förbrukning hos oss på Mälarenergi (om du inte redan har det) - Teckna elavtal!
 • Vilket elbolag betalar bäst för överskottsel?

  Solpanelerna monteras på ditt tak. Den elektricitet som utvinns av solcellerna kommer i form av likström. En växelriktare som är kopplad till solpanelerna omvandlar likströmmen till växelström. Genom en elcentral fördelas sedan elen till bostaden. Solpanelerna på taket producerar el när det är ljust ute. El produceras alltså också när det är mulet. Under vinterhalvåret kommer dock solcellerna att producera mindre el. När solpanelerna producerar mer el än bostaden förbrukar matas elen vidare till det allmänna elnätet. 

  Hur mycket el får man sälja som privatperson?

  Ja, om du har en solcellsanläggning som producerar mer el än vad du själv kan använda går det att sälja överskottet till ett elhandelsbolag. Det elbolag du väljer att sälja din el till ersätter dig per inmatad kWh och säljer sedan vidare elen till andra användare på elnätet.

  Är det lönsamt att sälja el?

  När solcellerna producerar mer el än vad som för tillfället används i byggnaden så matas elen in på elnätet och kan säljas. Tänk på att när du säljer solel så är företaget på sätt och vis din kund eftersom du som privatperson är säljare.

  El som matas in på elnätet kan säljas till något av de elhandelsföretag som köper el från mikroproducenter. 

  Hur mycket el får man av solceller på vintern?

  Solceller producerar ungefär 90% av den årliga elproduktionen mellan mars och oktober, vilket innebär att vintermånaderna endast står för cirka 10%.

  Under en sommarmånad kan elproduktionen vara så mycket som 100 gånger högre än i december.

  Det är viktigt att komma ihåg att produktionen kan skilja sig något från år till år. Snö, is, skugga, installationer som inte är fullt optimerade och andra energiförluster kan ge avvikande utfall. Dessutom spelar det geografiska läget på solcellsanläggningen en stor roll.

  Varje hem är unikt och har olika förutsättningar för en solcellsinstallation. Är du nyfiken på att se om du kan dra nytta av hållbar solel och bidra till den gröna omställningen?

  Hos Otovo kan du snabbt och enkelt undersöka vilka möjligheter ditt hem har för solpaneler. Det är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting.

  Allt du behöver göra är att ange din adress nedanför - så får du svar inom en minut!

  Får jag sälja mer el än jag förbrukar?

  Solenergi är ett av de förnybara energislag som blir allt vanligare att producera själv. Det är inte konstigt, då jorden tar emot lika mycket energi från solen på två timmar som hela världens befolkning använder på ett år. 

  En del använder solenergi för att minska sin elkonsumtion, medan andra väljer att både konsumera och sälja sin el. Under vissa dagar när solen skiner mycket kan elproduktionen överstiga förbrukningen, då ger vi dig en ersättning för nätnytta. Du kan även sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag. Producerar du däremot mer el än vad du förbrukar under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell, småskalig producent.

  Vilka elbolag är dyrast?

  Vilket som är Sveriges bästa elbolag är delvis en individuell bedömning då man som kund prioriterar olika faktorer, exempelvis:

  • Lägsta möjliga påslag på inköpspriset för elavtal med rörligt elpris.
  • Lägsta fasta elpriset under 12 månader.
  • Möjligheten att köpa till miljömärkningen Bra Miljöval.
  • Möjligheten att få rabatt som ny kund.

  Vi har sammanställt populära elbolag som erbjuder elavtal med rörligt elpris som har ett lågt påslag på inköpspriset. Bakgrunden är att denna avtalsform är det populäraste bland svenska elhandelskunder. Det har även visat sig vara den billigaste avtalsformen jämfört mot exempelvis elavtal med fast elpris. 

  Påslaget ligger hos de flesta elbolag i intervallet 4 – 8 öre/kWh exkl. moms och inklusive kostnaden för elcertifikat. Förutom kostnaden för elcertifikat ersätter påslaget elbolagen för bland annat avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät samt eventuell ursprungsmärkning. Om man letar efter det bästa elbolaget med lägst påslag på inköpspriset är det viktigt att jämföra påslaget mellan elbolagen. Det är även viktigt att jämföra den fasta månadsavgiften som ofta är cirka 40 – 70 kr inkl. moms.

  Får man sälja el till grannen?

  Enligt Jan-Olof Lundgren, sakkunnig på Infrastrukturdepartementet blir den huvudsakliga inskränkningen i de nya reglerna att elledningar inte får dras över mellanliggande tomter.

  – Men du kan dela solel med grannen så länge tomterna gränsar till varandra, säger han.

  Hur mycket kan man sälja privat utan skatt?

  Blocket, köp- och säljgrupper på Facebook eller mer nischade säljsajter. Idag finns en uppsjö möjligheter att sälja begagnade saker. Sofia Hagelin, pressansvarig på Tradera, ger sina bästa tips på hur man bäst tjänar pengar.

  Om man vill sälja av saker för att tjäna pengar, vad ska man tänka på? Tänk utifrån säsong. Sälj barnens urvuxna vinteroveraller och din skidjacka på vintern. Vänta med sommarklänningarna och trädgårdsprylarna tills det börjar bli säsong för det. Sen kan man sälja fler saker än man tror. Märkeskläder i gott skick, läsplattor, mobiltelefoner, böcker, sticklingar och kamerautrustning säljer bra. Och glas, porslin och inredning är jättepopulärt. Men även verktyg, leksaker och samlarsaker som kan vara allt från mynt och frimärken till barbiedockor, smurfar och vinylskivor.

  Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?

  Blocket, köp- och säljgrupper på Facebook eller mer nischade säljsajter. Idag finns en uppsjö möjligheter att sälja begagnade saker. Sofia Hagelin, pressansvarig på Tradera, ger sina bästa tips på hur man bäst tjänar pengar.

  Om man vill sälja av saker för att tjäna pengar, vad ska man tänka på? Tänk utifrån säsong. Sälj barnens urvuxna vinteroveraller och din skidjacka på vintern. Vänta med sommarklänningarna och trädgårdsprylarna tills det börjar bli säsong för det. Sen kan man sälja fler saker än man tror. Märkeskläder i gott skick, läsplattor, mobiltelefoner, böcker, sticklingar och kamerautrustning säljer bra. Och glas, porslin och inredning är jättepopulärt. Men även verktyg, leksaker och samlarsaker som kan vara allt från mynt och frimärken till barbiedockor, smurfar och vinylskivor.

  Hur många solpaneler behövs för att bli självförsörjande?

  Det beror på. De aspekter som vanligtvis begränsar hur mycket solceller man kan sätta upp är takets storlek (såtillvida det inte finns en bra markyta), pengarna man är villig att satsa, och sin egen elanvändning. Om man på årsbasis producerar mer el än vad man gör av med blir ekonomin sämre då man inte får skattereduktionen på 60 öre per kWh för den produktion som överskrider årsförbrukningen.

  En vanlig solcellsanläggning är på 5 kW - 15 kW, och tar upp mellan 20 - 70 m2 och får plats på de flesta villatak. Solcellsanläggningar under 3 kW blir ofta dyra på grund av vissa fasta kostnader, t.ex. byggnation av byggställning och transporter.

  Hur får man bort snö från solceller?

  Vi rekommenderar att du väntar med skottandet. En fin och solig dag kommer solen sköta detta åt dig. Beroende på vinkel så kommer snö och is att försvinna relativt fort. 

  Du kommer även märka att snön på dina solceller försvinner snabbare än den snön som ligger på ditt vanliga tak.

  Solstrålarna reflekteras även i snön vilket kan leda till ökade energinivåer för din anläggning.

  Hur mycket solceller behövs för att driva ett hus?

  För att räkna ut hur många solceller du behöver, behöver du ha koll på din årliga elförbrukning. Den förväntade årliga elproduktionen från solcellerna bör vara lika stor eller mindre än den mängd el du förbrukar årligen. Om du producerar mer el än du använder, och alltså måste sälja mer el än du köper, blir du nettoproducent. Detta kan innebära sämre villkor i ditt elavtal och eventuellt inmatningsavgifter, vilket du vill undvika. Det vanligaste är att du inte driver din villa på solel till 100 %. Under perioder där solpanelerna producerar lite el (till exempel på vintern) eller ingen el alls (på natten) köper du din el från elnätet.

  Enligt Statistiska Centralbyrån är en normal elförbrukning för en villa på 150 kvm cirka 18 000 kWh per år. Om man inte använder el för varmvatten och uppvärmning, utan exempelvis fjärrvärme eller biobränsle istället, landar elförbrukningen på cirka 6 000 kWh per år. Men detta kan variera. Hur mycket el ett hus förbrukar beror bland annat på hur många som bor där och i hur stor omfattning elektriska apparater och belysning används. Pensionärer förbrukar generellt mindre el än tonåringar, till exempel. Saker som att tvätta och baka varje dag kan också spela stor roll för elförbrukningen.

  Du kan enkelt kontrollera din elförbrukning genom att titta på din elräkning eller elmätare. Du kan också göra en uppskattning genom att multiplicera villans kvadratmeter med:

  Något annat som spelar stor roll för hur många solpaneler du behöver är huvudsäkringens storlek. Ju större solcellsanläggning du installerar, desto kraftigare säkringar behövs. Huvudsäkringen styr hur hög maxeffekt solcellerna kan ha. Man kan räkna ut hur många solceller elcentralen tillåter på detta vis: 230 V x 3 faser x huvudsäkringens storlek. Då får man fram vilken effekt på solcellerna som huset klarar av.

  Om huvudsäkringen är för liten, riskerar man att ofta drabbas av strömavbrott. En huvudsäkring på 16 ampere klarar av solceller med en maxeffekt på 11 kW, medan en huvudsäkring på 20 ampere klarar av 13,8 kW.

  Din solcellsanläggnings angivna effekt är den maximala toppeffekt som den kan uppnå. Detta kallas ibland kWp, där “p” står för engelskans peak. I praktiken är det inte särskilt ofta som toppeffekten uppnås. Om det skulle hända är det oftast under en kortare period (till exempel mitt på dagen en ovanligt solig sommardag). Detta gör att det ändå är vanligt att överdimensionera solcellsanläggningen något i förhållande till huvudsäkringen.

  Måste man betala skatt på solceller?

  Intäkter från din solcellsanläggning beskattas som kapitalinkomst av produkt från en privatbostad. I många fall blir det ingen inkomstskatt eftersom du får ett schablonavdrag på 40 000 kronor per år som dras av från de totala inkomsterna för varje fastighet Till exempel inkomster av uthyrning och försäljning av produkter från privatbostaden, den el som dina solceller producerar och du säljer vidare. Avdraget får göras av var och en som äger privatbostaden och som haft inkomster av uthyrning eller försäljning. Det totala avdraget per fastighet är 40 000 kronor och får fördelas mellan ägarna. Läs mer hos Skatteverket.

  Om din försäljning av el och andra varor och tjänster uppgår till högst 80 000 per år under två år behöver du inte deklarera och betala moms. Du ska inte heller registrera dig för moms.  

  Om försäljningen överstiger 80 000 kronor per år är du dock skyldig att registrera dig för att betala mervärdesskatt på 25 % på den sålda elen. Den här skyldigheten bedöms separat även om verksamheten inte utgör en näringsverksamhet. Läs mer hos Skatteverket.