:

När ska man sätta in på skogskonto?

Innehållsförteckning:

 1. När ska man sätta in på skogskonto?
 2. Får man ta ut pengar från Skogskontot för att använda dem privat?
 3. Hur fungerar ett skogskonto?
 4. Vad kan jag använda Skogskonto till?
 5. Hur länge får man ha pengar på Skogskonto?
 6. Vad är skatten på Skogskonto?
 7. Vad händer med Skogskonto efter 10 år?
 8. Hur tar jag ut pengar från Skogskonto?
 9. Hur beskattas uttag från Skogskonto?
 10. Vad är räntan på Skogskonto?
 11. Vad är fördelen med Skogskonto?
 12. Hur mycket skatt på uttag från Skogskonto?
 13. Vad händer med Skogskonto efter 10 är?
 14. Kan man öppna Skogskonto själv?
 15. Hur bokföra insättning på Skogskonto?

När ska man sätta in på skogskonto?

Med hjälp av skogskonto finns möjlighet att jämna ut skogsinkomsterna mellan åren och sänka marginalskatten. Insatt belopp är avdragsgillt i deklarationen och beskattning sker ej förrän att uttag sker.

Får man ta ut pengar från Skogskontot för att använda dem privat?

Du som bedriver enskild näringsverksamhet och som äger lantbruksenhet kan under vissa förutsättningar göra så kallat skogsavdrag i inkomstdeklarationen för näringsverksamheten. Du får göra skogsavdrag med högst hälften av skogens och skogsmarkens anskaffningsvärde. Denna hälft kallas avdragsutrymmet. Skogsavdraget ska återföras till beskattning när fastigheten avyttras.

Begärt skogsavdrag och återfört skogsavdrag ska du redovisa på blankett N8 – Skogsavdrag – Substansminskningsavdrag (SKV 2155). Där ska du även redovisa ökat och minskat avdragsutrymme.

Avdraget får för varje inkomstår maximalt uppgå till

 • 50 procent av intäkten för såld avverkningsrätt
 • 30 procent av intäkten för sålda skogsprodukter
 • 30 procent av intäkten av uttagna skogsprodukter (virke med mera).

Kan du visa att skog och skogsmark har köpts genom ett så kallat rationaliseringsförvärv, har du i stället rätt till avdrag för hela ersättningen för avverkningsrätt och med 60 procent av ersättningen för skogsprodukter respektive värdet av egna uttag. Det förhöjda avdraget får göras det inkomstår då köpet skedde och/eller de följande fem åren.

Hur fungerar ett skogskonto?

För dig som säljer skog eller skogsprodukter finns det speciella konton. De är anpassade för din näringsverksamhet där inkomsterna kan komma oregelbundet i takt med att du avverkar din skog. Kontakta oss gärna så hjälper våra experter inom skog och lantbruk dig med dina konton.

Vad kan jag använda Skogskonto till?

Skogskonto är ett särskilt bankkonto där den som bedriver skogsbruk kan sätta in delar av intäkten från skogen. Den som sätter av ett belopp till ett skogskonto eller skogsskadekonto får dra av det beloppet i deklarationen det år intäkten uppstår. När pengarna tas ut från kontot beskattas de som intäkt i näringsverksamhet.

Den som vill göra avdrag för avsättning till skogskonto eller skogsskadekonto ska sätta in beloppet på ett särskilt konto hos ett kreditinstitut.  Alla stora banker i Sverige tillhandahåller skogskonton. Pengarna ska måste du sätta in på kontot senast den dag inkomstdeklarationen ska lämnas. Själva avdraget gör man genom att dra av motsvarande belopp på näringsbilagan till inkomstdeklarationen.

Man får inte göra insättning på skogskonto i mer än en bank per inkomstår. Den bank som du väljer kommer att lämna kontrolluppgift om insättningen till Skatteverket.

 • 60 procent av skogsintäkten på grund av upplåtelse av avverkningsrätt,
 • 40 procent av skogsintäkten på grund av avyttring av skogsprodukter, och
 • 40 procent av skogsintäkten på grund av uttag av skogsprodukter.

Som intäkt räknas också försäkringsersättningar för skog.  Den som behöver avverka skogen i förtid på grund av naturkatastrofer, insektsangrepp eller liknande händelser kan välja att i stället göra avsättningar till ett särskilt skogsskadekonto.

Hur länge får man ha pengar på Skogskonto?

mån 28 mar 2022, 11:28#754007 jag har dubbelkollat nu, och det stämmer som jag skrev att det är i praktiken 12 år.

"skatt på skog, 11.8"

Vad är skatten på Skogskonto?

Med hjälp av skogskonto finns möjlighet att jämna ut skogsinkomsterna mellan åren och sänka marginalskatten. Insatt belopp är avdragsgillt i deklarationen och beskattning sker ej förrän att uttag sker.

Vad händer med Skogskonto efter 10 år?

Ett enskilt år medges skogskontoinsättning med maximalt 60 procent av intäkten på grund av upplåtelse av avverkningsrätt (avverkningsuppdrag/leveransrotköp eller rotpost) och 40 procent av intäkten av leveransvirke. Anledningen till den lägre procentsatsen för leveransvirke är att avdrag bara medges för rotvärdet, inte för avverknings- och transportkostnader. Även efterlikvid från en skogsägarförening räknas som skogsintäkt och får ligga till grund för skogskontoinsättning.

Om en skogsägare drabbas av skador på skogen, orsakad av exempelvis storm, brand eller insekter, som medför att minst två års tillväxt måste avverkas medges förhöjd insättning på skogskonto. Då medges insättning med 80 procent av intäkten från avverkningsrätt och 50 procent av intäkten av leveransvirke.

Hur tar jag ut pengar från Skogskonto?

Insättning på skogskonto i bank får göras av privatpersoner och oskiftade dödsbon – dock inte dödsbon som beskattas som handelsbolag eller familjestiftelser. Insättningen minskar skogsägarens inkomst av näringsverksamhet.

Insättningen, som inte får vara större än intäkten av fastigheten, kan nu högst uppgå till:

 • 60 % av ersättningen för rotposter och avverkningsrätter.
 • 40 % för försålda skogsprodukter och för uttag till egen firma.

Hur beskattas uttag från Skogskonto?

Med hjälp av skogskonto finns möjlighet att jämna ut skogsinkomsterna mellan åren och sänka marginalskatten. Insatt belopp är avdragsgillt i deklarationen och beskattning sker ej förrän att uttag sker.

Vad är räntan på Skogskonto?

Vi har delat in våra kakor i olika kategorier utifrån ändamålet med kakorna. De kakor som vi beskriver under kategorin "Nödvändiga kakor" använder vi alltid när du besöker vår webbplats. För att vi ska få använda kakor i de andra kategorierna behöver vi ditt samtycke.

Nödvändiga kakor används för att vår webbplats ska fungera korrekt och säkert vid ditt besök. Till exempel använder vi dem för att säkerställa att information du lämnar i formulär inte försvinner när du byter sida, att du hålls kvar i inloggat läge tills du loggar ut eller lämnar webbplatsen, att innehåll visas korrekt på din skärm samt att vi kommer ihåg dina samtycken till kakor och eventuella inställningar som du gjort.

Vad är fördelen med Skogskonto?

Med hjälp av skogskonto finns möjlighet att jämna ut skogsinkomsterna mellan åren och sänka marginalskatten. Insatt belopp är avdragsgillt i deklarationen och beskattning sker ej förrän att uttag sker.

Hur mycket skatt på uttag från Skogskonto?

Ett enskilt år medges skogskontoinsättning med maximalt 60 procent av intäkten på grund av upplåtelse av avverkningsrätt (avverkningsuppdrag/leveransrotköp eller rotpost) och 40 procent av intäkten av leveransvirke. Anledningen till den lägre procentsatsen för leveransvirke är att avdrag bara medges för rotvärdet, inte för avverknings- och transportkostnader. Även efterlikvid från en skogsägarförening räknas som skogsintäkt och får ligga till grund för skogskontoinsättning.

Om en skogsägare drabbas av skador på skogen, orsakad av exempelvis storm, brand eller insekter, som medför att minst två års tillväxt måste avverkas medges förhöjd insättning på skogskonto. Då medges insättning med 80 procent av intäkten från avverkningsrätt och 50 procent av intäkten av leveransvirke.

Vad händer med Skogskonto efter 10 är?

Ett enskilt år medges skogskontoinsättning med maximalt 60 procent av intäkten på grund av upplåtelse av avverkningsrätt (avverkningsuppdrag/leveransrotköp eller rotpost) och 40 procent av intäkten av leveransvirke. Anledningen till den lägre procentsatsen för leveransvirke är att avdrag bara medges för rotvärdet, inte för avverknings- och transportkostnader. Även efterlikvid från en skogsägarförening räknas som skogsintäkt och får ligga till grund för skogskontoinsättning.

Om en skogsägare drabbas av skador på skogen, orsakad av exempelvis storm, brand eller insekter, som medför att minst två års tillväxt måste avverkas medges förhöjd insättning på skogskonto. Då medges insättning med 80 procent av intäkten från avverkningsrätt och 50 procent av intäkten av leveransvirke.

Kan man öppna Skogskonto själv?

Minsta insättning på Skogskontot är 5 000 kronor per person och beskattningsår. När du sätter in pengar på ditt Skogskonto får du göra avdrag för insättningen och dina pengar beskattas först när du tar ut dem. Det här gör att skatten på dina skogsintäkter kan fördelas på upp till tio år. Uttag får tidigast göras fyra månader efter insättningen. Varje deluttag måste uppgå till minst 1000 kronor.

Hur bokföra insättning på Skogskonto?

Ett enskilt år medges skogskontoinsättning med maximalt 60 procent av intäkten på grund av upplåtelse av avverkningsrätt (avverkningsuppdrag/leveransrotköp eller rotpost) och 40 procent av intäkten av leveransvirke. Anledningen till den lägre procentsatsen för leveransvirke är att avdrag bara medges för rotvärdet, inte för avverknings- och transportkostnader. Även efterlikvid från en skogsägarförening räknas som skogsintäkt och får ligga till grund för skogskontoinsättning.

Om en skogsägare drabbas av skador på skogen, orsakad av exempelvis storm, brand eller insekter, som medför att minst två års tillväxt måste avverkas medges förhöjd insättning på skogskonto. Då medges insättning med 80 procent av intäkten från avverkningsrätt och 50 procent av intäkten av leveransvirke.