:

Får man sälja under marknadsvärde?

Innehållsförteckning:

 1. Får man sälja under marknadsvärde?
 2. Kan man bjuda under taxeringsvärdet?
 3. Får man sälja under taxeringsvärde?
 4. Får man sälja sin villa för hur billigt som helst?
 5. Kan marknadsvärdet vara lägre än taxeringsvärdet?
 6. Hur skriver man över halva huset?
 7. Kan man buda lägre än utgångspriset?
 8. Hur mycket under utgångspriset kan man lägga?
 9. Är det bra med högt eller lågt taxeringsvärde?
 10. Får man flippa hus?
 11. Kan man sälja halva huset?
 12. Kan man slippa betala lagfart?
 13. Kan jag ge bort min fastighet och få betalt?
 14. Vad kostar det att skriva över halva huset?
 15. Vill inte sälja till utgångspris?

Får man sälja under marknadsvärde?

I Sverige beskattas inte gåvor, men när det kommer till fastigheter är det inte glasklart vad som ska räknas som gåva eller köp. En ren gåva är en gåva som gåvotagaren får helt gratis, men fastigheter kan faktiskt ges i gåva mot viss betalning. 

Ibland kan en fastighet säljas till ett pris under marknadsvärdet. I andra fall kan fastigheten ges bort gratis eller säljas till ett underpris, i utbyte mot att gåvotagaren tar över betalningsansvaret för fastighetens lån. Både köp till underpris och övertagande av lån är en typ av betalning, men ändå kan fastigheten betraktas som en gåva. Hur kommer det sig?

För att avgöra om överlåtelsen av en fastighet är en gåva eller ett köp används huvudsaklighetsprincipen: Om priset som den nya ägaren betalar för fastigheten är mindre än fastighetens taxeringsvärde, behandlas hela överlåtelsen som en gåva. Om priset motsvarar eller överstiger fastighetens taxeringsvärde betraktas hela överlåtelsen som ett köp. 

Kan man bjuda under taxeringsvärdet?

Har kikat lite smått på en fastighet idag. Den är nu till salu igen efter att ha varit borta från marknaden ett tag. Innan dess var den till salu i flera år. Vet inte om den varit i annan ägo här emellan, men tveksamt. Det finns MYCKET som behöver åtgärdas och priset ligger väldigt högt jämfört med andra fastigheter i området. OM jag fortsätter att vara intresserad efter en lite mer omfattande titt så undrar jag hur fräck man kan vara angående pris? Jag vill egentligen inte betala mer än ca taxeringsvärdet och det ligger ute för det dubbla....

Får man sälja under taxeringsvärde?

Med avyttring avses försäljning, byte och liknande överlåtelser av tillgångar. Andra exempel på sådana överlåtelser är apport, expropriation, upplåtelse av nyttjanderätt på obegränsad tid och marköverföring genom fastighetsreglering om ersättning utgår i pengar (44 kap. 3 § IL, 45 kap. 5–6 §§ IL).

Gåva av fastighet mot ersättning i form av en annan fastighet kan för gåvotagare anses vara byte av fastighet och föranleder kapitalvinstbeskattning (RÅ 1991 ref. 98).

Skatteverket anser att kontinuitetsmetoden ska användas vid byte av tillgångar med olika marknadsvärden. Detta gäller vid byten där det inte finns något inslag av gåva och skillnaden i ersättning inte avser något annat, såsom t.ex. en arbetsinsats eller en utdelning etc. Marknadsvärdet (det allmänna saluvärdet) på den tillgång en person får vid bytet tas därmed upp som ersättning för den bortbytta tillgången. Detta marknadsvärde får också anses vara den förvärvade tillgångens anskaffningsutgift. Hänsyn ska även tas till eventuell kontant ersättning som ingått i bytet (Skatteverkets ställningstagande Byten av tillgångar med olika marknadsvärden utan gåvoavsikt eller inslag av något annat).

För att en gåva ska föreligga ska tre kriterier vara uppfyllda:

 • den ska bygga på frivillighet
 • det ska finnas en gåvoavsikt
 • det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren.

En gåva ses som en benefik överlåtelse. En gåva utlöser inte kapitalvinstbeskattning.

Får man sälja sin villa för hur billigt som helst?

Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline!

Sammanfattat svar:Nej, det är högst frivilligt att sälja sin egendom till vilket pris man vill i nästan alla fall som finns. Det är först om någon eventuellt är nära konkurs eller liknande som det kan bli problematiskt.Det finns inga som helst juridiska krav på att sommarstugan, i det här fallet, måste värderas innan den säljs till syskonen. Är ni överens om ett pris är det ju fantastiskt bra.

Kan marknadsvärdet vara lägre än taxeringsvärdet?

Precis som Hene skriver kommer du knappast att kunna påverka 2012 års taxering med stöd i förändringar efter 2010. Och det räcker inte med ett par eller en handfull försäljningar. Nästan alla som överklagar taxeringsvärden nöjer sig med att peka på, vad de tycker är, uppenbara fel i det egna fallet. Mycket få siktar in sig på systemfel och statistikmissar. Möjligen är det just därför så många överklaganden inte leder någonstans.

Lite förenklat fungerar det så här: Taxeringsvärdet justeras med stöd av priset på alla bostadsfastigheter som sålts i samma värdeområde under de fyra åren sedan förra justeringen. Man summerar köpeskillingen för alla dessa husaffärer, och jämför med det totala taxeringsvärdet på samma fastigheter. Om totala gamla taxeringsvärdet INTE motsvarar 75 procent av totala köpeskillingen ska taxeringsvärdet justeras. Har taxeringsvärdena i snitt legat på exempelvis 60 procent av köpeskillingen ska taxeringsvärdet höjas med 25 procent för ALLA fastigheter i samma värdeområde. Alltså både de som sålts och de som inte sålts.

Hur skriver man över halva huset?

Välj om du vill använda vår e-tjänst eller skicka in ansökan per post.

Läs om hur du ansöker via vår e-tjänst eller per post.

Kan man buda lägre än utgångspriset?

Innan du går in i en budgivning bör du ha ett lånelöfte klart. När du har ett lånelöfte vet du vilka ekonomiska ramar du har att förhålla dig till under budgivningen. De flesta långivare har en viss giltighetstid för lånelöften. Vanligtvis är lånelöften giltiga i 3-6 månader. Innan du börjar buda bör du därför dubbelkolla att ditt lånelöfte fortfarande är giltigt.

I regel tillåter inte mäklare att du lägger bud utan att ha ett lånelöfte. Tänk dock på att inte avslöja hur stort ditt lånelöfte är. Det vore att avslöja hur högt du kan gå för att ha råd med bostaden.

Hur mycket under utgångspriset kan man lägga?

I dessa tider är det många som köper och säljer sina lägenheter/hus och jag tänkte komma med lite tips kring hur jag tänker vid budgivning. Jag har ändå köpt fyra bostadsrätter och ett hus under mina år så lite erfarenhet har jag. Bäst är det egentligen om du kan få till en förhandsvisning redan innan den öppna. Allt handlar egentligen kring att styra situationen och inte bara ”åka med”. Har du alltså möjlighet att få kika och lägga ett bud innan så gör det. Lägg ett bud och så säger du att det gäller tills imorgon. Att stressa är aldrig fel.

Lgh 1: Vinst 200 000 kronor på ett år 

Är det bra med högt eller lågt taxeringsvärde?

Taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet som bestäms av Skatteverket. Är fastigheten ett hus består taxeringsvärdet dels av ett byggnadsvärde, dels av ett tomtvärde. Är fastigheten obebyggd består den endast av ett tomtvärde. Taxeringsvärde räknas ut på samma sätt oavsett om det är ett hus med bostadsrätter, en villa eller en jordbruksfastighet. Taxeringsvärdet ska motsvara 75% av marknadsvärdet på fastigheten.

- När Skatteverket räknar ut taxeringsvärdet räknar de på det sannolika marknadsvärdet i det värdeområde som fastigheten ligger i, säger Katarina Henriksson, privatrådgivare på Sparbanken Tanum.

Värdeområde är ett sätt att dela upp fastigheter utifrån vilket marknadsvärde de haft vid försäljningar under de senaste två åren samt om det finns geografiska faktorer som kan påverka en fastighets taxeringsvärde, till exempel buller från en motorväg. Andra saker som påverkar taxeringsvärdet är bland annat tomtstorleken, om det finns vatten och avlopp samt storlek och skick på bebyggelsen på tomten.

Får man flippa hus?

Flippa bostäder kallas det, och innebär att man tjänar pengar på att renovera lägenheter eller hus. Inte andras, som hantverkare gör, utan den egna, som man sedan säljer vidare. Skälet är att man i bästa fall kan tjäna mycket pengar på kort tid, och det eftersom bostadsmarknaden är så skiftande och inte alltid helt logisk.

Förmodligen har du hört om, eller känner någon, som gjort ett rejält klipp genom att köpa billigt (under marknadsvärdet) och sedan, efter inte alltför lång tid, sälja dyrt. Det är inte alltför ovanligt att så sker, men i vissa fall händer det utan att det varit avsikten från början, plötsligt har bara värdet på ens bostad höjts rejält. Kanske har området man bor i blivit mer attraktivt av något skäl.

De senaste årens skenande bostadsmarknad har gjort det möjligt för folk att tillämpa detta som metod för att tjäna extra pengar. Lite spekulativt kan man tycka, och visst är det, men man ska komma ihåg att det kräver inte så lite kunskap, talang och tid, och dessutom villighet att ta en risk. Det finns nämligen ingen garanti att det går vägen.

För andra är det ett sätt att underlätta klättringen i bostadstrappan, och då bor man verkligen i bostaden en tid efter renoveringen. Vad man menar är att de flesta inleder sitt boende i unga år med en mindre lya, för att sedan stegvis avancera i storlek och kvalitet mot någonting riktigt stort när man bildat familj. Om man då kan tjäna en slant vid varje trappsteg underlättar det betydligt. Tjänar man mycket kan man göra ett hopp i trappan. Det handlar då om att ha dubbelseende när man söker boende: leta något som verkligen faller en i smaken, eftersom man ska bo där en tid, men också rikta in sig på objekt som har potential att stiga i värde.

Kan man sälja halva huset?

Har jag råd att köpa ut min sambo?

Det beror på bostadens marknadsvärde, hur stora bolånen är och om banken beviljar att du står ensam kvar på eventuella bolånen.

Kan man slippa betala lagfart?

Kostnaden för lagfart beror på hur du har förvärvat fastigheten. Det är inte säkert att du behöver betala stämpelskatt, men du betalar alltid en expeditionsavgift som är 825 kronor. Expeditionsavgiften är till för att täcka kostnaden för vår handläggning.

Kan jag ge bort min fastighet och få betalt?

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret är ja, det kan man. Det finns inget i lagen som hindrar dig från att ge bort en fastighet som är belånad. Här nedan ska jag redogöra för två alternativ och vad de kan få för konsekvenser.

Vad kostar det att skriva över halva huset?

Vid överlåtelse av fastighet gäller helhetsprincipen. Det innebär att överlåtelsen antingen ses som en försäljning eller som en gåva rent skatterättsligt – beroende på hur stor ersättningen är i förhållande till fastighetens taxeringsvärde.

För att överlåtelsen rent skatterättsligt ska anses som en gåva måste ersättningen vara lägre än överlåtelseårets taxeringsvärde. Då utlöses ingen vinstskatt. Gåvomottagaren övertar givarens anskaffningsvärde och kan inte tillgodoräkna sig den ersättning som erlagts. Vanligtvis betalar man ingen stämpelskatt (lagfartskostnad) vid fastighetsöverlåtelser genom arv eller gåva. Detta förutsätter dock att eventuell ersättning för fastigheten understiger 85 % av fastighetens taxeringsvärde året innan det år som lagfart beviljas.

Om fastigheten i stället överlåts till ett pris som överstiger taxeringsvärdet så anses hela överlåtelsen skatterättsligt som ett köp. Anskaffningsvärdet på fastigheten motsvarar då köpeskillingen. Överlåtaren beskattas då för mellanskillnaden mellan överlåtelsepriset och sitt eget anskaffningsvärde.

Vill inte sälja till utgångspris?

Utgångspriset är en viktig del av bostadsförsäljningsprocessen. Det är det pris som säljaren och mäklaren bestämmer ska vara startpunkten för budgivningen. Det är dock viktigt att notera att utgångspriset inte nödvändigtvis är det pris som bostaden kommer att säljas för. Budgivare kan lägga bud som är både högre och lägre än utgångspriset, och säljaren har rätt att acceptera eller avvisa dessa bud baserat på sina egna preferenser och behov.

Utgångspriset kan sättas hur högt som helst, men det finns regler för hur lågt det kan sättas. Detta är för att förhindra så kallade lockpriser, vilket innebär att en bostad marknadsförs till ett pris som är betydligt lägre än vad säljaren faktiskt är villig att acceptera. Detta är olagligt eftersom det kan vilseleda potentiella köpare och skapa en ojämlik budgivningsprocess.

För att fastställa ett lämpligt utgångspris bör mäklaren göra en noggrann analys av bostadsmarknaden, inklusive jämförbara försäljningar i området, bostadens skick och eventuella unika egenskaper. Utgångspriset bör ligga på samma nivå eller något lägre än det marknadsvärde som mäklaren tror att bostaden kommer att säljas för.

I takt med att bostadspriserna sjunker har accepterat pris blivit vanligare på bostadsmarknaden igen. Accepterat pris infördes av mäklarbranschen med ambitionen att få bort lockpriserna och för att köpare skulle slippa budgivningar där slutpriset hamnade högt över utropet.

Accepterat pris innebär att utgångspriset ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris om inget högre bud inkommer. Men även här kan budgivning förekomma om det är fler som är intresserade av bostaden.