:

Hur lång tid efter dödsfall har man begravning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid efter dödsfall har man begravning?
 2. Vilken veckodag brukar man ha begravning?
 3. Vilka regler gäller vid begravning?
 4. Hur länge kan en kropp ligga i kylrum?
 5. Måste anhöriga betala begravning?
 6. Hur lång tid tar det att registrera ett dödsfall?
 7. Vilken dag är vanligast för begravning?
 8. Måste man ta ledigt för begravning?
 9. Måste man gå fram till kistan vid begravning?
 10. Kan man sjukanmäla sig vid dödsfall?
 11. Hur lång tid tar det för en kropp att börja ruttna?
 12. Vad händer med kroppen när man dör timme för timme?
 13. Vad ska betalas först vid dödsfall?
 14. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 15. Hur snabbt måste man kontakta begravningsbyrå?

Hur lång tid efter dödsfall har man begravning?

Trots försök att med lagstiftning minska tiden mellan dödsfall och begravning finns inget annat land i världen där denna perioden är så lång som i Sverige.

Det visar en undersökning gjord av Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer.

Vilken veckodag brukar man ha begravning?

Absolut på en fredag och inte gärna före lunch! Det är den lämpligaste tidpunkten för en begravning om svenskarna får välja. Och många anhöriga verkar vara beredda att vänta länge på en passande begravningstid. Så länge att Sverige blivit det land i världen där längst tid förflyter mellan död och begravning.

Vardagsrutinerna får ej brytas-Det är en tydlig trend i samhället, dödsfall och begravningar har inte längre särskilt hög prioritet. Det verkar som om vardagen inte får ändras – även vid dödsfall ska det flyta på som vanligt, säger Ulf Lernéus, förbundsdirektör för SBF, Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Vilka regler gäller vid begravning?

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en obligatorisk begravningsavgift via sin skattsedel­. Detta gäller oavsett trosuppfattning och är en avgift som skall täcka en del av de kostnader som uppkommer i samband med ett dödsfall.

I Begravningsavgiften ingår rätt till gravplats i 25 år, gravsättning och kremering.

Hur länge kan en kropp ligga i kylrum?

Ett dödsfall i familjen kan komma mycket oväntat och det är viktigt att veta att hos oss kan man få hjälp och råd om var man skall börja.

Om dödsfallet inträffar på sjukhus eller äldreboende får man som anhörig vägledning och upplysning där om vad som sker med den döde.

Måste anhöriga betala begravning?

Här kan du finna svar på några vanliga frågor som rör dödsfall, begravning, bouppteckning och gravsättning.

Kostnader

Hur lång tid tar det att registrera ett dödsfall?

Från det att ett dödsfall inträffat brukar det ta åtminstone 3 månader att göra en bouppteckning – men ofta tar det längre tid än så. 

Senast 3 månader efter dödsdagen ska bouppteckningsförrättningen hållas. Detta är ett möte där alla som ärver den avlidne har rätt att närvara tillsammans med två förrättningsmän. Inom en månad efter förrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Alltså ska den lämnas in senast 4 månader efter dödsdagen. 

Det är vanligt att det tar längre tid än så innan bouppteckningen kan skickas in, och i dessa fall måste anstånd begäras från Skatteverket. Att samla in alla uppgifter är ofta den mest tidskrävande delen av bouppteckningen eftersom banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa hanteringstider för att skicka ut all information.  

Vilken dag är vanligast för begravning?

Här kan du finna svar på några vanliga frågor som rör dödsfall, begravning, bouppteckning och gravsättning.

Kostnader

Måste man ta ledigt för begravning?

I många av våra avtal så finns det ett stycke om permission vid bland annat nära anhörigs bortgång. Det är olika villkor i våra olika avtal och du hittar villkoren i just ditt avtal om du loggar in på Mina sidor. 

Det är viktigt att känna till att du inte har rätt att ta ledigt, utan arbetsgivaren bestämmer om du har möjlighet att få ledigt. Och är du i behov av längre restid så behöver du prata med din arbetsgivare om hur ni löser detta med andra typer av ledigheter. 

Måste man gå fram till kistan vid begravning?

Att gå på en begravning idag skiljer sig en hel del från hur det gick till förr i världen. Då fanns det väldigt många måsten, och nåde den som inte följde reglerna och gjorde som man skulle göra.

Numera har dessa krav och oskrivna lagar lättats upp och det är inte lika stor risk att du som är gäst på en begravning gör bort dig.

Den som ordnar med en begravning idag kan alltså ta sig avsevärt större friheter. Det måste inte vara mörkt och dystert. Man behöver inte läsa samma texter eller sjunga samma psalmer som man gjort sedan urminnes tider.

Om du t.ex. är ytligt bekant med den avlidne, stövla inte fram till de främsta bänkraderna i kyrkan (eller kapellet) och sätt dig. Du är inte på bio. Det finns vissa regler för hur begravningsgäster ska sitta. Så avvakta lite tills du vet vad som gäller. T.ex. så sitter de närmast anhöriga i regel allra längst fram och i de högra bänkraderna. Vänner och bekanta placerar sig på vänster sida. Men det finns undantag – därav rådet att avvakta en stund innan du sätter dig. Det finns tillfällen där de anhöriga sitter till vänster. Övriga släktmedlemmar sitter i raderna bakom de närmast anhöriga. Begravningen kan ju också hållas utomhus – vid en sjö eller ute i skogen. Då finns inga bänkrader till din hjälp. Om du verkligen inte vet var du ska sätta dig så följ med strömmen. Eller – fråga!

Kan man sjukanmäla sig vid dödsfall?

I många av våra avtal så finns det ett stycke om permission vid bland annat nära anhörigs bortgång. Det är olika villkor i våra olika avtal och du hittar villkoren i just ditt avtal om du loggar in på Mina sidor. 

Det är viktigt att känna till att du inte har rätt att ta ledigt, utan arbetsgivaren bestämmer om du har möjlighet att få ledigt. Och är du i behov av längre restid så behöver du prata med din arbetsgivare om hur ni löser detta med andra typer av ledigheter. 

Hur lång tid tar det för en kropp att börja ruttna?

Det finns flera saker som kännetecknar en död människa och hur dennes kropp ser ut. Ett av de vanligaste är likstelhet och det är något som de flesta associerar med döden, trots att likstelheten bara vara en eller två dagar (läs mer nedan). En människa blir också snabbt blek i samband med att blodet slutar pumpa i våra ådror och redan inom 6 timmar efter döden är de flesta så bleka de kommer bli, eller snarare blå-gråa.

Även likfläckar (livor mortis) är vanligt förekommande och har att göra med att kroppen fyller blodkärlen längst ner i kroppen med allt överflödigt blod.

Hur en död människa ser ut påverkas även av dödsorsaken. Någon som stillat somnat in från ålder eller en längre sjukdom ser ofta ut som en livlös version av sig själv, så enkelt är det verkligen.

Vad händer med kroppen när man dör timme för timme?

Under de första 12 timmarna efter att vi dött utvecklas den så kallade likstelheten ”Rigor mortis”. Likstelhet uppstår när kalium tränger in i musklerna och binder protein, som i sin tur skapar muskelsammandragningar. Först drabbas mindre muskler, exempelvis fingrar, innan de större musklerna tar vid. Likstelhet varar normalt i 1–2 dygn. Även likstelheten påverkas av yttre omständigheter som temperatur.

Vad ska betalas först vid dödsfall?

Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

När någon avlider är det många praktiska frågor som de närstående måste hantera. För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man behöver göra och i vilken ordning. Här har vi samlat det viktigaste du behöver känna till vid dödsfall och vad du behöver ta hand om när det gäller dödsboet efter den avlidne.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Så länge samtliga dödsbodelägare är överens och går med på det kan en fördelning av saker i hemmet ske även innan bouppteckningen är registrerad och ett arvskifte upprättats. Innan samtliga dödsbodelägare är överens är det dock förbjudet att tömma eller ta egendom från dödsboet.Så länge samtliga dödsbodelägare är överens och går med på det kan en fördelning av saker i hemmet ske även innan bouppteckningen är registrerad och ett arvskifte upprättats. Innan samtliga dödsbodelägare är överens är det dock förbjudet att tömma eller ta egendom från dödsboet.

Du får inte tömma ett dödsbo innan bouppteckning. Du får inte sälja, ta eller slänga något och det gäller även om alla arvingar är överens. Det är dödsboet som äger egendomen och att ta något skulle därför kunna räknas som stöld.

Hur snabbt måste man kontakta begravningsbyrå?

none id="readability-page-1" class="page">

Information om vad man ska göra och vilka man ska kontakta när en anhörig dör.