:

När kan man ta ut utdelning?

Innehållsförteckning:

 1. När kan man ta ut utdelning?
 2. Hur stor utdelning får man ta ut?
 3. När delar Epiroc ut?
 4. Hur mycket kan man ta ut i aktieutdelning 2022?
 5. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?
 6. Hur mycket lön för att ta utdelning 2023?
 7. Är utdelning skattepliktig?
 8. När har Epiroc utdelning 2023?
 9. Vem äger Epiroc?
 10. Hur mycket får man ta ut i aktieutdelning 2023?
 11. Måste man ta ut lön för att ta ut utdelning?
 12. Är utdelning bättre än lön?
 13. Vilka aktier har bäst utdelning 2023?
 14. Vad hette Epiroc tidigare?
 15. Hur många anställda har Epiroc?

När kan man ta ut utdelning?

Om aktiebolaget går med vinst eller har sparade vinstmedel från tidigare år så finns möjlighet för aktieägare att ta utdelning till en förmånlig beskattning.

Läs mer om beskattning av utdelning här.

Hur stor utdelning får man ta ut?

Reglerna för utdelning i fåmansbolag kan vara lite komplicerade och det skiljer lite vad som gäller beroende på bolagets struktur. I den här artikeln förutsätter vi att

 • Du äger minst 4% av aktiebolaget vid ingången av året du betalar ut utdelningen. Om du alltså utbetalar utdelning 2023 så ska du ha ägt aktierna vid ingången av 2023.
 • Du uppfyller kraven på kvalificerade andelar i fåmansföretag. Lite förenklat ska ni då vara maximalt fyra ägare som kontrollerar mer än hälften av rösterna.

Så om du äger aktiebolaget själv, eller t.ex. till hälften vardera tillsammans en annan person så uppfyller du förutsättningarna.

När delar Epiroc ut?

Epirocs historia startade 1873 då företaget – som då kallades Atlas - grundades i Stockholm. Epiroc och Atlas Copco delar sin historia fram till den 18 juni 2018 då Epiroc delades ut till Atlas Copcos aktieägare och blev ett fristående börsnoterat bolag.

Hur mycket kan man ta ut i aktieutdelning 2022?

Som ägare till ett fåmansföretag är det värt att se över sitt så kallade gränsbelopp. Gränsbeloppet är det som styr hur mycket du som aktieägare kan ta ut i aktieutdelning (eller i förekommande fall kapitalvinst) från ditt aktiebolag till 20% skatt. Gränsbeloppet beräknas antingen genom förenklingsregeln eller genom huvudregeln. Gränsbeloppet kan sparas till kommande år.

• Gränsbelopp beräknat genom förenklingsregeln;

Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?

För en fåmansföretagsdelägare är det viktigt att ta ut rätt lön då det styr såväl inkomstskatten i företaget som den privata skatten och de sociala förmånerna. Löneuttaget har även betydelse för hur stor kapitalbeskattad utdelning som du kan ta ut nästa år på dina kvalificerade andelar.  

Hur mycket lön för att ta utdelning 2023?

Fråga: Hur mycket lön måste jag ta ut 2022 för att kunna maxa mina möjligheter att ta ut utdelning med 20 procent i skatt från mitt fåmansföretag år 2023?

Svar från juristen: Enligt förenklingsregeln är gränsbeloppet 195 250 kronor för utdelningen för samtliga aktier i bolaget för utdelningar som görs år 2023. Om du i stället vill räkna enligt huvudregeln och kunna räkna på löneunderlaget i bolaget måste du eller närstående ha tagit ut en viss minsta lön. Har du flera fåmansföretag får du bara använda förenklingsregeln i ett av dem.

Är utdelning skattepliktig?

Svenska Röda Korset och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

När har Epiroc utdelning 2023?

Stockholm: Epiroc AB höll den 23 maj sin årsstämma under ordförandeskap av Charlotte Levin.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. 

Vem äger Epiroc?

Epiroc has its roots in Atlas Copco, which was founded in 1873 in Stockholm. It was created as a result of Atlas Copco's decision to split out its legacy business of mining equipment. Atlas Copco began to produce rock drills in 1905. In January 2017, Atlas Copco's board of directors decided to propose to the Annual General Meeting that the company be divided, and that the mining and infrastructure business be listed as its own separate company in 2018.[1] Epiroc was officially created on 1 January 2018 and was subsequently listed on the Nasdaq Stockholm stock exchange on June 18, 2018.

Epiroc operates as 5 divisions focused on their respective application of mining engineering, digital products, and services & service support.[2]

Hur mycket får man ta ut i aktieutdelning 2023?

Det är den totala summan av kontanta löner till anställda i bolaget, och eventuella dotterbolag, under året som är relevant för huvudregeln. 50 procent av de totala löneutbetalningarna kan sedan tillgodoräknas som gränsbeloppet. Ju högre lönekostnader under året, desto större utdelningsutrymme.

Ett krav för att delägaren ska kunna tillämpa huvudregeln är att delägaren själv, eller någon närstående, har tagit ut lön över en viss gräns. För löneutbetalningar 2022 uppgår gränsen till:

• 426 000 kronor (6 inkomstbasbelopp) + 5 procent av de totala kontanta lönerna i företaget (inklusive dotterbolag)

Måste man ta ut lön för att ta ut utdelning?

Som ny egenföretagare kan det vara svårt att veta vad som är en rimlig lön att ta ut från ditt aktiebolag. Eftersom du är både din arbetsgivare och arbetstagare finns det inget större behov att skriva ett anställningsavtal som fastställer din lön. Därför är det du själv som bestämmer hur mycket du får i lön baserat företagets inkomster.

Överskottet som finns kvar när alla aktiebolagets utgifter är betalda ligger till grund för din lön. Baserat på hur stor företagets vinst blir varje månad finns det alltså möjlighet att ta ut olika stor lön från månad till månad.

Tänk på att din lön inte är samma sak som lönekostnad, vilket är den kostnad det innebär för aktiebolaget att betala din lön. I lönekostnaden ingår bland annat arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, och innan lönen landar på ditt privata konto beskattas summan med ytterligare drygt 30 procent. Om du har en ett överskott på 50 000 kronor kan du räkna med att få ut ungefär 28 000 kronor i din plånbok.

Allt du behöver veta om skatter och avdrag som egenföretagare.

Är utdelning bättre än lön?

Som ny egenföretagare kan det vara svårt att veta vad som är en rimlig lön att ta ut från ditt aktiebolag. Eftersom du är både din arbetsgivare och arbetstagare finns det inget större behov att skriva ett anställningsavtal som fastställer din lön. Därför är det du själv som bestämmer hur mycket du får i lön baserat företagets inkomster.

Överskottet som finns kvar när alla aktiebolagets utgifter är betalda ligger till grund för din lön. Baserat på hur stor företagets vinst blir varje månad finns det alltså möjlighet att ta ut olika stor lön från månad till månad.

Tänk på att din lön inte är samma sak som lönekostnad, vilket är den kostnad det innebär för aktiebolaget att betala din lön. I lönekostnaden ingår bland annat arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, och innan lönen landar på ditt privata konto beskattas summan med ytterligare drygt 30 procent. Om du har en ett överskott på 50 000 kronor kan du räkna med att få ut ungefär 28 000 kronor i din plånbok.

Allt du behöver veta om skatter och avdrag som egenföretagare.

Vilka aktier har bäst utdelning 2023?

Börsens bästa utdelningsaktier. Här är bolagen som per räkenskapsåret 2022 höjt den ordinarie utdelningen flest år i följd. Den aktieutdelningen betalas ut under våren 2023 och för de som delar ut flera gånger per år kommer resten senare under året.

Vitec – 21 år i sträck med höjningar av utdelningenVarje vår sedan 2003 har programvarubolaget Vitec betalat ut mer pengar till sina aktieägare jämfört med året innan.

Wihlborgs – 17 år av höjda utdelningarFabege och Wihlborgs gick skilda vägar i maj 2005 då Wihlborg började handlas på börsen. Fastighetsbolaget Wihlborgs införde utdelning det räkenskapsåret och från och med 2006 har utdelningen höjts varje år.

Vad hette Epiroc tidigare?

Your Opt Out Preference Signal is Honored

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, främst i form av cookies. Den här informationen kan vara om dig, dina preferenser, eller din enhet och används mestadels för att webbplatsen ska fungerar som du förväntar dig. Informationen identifierar dig vanligtvis inte direkt, men den kan ge dig en mer personlig webbupplevelse. Eftersom vi respekterar din rätt till integritet, kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Klicka på de olika kategorierna för att läsa mer och ändra våra standardinställningar. Att blockera vissa typer av cookies kan dock påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster som vi kan erbjuda. Mer information

Hur många anställda har Epiroc?

Epiroc ligger i framkant när det gäller hållbarhet inom gruvindustrin och utvecklingen av batteridrivna maskiner, berättar Sara Saidakhmatova.

Sara Saidakhmatova fick flera jobberbjudanden när hon tog examen från programmet Högskoleingenjör, datateknik. Men när drömarbetsgivaren Epiroc hörde av sig tvekade hon inte.– Jag är supernöjd med mitt yrkesval, säger hon.