:

Hur mycket betalt får en god man?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket betalt får en god man?
 2. Hur mycket tjänar en god man i månaden?
 3. Får man pengar för att vara god man?
 4. Vad kostar en god man i månaden?
 5. Hur betalas en god man?
 6. Hur lång är utbildningen till god man?
 7. Hur betala räkningar som god man?
 8. Hur många uppdrag får en god man ha?
 9. Vad ingår inte i god mans uppdrag?
 10. Hur många uppdrag kan en god man ha?
 11. Är det svårt att bli god man?
 12. Är god man ett jobb?
 13. Får man ha Swish när man har god man?
 14. Kan god man öppna ett bankkonto?
 15. Vad ska en god man inte göra?

Hur mycket betalt får en god man?

Du kan begära att din huvudmans post skickas till din adress, som då kallas särskild postadress. Det gör du genom att fylla i blanketten Anmälan, Särskild postadress. Bifoga en kopia av ditt förordnande som god man.

Hur mycket tjänar en god man i månaden?

Som god man är du utsedd att hjälpa en medmänniska på olika sätt. Framförallt handlar det om att representera en person som behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter och förvalta egendom på grund av sjukdom, funktionsvariationer, försvagat hälsotillstånd, ensamkommande flyktingbarn eller liknande. En god man utses alltid med huvudmannens godkännande.

Godmanskap innebär att du har du regelbundna kontakter med huvudmannen, vårdpersonal, hemtjänst, anhöriga och andra. Om du ser att det finns behov av mera stöd tar du initiativet. Men du som god man vårdar du inte huvudmannen eller hjälper till praktiskt, utan det ansvarar socialtjänsten, ledsagare, hemtjänst eller liknande för.

Får man pengar för att vara god man?

Huvudregeln är att du som huvudman själv står för den gode mannens eller förvaltarens arvode och ersättning. Detta gäller om dina tillgångar överstiger 2 gånger prisbas­beloppet, 96 600 kronor för år 2022, eller att dina skattepliktiga inkomster överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet, 127 995 kronor för år 2022.

Vad kostar en god man i månaden?

Du kan begära att din huvudmans post skickas till din adress, som då kallas särskild postadress. Det gör du genom att fylla i blanketten Anmälan, Särskild postadress. Bifoga en kopia av ditt förordnande som god man.

Hur betalas en god man?

Du ska endast ha tillgång till transaktionskontot som du använder dig av när du betalar huvudmannens räkningar, de andra kontona ska ha överförmyndarspärr.

Hur lång är utbildningen till god man?

Om du gillar att arbeta med människor som behöver stöd samt vill göra en god insats i samhället kan ett arbete till god man eller förvaltare vara något för dig. Inom yrket arbetar du framför allt med specifika behövande personer som behöver stöd inom olika områden och vår kurs ger dig de viktiga kunskaperna som du behöver för att kunna arbeta med olika typer av uppdrag.

En huvudman är en person som inte kan tillvarata sina egna intressen och då kan hen få en god man som är dennes ställföreträdare i olika typer av uppdrag och kontakter. Huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga och således måste gode mannen ha huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom sådana som berör den dagliga hushållningen.

Hur betala räkningar som god man?

Att få en god man är frivilligt. Den som har en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga och full förfoganderätt över sina bankkonton.

En person kan få en förvaltare mot sin vilja. Ett förvaltarskap är en mer ingripande skyddsåtgärd och den som för en förvaltare har inte längre någon egen rättslig handlingsförmåga.

Hur många uppdrag får en god man ha?

Dessa cookies används för att samla statistik om besökare, vilka sidor de besöker och vad de gör på webbplatsen.

Vad ingår inte i god mans uppdrag?

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan bestå av tre olika delar: ”bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person”. Det är vanligast att alla tre delarna finns med i gode mannens eller förvaltarens uppdrag, men det behöver inte vara så.

Nej, det är inte alltid den gode mannen eller förvaltaren som ska utföra alla åtgärder för dig. En god mans eller förvaltares uppgift är i stället att se till att saker blir utförda, inte att göra det själv. Det ingår till exempel inte i en god mans eller förvaltares uppdrag att städa eller göra matinköp.

Hur många uppdrag kan en god man ha?

Dessa cookies används för att samla statistik om besökare, vilka sidor de besöker och vad de gör på webbplatsen.

Är det svårt att bli god man?

Den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom kan få en god man eller förvaltare förordnad av tingsrätten. 

Anledningen till att någon får en god man eller en förvaltare kan vara att personen är omyndig eller lider av sjukdom eller psykisk störning. Skillnaden mellan att ha en god man och en förvaltare är att den som har en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga men den som har fått en förvaltare har inte det.

Är god man ett jobb?

En god man eller förvaltare hjälper till med ekonomin, bevakar juridisk rätt eller ger annat stöd i vardagen. En förvaltare har samma uppgift som en god man men den som har förvaltare måste ha förvaltarens samtycke för att ingå avtal eller rättshandla på andra sätt. Uppgifterna skiljer sig mycket beroende på vem du är god man eller förvaltare för men exempel på vanliga uppgifter är:

 • Betala månadens räkningar och portionera ut fickpengar
 • Boka tid och vara med på möten hos myndigheter eller vården
 • Ansöka om exempelvis bostadsbidrag eller andra stödinsatser

Att vara god man eller förvaltare är ingen anställning utan ett uppdrag. Du får ett arvode och ersättning för dina utgifter. Arvodet bestäms av överförmyndaren och hur mycket det är beror på uppdragets tyngd och krav på engagemang. För ett "normaluppdrag" som god man/förvaltare ligger arvodet på mellan 10 000 – 12 000 kr per år. Vi går efter SKR:s riktlinjer för arvode när vi bestämmer arvodet.

Får man ha Swish när man har god man?

Eva som är personlig assistent åt en kille som har LSS och god man hörde av sig till Equal och bad oss skriva om att det är omöjligt för många med LSS och gode män att använda bankID.

Eva: Han som jag är personlig assistent åt kan inte handla på nätet för att han inte kan ha BankID. Gode mannen får inte heller ha hans Bank-id eftersom man inte får lämna ut det till någon enligt banken då det är en värdehandling. Däremot får vi handla på hans kort samt ta ut kontanter i bankomat. Detta innebär att samtliga i Sverige som har Gode män och som ska följa reglerna (anhöriga har nog löst det ändå) är utfrysta från all näthandel som inte går att få på faktura utan Bank-id vilket inte är jättemånga. Detta är diskriminering och brott mot självbestämmanderätten.

Kan god man öppna ett bankkonto?

Att få en god man är frivilligt. Den som har en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga och full förfoganderätt över sina bankkonton.

En person kan få en förvaltare mot sin vilja. Ett förvaltarskap är en mer ingripande skyddsåtgärd och den som för en förvaltare har inte längre någon egen rättslig handlingsförmåga.

Vad ska en god man inte göra?

Jag har några frågor jag skulle vilja ha svar på…. Personen i fråga bad själv om God man… p ga en tuff tid..

* Får man som god man gå runt och diskutera huvudmans ekonomi hur som helst med vilka man vill och prata nedvärderande om huvudman?