:

Hur mycket får man i omställningsstöd?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man i omställningsstöd?
 2. Hur räknar man ut omställningsstöd?
 3. Hur räknar man ut täckningsbidrag vid omställningsstöd?
 4. Hur stor chans att få Omställningsstudiestöd?
 5. Hur mycket bidrag får man per månad?
 6. Har jag rätt till Omställningsstudiestöd?
 7. Hur mycket bidrag får jag?
 8. När kan man få omställningsstöd?
 9. Är det skatt på omställningsstöd?
 10. Är det svårt att få omställningsstöd?
 11. Vilka utbildningar är godkända för Omställningsstudiestöd?
 12. Får 32000 i bidrag?
 13. Hur mycket bidrag kan jag få?
 14. Kan man leva på bidrag?
 15. Måste man betala tillbaka omställningsstöd?

Hur mycket får man i omställningsstöd?

Här kan du läsa om Försäkringskassans del i handläggningen av din ansökan om omställnings­studiestöd hos CSN.

Omställnings­studiestöd är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Hur räknar man ut omställningsstöd?

Syftet med omställnings­­studiestödet är att personer som är i arbetslivet ska kunna studera och bredda sin kompetens för att bli mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla sig inom sitt område eller genom att byta spår. Här är några korta fakta om stödet:

 • Omställningsstudiestöd består av bidrag och lån, och baseras på personens inkomst.
 • Bidraget är 80 procent av lönen, upp till ett maxbelopp, och sedan finns möjlighet att fylla på med lån. Maxbeloppet för bidraget år 2023 är 5 143 kronor per vecka, före skatt.
 • Man kan få stödet i som längst 44 veckor, längre för deltidsstudier.
 • Det går att få omställningsstudiestöd på heltid (100 procent) eller på deltid (75, 60, 50, 40 och 20 procent).
 • Det går att kombinera arbete och studier, men summan av arbete och studier får inte vara mer än 100 procent.
 • Alla svenska utbildningar som ger rätt till studiemedel, ger också rätt till omställnings­studiestöd. Även utbildningar som en omställnings­organisation finansierar kan ge rätt till omställnings­studiestöd.

Det är många villkor som behöver uppfyllas för att en person ska kunna få omställningsstudiestöd. Här är några av de mest grundläggande villkoren:

 • Personen ska vara mellan 27 och 62 år.
 • Personen ska ha arbetat i sammanlagt minst 96 månader (8 år) av de senaste 14 åren och minst 12 av de senaste 24 månaderna (vissa ersättningar kan jämställas med arbete).
 • Utbildningen måste bidra till att personen stärker sin ställning på arbetsmarknaden, utifrån arbetsmarknadens behov.
 • Om personen är under 40 år får inte utbildningen vara längre än 80 veckor på heltid, eller motsvarande på deltid.

Läs om alla villkor för att få omställningsstudiestöd

Hur räknar man ut täckningsbidrag vid omställningsstöd?

Det omställningsstöd som ett företag maximalt kan få ska räknas fram enligt en särskild beräkningsformel:

((Summa fasta kostnader för stödperioden – stödperiodens täckningsbidrag) x 0,7)

Omställningsstöd kan medges med ett belopp som motsvarar de fasta kostnaderna för stödperioden reducerade med stödperiodens täckningsbidrag, multiplicerat med 70 procent (12 § första stycket FOM3).

Av 16 § första stycket FOM3 framgår att vid beräkningen av täckningsbidraget ska periodens nettoomsättning beräknad enligt 7 § FOM3 minskas och justeras med ett antal uppräknade poster. Samtliga uppräknade poster, med undantag för lönekostnaderna, i bestämmelsen ska periodiseras till stödperioden.

Hur stor chans att få Omställningsstudiestöd?

Omställningsfonden, en av Sveriges största omställningsorganisationer, vittnar också om ett stort intresse:

– Vårt intryck är att många ser omställningsstudiestödet som den chans de väntat på för att våga och kunna ta steget att vidareutbilda sig eller byta karriär, säger Helene Palm, utbildningsstrateg på Omställningsfonden. För många är det just finansieringen som varit det som hindrat dem, och nu finns en helt annan nivå på det ekonomiska stödet man kan få när man studerar mitt i livet.

Enligt en Sifoundersökning Omställningsfonden beställt går mer än varannan svensk i tankarna att byta yrke.

Hur mycket bidrag får man per månad?

Här ser du hur mycket studiemedel du kan få per vecka beroende på om du studerar på heltid eller deltid. Du kan välja att låna mindre eller inte låna alls. Studiemedlen betalas vanligtvis ut för fyra veckor i taget.

Har jag rätt till Omställningsstudiestöd?

Här kan du läsa om villkoren och hur mycket du kan få i bidrag och lån. Du kan också se vad som gäller om du ska kombinera studier med arbete eller andra ersättningar.

Varför är det viktigt att kontakta sin omställningsorganisation? När kan jag ansöka? Vilka uppgifter behöver jag förbereda? Det kan du läsa om här. Du hittar även en checklista och en film om ansökan.

Hur mycket bidrag får jag?

CSN står för Centrala studiestödsnämnden och är en myndighet, det vill säga en verksamhet som drivs av staten. Förutom att hantera studiemedel har CSN även hand om bland annat studiehjälp till gymnasieungdomar, studiestartsstöd, omställningsstudiestöd och återbetalningen av studielån.

CSN samlar även in statistik om studiestödet. Man ansvarar även för körkortslån, som den som är arbetslös eller ung kan få för att öka chanserna till jobb. På CSN arbetar ungefär 1 100 personer. Huvudkontoret ligger i Sundsvall, men CSN finns på 11 orter runt om i landet.  

Studiestöd kallas ofta ”CSN” i folkmun, fast bokstäverna alltså egentligen är förkortning för själva myndigheten. Målet med CSN är att erbjuda bidrag och ett förmånligt lån så att vem som helst i Sverige ska kunna studera, utan att riskera de skuldfällor som exempelvis många sms-lån kan leda till. Den som har studielån (tagna från 1989 och framåt) betalar år 2023 en ränta på 0,59 procent på kvarstående lånesumma.

När kan man få omställningsstöd?

Omställnings­­studiestödet är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på 80 procent av din lön (upp till ett maxbelopp), dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.

Du kan studera med omställningsstudiestöd på heltid (100 procent) eller på deltid (75, 60, 50, 40 och 20 procent).

För att få omställningsstudiestöd måste du uppfylla olika villkor. Här kan du testa om du uppfyller några av de mest grundläggande villkoren. Sedan kan du läsa om alla villkor genom att klicka på rubrikerna.

Är det skatt på omställningsstöd?

Omställningsstöd finns för företag som har tappat mycket i omsättning på grund av corona under mars och april 2020. Sista dag för ansökan är den 31 augusti 2020. Stödet gäller för företag som är godkända för F-skatt, det vill säga även för enskilda firmor, samt stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet men som uppfyller kraven för att vara allmännyttiga.

För att kunna få del av om omställningsstöd ska företaget ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senast avslutade räkenskapsåret före mars 2020. Nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19.

Är det svårt att få omställningsstöd?

Omställningsstudiestödet ger möjlighet för den som arbetat i minst åtta år att plugga i upp till 44 veckor (ungefär två år) med 80 procent av lönen upp till 26 625. Den som jobbar på en arbetsplats som omfattas av det nya huvudavtalet kan dock få mer.

Första året stödet är igång, 2023, har 1,3 miljarder kronor avsatts. Enligt beräkningar från utbildningsdepartementet räcker det till 5 650 heltidsstuderade.

Och det är först till kvarn som gäller. Bland de ansökningar som godkänns beviljas de som kommer in först tills pengarna är slut.

Vilka utbildningar är godkända för Omställningsstudiestöd?

Syftet med omställningsstudiestödet (OSS) är att du som är yrkesverksam ska få en chans att studera för att antingen göra dig mer attraktiv inom ditt område på arbetsmarknaden, eller att du ska kunna byta spår.

Det verkar ha funnits ett uppdämt behov av detta, eftersom prognosen för 5 300 ansökningar under 2022 nåddes redan tre dagar (!) efter den första ansökningsperioden öppnat 1 oktober 2022. Ansökningarna fortsatte strömma in, och totalt hann det bli närmare 19 000 fram till nyår.

Får 32000 i bidrag?

Ett räkneexempel ställer två arbetslösa trebarnsmödrar mot varandra, den ena svensk och den andra invandrare, men jämförelsen haltar och innehåller flera felaktigheter.

I viskleken ändrar påståenden form, och det är samma med uppgifter som snurrar runt länge på nätet. Resultatet är att det är svårt att veta vad som menades från början och det hela blir därför ganska svårkontrollerat i slutänden.

Hur mycket bidrag kan jag få?

Företag kan få 20–65 procent i stöd, i enlighet med EU:s statsstödsregler. Stöd till företag kan inte överskrida 70 procent. Som företag räknas alla som bedriver sin verksamhet på en ekonomisk marknad. 

Företagets storlek på koncernnivå, var åtgärden genomförs och det samlade rörelseresultatet som åtgärden ger under dess livslängd kan påverka stödandelen. 

Kommuner, ideella föreningar, bostadsrättsföreningar med flera som inte agerar på en ekonomisk marknad och som inte räknas företag kan få högst 50 procent av investeringskostnaden i stöd. 

Kan man leva på bidrag?

Magdalena Andersson (S) lovar i sitt första maj-tal att förstärka a-kassan. Elisabeth Svantesson (M) svarar att det ska löna sig mer att arbeta än att få bidrag. Jag undrar i vilken verklighet Elisabeth Svantesson lever, där det lönar sig att få bidrag? Varje gång jag hör detta så blir jag både arg och ledsen.

Det lönar sig inte att få bidrag och man ”får” inget, det krävs motprestationer. Naturligtvis ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka jobb, men samtidigt ska du delta i anvisad aktivitet, på heltid.

Måste man betala tillbaka omställningsstöd?

Befinner du dig mitt i arbetslivet och börjar sukta efter kompetensutveckling? Lysande! Då har du hittat rätt. I den här artikeln har vi samlat svar på vanliga frågor kring det nya omställningsstudiestödet – ett studiestöd för dig som vill bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

Omställningsstudiestödet är ett nytt studiestöd för dig som befinner dig mitt i arbetslivet. Med hjälp av studiestödet kan du bredda din kompetens, antingen genom att vidareutbilda dig inom det område där du redan arbetar eller genom att byta bana helt.