:

Kan man sänka taxeringsvärdet?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man sänka taxeringsvärdet?
 2. Är det bra att ha ett högt taxeringsvärde?
 3. Vad händer om man har fel taxeringsvärde?
 4. Vad är bäst högt eller lågt taxeringsvärde?
 5. När kommer taxeringsvärdet 2023?
 6. Vad händer om man säljer under taxeringsvärdet?
 7. Hur mycket är fastighetsskatten 2023?
 8. Kan man köpa ett hus under taxeringsvärde?
 9. Kan taxeringsvärdet sjunka?
 10. Hur mycket skatt betalar man på taxeringsvärdet?
 11. Kan marknadsvärdet vara lägre än taxeringsvärdet?
 12. Kan man sälja sitt hus hur billigt som helst?
 13. Är fastighetsskatten på väg tillbaka?
 14. När tog man bort fastighetsskatten?
 15. Får man sälja sin villa för hur billigt som helst?

Kan man sänka taxeringsvärdet?

Senast den 1 november ska fastighetsdeklarationen med eventuella ändringar som kan påverka taxeringsvärdet på småhus vara inlämnad.

Hård kampanj

Är det bra att ha ett högt taxeringsvärde?

Nu till frågan vad taxeringsvärde egentligen är för något. Det belopp du betalar i fastighetsavgift beror på taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet i sig är det samlade värdet av en fastighet. Om du äger en fastighet och det inte bor någon där är det tomtvärdet som bestämmer taxeringsvärdet. 

Äger du däremot en fastighet där en byggnad står på ofri grund blir taxeringsvärdet baserat på tomtvärdet. Ägaren av byggnaden på ofri grund får ett taxeringsvärde grundat av fastighetens byggnadsvärde. 

Vad händer om man har fel taxeringsvärde?

I en perfekt värld skulle det individuella taxeringsvärdet för dessa småhus motsvara 75 procent av försäljningspriset för vart och ett av dem. SCB:s beräkningar visar emellertid att vissa småhus får för högt taxeringsvärde, medan andra får för lågt värde. Det genomsnittliga felet är 21 procent, vilket motsvarar 438 830 kronor.

Allra störst är snittfelet i Jokkmokk, med 53 procent. Beloppsmässigt är taxeringsvärdefelet störst på Lidingö med 961 203 kronor.

Vad är bäst högt eller lågt taxeringsvärde?

Redan i höstas fick du som småhusägare ett brev med förslag om ny fastighetstaxering. I dagarna är det dags för slutbeskedet att skickas ut från Skatteverket till alla som har en digital brevlåda. När du får ditt besked ska du kontrollera att allt stämmer.

”Redan i höstas kunde du göra förändringar, men det är inte försent. Du kan du göra ändringar även nu när du får ditt slutliga besked”, säger Jan Berghöök, verksamhetsutvecklare Skatteverket och tillägger:

När kommer taxeringsvärdet 2023?

Den 12 september öppnar fastighetstaxeringen. Från och med 2023 får närmare 360 000 lantbruksfastigheter nya taxeringsvärden. Sedan 2020 års taxering beräknas taxeringsvärdena öka med i snitt 24 procent, med stora variationer mellan fastigheter och mellan olika delar av landet.

– De förändrade taxeringsvärdena speglar de tre senaste årens prisutveckling. Genomsnittligt ökar värdena mest i Stockholm med 29 procent, medan de ökar minst i Kalmar med 17 procent. Värdet på skog stiger med 18 procent och värdet på jordbruk ökar med 21 procent. Samtidigt ökar värdet på bostadsbyggnader med 31 procent, säger Jan Berghök, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Vad händer om man säljer under taxeringsvärdet?

Var en fastighet ligger har stor betydelse för värdet. Det beror på att prisnivåerna för fastigheter skiljer sig åt mellan olika områden. Inom fastighetstaxeringen delar man därför in landet i olika geografiskt avgränsade områden, så kallade värdeområden. Inom varje värdeområde fastställer vi värdenivåer så att de är lika för alla jämförbara fastigheter inom området. Det finns separata värdenivåer för de olika byggnadskategorierna friliggande småhus, radhus och kedjehus, parhus med flera.

Inom ett värdeområde kan Skatteverket även fastställa att det typiskt sett råder särskilda förutsättningar vid värderingen. Till exempel kan ett värdeområde ha bildats bara för de fastigheter som ligger utefter en hårt trafikerad väg och som alla är påverkade av buller och andra störningar från trafiken. Värderingen inom det området är därmed redan från början gjord med hänsyn till trafikstörningarna. Du som fastighetsägare i ett sådant område behöver därför inte själv begära att ditt taxeringsvärde justeras ner av det skälet.

Hur mycket är fastighetsskatten 2023?

Lantbruksfastighet är ett samlingsnamn för jord- och skogsbruksfastigheter. Om fastigheten har taxeringskod 120 är den klassad som bebodd lantbruksfastighet i Sverige.

Kan man köpa ett hus under taxeringsvärde?

För att gåva av fastighet rent skattemässigt ska räknas som gåva krävs att eventuell betalning understiger fastighetens taxeringsvärde (för det år som överlåtelsen sker). Om betalningen är lika hög eller högre än fastighetens taxeringsvärde räknas nämligen hela överlåtelsen som ett köp. (Om marknadsvärdet är lägre än taxeringsvärdet görs jämförelsen med marknadsvärdet istället.) 

Om fastigheten saknar taxeringsvärde kan Skatteverket fastställa ett jämförelsevärde som ni kan använda. Om fastigheten har förändrats i stor omfattning – t ex om skog avverkats eller en byggnad rivits eller omavstyckning skett – ska man jämföra med det taxeringsvärde som skulle ha gällt med hänsyn till fastighetens förändring.

Kan taxeringsvärdet sjunka?

Taxeringsvärdena för småhus i Uppvidinge kommun har i genomsnitt sjunkit med 18 procent sedan den senaste taxeringen 2012. Det är störst sänkning i landet.

De nya taxeringsvärdena är baserade på försäljningspriserna på fastighetsmarknaden under 2011 - 2013. Skatteverket räknar ut genomsnittliga värdenivåer för småhus efter de försäljningar som har gjorts i området under de här åren. Taxeringsvärdet på en fastighet ska motsvara 75 procent av den genomsnittliga värdenivån för liknande fastigheter.

Hur mycket skatt betalar man på taxeringsvärdet?

För fastigheter betalas antingen statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift. I vissa fall kan bägge dessa behöva betalas. Denna situation uppstår exempelvis om en hyresfastighet både har bostäder och lokaler för andra ändamål. För privatpersoner sker det däremot ytterst sällan. 

Det är den juridiska person som står som ägare på fastigheten den första januari som kommer att behöva betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift uträknat på taxeringsvärdet föregående år.  Vid flera ägare kommer summan att fördelas på dessa utifrån deras ägarandel. 

Kan marknadsvärdet vara lägre än taxeringsvärdet?

Utgångspunkten vid taxeringen är att man för all skatte- och avgiftspliktig egendom ska fastställa ett taxeringsvärde. För skatte- och avgiftsfri egendom bestämmer man däremot inte något värde (1 kap. 1 § FTL). För viss skatte- och avgiftspliktig egendom som är undantagen ska heller inget värde bestämmas (7 kap. 16 § FTL).

När man ska bestämma taxeringsvärdet vid fastighetstaxeringen finns det ett antal beslut och åtgärder som ska utföras i en viss ordning. De beskrivs schematiskt i följande tabell:

Med en taxeringsenhets marknadsvärde menas det pris som taxeringsenheten sannolikt får vid en försäljning på den allmänna marknaden.

Vid värderingen ska man inte beakta andra privaträttsliga förpliktelser än sådana som gäller enligt servitut och liknande, eller som gäller markens utnyttjande enligt ett tomträttskontrakt.

Värderingen ska grundas på de belåningsförhållanden som normalt gäller för likartade fastigheter.

Kan man sälja sitt hus hur billigt som helst?

Först och främst måste du få bostaden värderad för att komma underfund med vilket pris du ska sätta. Du kan värdera bostaden på olika sätt:

 • Se vad liknande bostäder har sålts för. På Hemnet kan du exempelvis söka efter liknande bostäder i samma område för att få en uppskattning om priset.
 • Få en kostnadsfri värdering. Låt en eller flera mäklare genomföra en kostnadsfri muntlig värdering. Värderingen är bara en uppskattning och du binder inte upp dig till något avtal. Du kan hitta mäklare i ditt område genom HittaMäklare exempelvis.
 • Anlita en värderingsman. Att ta hjälp av en värderingsman kostar pengar, dessutom är värderingsmän sämre på att värdera bostäder än mäklare eftersom de inte är lika insatta i den lokala marknaden som mäklare är.

Är fastighetsskatten på väg tillbaka?

Här har vi samlat sidor, artiklar och annat matrial som vi hittat online som handlar om fastighetsskatt.

För bostäder gäller regler om fastighetsavgift medan regler om fastighetsskatt gäller för övriga fastigheter. Här går vi igenom allt du behöver veta om skatte- och avgiftersnivåer, maxbelopp, undantag, mm.

När tog man bort fastighetsskatten?

Det som många idag kallar fastighetsskatt är egentligen en avgift som infördes när fastighetsskatten avskaffades 2008. Fastighetsavgiften betalas till kommunen och ligger 2022 på 8 874 kronor, men max 0,75 procent av taxeringsvärdet. Det pågår diskussioner bland politiker och ekonomer om att återinföra fastighetsskatten. En återinföring skulle ge höjda boendekostnader för många hushåll runt om i landet, och i många fall påverka boendes möjligheter att bo kvar.

Får man sälja sin villa för hur billigt som helst?

Att anlita en mäklare som hjälper till med pappersarbetet och en del andra moment kallas för att anlita mäklaren för ett skrivuppdrag. Mäklaren hjälper då till med pappersarbetet, det juridiska, kontraktsskrivning och tillträdet. Ett skrivuppdrag kostar normalt 5 000 – 25 000 kr beroende på vilken mäklare du väljer och vilken typ av bostad affären gäller. Mäklarkostnaden är avdragsgill när du deklarerar affären.

 • Läs vår djupgående artikel om: Anlita mäklaren för kontraktet – Skrivuppdrag