:

Hur skriver man enskild egendom?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skriver man enskild egendom?
 2. Hur skriver man enskild egendom i testamente?
 3. Hur gör man enskild egendom till giftorättsgods?
 4. Kan man ge en gåva som enskild egendom?
 5. Kan halva huset vara enskild egendom?
 6. Kan man ha pengar som enskild egendom?
 7. Kan ärvda pengar vara enskild egendom?
 8. Vad menas med enskild egendom i bouppteckning?
 9. Kan man göra allt till enskild egendom?
 10. Hur hanteras enskild egendom vid dödsfall?
 11. Kan en summa pengar vara enskild egendom?
 12. Vad klassas som enskild egendom?
 13. Kan man göra bankkonto till enskild egendom?
 14. Är sommarstuga enskild egendom?
 15. Vad gäller för enskild egendom vid dödsfall?

Hur skriver man enskild egendom?

Trygga min framtid

Vi är ett gift par och har endast särkullbarn, inga gemensamma. Min man har tre barn och jag har ett. Vi äger tillsammans två bostadsrätter, alltså med 50/50. Vi tänkte skriva ett gåvobrev där det framgår att min man önskar skänka mig sin andel i en av bostadsrätterna. Vi vill att den bostaden skall ägas av mig och vara min enskilda egendom. Då kommer det upp problemet att endast hälften av bostadsrätten blir enskild egendom. Den som min man ger mig som gåva. Hur gör man med min del? Vi har tidigare skrivit ett inbördes testamente för att skydda den efterlevande och så att denne skall erhålla den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt.

Hur skriver man enskild egendom i testamente?

Vi använder endast de cookies som är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Inga marknadsförings- eller statistikcookies, bara de nödvändiga. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att utgå från att du godkänner detta.Ok

Hur gör man enskild egendom till giftorättsgods?

Min farbror dog för ett tag sedan och lämnade mig ett större arv. Min syster och bror har ärvt lika mycket. Enligt testamentet ska min del av arvet vara min enskilda egendom. Jag undrar om jag själv kan göra så att arvet även ska tillhöra min fru och delas vid en eventuell skilsmässa. Blir den enskilda egendomen giftorättsgods om jag köper saker för pengarna?

Kan man ge en gåva som enskild egendom?

 • Gåva av aktier, fondandelar eller bankmedel kan ske formlöst, dvs. det behövs inget gåvobrev. Om ett särskilt villkor ska gälla för gåvan, t ex att gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom, måste dock gåvobrev alltid upprättas. Enskild egendom behöver gåvotagaren inte dela med sig av vid en separation.
 • Vid gåva av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt måste ett gåvobrev upprättas, som uppfyller lagens formkrav. Ett gåvobrev som avser fastighet eller tomträtt måste vara skriftligt och undertecknas av både givare och gåvotagare samt vara bevittnat av två personer. Dessutom måste fastigheten anges och en överlåtelseförklaring tas med i gåvobrevet. Ett gåvobrev som avser bostadsrätt måste vara skriftligt och undertecknas av både givare och gåvotagare samt innehålla uppgift om lägenheten.
 • Om formkraven inte är uppfyllda är gåvan ogiltig. Vid gåva av bostadsrätt ska dessutom bostadsrättsföreningen underrättas. Det kan också finnas anledning att skriva in villkor i gåvobrevet t ex att egendomen ska vara enskild egendom för mottagaren. Om givaren är gift, registrerad partner eller sambo måste som huvudregel den andre maken, registrerade partnern eller sambon ge sitt skriftliga samtycke till gåvan.
 • Man kan inte upprätta ett gåvobrev i efterhand och tex. förordna om att gåvan skall utgöra enskild egendom för mottagaren. Gåvobrev skall upprättas i samband med att gåvan överlämnas till mottagaren.

Kan halva huset vara enskild egendom?

Jag och min man har varit gifta i 11 år och har två gemensamma barn. Villan som vi bor i ägs av min man, som han köpte 1 år innan vi blev sambos.

Jag ser ingen ljus framtid för vårt förhållande och vill skiljas. När jag nämnde detta för min man sa han att jag kunde flytta. Han påstår att det är hans hus då han köpte det och för att jag inte finns med på några papper. Jag förstår att han inte vill sälja huset och föreslog därför att han istället kunde köpa en annan bostad till mig och barnen, vilket han vägrar göra. Enligt honom är det jag som ska flytta och ordna en egen bostad. Jag undrar därför om jag har rätt till halva huset vid en bodelning trots att han köpte det innan vi gifte oss?

Kan man ha pengar som enskild egendom?

Trygga min framtid

Hej! Om jag och min make genom äktenskapsförord gör ett specifikt sparkonto/fondsparande till privat egendom - gäller det då endast de pengar (+ ev. avkastning om vi skriver med det i äktenskapsförordet) som finns på kontot när äktenskapsförordet skrivs eller även pengar som förs in på kontot efter datum för upprättat äktenskapsförord? Det jag undrar är om jag kan ha ett konto där jag under vår tid som gifta tex pensionssparar varje månad och sedan får behålla dessa pengar som privat egendom vid en eventuell skilsmässa?

Kan ärvda pengar vara enskild egendom?

Hej och tack för din fråga,

Mellan makar finns två former av giftorättsgods och enskild egendom. Enskild egendom är egendom som den ena maken själv får behålla när en bodelning görs. Bodelning görs i regel när ett äktenskap upplöses enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad menas med enskild egendom i bouppteckning?

 • Med make/maka krävs äktenskapsförord för att slippa dela egendom vid eventuell bodelning. Genom ett äktenskapsförord kan makarna föreskriva att egendom ska vara enskild.
 • För att skydda egendom man ger bort i gåva krävs ett gåvobrev med villkor om enskild egendom.
 • För att skydda egendom som någon får genom arv krävs ett testamente som innehåller krav om att egendom ska vara enskild.
 • Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Kan man göra allt till enskild egendom?

  Kan man göra all egendom till enskild egendom i ett äktenskapsförord?  

  Ja, det är fullt möjligt för makarna att i ett äktenskapsförord komma överens om att all egendom som de äger ska vara enskild egendom och därmed inte omfattas av en bodelning.  

  Nej, det är inte möjligt att i ett äktenskapsförord reglera vem som ska ta över lån eller andra skulder. Ett äktenskapsförord kan endast omfatta tillgångar och hur dessa ska klassificeras, det vill säga om egendomen ska vara enskild egendom eller...

  Nej, det är inte möjligt att i ett äktenskapsförord ange vem som ska ha vilken egendom vid en eventuell bodelning. En sådan överenskommelse måste göras i form av ett bodelningsavtal och ett sådant kan upprättas först om makarna har skiljt sig eller någon av dem har...

  Nej, ett äktenskapsförord mellan två sambor är inte gällande, i vart fall inte så länge de är sambor. Vill sambor reglera vad som sker vid en bodelning måste de skriva ett samboavtal. Däremot är det fullt möjligt för två sambor som avser att gifta sig att skriva ett...

  Ja, ett äktenskapsförord kan vara ogiltigt trots att det har registrerats. Att ett äktenskapsförord har registrerats innebär endast att makarna har undertecknat äktenskapsförordet och att det är daterat. Makarnas överenskommelse i äktenskapsförordet kan emellertid...

  Ja, det är fullt möjligt att i ett äktenskapsförord göra egendom som finns i utlandet till enskild egendom. Utgångspunkten är att all makarnas egendom, oavsett var den befinner sig, omfattas av bodelningsreglerna i äktenskapsbalken. Därmed är det även möjligt att i...

  Ett äktenskapsförord börjar att gälla när det har registrerats. Ett äktenskapsförord som ingås under äktenskapet börjar att gälla den dag som det har registrerats i Äktenskapsregistret. Har äktenskapsförordet ingåtts före äktenskapet börjar det att gälla på dagen för...

  Hur hanteras enskild egendom vid dödsfall?

  Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom. Indelningen gäller så länge äktenskapet varar eller till man ändrar det.

  Indelningen i giftorättsgods och enskild egendom har betydelse när makarna ska bodela. I bodelningen ingår allt som är en makes giftorättsgods men däremot inte makens enskilda egendom. Under tiden äktenskapet består, saknar normalt indelningen i giftorättsgods och enskild egendom betydelse.

  Kan en summa pengar vara enskild egendom?

  Härom året ärvde jag en större summa pengar som enligt testamentet skulle vara min enskilda egendom. Då jag av flera anledningar inte tycker att detta känns bra gentemot min hustru undrar jag om jag själv på något sätt kan ändra egendomen till giftorättsgods?

  Jurist Peter Samuelsson svarar:

  Vad klassas som enskild egendom?

  Den juridiska beskrivningen av egendom är att det är alla tillgångar i ett bo som har ett förmögenhetsvärde.

  Huvudregeln då ett äktenskap upplöses genom skilsmässa eller dödsfall är att all egendom är gemensam, så kallad giftorättsgods, oavsett vem av makarna som har köpt den. Vid bodelningen ska alla tillgångar delas lika mellan makarna.

  Kan man göra bankkonto till enskild egendom?

  Utan ett äk­ten­skaps­för­ord delas värdet av all er egen­dom 50/50 mellan er oav­sett vem som köpt egen­do­men. Även egen­dom ni hade före ni gifter er ska delas lika. Detta är re­gle­rat i äk­ten­skaps­bal­ken.

  Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni på för­hand avgöra hur ni vill att er egen­dom för­de­las vid en se­pa­ra­tion. Ni kan be­stäm­ma att ingen eller endast viss egen­dom ska delas lika.

  Många tänker att äk­ten­skaps­för­ord endast skrivs får att trygga eko­no­min för maken med mer egen­dom. Så är det inte alls.

  Är sommarstuga enskild egendom?

  Tjena

  Ekonomi är en alltid intressant fråga. Jag o frugan är jämna i tänket kring ekonomi. Gemensam ekonomi. Jag tjänar lite mer än henne men hon har en bra lön. Vi öser in allt i en gemensam ekonomi. Allt rullar. Vi köper i stort de vi önskar. Mat. Prylar. Semestrar.

  Vad gäller för enskild egendom vid dödsfall?

  I princip är det inte någon skillnad mellan en bodelning på grund av en skilsmässa och en bodelning på grund av att någon av makarna avlider. I båda situationerna måste, enligt huvudregeln, en bodelning göras.

  Det finns ett par undantag när bodelning inte behöver göras. Detta gäller t ex om all makarnas egendom är enskild egendom eller om den efterlevande maken vid bodelningen begär att få behålla sitt giftorättsgods. Dessa undantag kommer inte behandlas ytterligare i denna artikel.

  En formell skillnad mellan bodelning på grund av skilsmässa och bodelning på grund av dödsfall är att vid en bodelning på grund av skilsmässa sker bodelningen mellan de två makarna. Vid en bodelning på grund av en makes dödsfall sker bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidne makens arvingar och universella testamentstagare.

  En vanlig missuppfattning är att ett äktenskapsförord påverkar arvsordningen. Med arvsordningen avses vem som har rätt att få arv efter en avliden person. Så är inte fallet, ett äktenskapsförord påverkar inte arvsordningen. Samma personer ärver oavsett om makarna har skrivit ett äktenskapsförord eller ej.

  Anledningen till att två makar, eller blivande makar, skriver ett äktenskapsförord är att makarna har kommit överens om vilken egendom som ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Denna överenskommelse gäller oavsett om bodelningen sker på grund av skilsmässa eller på grund av dödsfall. Vill du styra över vem som ska ärva dig måste du därför upprätta ett testamente. Du kan inte i ett äktenskapsförord skriva in bestämmelser vilka reglerar vem som ska ärva dig.