:

När ska man ringa Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. När ska man ringa Skatteverket?
 2. Kan man gå till Skatteverket och få hjälp?
 3. Kan man ringa Skatteverket och fråga om lön?
 4. Kan man chatta med Skatteverket?
 5. Kan man fråga Skatteverket?
 6. Kan man ringa anonymt till Skatteverket?
 7. Kan man se inkommande lön?
 8. Vem ska jag kontakta om jag inte får min lön?
 9. Vad kostar det att ringa Skatteverket?
 10. Vad händer om man arbetar svart?
 11. Kan man anställa någon utan lön?
 12. När ser man framtida insättningar?
 13. Får ingen lön utbetald?
 14. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 15. Vad räknas som skattefusk?

När ska man ringa Skatteverket?

Den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade. Tjänsten har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

Kan man gå till Skatteverket och få hjälp?

Skatteupplysningen svarar på allmänna frågor. Undrar du över något som står i ett brev eller en handling från oss, ska du ringa din handläggare i första hand.Om det saknas telefonnummer till handläggaren i brevet, ringer du 0771–567 567 och säger att du vill prata med XX (handläggarens namn). Växelpersonal som kan hjälpa dig finns tillgänglig vardagar mellan 8:00-16:00. 

Kan man ringa Skatteverket och fråga om lön?

Det kan ta olika lång tid att få svar på din fråga beroende på vad den handlar om. Just nu har vi följande svarstider:

 • Frågor om skatt: sex vardagar
 • Frågor om folkbokföring: sex vardagar
 • Frågor om moms: åtta vardagar

I vissa fall ringer vi upp dig i stället för att svara på din fråga via mejl. Det gör vi till exempel om vi har fått in otydliga uppgifter och behöver få ett förtydligande, eller om det är något annat som gör att det är lättare att svara på frågan via telefon. Skatteupplysningens telefonnummer som visas i displayen är 0771-567567.

Kan man chatta med Skatteverket?

Det kan ta olika lång tid att få svar på din fråga beroende på vad den handlar om. Just nu har vi följande svarstider:

 • Frågor om skatt: sex vardagar
 • Frågor om folkbokföring: sex vardagar
 • Frågor om moms: åtta vardagar

I vissa fall ringer vi upp dig i stället för att svara på din fråga via mejl. Det gör vi till exempel om vi har fått in otydliga uppgifter och behöver få ett förtydligande, eller om det är något annat som gör att det är lättare att svara på frågan via telefon. Skatteupplysningens telefonnummer som visas i displayen är 0771-567567.

Kan man fråga Skatteverket?

Om du inte är nöjd med Skatteverkets beslut kan du begära att vi omprövar det. Detta gör du genom att skicka in en skriftlig begäran till ditt skattekontor.

Använd gärna vår blankett för omprövning. Av blanketten framgår vilka uppgifter som ska finnas med i en begäran om omprövning.

Kan man ringa anonymt till Skatteverket?

Det kan ta olika lång tid att få svar på din fråga beroende på vad den handlar om. Just nu har vi följande svarstider:

 • Frågor om skatt: sex vardagar
 • Frågor om folkbokföring: sex vardagar
 • Frågor om moms: åtta vardagar

I vissa fall ringer vi upp dig i stället för att svara på din fråga via mejl. Det gör vi till exempel om vi har fått in otydliga uppgifter och behöver få ett förtydligande, eller om det är något annat som gör att det är lättare att svara på frågan via telefon. Skatteupplysningens telefonnummer som visas i displayen är 0771-567567.

Kan man se inkommande lön?

Kolla med din arbetsgivare om du kan få lönespecifikationen elektroniskt. E-lön förutsätter att du har nätbankskoder.

Länken till e-lön finns i nätbanken under Konton. Klicka på länken för att få fram lönespecifikationen. Se anvisningen. 

Vem ska jag kontakta om jag inte får min lön?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som om du undrar hur du kan gå vidare för att få ut din lön samt om det stämmer att du har rätt att frånträda anställningsavtalet omedelbart om din lön inte betalas ut.

Vad kostar det att ringa Skatteverket?

Den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade. Tjänsten har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

Vad händer om man arbetar svart?

Genom att jobba svart förlorar du många av dina rättigheter som ett vitt jobb innebär. Om du jobbar svart saknar du ett riktigt anställningsbevis, verkliga arbetsrättigheter och löneskydd.

Kan man anställa någon utan lön?

 Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du ska starta en ny näringsverksamhet och undrar om dina bekanta och vänner får arbeta utan vederlag i ditt nystartade företag, samt om du behöver föra personalliggare.

Kan en arbetstagare arbeta utan lön?

När ser man framtida insättningar?

Det finns särskilda regler för okvalificerade aktier som inte är marknadsnoterade. Skillnaderna jämfört med marknadsnoterade aktier gäller framför allt beskattning av utdelning, kapitalvinst och kapitalförlust. Bland annat gäller särskilda kvoteringsregler där du ska ta upp utdelning, kapitalvinst och kapitalförlust till fem sjättedelar. Observera även att du normalt inte kan använda schablonmetoden för onoterade aktier.

Okvalificerade onoterade aktier ska du vanligtvis redovisa i bilaga K12. I vissa fall ska du inte göra någon kvotering till fem sjättedelar avseende utdelning och kapitalvinst trots att det avser okvalificerade onoterade aktier. Kapitalvinster bör du i sådana fall redovisa i bilaga K4 under avsnitt A. Observera att du alltid ska redovisa kapitalförluster på onoterade okvalificerade aktier i bilaga K12.

För kvalificerade aktier i fåmansföretag finns särskilda bestämmelser. Kvalificerade aktier i fåmansföretag ska du redovisa i bilaga K10.

Får ingen lön utbetald?

Din arbetsgivare ska betala lön och andra ersättningar enligt vad som står i anställningsavtalet. Om du har fått fel lön eller ersättning kan du kräva betalning av din arbetsgivare. Krav på obetald lön kan framställas inom tio år från det att betalning skulle ha skett. Krav på obetald semesterersättning kan framställas inom två år.

Om din arbetsgivare vägrar att betala ut din lön kan du lämna din anställning. Om lönen inte betalas inom fem dagar från lönedagen kan du gå ifrån ditt arbete. Du kan då vara berättigad till ekonomiskt skadestånd från arbetsgivaren. Skadeståndet ersätter dig för den lön du skulle ha haft om arbetsgivaren inte brutit anställningsavtalet. Skadestånd kan utgå för minst sex månader och högst trettiotvå månader beroende på hur länge du arbetat på företaget.

Vi kan hjälpa dig att driva in fordringar på lön och andra ersättningar i domstol

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att tjäna svarta pengar innebär att man erhåller en lön som inte beskattas. Nackdelen med att arbeta svart är även att anställningen görs utan anställningsbevis, ingen sjuklön, sociala förmåner eller försäkringar. Som arbetstagare erhåller man därför inget skydd i sin anställning.

Vad räknas som skattefusk?

Ordlista

Ett brott som innebär att någon medvetet lämnar en felaktig uppgift till Skattemyndigheten, eller låter bli att lämna uppgifter om sina inkomster, vilket leder till att skatten blir för låg.