:

Måste man betala moms på frakt?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man betala moms på frakt?
 2. Är det moms på postpaket?
 3. Är frakt en vara eller tjänst?
 4. Hur ska man bokföra frakt?
 5. Är det moms på transport?
 6. Hur betala moms på paket?
 7. Är det moms på fraktkostnad?
 8. Är det moms på leverans?
 9. Vad är det för moms på frakt?
 10. Är det moms på frakt?
 11. Hur bokför man frakt på en faktura?
 12. Hur mycket moms på transport?
 13. Får man dra av moms på lastbil?
 14. Är där moms på frakt?
 15. Hur mycket är moms på transport?

Måste man betala moms på frakt?

Om du reser till Sverige från ett annat EU-land eller från ett land utanför EU skiljer sig reglerna åt, men det finns tre saker som alltid gäller:

 • Du har fyllt 20 år.
 • Du transporterar eller bär alkoholen själv.
 • Alkoholen är för ditt eller din familjs personliga bruk.

Om du köper alkohol i ett annat EU-land betalar du inga avgifter, förutsatt att du transporterar eller bär alkoholen själv. Alkoholen ska vara för dig eller din familjs personliga bruk.

Är det moms på postpaket?

Försäljningen av samhällsomfattande tjänster är momsfri fr.o.m. 1.6.2011 för den som erbjuder samhällsomfattande posttjänster. Enligt 33 b § i mervärdesskattelagen betalas skatt inte på försäljning av samhällsomfattande tjänster som erbjuds av ett företag som tillhandahåller sådana samhällsomfattande tjänster som avses i Ålands landskapslag (postlagarna).

Tjänster som inte är samhällsomfattande tjänster som säljs av företaget som erbjuder samhällsomfattande tjänster är skattepliktiga. Moms ska också betalas på försäljning av sådana posttjänster för vilka villkoren har förhandlats individuellt.

Försändelser som faktureras av kunden enligt avtal är inte en del av de samhällsomfattande tjänsterna. Sådana är till exempel:

 • masspostförsändelser som till enhetspriset är förmånligare än frimärksförsändelser
 • postkuvert med portot betalt som gjorts individuellt för kunden samt
 • försändelser med tryckt portobeteckning (t.ex. ”Port Payé Finlande” eller ”Porto Betalt”) och kundnummer som faktureras av kunden enligt en försändelseförteckning.

Är frakt en vara eller tjänst?

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde till en mottagare, betjänar denna, utan att i sig innebära att ett bestående fysiskt objekt med eget värde tillförs mottagaren. Det engelska ordet service med samma betydelse används ibland i samband med betjäning av en kund.

Varor och tjänster är de produkter som konsumeras i samhället. En vara är ofta fysisk sak, till exempel ett klädesplagg, en tv, eller 1 liter mjölk. Medan en tjänst ofta något som ger dig nytta utan att det är en fysisk sak. Det kan alltså vara en utbildning, transport eller ett tv-program till exempel.

Hur ska man bokföra frakt?

När du som företagare anlitar ett fraktbolag för transport och leverans av varor till kund erhåller du en faktura för kostnaderna kopplade till frakten. Ditt företag får således en utgift, vilken dels måste betalas men även bokföras på rätt sätt. Detta gäller oavsett om du vidarefakturerar hela eller delar av kostnaden till kund.

Att bokföra frakt behöver inte vara särskilt komplicerat, men det är viktigt att det görs korrekt – precis som med alla andra typer av utgifter (och intäkter). Hur kostnader för transport och leverans ska bokföras beror på vad som ingår i avgifterna, vilken bokföringsmetod du använder samt huruvida du har anlitat ett svenskt eller utländskt fraktföretag.

För att göra det enklare för dig som driver företag har vi på PostNord nedan sammanställt en introducerande guide till vad som gäller vid bokföring av såväl utgifter som intäkter kopplade till frakt. Vi vill göra det lätt för dig att göra rätt.

Bokföring är ett lagstadgat krav för alla företag i Sverige oavsett bolagsform. Såväl stora aktiebolag som små handelsbolag och enskilda firmor omfattas av den så kallade bokföringsskyldigheten, vilken i korthet innebär att samtliga affärshändelser ska registreras på ett systematiskt sätt. Dels för att öka genomlysningen i bolaget, men också för att skapa ordning och reda.

För att du ska kunna få bra insyn i vilka intäkter och utgifter du har i ditt bolag är det viktigt att ha olika bokföringskonton för olika syften. Genom att exempelvis bokföra alla kostnader för frakt och varuleveranser på ett konto, förbrukningsmaterial på ett annat och personalkostnader på ett tredje får du full koll på alla olika typer av kostnader samt hur stor del de utgör av helheten.

Att separera fraktavgift från det levererade varuvärdet är även viktigt för att få korrekta siffror i din leverantörsreskontra.

Är det moms på transport?

Skatteverket har uppfattat frågan som följer:En norsk åkare kör gods som förs in från Norge till Frankrike på uppdrag av ett norskt företag. Varorna går fysiskt via Sverige. Lastbilen lämnar Sverige till annat EG-land via båt med ett svenskt rederi. Ska det svenska rederiet debitera moms på transportkostnaden till den norska åkaren?

Hur betala moms på paket?

 • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

 • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

 • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

 • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

 • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

Är det moms på fraktkostnad?

När du som företagare anlitar ett fraktbolag för transport och leverans av varor till kund erhåller du en faktura för kostnaderna kopplade till frakten. Ditt företag får således en utgift, vilken dels måste betalas men även bokföras på rätt sätt. Detta gäller oavsett om du vidarefakturerar hela eller delar av kostnaden till kund.

Att bokföra frakt behöver inte vara särskilt komplicerat, men det är viktigt att det görs korrekt – precis som med alla andra typer av utgifter (och intäkter). Hur kostnader för transport och leverans ska bokföras beror på vad som ingår i avgifterna, vilken bokföringsmetod du använder samt huruvida du har anlitat ett svenskt eller utländskt fraktföretag.

För att göra det enklare för dig som driver företag har vi på PostNord nedan sammanställt en introducerande guide till vad som gäller vid bokföring av såväl utgifter som intäkter kopplade till frakt. Vi vill göra det lätt för dig att göra rätt.

Bokföring är ett lagstadgat krav för alla företag i Sverige oavsett bolagsform. Såväl stora aktiebolag som små handelsbolag och enskilda firmor omfattas av den så kallade bokföringsskyldigheten, vilken i korthet innebär att samtliga affärshändelser ska registreras på ett systematiskt sätt. Dels för att öka genomlysningen i bolaget, men också för att skapa ordning och reda.

För att du ska kunna få bra insyn i vilka intäkter och utgifter du har i ditt bolag är det viktigt att ha olika bokföringskonton för olika syften. Genom att exempelvis bokföra alla kostnader för frakt och varuleveranser på ett konto, förbrukningsmaterial på ett annat och personalkostnader på ett tredje får du full koll på alla olika typer av kostnader samt hur stor del de utgör av helheten.

Att separera fraktavgift från det levererade varuvärdet är även viktigt för att få korrekta siffror i din leverantörsreskontra.

Är det moms på leverans?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

Vad är det för moms på frakt?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Är det moms på frakt?

Ska fraktavgiften ses som en tjänst eller är den beroende av den underliggande varan som levereras? Detta ställer till huvudbry för många företagare, både när man ska fakturera själv och när man ska försöka bokföra saker man beställt till företaget. Momsen verkar liksom aldrig stämma och det verkar inte finnas något enhetligt system eller regel för när det blir 6% och 25% moms på frakten. För att se systemet i momsen på det här området så måste man se frakten som en del av varan. Man ska alltså inte se det som en form av tjänst som man gör vid bokningsavgift på resor. Man skulle lätt kunna argumentera för att själva frakten är en fristående tjänst som alltid borde få 25% moms. Det skulle vara helt logiskt och korrekt resonemang, men tyvärr är logik inte momssystemets starkaste gren.

Det är faktiskt med rådande praxis momssatsen för själva varan som styr momssatsen på frakten. Om du beställer en bok så har den 6% moms och då får frakten 6% moms. Om du beställer en soffa så har den 25% moms och då får frakten 25% moms.

Det är dock inte så många olika typer av varor som du kan se 6% moms på frakten på. Det rör sig i princip alltid om böcker och tidningar (om de inte innehållet består av mycket reklam då blir det 25%). Även frakt av människor (persontransport) har 6% moms. Så frakten på en människa blir också 6%. Bra att veta för den växande industrin Trafficking och flyktingsmugglare.. men tänk på att om frakten av människor är mer av en upplevelse än en transport (guidade turer) då är momsen 25% på den frakten eftersom det inte är fråga om en transport utan just en upplevelse.

Hur bokför man frakt på en faktura?

Den redovisningsenhet som ombesörjer frakt, transport och försäkring vid leveranser av varor (oftast säljaren) erhåller faktura från fraktföretaget och har därmed utgifter för frakt, transport och försäkring.

En säljare som anlitar ett transportbolag för leveranser av varor till en köpare har utgifter för frakt, transport och försäkring. Säljaren och köparen kommer i ett köpeavtal överens om leveransvillkoren för en varuleverans och säljaren vidarefakturerar de utgifter för frakt, transport och försäkring som köparen skall betala för.

Hur mycket moms på transport?

Ett motordrivet marktransportmedel är ett fordon som är avsett för transporter av personer eller varor och har en motor med en cylindervolym på mer än 48 kubikcentimeter eller en effekt på mer än 7,2 kilowatt. Det räknas som nytt om något av följande villkor är uppfyllt:

 • det omsätts inom sex månader efter det att de första gången tagits i bruk eller
 • det har körts högst 6 000 kilometer före omsättningen

Ett fartyg som är längre än 7,5 meter, utom fartyg för yrkesmässig trafik, fiske, bogsering eller bärgning, räknas som nytt om något av följande villkor är uppfyllt:

 • Det köps inom tre månader efter det att det första gången tagits i bruk eller
 • det har färdats högst 100 timmar före köpet.

Får man dra av moms på lastbil?

Som tidigare nämnts kan det uppstå många funderingar när man är i färd med att köpa en ny bil. Nedan försöker vi reda ut för några av de vanligaste frågorna relaterat till moms och bilköp:

Är där moms på frakt?

När du som företagare anlitar ett fraktbolag för transport och leverans av varor till kund erhåller du en faktura för kostnaderna kopplade till frakten. Ditt företag får således en utgift, vilken dels måste betalas men även bokföras på rätt sätt. Detta gäller oavsett om du vidarefakturerar hela eller delar av kostnaden till kund.

Att bokföra frakt behöver inte vara särskilt komplicerat, men det är viktigt att det görs korrekt – precis som med alla andra typer av utgifter (och intäkter). Hur kostnader för transport och leverans ska bokföras beror på vad som ingår i avgifterna, vilken bokföringsmetod du använder samt huruvida du har anlitat ett svenskt eller utländskt fraktföretag.

För att göra det enklare för dig som driver företag har vi på PostNord nedan sammanställt en introducerande guide till vad som gäller vid bokföring av såväl utgifter som intäkter kopplade till frakt. Vi vill göra det lätt för dig att göra rätt.

Bokföring är ett lagstadgat krav för alla företag i Sverige oavsett bolagsform. Såväl stora aktiebolag som små handelsbolag och enskilda firmor omfattas av den så kallade bokföringsskyldigheten, vilken i korthet innebär att samtliga affärshändelser ska registreras på ett systematiskt sätt. Dels för att öka genomlysningen i bolaget, men också för att skapa ordning och reda.

För att du ska kunna få bra insyn i vilka intäkter och utgifter du har i ditt bolag är det viktigt att ha olika bokföringskonton för olika syften. Genom att exempelvis bokföra alla kostnader för frakt och varuleveranser på ett konto, förbrukningsmaterial på ett annat och personalkostnader på ett tredje får du full koll på alla olika typer av kostnader samt hur stor del de utgör av helheten.

Att separera fraktavgift från det levererade varuvärdet är även viktigt för att få korrekta siffror i din leverantörsreskontra.

Hur mycket är moms på transport?

Ett motordrivet marktransportmedel är ett fordon som är avsett för transporter av personer eller varor och har en motor med en cylindervolym på mer än 48 kubikcentimeter eller en effekt på mer än 7,2 kilowatt. Det räknas som nytt om något av följande villkor är uppfyllt:

 • det omsätts inom sex månader efter det att de första gången tagits i bruk eller
 • det har körts högst 6 000 kilometer före omsättningen

Ett fartyg som är längre än 7,5 meter, utom fartyg för yrkesmässig trafik, fiske, bogsering eller bärgning, räknas som nytt om något av följande villkor är uppfyllt:

 • Det köps inom tre månader efter det att det första gången tagits i bruk eller
 • det har färdats högst 100 timmar före köpet.