:

Kan man få skadestånd från arbetsgivare?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få skadestånd från arbetsgivare?
 2. Kan arbetstagare bli skadeståndsskyldig?
 3. När har man rätt till skadestånd?
 4. Hur mycket skadestånd vid uppsägning?
 5. Vad krävs för att man ska kunna kräva skadestånd?
 6. Kan man få skadestånd vid uppsägning?
 7. Hur lång tid har den anställde på sig att begära skadestånd?
 8. Hur mycket pengar kan man få i skadestånd?
 9. Vad krävs för att kunna få skadestånd?
 10. Hur mycket kan man begära i skadestånd?
 11. Hur mycket kostar det att sparka en anställd?
 12. Hur vet jag om jag har rätt till ersättning?
 13. Hur många varningar krävs för uppsägning?
 14. Vem betalar ut skadestånd?
 15. Hur snabbt betalas skadestånd ut?

Kan man få skadestånd från arbetsgivare?

Som anställd är du skyddad enligt lag från att bli godtyckligt uppsagd från ditt arbete. Det gäller alla yrkesgrupper, ändå händer det att arbetsgivare säger upp sina anställda utan saklig grund. Då kan vi hjälpa dig, även om du inte är med i facket.

Vernia Advokatbyrå är en av få juridiska byråer i Sverige som biträder löntagare i arbetstvister. Om du inte har någon fackförening som hjälper dig så kan vi biträda dig i frågor som rör avsked, uppsägning, obetalda löner och andra ersättningar. Vi kan också bistå om din arbetsgivare skulle kräva någon form av ersättning av dig som anställd.

Kan arbetstagare bli skadeståndsskyldig?

Det korta svaret är ja, en anställd kan självklart stämma dig som arbetsgivare om det verkligen är så att du behandlat din anställde illa. Men många gånger kan det vara en anställd som är arg på sin arbetsgivare på någon grund som inte strider mot lag.

Ibland kan man som arbetsgivare behöva fatta beslut som inte gillas av alla anställda, men som är nödvändiga. Då kan det säkert förekomma att en anställd stämmer dig som arbetsgivare av ren ilska, men att en anställd blivit upprörd räcker inte som ensam anledning för att du som arbetsgivare ska bli skadeståndsskyldig.

Nedan följer några anledningar som faktiskt är giltiga anledningar som din anställd kan stämma dig som arbetsgivare för, och de är;

När har man rätt till skadestånd?

Den som har blivit utsatt för brott (målsäganden) kan ha rätt till skadestånd. Skadestånd är pengar som den som har dömts för brottet betalar till målsäganden. För att målsäganden ska få skadestånd måste han eller hon kräva det senast vid rättegången.

Det är åklagaren som ska berätta för målsäganden hur mycket pengar som man kan kräva att få. Det är också åklagaren som ska framföra kravet på skadestånd under rättegången om målsäganden vill det. Om den som utsatts för brott har ett målsägandebiträde är det i stället målsägandebiträdet som berättar om skadeståndet och framför kravet.

Hur mycket skadestånd vid uppsägning?

“Missa inga tidsfrister – det kan i värsta fall kosta dig flera årslöner”

Som anställd har du såväl rättigheter som skyldigheter i förhållande till din arbetsgivare. Dessa regleras främst i lagen om anställningsskydd (LAS) men även genom andra lagar, föreskrifter, kollektivavtal och i ditt individuella anställningsavtal. Många arbetsrättsliga tvister handlar om uppsägningar. Ofta tillhandahåller facket juridisk hjälp. Facket har dock många medlemmar och inte alltid möjlighet att hjälpa en part fullt ut när tvist uppstår. Därför kan en arbetstagare som blivit uppsagd eller hamnat i annan tvist med sin arbetsgivare i vissa fall tjäna på att anlita eget ombud. Nedan följer en översikt av uppsägningsprocessen.

Vad krävs för att man ska kunna kräva skadestånd?

Jag har suttit anhållen samt häktad misstänkt för våldtäkt, detta i nästan 40 dagar. Mitt brottsregister är 100% grönt då jag inte sysslat med något kriminellt överhuvudtaget under mina snart 34 år på denna jord. Lång historia kort så blev jag friad av båda Tingsrätten samt även Hovrätten, detta utan några konstigheter överhuvudtaget. Hela upplevelsen gällande mitt frihetsberövande har varit väldigt, väldigt traumatisk. När posten trillar in genom brevinkastet så får jag en klump i bröstet och man känner hur ångesten omedelbart uppstår från ingenstans då jag tänker att det är brev från polis, advokat eller annan myndighet. Varje gång telefonen ringer eller ett sms dyker upp på skärmen så får jag exakt samma känsla. Hela den här rättsprocessen påbörjades i mitten av December förra året och blev inte klar förrän i slutet av Maj månad. Så, med andra ord så har jag gått omkring i nästan 6 månader och sovit riktigt, riktigt dåligt pga att jag har haft väldigt mycket oro i kroppen. Jag har snittat 3-4 timmars sömn per natt och detta är något som fortfarande pågår, dvs dålig sömn och att man mår skit i kroppen. Allt detta har som sagt varit en, minst sagt, traumatisk upplevelse och detta är något som man fortfarande präglas av, dvs dålig sömn, man mår skit både psykiskt och fysiskt etc. Min fråga till er: Vad är ens alternativ när det kommer till att få ersättning (Utöver tiden man satt frihetsberövad), skadestånd eller dylikt för allt man gått igenom det senate halvåret?

Felaktig uppsägning på grund av brist kan vidare föreligga om arbetsgivaren inte iakttar lagreglerna beträffande omplacering och turordning, vilka gäller vid arbetsbrist. En arbetsgivare måste nämligen utreda möjligheterna till att omplacera arbetstagare till annan tjänst i bolaget. Om så inte kan ske måste vissa turordningsregler följas vid uppsägningen. Utgångpunkten enligt LAS är ”sist in, först ut”. Att säga upp anställda i strid med dessa regler kan således berättiga den anställde till skadestånd.

Kan man få skadestånd vid uppsägning?

Jag har suttit anhållen samt häktad misstänkt för våldtäkt, detta i nästan 40 dagar. Mitt brottsregister är 100% grönt då jag inte sysslat med något kriminellt överhuvudtaget under mina snart 34 år på denna jord. Lång historia kort så blev jag friad av båda Tingsrätten samt även Hovrätten, detta utan några konstigheter överhuvudtaget. Hela upplevelsen gällande mitt frihetsberövande har varit väldigt, väldigt traumatisk. När posten trillar in genom brevinkastet så får jag en klump i bröstet och man känner hur ångesten omedelbart uppstår från ingenstans då jag tänker att det är brev från polis, advokat eller annan myndighet. Varje gång telefonen ringer eller ett sms dyker upp på skärmen så får jag exakt samma känsla. Hela den här rättsprocessen påbörjades i mitten av December förra året och blev inte klar förrän i slutet av Maj månad. Så, med andra ord så har jag gått omkring i nästan 6 månader och sovit riktigt, riktigt dåligt pga att jag har haft väldigt mycket oro i kroppen. Jag har snittat 3-4 timmars sömn per natt och detta är något som fortfarande pågår, dvs dålig sömn och att man mår skit i kroppen. Allt detta har som sagt varit en, minst sagt, traumatisk upplevelse och detta är något som man fortfarande präglas av, dvs dålig sömn, man mår skit både psykiskt och fysiskt etc. Min fråga till er: Vad är ens alternativ när det kommer till att få ersättning (Utöver tiden man satt frihetsberövad), skadestånd eller dylikt för allt man gått igenom det senate halvåret?

Felaktig uppsägning på grund av brist kan vidare föreligga om arbetsgivaren inte iakttar lagreglerna beträffande omplacering och turordning, vilka gäller vid arbetsbrist. En arbetsgivare måste nämligen utreda möjligheterna till att omplacera arbetstagare till annan tjänst i bolaget. Om så inte kan ske måste vissa turordningsregler följas vid uppsägningen. Utgångpunkten enligt LAS är ”sist in, först ut”. Att säga upp anställda i strid med dessa regler kan således berättiga den anställde till skadestånd.

Hur lång tid har den anställde på sig att begära skadestånd?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Att en arbetstagare har rätt att kräva skadestånd av sin arbetsgivare när denne bryter mot lagen om anställningsskydd (LAS) framgår av 38§ i LAS (se https://lagen.nu/1982:80#P38S1). Skadeståndet ska täcka både den ekonomiska förlust som orsakas genom att arbetstagaren t.ex. blir uppsagd på felaktiga grunder, samt ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär. 

Hur mycket pengar kan man få i skadestånd?

Om du har lagt ut pengar eller förlorat inkomst för att kunna vara med vid förhör kan det finnas möjlighet till ersättning. Anspråket lämnas till den som har hand om förundersökningen. Det är förundersökningsledaren som beslutar om ersättning ska betalas ut. Fyll i blanketten "Ersättningsbesked med anledning av förhör i brottmål ".

Ersättningsbesked med anledning av förhör i brottmål (pdf, 274 kB)

Tänk på att spara kvitton på kostnader du haft till följd av brottet. Kvittona kan behövas om du vill begära skadestånd, eller om du ska begära ersättning från ditt försäkringsbolag, polisen och Brottsoffermyndigheten.

Vad krävs för att kunna få skadestånd?

Skadeståndsrätt rör förhållanden där en person eller ett företag har orsakat en skada på någons egendom eller person. Den primära frågan som uppstår är huruvida den som har orsakat skadan kan hållas ansvarig, om någon annan ska ansvara för dennes handlingar eller om den skadelidande själv får ersätta vad som skadats.

För det fall att skadestånd ska utgå ska detta som huvudregel försätta den skadedrabbade i samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat. Detta kallas på juridiska för principen om orubbad förmögenhetsställning.

Hur mycket kan man begära i skadestånd?

Den som har begått ett brott kan dömas att betala ett skadestånd till offret.

Ett skadestånd ska ersätta de skador som brottet orsakar. Det kan till exempel vara ersättning för förstörda kläder eller en utslagen tand, kostnader för sjukvård eller inkomstbortfall på grund av sjukskrivning, sveda och värk eller kränkning.

Hur mycket kostar det att sparka en anställd?

Om en anställd säger upp sig från ditt företag gäller i första hand den uppsägningstid ni har avtalat om. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har en anställd annars en månads uppsägningstid.

Du kan säga upp din anställda av två orsaker: arbetsbrist och personliga skäl.

Hur vet jag om jag har rätt till ersättning?

Oavsett hur och var du skadat dig är vi redo att driva ditt ärende. Börja med att välja händelse nedan så ser vi till att du får rätt ersättning.

Hur många varningar krävs för uppsägning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om anställning finns i lag om anställningsskydd (LAS).

Vem betalar ut skadestånd?

Du får ingen räkning eller inbetalnings­kort, utan måste själv ta reda på hur och till vem du ska betala. Betalar du inte riskerar du att skulden lämnas till oss.

Har du betalat direkt till brottsoffret, men ändå fått ett krav från oss? I så fall ska du skriva till oss och skicka med ett bevis på att du har betalat skulden. Det kan exempelvis vara ett kontoutdrag som tydligt visar att brottsoffret redan har fått betalt från dig.

Hur snabbt betalas skadestånd ut?

Det vanligaste är att du kan få skadestånd för den kränkning som brottet inneburit för dig. Andra ersättningar kan vara kostnader om du har behövt läkarvård på grund av skadorna du fått av brottet och förlust av inkomst om skadorna inneburit att du inte har kunnat jobba under en period. Du kan också få ersättning för till exempel sveda och värk, bestående skador och skadade tillhörigheter.