:

Hur gör man för att avveckla ett aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man för att avveckla ett aktiebolag?
 2. Vad kostar det att avveckla ett aktiebolag?
 3. Vad händer med kapitalet vid en avveckling av AB?
 4. Hur snabbt kan man avsluta ett aktiebolag?
 5. Hur stänger man ner sitt aktiebolag?
 6. Kan ett aktiebolag äga sig själv?
 7. Vad händer om man lägger ner ett aktiebolag?
 8. Vad händer om aktiebolag går minus?
 9. Får man ta ut pengar från aktiebolag?
 10. Hur länge kan man ha ett aktiebolag vilande?
 11. Kan jag sälja mitt aktiebolag?
 12. Får man ta av aktiekapitalet?
 13. Vad kostar det att ha ett aktiebolag vilande?
 14. Hur många år kan ett företag gå med förlust?
 15. Kan man ta ut pengar från sitt aktiebolag?

Hur gör man för att avveckla ett aktiebolag?

Ta hjälp av oss när du behöver avveckla ditt aktiebolag. Vi är ledande inom branschen och har sedan 1992 avvecklat mer än 38 000 aktiebolag.

Med snabbavveckling får du en snabb, trygg och enkel process. Du får betalt omgående och vi genomför avvecklingen genom likvidation i vår ägo. Du slipper hantering/administration under avvecklingstiden.

Gör offertförfrågan enkelt online! Vill du hellre ringa? 023 79 23 00

Med snabbavveckling avvecklas ditt aktiebolag snabbt och smidigt. Vi köper bolaget av dig - Du får betalt direkt och slipper all administration. Bolaget avslutas sedan genom likvidation på ett tryggt och korrekt sätt. 

Vad kostar det att avveckla ett aktiebolag?

Få en snabb och enkel avveckling av ditt aktiebolag för endast 2 995 kronor. Vi tar över och sköter allt det administrativa. Du behöver inte oroa dig för några oväntade kostnader eller avgifter, vi ersätter styrelsen och står för de kostnader som tillkommer. 

Vad händer med kapitalet vid en avveckling av AB?

Det finns flera olika sätt att avveckla ett aktiebolag. Oftast när man pratar om avveckling av aktiebolag så menar man frivillig likvidation. Vid en frivillig likvidation så upplöses aktiebolaget helt och sedan finns det inte mer. En frivillig likvidation tar normalt omkring ett år att slutföra och kräver en speciell likvidator som sköter bolaget under nedläggningen.

Ett annat alternativ kan vara att fusionera in bolaget i ett annat aktiebolag. Denna variant bygger självklart på att man har fler aktiebolag. Det är också viktigt att komma ihåg att det övertagande bolaget i fusionen övertar det fusionerade bolagets alla åtaganden och skulder, vilket kan innebära en risk för det kvarvarande bolaget.

Om ett aktiebolag har större skulder än tillgångar kan det vara aktuellt med konkurs. Då tar en konkursförvaltare över bolaget tills det att det är helt upplöst.

En snabbavveckling av aktiebolag ligger normalt runt 10 000 kr. Om du väljer ett annat sätt att avveckla bolag kan priset variera. Exempelvis tar Bolagsverket 1100 kr för att dra igång en frivillig likvidation och 1000 kr tillkommer för kallelse på okända borgenärer som måste göras. Dessutom tillkommer normalt kostnaden för en likvidator som företräder bolaget under det knappa år som likvidationen tar.

Hur snabbt kan man avsluta ett aktiebolag?

Det finns flera sätt att avveckla aktiebolag om du inte längre vill driva verksamheten. Att likvidera aktiebolag innebär att ett aktiebolag avvecklas. Efter att skulder betalats kan ett eventuellt överskott fördelas mellan aktieägare. Konkurs, fusion och delning är andra sätt att lägga ner och avveckla bolag. Du kan också sälja dina aktier i bolaget och därmed inte längre vara ägare – men det innebär inte att ditt aktiebolag avslutas. Kom ihåg att alla ändringar av ägarskap ska anmälas till Skatteverket.

Det är en omfattande process att lägga ner ett AB och att likvidera aktiebolaget själv. Beslut om frivillig likvidation fattas på bolagsstämman, ett beslut som sedan registreras hos Bolagsverket. Handlingar som årsredovisning, revisionsberättelse, meritförteckning på önskad likvidator mm ska lämnas in till Bolagsverket och en registreringsavgift ska samtidigt betalas.

Att avveckla bolag är en tidskrävande process som brukar ta minst sju månader att genomföra, och många gånger längre tid än så. När myndigheter är involverade kan det gå många veckor att ens få svar.

Själva avregistreringen av aktiebolaget sker hos Bolagsverket, men först efter att likvidation, konkurs, fusion eller delning genomförts – och att alla inkomna handlingar har granskats. Det är en process som brukar ta cirka sex månader räknat från att du registrerar uppgifter om frivillig likvidation hos Bolagsverket.

Hur stänger man ner sitt aktiebolag?

Det finns flera olika sätt att avveckla ett aktiebolag. Oftast när man pratar om avveckling av aktiebolag så menar man frivillig likvidation. Vid en frivillig likvidation så upplöses aktiebolaget helt och sedan finns det inte mer. En frivillig likvidation tar normalt omkring ett år att slutföra och kräver en speciell likvidator som sköter bolaget under nedläggningen.

Ett annat alternativ kan vara att fusionera in bolaget i ett annat aktiebolag. Denna variant bygger självklart på att man har fler aktiebolag. Det är också viktigt att komma ihåg att det övertagande bolaget i fusionen övertar det fusionerade bolagets alla åtaganden och skulder, vilket kan innebära en risk för det kvarvarande bolaget.

Om ett aktiebolag har större skulder än tillgångar kan det vara aktuellt med konkurs. Då tar en konkursförvaltare över bolaget tills det att det är helt upplöst.

En snabbavveckling av aktiebolag ligger normalt runt 10 000 kr. Om du väljer ett annat sätt att avveckla bolag kan priset variera. Exempelvis tar Bolagsverket 1100 kr för att dra igång en frivillig likvidation och 1000 kr tillkommer för kallelse på okända borgenärer som måste göras. Dessutom tillkommer normalt kostnaden för en likvidator som företräder bolaget under det knappa år som likvidationen tar.

Kan ett aktiebolag äga sig själv?

Att starta aktiebolag är både enkelt och utmanande – många har tusen frågor när de ligger i startgroparna. Här får du svar på några av de viktigaste!

I mitt jobb som revisor möter jag både erfarna företagsledare och nybakade företagare som är hungriga och vill framåt snabbt. När du står inför att starta aktiebolag finns många frågor att ta ställning till och regler att hålla reda på. Det allra bästa är förstås om du gör rätt redan från början – här ger jag dig några tips på vägen. 

Vad händer om man lägger ner ett aktiebolag?

När du frivilligt vill lägga ned din företagsverksamhet, måste du upplösa ditt företag. Om du har ett aktiebolag upplöser du det genom likvidationsförfarande. Ett öppet bolag eller kommanditbolag kan upplösas genom ett avtal mellan bolagsmännen eller vid konflikt genom likvidationsförfarande. Du behöver inga officiella förfaranden för att lägga ned en enskild näringsidkare.

Aktiebolag ska upplösas genom ett lagstadgat förfarande. Om du frivilligt vill avsluta ett aktiebolag ska du upplösa det genom likvidationsförfarande.

Vad händer om aktiebolag går minus?

Att ett företag är godkänt för F-skatt innebär att företaget ansvarar för att betala in preliminärskatt och avgifter på ersättning för utfört arbete.

Skatteverket kan återkalla godkännandet för F-skatt om företaget inte sköter sina åtaganden mot Skatteverket. Skatteverket skickar alltid ut ett förslag till beslut om att återkalla företagets godkännande innan beslut tas. Företaget har då möjlighet att åtgärda de brister som finns samt lämna synpunkter på förslaget.

Får man ta ut pengar från aktiebolag?

Om du som företagare ska ta ut lön eller utdelning beror på en mängd olika faktorer. Det kan låta lockande att ta utdelning med 20 procent och betala 20 procent i skatt, men det är inte alltid fördelaktigast.

Som företagare kan du påverka hur hög lönen från ditt AB ska vara för ditt arbete och därmed årets resultat i ditt AB. Lönen (arbetsinkomsten) är grunden för rätt till och beräkning av sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. och du tjänar in till din allmänna pension på arbetsinkomsten. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt AB och du ska få använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. 

Eftersom grundavdraget (som gör att du inte betalar skatt på första delen av din arbetsinkomst) blir högre med inkomst upp till viss nivå och den statliga inkomstskatten börjar tas ut vid viss högre inkomst är beskattningen av arbetsinkomster progressiv [1]. Detta gör att för låginkomsttagare (särskilt pensionärer som har ett högre grundavdrag) eller den som inte har arbetsinkomster från annat håll kan ha fördel av att ta ut lön både för att det ger mer kvar i handen och för att förmåner tjänas in socialförsäkringssystemet. 

Hur länge kan man ha ett aktiebolag vilande?

Vi får ofta frågan om hur man lägger sitt företag ”vilande”. Idén är oftast att man inte kommer att ha någon verksamhet under en viss tid och vill under den tiden undvika att betala skatt och sånt. Däremot är man inte beredd att lägga ned verksamheten. Vi får frågan från både kunder med aktiebolag (AB), handelsbolag (HB) och enskilda firmor (EF).

Men det finns ett krux med att lägga sitt företag vilande – there is no such thing!! Ja, inte formellt i alla fall. Låt oss reda ut detta.

Kan jag sälja mitt aktiebolag?

Den vanligaste anledningen till att en företagsförsäljning inte blir av är att man inte gjort ett ordentligt förarbete. Det är helt enkelt viktigt att ha ordning och reda i bolaget så att köparen känner sig trygg med förutsättningarna. Inled processen med en ordentlig företagsanalys där en expert går igenom företagets avtal och ekonomi. Om man tar hjälp av en finansiell rådgivare vid sin försäljning så värderar man nu företaget och tittar på marknaden och konkurrenter för att bedöma hur företaget ska positionera sig för att attrahera rätt köpare. Exempel på förberedelser är

 • Hur ska ägare och vd fortsätta vara aktiv i företaget? Fundera över din målbild.
 • Hur påverkas personal och leverantörer vid en försäljning? Se över avtal.
 • Finns det klausuler i avtalen med stora kunder som påverkas vid försäljning?
 • Vilka skatteaspekter ska tas hänsyn till?
 • Hamna inte i underläge! Ta hjälp av en affärsjurist och en finansiell rådgivare.

Får man ta av aktiekapitalet?

‹ Tillbaka till artiklarna

Att starta aktiebolag är både enkelt och utmanande – många har tusen frågor när de ligger i startgroparna. Här får du svar på några av de viktigaste!

Vad kostar det att ha ett aktiebolag vilande?

Mitt bolag ska tydligen vara "vilande" för att ansöka om a-kassa. Vad betyder egentligen vilande bolag och vad är vilandereglerna?

För att en företagare ska få arbetslöshetsersättning får inte några åtgärder pågå i företaget, varken av företagaren själv eller någon annan. Antingen genom att företaget avvecklas, eller att ingen verksamhet pågår tillfälligt.

Hur många år kan ett företag gå med förlust?

Att ha koll på sitt bolags ekonomi är viktigt – speciellt i tider när företaget kanske går lite sämre. Du vill nämligen till varje pris undvika att hamna i ett läge som kallas “förbrukat eget kapital”. Men vad är eget kapital, när är det förbrukat och vad innebär ett sånt läge för ditt företag?

Du som driver aktiebolag har säkert vid något tillfälle – kanske i samband med att du startade ditt första bolag, kanske senare – fått höra att du ska undvika att förbruka det egna kapitalet. Och det stämmer. Men varför? I den här artikeln går vi till botten med den frågan. Men vi börjar från början.‍

Kan man ta ut pengar från sitt aktiebolag?

Det första alternativet för att ta ut pengar är lön såklart. Du precis som en anställd i övrigt kan och bör ta lön ur bolaget. Lönen är det som ligger till grund för din SGI och din pension. Din SGI eller Sjukpenning grundande inkomst är det som styr hur mycket ersättning du får om du blir sjuk. Tar du ingen lön så får du heller ingen ersättning när du blir sjuk. När det kommer till pension så är det den allmänna pensionen vi talar om. Även du kommer att bli gammal en dag och då vill ju du också ha ersättning för alla dessa år du har jobbat.

Så lön är ett måste och går före utdelning. I alla fall till en viss gräns. Så länge det bara är du i bolaget så kan du tänka att du bör ta lön upp till gränsen för statlig skatt i alla fall. Detta varierar varje år och beloppet finner du lättast på skatteverket.

När du väl kommit upp till den här gränsen i lön så kan du börja fundera på att ta utdelning istället. Det blir visserligen billigare med utdelning än med lön, men inte så mycket som du tror. Du kan läsa mer om skillnaden i vår artikel Lön Vs Utdelning, vad blir skatten?