:

Jak rozliczyć się z podatku w Szwecji?

Innehållsförteckning:

 1. Jak rozliczyć się z podatku w Szwecji?
 2. Czy polski urząd skarbowy wie że pracowało się za granicą?
 3. Kiedy dostanę zwrot podatku ze Szwecji?
 4. Jak urząd skarbowy sprawdza dochody z zagranicy?
 5. Jak ominąć podatek w Szwecji?
 6. Czy pracując w Szwecji muszę rozliczyć się w Polsce?
 7. Co grozi za nierozliczenie się z zagranicy?
 8. Co można odliczyć od podatku w Szwecji?
 9. Czy dochody ze Szwecji trzeba rozliczyć w Polsce?
 10. Czy pracujac w Szwecji muszę rozliczyc się w Polsce?
 11. Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w Szwecji?
 12. Z jakich dochodów nie trzeba się rozliczać?
 13. Kto nie musi się rozliczać?
 14. Jaka kara grozi za nierozliczenie się z podatku?
 15. Co grozi za nie rozliczenie podatku?

Jak rozliczyć się z podatku w Szwecji?

Wybierz biuro blisko Ciebie, a otrzymasz od nas pełne dane kontaktowe do specjalisty. Otrzymasz wstępną kalkulację, dzięki której dowiesz się ile podatku Ci przysługuje i jaki jest koszt usługi. Oczywiście otrzymasz też informacje jakich dokumentów potrzebujesz do załatwienia formalności związanych z rozliczeniem podatku.

Wybierz interesujący Cię punkt obsługi i umów się na spotkanie.

Czy polski urząd skarbowy wie że pracowało się za granicą?

Wybierz biuro blisko Ciebie, a otrzymasz od nas pełne dane kontaktowe do specjalisty. Otrzymasz wstępną kalkulację, dzięki której dowiesz się ile podatku Ci przysługuje i jaki jest koszt usługi. Oczywiście otrzymasz też informacje jakich dokumentów potrzebujesz do załatwienia formalności związanych z rozliczeniem podatku.

Wybierz interesujący Cię punkt obsługi i umów się na spotkanie.

Kiedy dostanę zwrot podatku ze Szwecji?

Jak zostało wspomniane na początku artykułu – niewykazanie zagranicznego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym może wiązać się z karami ze strony polskiego urzędu skarbowego.

Podatnicy, którzy zatają swoje wpływy i nie umieszczą w formularzu informacji o zarobkach z zagranicy (odbywa się to za pomocą załącznika PIT/ZG) mogą liczyć się z tym, że zapłacą tzw. podwójną sankcję. W praktyce wygląda to w taki sposób, że polski fiskus nakłada na taką osobę karną stawkę wynoszącą 75% podatku oraz dodatkowo grzywnę pieniężną na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego.

Niejednokrotnie konsekwencje karne kończą się na zapłacie wielu tysięcy złotych, co zdecydowanie nie jest opłacalne względem tego, ile realnie mogłaby „zaoszczędzić na podatkach” taka osoba. W bardziej poważnych oszustwach (na większą skalę, głównie ze strony przedsiębiorstw) można liczyć się z pozbawieniem wolności.

Jak urząd skarbowy sprawdza dochody z zagranicy?

Jak zostało wspomniane na początku artykułu – niewykazanie zagranicznego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym może wiązać się z karami ze strony polskiego urzędu skarbowego.

Podatnicy, którzy zatają swoje wpływy i nie umieszczą w formularzu informacji o zarobkach z zagranicy (odbywa się to za pomocą załącznika PIT/ZG) mogą liczyć się z tym, że zapłacą tzw. podwójną sankcję. W praktyce wygląda to w taki sposób, że polski fiskus nakłada na taką osobę karną stawkę wynoszącą 75% podatku oraz dodatkowo grzywnę pieniężną na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego.

Niejednokrotnie konsekwencje karne kończą się na zapłacie wielu tysięcy złotych, co zdecydowanie nie jest opłacalne względem tego, ile realnie mogłaby „zaoszczędzić na podatkach” taka osoba. W bardziej poważnych oszustwach (na większą skalę, głównie ze strony przedsiębiorstw) można liczyć się z pozbawieniem wolności.

Jak ominąć podatek w Szwecji?

Opodatkowanie pracowników najemnych będzie traktowane zgodnie z ustawą o specjalnym podatku dochodowym (SINK) lub ustawą o podatku dochodowym (IL) w taki sam sposób, jak w przypadku pracowników zagranicznych zatrudnionych bezpośrednio przez szwedzkiego pracodawcę.

Specjalny podatek dochodowy dla nierezydentów (SINK) oznacza, że dochód z usług nabytych w wyniku działalności w Szwecji przez osoby fizyczne będące rezydentami za granicą jest opodatkowany w wysokości 25% wynagrodzenia brutto. 

Czy pracując w Szwecji muszę rozliczyć się w Polsce?

Skatteverket przewidział aż trzy podatki dochodowe, którymi są podatek gminny, podatek państwowy oraz SINK. Zacznijmy od tego ostatniego, który jest nakładany na osoby pracujące tymczasowo w Szwecji i zamieszkałe na stałe w innym państwie.

Co grozi za nierozliczenie się z zagranicy?

Przychody z pracy np. z Niemiec czy Austrii podlegają rozliczeniu w Polsce. Może zdarzyć się tak, że podatnik będzie zmuszony rozliczać się w dwóch krajach. W związku z tym, wiele państw zawarło umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Umowy takie pozwalają uniknąć podwójnego opodatkowania dochodu – zarówno w państwie rezydencji jak i w państwie położenia źródła dochodu stosuje się umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Stosuje się dwie metody wyłączenia: metodę wyłączenia z progresją i metodę proporcjonalnego odliczenia. Na podstawie umów tych nie dochodzi do podwójnego opodatkowania tych samych dochodów.

Podatek określa się w następujący sposób: do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali 17% minus kwota zmniejszająca podatek, następnie ustalana jest stopa procentowa tego podatku.

Do tak obliczonej sumy dochodów, ustaloną w ten sposób stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Metoda proporcjonalnego odliczenia oznacza, że dochody osiągnięte za granicą są opodatkowane w Polsce, ale od należnego w Polsce podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku, który proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie .

Oprócz deklaracji podatkowej składanej za granicą, zarobek zagraniczny należy rozliczyć również w Polsce korzystając z dokumentu PIT36 ZG. W Polsce podatek ma obowiązek rozliczyć każda osoba, która pracowała w Polsce lub miała dochody z zagranicy.

Co można odliczyć od podatku w Szwecji?

Najważniejszą kwestią, jaką trzeba poruszyć, jest fakt, że szwedzki obowiązek podatkowy obejmuje wszystkich, którzy są szwedzkimi rezydentami podatkowymi, czyli:

 • przebywają w tym kraju przez minimum 6 miesięcy bez przerwy,
 • Szwecja jest centrum ich interesów życiowych,
 • pracują w tym kraju i mają w nim stałe miejsce zamieszkania.

Czy to oznacza, że pozostali są zwolnieni z obowiązku fiskalnego? Nie do końca. Osoby, które przebywają w Szwecji krócej np. wykonują pracę sezonową, również muszą rozliczać podatek dochodowy i mogą to robić na dwa sposoby.

Czy dochody ze Szwecji trzeba rozliczyć w Polsce?

Przychody z pracy np. z Niemiec czy Austrii podlegają rozliczeniu w Polsce. Może zdarzyć się tak, że podatnik będzie zmuszony rozliczać się w dwóch krajach. W związku z tym, wiele państw zawarło umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Umowy takie pozwalają uniknąć podwójnego opodatkowania dochodu – zarówno w państwie rezydencji jak i w państwie położenia źródła dochodu stosuje się umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Stosuje się dwie metody wyłączenia: metodę wyłączenia z progresją i metodę proporcjonalnego odliczenia. Na podstawie umów tych nie dochodzi do podwójnego opodatkowania tych samych dochodów.

Podatek określa się w następujący sposób: do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali 17% minus kwota zmniejszająca podatek, następnie ustalana jest stopa procentowa tego podatku.

Do tak obliczonej sumy dochodów, ustaloną w ten sposób stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Metoda proporcjonalnego odliczenia oznacza, że dochody osiągnięte za granicą są opodatkowane w Polsce, ale od należnego w Polsce podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku, który proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie .

Oprócz deklaracji podatkowej składanej za granicą, zarobek zagraniczny należy rozliczyć również w Polsce korzystając z dokumentu PIT36 ZG. W Polsce podatek ma obowiązek rozliczyć każda osoba, która pracowała w Polsce lub miała dochody z zagranicy.

Czy pracujac w Szwecji muszę rozliczyc się w Polsce?

Skoro się tutaj znalazłeś, na pewno szukasz informacji czy pracując legalnie w Szwecji masz obowiązek rozliczenia się do Szweckiego Urzędu Skarbowego Skatteverket oraz czy składając rozliczenie możesz na tym coś zyskać.

Od razu przekażemy Ci informacje, że tylko w jednym przypadku nie jest to konieczne składanie deklaracji podatkowej.Tylko pracownicy objęci podatkiem SINK 20% nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowej, ale też pozbawieni są prawa do odzyskania podatku z Szwecji.Ogólnie mówiąc jeśli przebywałeś krócej w Szwecji niż 183 dni w danym okresie podatkowym to twoje rozliczenie w Skatteverket jest równe 0 i nie ma potrzeby się rozliczać a Szwecki Urząd skarbowy nie wyśle, żadnych pism z przypomnieniem.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w Szwecji?

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w Szwecji, które mieszkają na terenie kraju są zobowiązanie do opłacania stosownych podatków zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi. Niewywiązywanie się z obowiązku podatkowego w wyznaczonych przez szwedzki urząd skarbowy terminach grozi konsekwencjami finansowymi – poza karnymi odsetkami na przedsiębiorcę może zostać nałożona administracyjna kara grzywny.

Osoby, które uzyskują dochody zarówno w Polsce, jak i w Szwecji powinny zapoznać się z aktem prawnym regulującym relacje dochodowe obu krajów.

Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 19 listopada 2004 roku reguluje kwestie związane z obowiązkiem podatkowym wobec obu krajów. Dzięki temu uzyskane dochody nie ulegają podwójnemu opodatkowaniu, a obowiązek podatkowy w Szwecji spełniany jest w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szwedzki rezydent podatkowy to osoba, która przebywa na terenie kraju nieprzerwanie przez co najmniej sześć miesięcy i posiada stałe miejsce zamieszkania. Rezydencja podatkowa wiąże się również z istotnymi powiązaniami ze Szwecją – rezydent podatkowy powinien posiadać centrum interesów osobistych i gospodarczych, tak zwane centrum interesów życiowych, na terytorium kraju. Oznacza to, że rezydenci na stałe mieszkają i pracują w Szwecji.

Rezydencja podatkowa oznacza miejsce obowiązku podatkowego danej osoby. Jest ściśle powiązana z czasem przebywania na terenie danego kraju w ciągu roku oraz z centrum interesów gospodarczych i osobistych.

Szwedzki rezydent podatkowy, który posiada obywatelstwo kraju albo przebywał tam przez minimum dziesięć lat po opuszczeniu Szwecji zachowuje rezydencję przez okres pięciu lat od daty opuszczenia kraju. Warto wiedzieć, że przepisy podatkowe w Szwecji pozwalają na opodatkowanie podatkiem dochodowym zysków ze sprzedaży akcji szwedzkiej spółki nawet do dziesięciu lat od daty utraty rezydencji podatkowej.

Z jakich dochodów nie trzeba się rozliczać?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, które przychody podlegają opodatkowaniu, a które są z tego obowiązku zwolnione. Zwolnienia określa bardzo szeroko art. 21 wspomnianej ustawy - i tam właśnie należy szukać przychodów, które nie wymagają złożenia deklaracji rocznej. Lista wymienionych tam przychodów jest stosunkowo długa, warto jednak przyjrzeć się jej dokładnie.

Kto nie musi się rozliczać?

Ponad czterdzieści procent Amerykanów nie płaci żadnych podatków: część dlatego, że zarabiają poniżej pewnego pułapu, część dlatego, że są uprawnieni do podatkowych przywilejów (seniorzy i rodziny z dziećmi). Niewiele zarabiający nie muszą nawet wysyłać podatkowych deklaracji. Artykuł ten wyjaśnia kiedy pracownik, emeryt, dziecko czy przedsiębiorca nie muszą spowiadać się Wujkowi Samowi.

Osoby mało zarabiające nie muszą rozliczać się z podatków, czyli te, których roczne zarobki wynoszą mniej niż standard deduction (odpis standardowy), który w roku 2021 wynosi 12,550 dol. dla osoby samotnej, a dla małżeństwa rozliczającego się razem – 21,100 dol. Odpis standardowy jest większy dla osób, które ukończyły 65 lat, o dodatkowe 1,700 dol. dla  samotnych i po 1,350 dol. na seniora dla małżeństw.

Jaka kara grozi za nierozliczenie się z podatku?

▪ 28 kwietnia 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 7 marca 2022 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

2 maja 2024 upływa ostateczny termin rozliczenia PIT za [rok-rozliczenia] rok. Czym grozi niedotrzymanie tego terminu? Jakie kary mogą spotkać podatników, którzy nie przekażą swoich deklaracji podatkowych fiskusowi?

Co grozi za nie rozliczenie podatku?

Zbliża się termin do złożenia deklaracji podatkowej za rok 2021r. W tym roku podatnicy muszą złożyć rozliczenie podatkowe za miniony rok najpóźniej do 2 maja 2022r. Deklaracje składamy po to, aby poinformować urząd skarbowy o osiągniętych w danym roku podatkowym dochodach. Niezłożenie deklaracji w ogóle lub niezłożenie deklaracji podatkowej w ustawowym terminie może narazić podatnika na spore problemy.