:

Vad händer med abonnemang när man dör?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med abonnemang när man dör?
 2. Vad sägs upp automatiskt vid dödsfall?
 3. Vad ska man göra när en person har dött?
 4. Måste man anmäla dödsfall?
 5. Måste man säga upp sitt gamla abonnemang?
 6. När ska man säga upp abonnemang?
 7. Vad händer med hemförsäkring vid dödsfall?
 8. Vilka försäkringar betalas ut vid dödsfall?
 9. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 10. Hur mycket kostar det att göra en bouppteckning?
 11. Måste man ha bouppteckning efter dödsfall?
 12. Vem betalar räkningar i ett dödsbo?
 13. Hur säger jag upp mitt tv abonnemang?
 14. Hur man avslutar abonnemang?
 15. Hur säger man upp ett tv abonnemang?

Vad händer med abonnemang när man dör?

När du som dödsbo vill säga upp ett abonnemang fungerar det i princip på samma sätt som när du själv vill avsluta ett abonnemang. Det kan vara lite olika regler beroende på vilken operatör det gäller 

Fråga därför operatören vad som gäller för punkterna nedan.

 • Bindningstid: Hos en del mobiloperatörer kan abonnemanget avslutas i förtid. I vissa fall kan det vara mer komplicerat då de kan vilja fullfölja avtalet. Läs mer om det nedan.
 • Uppsägningstid: Flera mobiloperatörer tillåter att uppsägningstiden räknas från senast dagen för när personen avlider. Andra kan räkna uppsägningen från när den anhöriga meddelar att abonnemanget ska avslutas. 

Vad sägs upp automatiskt vid dödsfall?

När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på.

Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden. Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

Vad ska man göra när en person har dött?

När en människa dör följer en kedja av händelser. Här är en tidslinje där ni kan se vad som händer steg för steg.

Måste man anmäla dödsfall?

Det är ett krav i arbetsmiljölagen. Vårt uppdrag är att arbeta för att ingen ska behöva skada sig eller bli sjuk på grund av jobbet. Vi behöver få reda på vad som har hänt så fort som möjligt för att kunna bedöma om vi behöver göra en inspektion eller på något annat sätt komma i kontakt med arbetsgivaren.

Måste man säga upp sitt gamla abonnemang?

Om du beställer en nummerflytt från din gamla operatör till Vimla så kommer ditt gamla abonnemang att sägas upp automatiskt när nummerflytten sker. Värt att tänka på är att om du har uppsägningstid så kommer den inte att börja räknas förrän ditt nummer flyttats.Det kan därför vara en bra idé att själv kontakta din gamla operatör och säga upp ditt gamla abonnemang innan man beställer det nya om man har uppsägningstid, så att den börjar räknas direkt.

169 av 259 tyckte detta var till hjälp

När ska man säga upp abonnemang?

Du kan kontrollera vilken typ av abonnemang du har till exempel i beställningsbekräftelsen, sammanfattningen av avtalet eller administrationstjänsten för ditt abonnemang till exempel på operatörens webbplats eller i mobilapplikationen.

Ett abonnemangsavtal som gäller tills vidare fortsätter tills det sägs upp. Du kan säga upp ett abonnemangsavtal som gäller tills vidare när som helst, varvid avtalet upphör att gälla efter att uppsägningstiden enligt avtalet löpt ut. Uppsägningstiden kan vara högst två veckor, varvid du ännu måste betala de fakturor som föranleds av det gamla abonnemangsavtalet.

I allmänhet kan man komma överens med operatören om när avtalet upphör och tidtabellen för överföring av telefonnummer.

Vad händer med hemförsäkring vid dödsfall?

När du kontaktar oss om en avliden persons försäkringar måste du visa att du har rätt att företräda dödsboet innan vi kan hjälpa till. Vilka handlingar du behöver skicka till oss beror på om det är en eller flera dödsbodelägare. 

Vilka försäkringar betalas ut vid dödsfall?

När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på.

Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden. Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Om dödsboet När en person avlider övergår den personens alla tillgångar och skulder, rättigheter och skyldigheter till ett dödsbo. Dödsboet har samma personnummer och namn som den fysiska personen men juridiskt sett är dödsboet nu en juridisk person. Dödsboet företräds av alla dödsbodelägarna tillsammans och de agerar gemensamt i dödsboets namn.

Vem är dödsbodelägare?  Något förenklat uttryckt är det de som ärver den avlidne som är dödsbodelägare. De som kan vara arvingar enligt den legala arvsordningen är maka/make, bröstarvingar (barn), föräldrar, syskon, mor-/farföräldrar eller föräldrars syskon. Sambo och arvingar efter en tidigare avliden make/maka kan i vissa fall också vara dödsbodelägare. Det kan också tillkomma dödsbodelägare genom arv enligt testamente.  Vad ska en dödsbodelägare göra? Vad är tillåtet och inte tillåtet?

Hur mycket kostar det att göra en bouppteckning?

​​Som ansvariga för bodelningen har dödsbodelägarna även den viktiga uppgiften att se till att en korrekt bouppteckning upprättas. Ni kan antingen hantera den på egen hand, eller anlita någon som sköter den åt er. Det bästa är såklart om den person som är insatt i den avlidnes ekonomi och tillgångar också är den som tar på sig huvudansvaret. Övriga dödsbodelägare kommer sedan att bli kallade till själva bouppteckningen. Det kan exempelvis vara en partner eller en bröstarvinge. 

Man kan även anlita en jurist eller ta hjälp av en begravningsbyrå som i sin tur har en egen jurist eller samarbetar med en juristbyrå. Ytterligare en möjlighet är att överlåta ansvaret till en utomstående person som man har förtroende för. 

Kostnaden för att anlita en jurist som sköter bouppteckningen kan variera en hel del och har främst att göra med vilken jurist du väljer och den tid som krävs för att utföra arbetet. Hur omfattande dödsboets tillgångar och skulder är, har därför stor påverkan. 

Om ett dödsbo har många dödsbodelägare kan det krävas extra tid att fastställa arvsfördelningen, jämfört med om dödsboet endast har en, eller ett par nära arvingar. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa faktorer när man bedömer kostnaden för bouppteckningen. En jurist kostar i genomsnitt mellan 1 500–1 600 kronor per timme. 

Måste man ha bouppteckning efter dödsfall?

När en person har dött behöver man göra en bouppteckning. Bouppteckning är den handling som visar vilka tillgångar och skulder som en avlidna har och vilka som är efterarvingar och testamentstagare. Det är en offentlig handling som används för arvskiftet och som redogör vem som kommer ärva vad. En bouppteckning ska som regel alltid göras, den ska vara påbörjad senast 3 månader från dödsdagen för att senast 4 månader skickas till Skatteverket. Det är viktigt att den görs på ett korrekt sätt då den kan ha stor betydelse i framtiden.

Alla kan upprätta en bouppteckning. Det är delägarna i dödsboet som ansvarar för att upprätta handlingen. I regel faller ansvaret på den som har bäst insikt i dödsboet. Som dödsbodelägare får ni inte göra den helt på egen hand. Eftersom det är en offentlig handling måste den verifieras av två utomstående förrättningsmän. Innan den skickas till Skatteverket ska den nämligen skrivas under av dödsbodelägarna, och två förrättningsmän bevittnar och skriver under handlingen.

Vem betalar räkningar i ett dödsbo?

När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på.

Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden. Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

Hur säger jag upp mitt tv abonnemang?

Om du vill säga upp hela eller delar av ditt abonnemang gör du det snabbast genom att kontakta vår kundservice på 0770 27 27 00, så hjälper vi dig att avsluta eller hitta en lösning som passar dig. Efter samtalet får du självklart en skriftlig bekräftelse (via mejl) på din uppsägning. Om det är många som ringer samtidigt kan du välja att bli uppringd senare. Öppettiderna ser du längst ner på vår hemsida. Du kan även skicka din begäran om uppsägning via brev eller mail.

Hur man avslutar abonnemang?

Du kommer inte att debiteras igen såvida du inte återaktiverar ditt konto. Om du avslutar kontot med tid kvar under din faktureringsperiod kan du fortsätta använda Netflix tills kontot avslutas automatiskt vid slutet av faktureringsperioden.

Hur säger man upp ett tv abonnemang?

En konsument ringde sin operatör och sa upp ett avtal den 6 november 2017. Konsumenten hade namn på den han talat med och klockslag. Sju månader senare upptäckte konsumenten att operatören fortsatt att debitera honom via autogiro. Konsumenten ville ha tillbaka samtliga abonnemangsavgifter han betalat efter tiden för uppsägningen.

Operatören motsatte sig konsumentens krav och menade att det inte fanns några uppgifter om att han sagt upp avtalet vid det påstådda tillfället. Enligt operatören skickades som rutin en bekräftelse ut på mottagna uppsägningar men någon sådan hade konsumenten inte presenterat.

Konsumenten ville avsluta abonnemanget utan uppsägningstid efter många avbrott på tv-tjänsten. Operatören hävdade tre månaders uppsägningstid enligt villkoren. Avtalet hade ingåtts per telefon men någon ljudinspelning fanns inte. Operatören menade att villkoren alltid ges i telefonsamtalet med kunden samt finns på operatörens webbplats.

ARN ansåg inte att operatören kunde bevisa att konsumenten fått del av villkoren varför uppsägningstiden inte kunde anses utgöra en del av avtalet. ARN konstaterade också att det idag finns en mängd tv- och filmtjänster utan bindningstid och att konsumenten var av den uppfattningen att hen hade rätt att säga upp avtalet direkt. Därför skulle operatören låta konsumenten avsluta avtalet utan uppsägningstid.

En konsument skulle byta operatör och gjorde därför en uppsägning av sitt fasta telefonabonnemang. Enligt konsumenten ställde den befintliga operatören inga frågor om huruvida telefonnumret skulle upphöra eller om det skulle flyttas till en annan operatör.  Operatören krävde sedan 995 kronor av konsumenten för att koppla upp tjänsten igen för att kunna flytta numret till en annan operatör. 

Konsumenten menade dock att denne endast hade sagt upp abonnemanget hos operatören, inte själva telefonnumret, och krävde därför tillbaka kostnaden av operatören då operatören inte ställt frågan om numret skulle flyttas eller upphöra, vilket konsumenten ansåg att denne borde ha gjort.