:

Hur ser organisationsnummer ut för enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ser organisationsnummer ut för enskild firma?
 2. Hur får jag reda på mitt momsregistreringsnummer?
 3. Vilket nummer används för att identifiera en enskild firma?
 4. Är VAT-nummer och momsregistreringsnummer samma sak?
 5. Vad är mitt organisationsnummer enskild firma?
 6. Måste enskild firma vara momsregistrerad?
 7. Har man organisationsnummer som enskild firma?
 8. Hur vet man om det är enskild firma?
 9. Är en enskild firma ett företag?
 10. Måste man ha momsregistreringsnummer på fakturan?
 11. Hur vet man om ett företag är momsregistrerat?
 12. Vad klassas som enskild firma?
 13. Hur fungerar moms enskild firma?
 14. Hur moms ska bokföras enskild firma?
 15. Vad gäller enskild firma?
 16. Vad är momsregistreringsnumret för enskild firma?
 17. Hur ska du registrera momsregistrering till Skatteverket?
 18. Vad är ett momsregistreringsnummer?
 19. Vad är momsregistreringsnumret för enskild firma?
 20. Hur ska du registrera momsregistrering till Skatteverket?
 21. Vad är ett momsregistreringsnummer?

Hur ser organisationsnummer ut för enskild firma?

När du startar enskild näringsverksamhet (enskild firma) ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Du ska också registrera dig för moms. Om du ska ha anställda ska du registrera dig som arbetsgivare. Allt det gör du hos Skatteverket via e-tjänsten Mina sidor.

(enskild firma) ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt.

I samma e-tjänst kan du också anmäla att du ska vara momsregistrerad och registrera dig som arbetsgivare.

Hur får jag reda på mitt momsregistreringsnummer?

VAT står för Value Added Tax och är den internationella beteckningen av momsregistreringsnummer (momsnummer). Det är unikt för varje företag och visar att företaget är registrerat för moms i sitt land.

Varje gång du skickar en faktura är det viktigt att VAT-numret är synligt och korrekt angivet. Här får du lära dig mer om VAT-nummer och varför det är nödvändigt att ha.

För varje vara eller tjänst du köper betalar du moms som är inräknad i priset. Det märker du inte som privatperson, men är du däremot företagare finns det andra regler att följa. När du säljer en produkt ska du ta moms från kunden som du sedan ska redovisa och betala till staten.

Om din firma ska bedriva försäljning av momspliktiga varor eller tjänster ska du momsregistrera den senast 2 veckor innan du börjar din verksamhet. Det kan du göra på två sätt:

Vilket nummer används för att identifiera en enskild firma?

 • för juridisk person: 16 + företagets tilldelade organisationsnummer (10 siffror)
 • för fysisk person: sekelsiffror 18, 19 eller 20 + personnummer eller samordningsnummer (10 siffror).

Den sista siffran, kontrollsiffran, beräknas enligt Luhn-algoritmen baserat på det tiosiffriga numret.

Är VAT-nummer och momsregistreringsnummer samma sak?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat momsnummer, momsregnr eller VAT-nummer (internationellt), är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton. Momsregistreringsnummer i Sverige är uppbyggda på följande sätt beroende på bolagsform. 

Anta att ett svenskt aktiebolags organisationsnummer är 9999999999. För att organisationsnumret ska bli ett momsregistreringsnummer anges Sveriges landskod SE innan första siffran, och avslutas med 01.

Vad är mitt organisationsnummer enskild firma?

När du startar enskild näringsverksamhet (enskild firma) ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Du ska också registrera dig för moms. Om du ska ha anställda ska du registrera dig som arbetsgivare. Allt det gör du hos Skatteverket via e-tjänsten Mina sidor.

(enskild firma) ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt.

I samma e-tjänst kan du också anmäla att du ska vara momsregistrerad och registrera dig som arbetsgivare.

Måste enskild firma vara momsregistrerad?

Ja, har du för avsikt att driva ett företag som säljer varor eller tjänster som är momspliktiga ska du registrera dig.

Avsikten att bedriva en momspliktig verksamhet ska kunna styrkas med så kallade objektiva omständigheter. Här är några exempel på sådana:

 • Att den som bedriver verksamheten säljer varor eller tjänster.
 • Att det har köpts in tillgångar som bara kan användas i en ekonomisk verksamhet.
 • Att det finns lokaler som är särskilt anpassade för en ekonomisk verksamhet. 
 • Att verksamheten aktivt marknadsförs på ett ändamålsenligt sätt.

Har man organisationsnummer som enskild firma?

 • Det är en kort startsträcka för att komma igång.
 • Du behöver inte investera några pengar.
 • Du kan smygstarta företagsstarten samtidigt som du är anställd.
 • Det kräver relativt lite administration.

Till skillnad från aktiebolag så är en enskild firma inte en juridisk person. Som tidigare nämnt, så är det du som privatperson som har ansvar för företaget, vilket också innebär att det är du personligen som kan bli skuldsatt om firman drar på sig skulder. Om du tror att det kommer uppstå stora skulder i verksamheten kan det vara värt att starta ett aktiebolag istället, just för att minska risken för dig som privatperson.

I ett aktiebolag så krävs det att du går in med ett aktiekapital på minst 25 000 kr. Något sådant krav finns inte för enskilt företag. I tabellen nedan kan du se mer i detalj vad skillnaderna är mellan de två företagsformerna.  

Enskild firma är en bolagsform passar dig som startar ditt första företag. Det är tacksamt att inte behöva lägga särskilt mycket energi på att starta upp företaget och lära sig lika mycket svåra skatteregler som i ett aktiebolag.

Om du har tänkt driva företaget på egen hand och vara den enda som jobbar i den passar en enskild firma perfekt. Det går förvisso att anställa personal i en enskild firma, men då kanske det är dags att överväga att ombilda till aktiebolag.

Eftersom du får betala med din privata ekonomi om din enskilda firma skulle göra negativt resultat lämpar sig verksamheter som kräver lite kostnader extra bra som enskilda firmor. Frilansare eller konsultverksamheter är exempel på yrken som passar bra som enskild firma.

Det kan du! Är du anställd, eller om tror du att du kommer bli det, samtidigt som du driver din enskilda firma, måste du se till att ansöka om F-skatt med villkor, även kallat FA-skatt. Detta eftersom att arbetsgivaren där du är anställd drar av skatt och arbetsgivaravgifter från din lön, samtidigt som du i din enskilda firma kommer att betala skatt och sociala avgifter i form av egenavgifter.

Tänk på att de pengar du tjänar på din enskilda firma tillsammans med din tjänstelön från din arbetsgivare utgör grunden för din beskattning. Om du tjänar över 540 700 kronor på ett år (gäller för inkomståret 2022), vilket motsvarar 45 000 i månadslön, behöver du betala statlig inkomstskatt. I ett aktiebolag kan du själv sätta din lön för att klara dig under gränsbeloppet - men i en enskild firma räknas allt ditt överskott som lön.

Hur vet man om det är enskild firma?

 • Det är en kort startsträcka för att komma igång.
 • Du behöver inte investera några pengar.
 • Du kan smygstarta företagsstarten samtidigt som du är anställd.
 • Det kräver relativt lite administration.

Till skillnad från aktiebolag så är en enskild firma inte en juridisk person. Som tidigare nämnt, så är det du som privatperson som har ansvar för företaget, vilket också innebär att det är du personligen som kan bli skuldsatt om firman drar på sig skulder. Om du tror att det kommer uppstå stora skulder i verksamheten kan det vara värt att starta ett aktiebolag istället, just för att minska risken för dig som privatperson.

I ett aktiebolag så krävs det att du går in med ett aktiekapital på minst 25 000 kr. Något sådant krav finns inte för enskilt företag. I tabellen nedan kan du se mer i detalj vad skillnaderna är mellan de två företagsformerna.  

Enskild firma är en bolagsform passar dig som startar ditt första företag. Det är tacksamt att inte behöva lägga särskilt mycket energi på att starta upp företaget och lära sig lika mycket svåra skatteregler som i ett aktiebolag.

Om du har tänkt driva företaget på egen hand och vara den enda som jobbar i den passar en enskild firma perfekt. Det går förvisso att anställa personal i en enskild firma, men då kanske det är dags att överväga att ombilda till aktiebolag.

Eftersom du får betala med din privata ekonomi om din enskilda firma skulle göra negativt resultat lämpar sig verksamheter som kräver lite kostnader extra bra som enskilda firmor. Frilansare eller konsultverksamheter är exempel på yrken som passar bra som enskild firma.

Det kan du! Är du anställd, eller om tror du att du kommer bli det, samtidigt som du driver din enskilda firma, måste du se till att ansöka om F-skatt med villkor, även kallat FA-skatt. Detta eftersom att arbetsgivaren där du är anställd drar av skatt och arbetsgivaravgifter från din lön, samtidigt som du i din enskilda firma kommer att betala skatt och sociala avgifter i form av egenavgifter.

Tänk på att de pengar du tjänar på din enskilda firma tillsammans med din tjänstelön från din arbetsgivare utgör grunden för din beskattning. Om du tjänar över 540 700 kronor på ett år (gäller för inkomståret 2022), vilket motsvarar 45 000 i månadslön, behöver du betala statlig inkomstskatt. I ett aktiebolag kan du själv sätta din lön för att klara dig under gränsbeloppet - men i en enskild firma räknas allt ditt överskott som lön.

Är en enskild firma ett företag?

Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

Den allra enklaste företagsformen heter enskild firma och drivs av en enda person. Det är också den form som är enklast och billigast att driva, och som du kan ha parallellt med en anställning. Nackdelen är att du personligen är ansvarig för företagets skulder.

Måste man ha momsregistreringsnummer på fakturan?

Det är i huvudsak tre faktorer som är avgörande för hur momsen ska hanteras när du fakturerar utländska kunder:

 • Om du säljer till företag eller privatperson.
 • Om du säljer en vara eller en tjänst.
 • Om kunden finns inom eller utanför EU.

Den största skillnaden ligger i om du säljer något till ett företag (eller annan beskattningsbar person) eller om du säljer till en privatperson (eller annan icke beskattningsbar person). Vi går först igenom vad du behöver tänka på när ditt företag säljer till andra företag, för att sedan adressera försäljning till privatpersoner.

Om du säljer varor till företag i ett annat EU land, ska det normalt inte vara någon moms på fakturan. Men för att du ska kunna sälja varorna utan att lägga på moms på fakturan behöver nedan krav uppfyllas:

 • din köpare ska vid förvärvet uppge ett giltigt momsregistreringsnummer (kundens VAT nummer) i ett annat EU land.
 • du som säljare måste lämna en periodisk sammanställning med korrekta uppgifter om den unionsinterna leveransen.
 • du som säljare måste kunna visa handlingar som styrker att varan har transporterats till ett annat EU land.

Huvudregeln när du säljer tjänster inom EU till en beskattningsbar person (tillexempel ett företag) är att tjänsterna ska beskattas i det land där köparen har etablerat sin verksamhet. Du ska då inte ta ut moms, utan köparen (företaget) måste redovisa momsen i sitt land.

För att detta ska gälla behöver du kontrollera att köparen är en beskattningsbar person, exempelvis genom ett VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och att köparen är etablerad utomlands.

Det finns dock en mängd undantag till huvudregeln. Bland annat vad gäller fastighetstjänster, persontransporter och restaurang- och cateringtjänster. För dessa är utgångspunkten att tjänsterna anses omsatta i de land där de fysiskt utförs.

Hur vet man om ett företag är momsregistrerat?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Vad klassas som enskild firma?

Det kan vara svårt att veta vilken företagsform du ska välja när du startar en verksamhet. Att börja med att driva verksamheten som en enskild firma brukar vara ett bra råd. Du kan sedan övergå till aktiebolag när verksamheten börjar bli riktigt lönsam. Räknar du med att det kan bli förluster under de första åren bör du alltså inte välja aktiebolag. Innebär verksamheten ekonomiska risker är dock aktiebolagsformen att föredra.

När det gäller socialavgiftsnivån är den lägre i en enskild firma än i ett aktiebolag. Egenavgifterna är nämligen bara 28,97 % för den som har normalnivån (miniminivån) med 7 karensdagar i sjukförsäkringen. Jämfört med arbetsgivaravgifterna som ligger på 31,42 %. Dessutom gäller lägre egenavgifter om man väljer fler karensdagar än 7. Det sker också en generell nedsättning av egenavgifterna med 7,5 procentenheter på vinster upp till 200 000 kr. Vid normalnivån 7 karensdagar resulterar det i egenavgifter på enbart 21,47 % gällande denna del av vinsten. Väljer man däremot 1 karensdag i sjukförsäkringen, vilket är möjligt, blir egenavgifterna obetydligt högre än vid 7 karensdagar.

Hur fungerar moms enskild firma?

Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt på varor och tjänster. Alla företagare behöver deklarera och betala moms.

Ingående moms baseras på allt du köper in, och denna moms har du rätt att få tillbaka. Utgående moms baseras på de varor och tjänster som du säljer, och denna måste du redovisa till Skatteverket. Mellanskillnaden på ingående och utgående moms är det du ska betala eller få tillbaka från Skatteverket.

Hur moms ska bokföras enskild firma?

I Sverige har alla ett skattekonto hos Skatteverket. Det är till skattekontot du betalar in skatt, moms och sociala avgifter. 

Här kan du läsa om hur du kan bokföra skattekontot, skatt och moms i de olika bolagsformerna. Klicka på den bolagsform du vill läsa mer om. 

Vad gäller enskild firma?

I Sverige finns det runt 800 000 företagare som driver enskild firma, trots det är det många som inte vet vilka skatteregler som gäller för enskild firma och de flesta skatteexperter är också inriktade på aktiebolag. Urban Rydin, skattechef på skogsfastighetskonsulten Ludvig & Co, är dock specialiserad på skatter för enskild firma och svarar här på några frågor.

Först och främst, hur uppstår ett resultat i enskild firma? Du startar din verksamhet och får intäkter för uppdrag som du fakturerar och du har även lite kostnader. Intäkterna minus kostnaderna blir ditt resultat och det är det du som utgångspunkt skattar för om du inte använder dig av de planeringsinstrument som skattereglerna fullt lagligt ger.

Vad är momsregistreringsnumret för enskild firma?

Ett svenskt momregistreringsnummer för enskild firma är alltid personnummret plus "01" i slutet. Dessutom börjar det internationella momsregistreringsnummret med "SE". Om du har personnummer 7 så blir ditt VAT-nr: SE 01

Hur ska du registrera momsregistrering till Skatteverket?

Registrering för moms Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms, ska du vara momsregistrerad. Du anmäler momsregistrering till Skatteverket.

Vad är ett momsregistreringsnummer?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat momsnummer, momsregnr eller VAT-nummer (internationellt), är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton.

Vad är momsregistreringsnumret för enskild firma?

Ett svenskt momregistreringsnummer för enskild firma är alltid personnummret plus "01" i slutet. Dessutom börjar det internationella momsregistreringsnummret med "SE". Om du har personnummer 7 så blir ditt VAT-nr: SE 01

Hur ska du registrera momsregistrering till Skatteverket?

Registrering för moms Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms, ska du vara momsregistrerad. Du anmäler momsregistrering till Skatteverket.

Vad är ett momsregistreringsnummer?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat momsnummer, momsregnr eller VAT-nummer (internationellt), är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton.