:

När kan man kvitta?

Innehållsförteckning:

  1. När kan man kvitta?
  2. Vad menas med att kvitta?
  3. Vad innebär kvittas?
  4. Hur kvittar man?
  5. Får man kvitta lön?
  6. Vad innebär att kvitta?
  7. Hur fungerar kvittning?

När kan man kvitta?

Kvittning innebär att en gäldenär som har en motfordran hos en borgenär får kvitta (avräkna) sin fordran mot sin skuld till borgenären. Fordringarna upphör att gälla till den del de täcker varandra. Kvittningen blir då att jämställa med en betalning. Ett kvittningsbeslut innebär därmed en möjlighet för Skatteverket att få betalning i olika situationer.

Vad menas med att kvitta?

Kvittning har flera betydelser:

1. kvittning av fordran. Innebär att en skuld räknas av mot en fordran (motfordran). När det gäller en arbetsgivares rätt att kvitta lön mot en fordran som han anser att en anställd har till honom, regleras detta noggrant i Lag om arbetsgivares kvittningsrätt (1970:215). Om arbetsgivaren har en fordran på den anställde får denna i princip bara kvittas mot innestående lön om den anställde har lämnat sitt medgivande.

Vad innebär kvittas?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Hur kvittar man?

Om du sålt t.ex. marknadsnoterade aktier med vinst och under samma år sålt andelar i marknadsnoterade aktiefonder med förlust får du kvitta vinst mot förlust. Om vinsten inte räcker till för att kvitta bort förlusten, får resten av förlusten dras av med 70 % (kvotering).

Kvittning och kvotering ska du inte göra oavsett om du redovisar i e-tjänsten eller på blankett (det gör Skatteverket åt dig), men om du vill veta vad ditt överskott eller underskott av kapital blir så kan du själv göra en beräkning. 

Får man kvitta lön?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som om att du undrar om din arbetsgivare har rätt att använda din lön för att betala en skuld du har till företaget.

Vad innebär att kvitta?

Kvittning är en form av betalning. Har du både skulder och tillgångar i samma bank har banken en fordran mot dig och du en fordran mot banken. Om du exempelvis inte har betalat ränta för ett lån i tid kan banken kvitta sin fordran genom att hämta betalningen från ett konto där du har pengar.

För att banken ska ha rätt att kvitta krävs att deras fordran är klar och förfallen. Dessutom måste kunden ha ett konto i samma bank. Att fordran är klar innebär att kunden och banken inte är oense om skuldens storlek. Att den är förfallen betyder att banken inte har fått betalningen tillhanda på förfallodagen.

Hur fungerar kvittning?

Vad ligger till grund för Skatteverkets beslut kring avräkning och kvittning vid företagsrekonstruktioner? Svar: bestämmelser i flera lagar, där skatteförfarandelagen har en särställning.

Micael Zingmark, rättslig expert på Skatteverkets rättsavdelning, får ibland frågor om hur verkets praxis ser ut vid företagsrekonstruktioner där staten finns med som borgenär. Hur fungerar regelverket kring avräkning och kvittning? Finns det risk för att statens agerande försvårar det övergripande genomförandet av en rekonstruktion?