:

Vad ingår i särskild löneskatt Fora?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ingår i särskild löneskatt Fora?
 2. Vad ingår i särskild löneskatt?
 3. Hur redovisas särskild löneskatt?
 4. Hur bokför man särskild löneskatt?
 5. Hur räknar man ut Fora?
 6. Vem betalar särskild löneskatt?
 7. Vem ska betala särskild löneskatt?
 8. Vad baseras särskild löneskatt på?
 9. Hur deklarerar man särskild löneskatt?
 10. Är Fora avdragsgill?
 11. Vilken lön ska rapporteras till Fora?
 12. Hur mycket betalar man i Fora?
 13. Hur många procent är särskild löneskatt?
 14. När ska särskild löneskatt redovisas?
 15. Hur mycket betalar arbetsgivaren till Fora?

Vad ingår i särskild löneskatt Fora?

Under året bokförs de löpande betalningarna av preliminära ­premier till Fora på konto 7571. Dessa betalda premier är avdragsgilla i deklarationen. Den del av premierna som avser pensionsförsäkringspremier ska ingå i underlaget för särskild löneskatt.

Företaget mottar under året en faktura från Fora avseende försäkrings­premier [7571] på 3 920 kr som redovisas som en leverantörsskuld [2440].

Vad ingår i särskild löneskatt?

Särskild löneskatt ( ENG:Special tax on pension ) är en skatt som arbetsgivaren betalar för de anställdas pensionskostnader och för vissa förvärvsinkomster.

särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF)

Hur redovisas särskild löneskatt?

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) ska betalas av arbetsgivare som har utfäst tjänstepension och av enskilda näringsidkare som gör avdrag för pensionssparande i näringsverksamheten.

Hur bokför man särskild löneskatt?

När du går på ett event, eller på andra sätt delar med dig av dina personuppgifter såsom namn och e-post med mera till Företagarna, önskar vi ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss levande person, omfattas av bestämmelserna i  EUs allmänna dataskyddsförordning ”GDPR”. (Tidigare personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”)

Hur räknar man ut Fora?

När du går på ett event, eller på andra sätt delar med dig av dina personuppgifter såsom namn och e-post med mera till Företagarna, önskar vi ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss levande person, omfattas av bestämmelserna i  EUs allmänna dataskyddsförordning ”GDPR”. (Tidigare personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”)

Vem betalar särskild löneskatt?

Särskild löneskatt betalas i två sammanhang:

På pensionskostnader och t ex överföring till vinstandelsstiftelse är den särskilda löneskatten 24,26%.

Vem ska betala särskild löneskatt?

. Socialavgifterna administreras av Skatteverket och ger ett grundskydd i form av till exempel sjukpenning och pension, och är avdragsgilla i deklarationen. De är avdragsgilla i deklarationen. Egenavgifterna nedan gäller vid 7 karensdagar.

Vad baseras särskild löneskatt på?

Särskild löneskatt betalas på lön och ersättningar och ersätter arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Särskild löneskatt är inte samma sak som skatt på lön. Skatt på lön betalas av alla med A-skatt som har en beskattningsbar inkomst. Arbetsgivaren betalar in sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter till Skatteverket för varje anställd. I en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag med F-skattsedel eller FA-skattsedel ska istället egenavgifter betalas in till Skatteverket. Särskild löneskatt ersätter egenavgifter eller arbetsgivaravgifter. Tanken bakom särskild löneskatt är att inkomst och annan ersättning för arbete och företagande ska beskattas.

Hur deklarerar man särskild löneskatt?

För att beräkna löneskatten behöver ni ett eller flera löneskatteunderlag, beroende på vilka pensionsplaner ni har. Underlaget är baserat på årets debiterade premier, oavsett vilken tidsperiod premierna ursprungligen avsett. Observera att samtliga löneskatteunderlag ska summeras innan den särskilda löneskatten beräknas.

Är Fora avdragsgill?

Enligt inkomstskattelagen får en arbetsgivare göra avdrag för de anställdas tjänste­pension­er. Avdrag för löpande tjänstepensionskostnader görs enligt huvudregeln. I undantagsfall kan en arbetsgivare söka avdrag för pensionskostnader enligt kompletteringsregeln.

Arbetsgivaren får göra avdrag för tjänstepensioner som tryggas genom

 • premie för försäkringsgivare
 • avsättning (skuld) i balansräkning om denna tryggas genom kreditförsäkring
 • avsättning till pensionsstiftelse.

Vilken lön ska rapporteras till Fora?

Hur mycket du ska betala för dina anställdas tjänstepension och försäkringar styrs av hur mycket de får i lön från företaget. Det är viktigt att Fora och Collectum som administrerar tjänstepensions- och försäkringslösningarna får information om dina anställdas löner. Genom att rapportera in korrekta löner ser du till att de har rätt information.

Hur mycket betalar man i Fora?

Vad kostnaden för försäkrings­avtalet blir beror på de anställdas löner.

Kostnaden för de försäkringar som ingår i försäkrings­avtalet är en viss procent av de anställdas löner.

Hur många procent är särskild löneskatt?

Arbetsgivaravgifterna omfattas av bl a sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift och föräldraförsäkringsavgift, och beräknas genom ett procentuellt påslag som arbetsgivaren ska betala in till Skatteverket. Här listas de aktuella avgiftssatserna för 2023, beroende vilket år den anställde är född.

När du driver enskild firma måste du själv betala dina sociala avgifter i form av egenavgifter. Egenavgifterna är uppdelade i olika delar som t ex sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift och föräldraförsäkringsavgift.

OBS! Särskilda karensdagar kan påverka egenavgifter. Läs mer om undantag och schablonavdrag på skatteverket.se.

Den som bedriver näringsverksamhet ska betala särskild löneskatt på vissa ersättningar och inkomster. Detta gäller oavsett ålder. Läs mer på skatteverket.se.

Basbelopp är ett index som används för bl a. beräkning av olika förmåner eller avgifter. Prisbasbeloppen fastställs av Regeringen varje år för att spegla samhällets prisutveckling. Förhöjt prisbasbelopp beräknas årligen ut av SCB och reglerar bland annat tilläggspension/ATP för personer födda 1938-1953. Inkomstbasbeloppet har betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet.

När ska särskild löneskatt redovisas?

SFS nr: 1991:687 Departement/myndighet: Finansdepartementet S1 Utfärdad: 1991-07-12 Ändrad: t.o.m. SFS 2019:874 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den som utfäst en tjänstepension skall till staten betala särskild löneskatt med 24,26 procent på kostnaden för pensionsutfästelsen, beräknad enligt 2 §. Lag (1997:941).

Hur mycket betalar arbetsgivaren till Fora?

Du som har Avtalspension SAF-LO kan själv välja vem som ska förvalta din tjänstepension bland några utvalda bolag. Väljer du inte alls placeras dina pengar hos AMF i en traditionell försäkring med garanti och utan återbetalningsskydd, och som betalas ut så länge du lever. AMF (Länk till annan webbplats)

Inom Avtalspension SAF-LO finns återbetalningsskydd och familjeskydd att teckna om du skulle gå bort.