:

Vart kollar man sin lönespecifikation?

Innehållsförteckning:

 1. Vart kollar man sin lönespecifikation?
 2. När kan man se sin lönespecifikation?
 3. Hur kan jag få min lönespecifikation på kivra?
 4. Varför kan jag inte se min lönespecifikation?
 5. Måste arbetsgivaren ge lönespecifikationer?
 6. Hur kan man se sin lönespecifikation Swedbank?
 7. Måste arbetsgivaren lämna lönespecifikation?
 8. Kan Skatteverket se min lönespecifikation?
 9. Får man skicka lönespecifikation via post?
 10. När ska lönespecifikationen skickas ut?
 11. Måste man anmäla lönekonto?
 12. Kan man se vad en person tjänar?
 13. Måste arbetsgivaren spara lönespecifikationer?
 14. Får man skicka ut lönespecifikation via mail?
 15. Hur vet jag vad jag får i Elstöd?

Vart kollar man sin lönespecifikation?

Cookies används för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Unionen använder cookies för att kunna förbättra webbplatsen och göra den lättare att använda, för webbstatistik samt för annonsering. Det kan även förekomma tredjepartscookies.

Läs mer om vilka cookies vi har och vad de används för.

När kan man se sin lönespecifikation?

Med e-lönespecifikation får du dina lönespecifikationer i nätbanken senast dagen innan din lön betalas ut. Du kan enkelt se tidigare specifikationer som ligger lagrade. Det kan underlätta för dig till exempel då du ska deklarera.

För att du ska kunna använda tjänsten e-lönespecifikation måste din arbetsgivare betala ut sina löner via Nordea eller via en annan bank som erbjuder en lönetjänst. 

Hur kan jag få min lönespecifikation på kivra?

Exempel på subsidiära lagar i svensk lag är förvaltningslagen och skadeståndslagen. I fallet skadeståndslagen tillämpas exempelvis produktansvarslagen och trafikskadelagen före skadeståndslagen i de fall som täcks av dessa speciallagar.[2]

Varför kan jag inte se min lönespecifikation?

I kontakt med myndigheter och a-kassa uppmanas man ofta hålla reda på sina lönespecifikationer för att kunna visa upp i efterhand om det skulle krävas. I specifikationen brukar anges före skatteavdrag, den avdragna skatten och samt eventuella andra förmåner, , övertid, frånvaro och så vidare.

Skatteverket kan kräva att få se hur mycket skatt som dragits från löner så långt som sex år tillbaka i tiden, om de till exempel misstänker svartjobb. Specifikationerna kan också fungera som ett alternativ till ett arbetsgivarintyg, när man söker a-kassa och arbetsgivaren dröjer med intyget.

Måste arbetsgivaren ge lönespecifikationer?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Hur kan man se sin lönespecifikation Swedbank?

För att vi ska kunna betala ut din lön på ditt personliga konto behöver vi veta dina uppgifter. Eftersom kommunen använder Nordea som bank behöver du som anställd i kommunen anmäla ditt personliga konto som lönen ska sättas in på, till Nordea. Detta gäller oavsett vilken bank som du har ditt personliga konto hos.

Måste arbetsgivaren lämna lönespecifikation?

Ett år efter införandet av GDPR råder det fortfarande osäkerhet bland företag om vilka regler som gäller för att distribuera lönespecifikationen. Det finns företag som tidigare skickade ut lönebeskeden med e-post, men som valt att ta ett steg tillbaka och åter använder vanlig post, menar Hogias HR-experter Erik Douglasson och Sara Janson. 

Som arbetsgivare har man ansvar för att se till att den kommunikationskanal man använder för att distribuera lönespecifikationerna till sina anställda är säker. Sara berättar att det behövs mer information. 

Kan Skatteverket se min lönespecifikation?

I kontakt med myndigheter och a-kassa uppmanas man ofta hålla reda på sina lönespecifikationer för att kunna visa upp i efterhand om det skulle krävas. I specifikationen brukar anges före skatteavdrag, den avdragna skatten och samt eventuella andra förmåner, , övertid, frånvaro och så vidare.

Skatteverket kan kräva att få se hur mycket skatt som dragits från löner så långt som sex år tillbaka i tiden, om de till exempel misstänker svartjobb. Specifikationerna kan också fungera som ett alternativ till ett arbetsgivarintyg, när man söker a-kassa och arbetsgivaren dröjer med intyget.

Får man skicka lönespecifikation via post?

Lönespecifikationer kan se olika ut men innehåller oftast uppgifter som namn, adress och personnummer. Därmed är det personuppgifter och ska hanteras därefter. I vissa fall innehåller lönespecifikationer även uppgifter om till exempel sjukfrånvaro och facktillhörighet, detta är känsliga personuppgifter och har ett ännu starkare skydd.

Att skicka lönespecifikationer över nätet kan innebära stora risker då andra än den avsedda mottagaren kan ta del av informationen. Detsamma gäller förstås all e-post som kommer till, från och inom verksamheten. Undvik därför e-post för att hantera känsliga eller integritetskänsliga uppgifter och se till att e-post med sådant innehåll tas bort från e-postsystemet så snart som möjligt.

När ska lönespecifikationen skickas ut?

Då anställda på ett företag ska få lön för sitt utförda arbete får de också i regel en lönespecifikation i samband med att lönen utbetalas av arbetsgivaren.

I en lönespecifikation måste ett antal uppgifter finnas angivna. Bland annat måste den anställdes bruttolön stå med, det vill säga hur mycket den anställde tjänat innan arbetsgivaren dragit av skatt på lönen, den avdragna skatten ska även den vara angiven och även den slutliga nettolönen som den anställdes sedan får insatt på sitt bankkonto i slutet av månaden. Namn och adress till både arbetsgivaren samt arbetstagaren ska också finnas med på lönespecifikation. Andra uppgifter som an finnas med på en lönespecifikation är arbetad övertid, frånvarotimmar från arbetet det vill säga då den anställde varit sjuk, eventuell resetid inom arbetet och förmåner, arbetsgivaravgifter, timlön och antal sparade semesterdagar. Lönespecifikationen brukar skickas ut till de anställda runt tiden för löneutbetalningen men det finns inga regler kring när exakt arbetsgivaren ska ge sin personal deras lönespecifikationer. I kollektivavtal finns det endast föreskrifter om vilket datum själva lönen bör betalas ut.

Måste man anmäla lönekonto?

Det finns olika sätt att anmäla sitt konto till Swedbank beroende på om du har ett svenskt eller utländskt konto och om du har BankId eller inte. Här finns instruktioner för de olika tillvägagångssätten.

 • Anmäla svenskt bankkonto med hjälp av BankID
 • Anmäla svenskt bankkonto utan BankID
 • Anmäla utländskt bankkonto när jag är i Sverige
 • Anmäla utländskt bankkonto men jag är inte i Sverige
 • Vad händer om jag inte anmäler ett bankkonto till Swedbank?
 • Hur kan jag kontrollera att jag redan har ett bankkonto registrerat hos Swedbank?
 • Jag hittar inte svar på mina frågor och behöver hjälp

Kan man se vad en person tjänar?

 • Sök upp personen du vill Lönekolla
 • Klicka på ”Kolla lön anonymt”
 • Följ instruktionerna och betala smidigt med Klarna Checkout
 • Se lönen direkt på skärmen. Dina Lönekollar sparas under Mina sidor.

Måste arbetsgivaren spara lönespecifikationer?

I kontakt med myndigheter och a-kassa uppmanas man ofta hålla reda på sina lönespecifikationer för att kunna visa upp i efterhand om det skulle krävas. I specifikationen brukar anges före skatteavdrag, den avdragna skatten och samt eventuella andra förmåner, , övertid, frånvaro och så vidare.

Skatteverket kan kräva att få se hur mycket skatt som dragits från löner så långt som sex år tillbaka i tiden, om de till exempel misstänker svartjobb. Specifikationerna kan också fungera som ett alternativ till ett arbetsgivarintyg, när man söker a-kassa och arbetsgivaren dröjer med intyget.

Får man skicka ut lönespecifikation via mail?

Ett företag bör inte skicka skicka lönespecifikation via e-post som är okrypterad till anställda. Framförallt inte om det innehåller uppgifter om sjukfrånvaro eller andra personuppgifter som är känsliga enligt GDPR. GDPR, eller Dataskyddsförordningen som det också heter, började gälla den 25 maj 2018 och har skapat förändringar för företag som måste anpassa sig efter förordningen. Konsekvensen för företag som inte följer GDPR kan bli sanktionsavgifter som kan uppgå till mångmiljonbelopp. I vissa fall 100-tals miljoner och värsta fall miljarder kronor. Tillsynsmyndigheten i Sverige när det gäller ärenden kring GDPR är Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare kallad Datainspektionen).

Företag får enligt huvudregeln enligt GDPR, inte behandla känsliga personuppgifter. Exempel på känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar information om en fysisk persons hälsa så som sjukfrånvaro, men även uppgifter om facktillhörighet, politiska åsikter och ursprung m.m. Däremot finns det undantag enligt GDPR som gör att behandling av känsliga personuppgifter kan vara laglig, och sjukfrånvaro är en känslig personuppgift som arbetsgivare kan behöva behandla. Det är då viktigt att göra det med större säkerhet. Att skicka lönespecifikation via e-post som är okrypterad, är inte säkert. 

Hur vet jag vad jag får i Elstöd?

Swedbank har fått i uppdrag av Försäkringskassan att betala ut elstöd till privatpersoner i hela Sverige för perioden november - december 2022. Utbetalningarna kommer att ske successivt via Swedbanks utbetalningssystem. Den 9:e juni ska de flesta ha fått pengarna insatta på sitt konto.