:

Är aktier i ett företag?

Innehållsförteckning:

 1. Är aktier i ett företag?
 2. Vad kostar en aktie bolag?
 3. Vad kostar det per år att ha ett aktiebolag?
 4. Hur mycket pengar behövs för att starta ett aktiebolag?
 5. Är aktier lönsamt?
 6. Vem äger aktier i ett bolag?
 7. Får man ta av aktiekapitalet?
 8. Måste man ta ut lön i ett aktiebolag?
 9. Hur mycket kan man ta ut i lön aktiebolag?
 10. Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?
 11. Kan man köpa aktier för 100 kr?
 12. Kan ett aktiebolag äga sina egna aktier?
 13. Kan ett företag köpa aktier?
 14. Kan man få bidrag för att starta eget?
 15. Kan man starta aktiebolag ensam?

Är aktier i ett företag?

När man startar ett företag väljer man på vilket sätt företaget ska ägas och drivas, man väljer företagsform. Företagsformen avgör vilken sorts ansvar ägarna har, vem som ska ta beslut om företagets framtid, hur skatten ska betalas och hur redovisningen sker. Det finns ett antal olika företagsformer i Sverige; enskild firma, ekonomisk förening och så vidare.

Aktiebolag är en företagsform som styrs av de regler som finns i aktiebolagslagen. Aktiebolag känner man igen på att deras företagsnamn avslutas med AB, förkortningen för aktiebolag.

Aktiebolagens viktigaste karaktärsdrag är att ingen ägare behöver riskera sin privata ekonomi genom en investering i företaget. Det innebär att aktieägarna kan bli av med alla de pengar de betalat in om företaget går dåligt, men i princip aldrig mer än så.

Vad kostar en aktie bolag?

Aktiebolag (AB) är en företagsform som representeras av en eller flera delägare, så kallade aktieägare. Eftersom bolaget är en juridisk person kan det ingå avtal, äga egendom och anställa personal.

Ägarna av aktiebolag har ett begränsat ansvar för företagets skulder, vilket betyder att de enbart riskerar att förlora sitt insatta kapital. VD och styrelseledamöter har däremot det yttersta ansvaret för bolagets verksamhet.

Aktiebolag (AB) är en företagsform som representeras av en eller flera delägare, så kallade aktieägare. Eftersom bolaget är en juridisk person kan det ingå avtal, äga egendom och anställa personal.

Ägarna av aktiebolag har ett begränsat ansvar för företagets skulder, vilket betyder att de enbart riskerar att förlora sitt insatta kapital. VD och styrelseledamöter har däremot det yttersta ansvaret för bolagets verksamhet.

Det finns både publika och privata aktiebolag. Det är bara de publika bolagen som kan sälja aktier till allmänheten och notera dem på aktiebörs. Namnet på sådana aktiebolag ska innehålla beteckningen publ och aktiekapitalet ska uppgå till minst 500 000 kronor. För att starta ett privat aktiebolag krävs dock bara ett aktiekapital på 25 000 kronor.

Innan vi går in på hur du startar ett aktiebolag kan det vara bra att känna till för- och nackdelarna med denna företagsform.

Vad kostar det per år att ha ett aktiebolag?

Funderar du på att starta aktiebolag och vill veta mer om kostnad, fördelar och regler? Då har du kommit rätt! Vi går bland annat igenom hur mycket det kostar att starta aktiebolag, fördelar med aktiebolag, hur du registrerar ditt aktiebolag och om bolaget har revisionsplikt eller inte.  

Det första många tänker på när de funderar på att starta aktiebolag är hur mycket det kommer kosta. Sedan 1 Januari 2020 behöver du som startar privat aktiebolag ha minst 25 000 kr i aktiekapital. Planerar du att starta ett publikt aktiebolag måste du ha minst 500 000 kr i aktiekapital. Största skillnaden mellan ett privat och ett publikt aktiebolag är att ett publikt aktiebolag kan sälja sin aktier på öppna marknaden. Antalet ledamöter i styrelsen samt kallelse till bolagsstämma skiljer sig även mellan privat och publikt aktiebolag.

Om du saknar pengar till att starta ett aktiebolag kan du använda dig av apportegendom vars värde uppgår till 25 000 kr. Kravet för att du ska kunna använda apportegendom är att det ska vara användbart i företaget. Det kan till exempel vara maskiner eller fordon du använder i företaget eller immateriella tillgångar som en patent. För att apportegendomen ska fungera som aktiekapital måste tillgången värderas och så måste en revisor styrka att allt går rätt till och att tillgången uppfyller sitt syfte i företaget.

Man kan också välja att ta lån för att finansiera aktiekapitalet som krävs för att starta aktiebolaget. När du tar ett lån av banken för finansiering kräver de oftast en säkerhet för att du ska få låna till ditt aktiekapital. En säkerhet kan vara att du själv går i borgen för ditt lån eller att du sätter din egendom, t.ex. bostad, som säkerhet för lånet. Det finns även statligt lån som du kan ta som är till för att främja företagande. Dock har dessa lån oftast högre ränta än om du väljer ett vanligt banklån. 

Hur mycket pengar behövs för att starta ett aktiebolag?

Starta Företag|Driva Företag|Bokföring|19 februari 2020|Uppdaterad: 5 juli 2022

Så länge ska kvitton sparas – och så gör du det enklast

Är aktier lönsamt?

När du köper aktier förväntar du dig att företaget kommer att gå bra i framtiden. Du tror att aktiekursen kommer att stiga eftersom företaget gör bra ifrån sig och att utdelningarna blir stora eftersom företaget gör vinster. Det du har att utgå ifrån är de resultat som företaget visat upp hittills, vad ledningen berättar om framtidsutsikterna och din egen analys.

Känner du inte till att aktiekurser sätts efter förväntningar är det ofta svårt att förstå sig på priserna. Ibland står aktiekursen lågt i ett bolag som gör stora vinster. Det kan bero på att förväntningarna inför framtiden är att företaget kommer att lyckas sämre.

Företagets vinster och utdelningar är det som i grund och botten avgör priset på en aktie. När företaget växer och tjänar mer pengar blir en ägarandel mera värd – priset på aktien stiger.

Om utdelningarna för varje år ökar blir det mer lönsamt att äga aktier i företaget. Även då stiger aktiekursen.

På flera års sikt har vinsttillväxt och aktiekurs alltid gått hand i hand – aktiekursen har stigit i samma omfattning som vinsterna. Men på bara något års sikt är aktiekurserna betydligt mer lättpåverkade av andra faktorer i omvärlden. Här handlar det återigen om förväntningar. På kort sikt vet aktörerna på aktiemarknaden inte hur en händelse kommer att påverka bolagens vinster. Därför påverkas aktiekursen av de förväntningar som aktörerna har. Ett exempel kan vara om statistik kring arbetsmarknaden visar att fler och fler blir arbetslösa i Sverige. Då går ofta aktiekurserna ner. Aktiemarknadens aktörer förväntar sig att företagen kommer att göra sämre vinster när svenskarna har mindre pengar och därmed kan konsumera mindre.

Vem äger aktier i ett bolag?

Svar: Aktieboken är ett register över vilka som äger aktier i bolaget. Det är bolagets styrelse som är ansvariga för att upprätta aktieboken. Uppgifterna är offentliga och vem som helst kan begära ut dessa uppgifter från bolaget. Registret kan göras på vanligt papper eller digitalt i exempelvis något textredigeringsprogram eller liknande.  

Enligt aktiebolagslagen ska alla aktiebolag ha en aktiebok. Uppgifterna i aktieboken ligger till grund för vem som har rätt att rösta på bolagsstämman och vem som ska få del av vinstutdelning. En styrelse i ett bolag utan aktiebok kan riskera böter eller fängelse.  

Får man ta av aktiekapitalet?

Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga.

Sammanfattat svar:Ja, det går alldeles utmärkt. Aktiekapitalet behöver inte alls ligga på ett konto och vänta på bättre tider. Tänk dock på att om värdet på aktierna minskar så måste du upprätta kontrollbalansräkningar i aktiebolaget. Det kan därför vara av intresse att i viss mån alltid ha kontanta medel om 25 001 kr i företaget.

Måste man ta ut lön i ett aktiebolag?

Du som har ett aktiebolag kan vara anställd i den egna verksamheten. Och så länge du tar ut lön eller andra förmåner betraktas du som anställd. Därför måste aktiebolaget vara registrerat som arbetsgivare, även om du är den enda som arbetar för företaget.

Att bestämma när det är dags att börja ta ut lön för det arbete du lägger ner i företaget kan vara svårt. Många nya företagare försöker först få igång verksamheten så att inkomsterna blir regelbundna. Och det är viktigt, för en stabil ekonomisk grund ger möjlighet till investering, tillväxt och stöd vid oförutsedda kriser.

Du som har ett aktiebolag kan vara anställd i den egna verksamheten. Och så länge du tar ut lön eller andra förmåner betraktas du som anställd. Därför måste aktiebolaget vara registrerat som arbetsgivare, även om du är den enda som arbetar för företaget.

Att bestämma när det är dags att börja ta ut lön för det arbete du lägger ner i företaget kan vara svårt. Många nya företagare försöker först få igång verksamheten så att inkomsterna blir regelbundna. Och det är viktigt, för en stabil ekonomisk grund ger möjlighet till investering, tillväxt och stöd vid oförutsedda kriser.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att lönen ligger till grund för andra sociala förmåner som till exempel sjuk- och föräldrapenning samt A-kassa. Olyckor kan hända snabbt och det ska kännas tryggt att veta att du är försäkrad och kan få inkomster även om du blir sjuk eller skadas. I längden avgör lönen även din pension som är inkomstgrundad.

Hur mycket kan man ta ut i lön aktiebolag?

 • I en enskild firma är du personligen ansvarig för allt som händer, medan ett aktiebolag är en egen juridisk person och du är inte personligen ansvarig ifall bolaget går i konkurs.
 • I ett aktiebolag räknas du som anställd (trots att du driver det helt själv) och tar ut lön precis som vilken anställd som helst. I en enskild firma gör du istället egna uttag precis när du vill och betalar istället något som heter egenavgifter i slutet av året. Egenavgifterna är istället för arbetsgivaravgifter och sociala avgifter som betalas på lönen om du är anställd i ett aktiebolag.
 • Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?

  Ett långsiktigt sparande gör sig bäst på börsen där du kan låta tid och avkastning göra en stor del av jobbet. Kortsiktigt sparande såsom en buffert eller en kontantinsats passar däremot bättre på ett sparkonto.

  Det handlar helt enkelt om att ge ditt långsiktiga sparande rätt förutsättningar att växa över tid. För varför ska pengarna ligga på soffan och dega när du själv går till jobbet?

  Anta att du har 10 000 kronor som du vill spara till 65-årsdagen. Om du lyckas få 2 % i årlig avkastning så växer sparkapitalet till 24 600 kronor på din 65-årsdag. Det är förmodligen trevligt fram tills dess att du inser att en ”donken-burgare” inte kostar 10 kronor längre.

  Det går alldeles utmärkt att sätta ihop en bra portfölj med 10 000 kronor. Om man vill spara i fonder så är det minsta köpbeloppet ofta 100 kronor. I våra egna fonder kan man dessutom faktiskt investera så lite som 1 krona.

  Om man istället vill investera i aktier så bör man tänka på att sprida på risken genom att investera i ett flertal olika bolag. En startsumma på 10 000 kronor tar dig långt och är tillräckligt för att kunna köpa 10 – 15 olika aktier.

  Kan man köpa aktier för 100 kr?

  Som nybörjare kan man lätt få för sig att utgå från själva priset på aktien (till exempel 1, 25 eller 100 kronor) när man ska avgöra om aktien är billig eller inte. Detta med motiveringen att ett lägre aktiepris innebär att aktien i sig är billigare. Detta resonemang är förvisso inte helt fel i sak, då man kan argumentera för att ett lägre pris innebär att något är billigare, men om man därefter utgår från att billigt = bättre så bör man tänka om. Nedan kommer vi att utveckla mer varför.

  Först och främst är det viktigt att understryka att priset på själva aktien i sig egentligen är helt oväsentligt, och att det viktiga snarare är priset i relation till det värde man betalar för (i form av delägarskap, dvs. andelen av den underliggande verksamheten).

  "Om du äger 100 aktier som kostar 1 krona styck, eller 1 aktie som kostar 100 kronor i samma bolag spelar i sig alltså ingen roll, utan snarare vad det är du faktiskt köper i relationen till prislappen."

  Vi har nu ovan rett ut att det nominella priset på själva aktien i sig inte är det man bör kika på när man letar efter billiga aktier med potential. Så om inte priset i sig inte är det som avgör om en aktie är billig eller ej, hur ska man då avgöra det?

  Som vi beskrev ovan i inledningen av denna guide, finns det egentligen ingen enhetlig benämning av hur man ska definiera vad som är en billig aktie, utan snarare en uppsjö av olika så kallade nyckeltal som traditionellt används för att avgöra om aktier är lågt värderade. När man som investerare är på jakt efter billiga aktier brukar man oftast använda sig av värderingsmått som exempelvis P/E-tal, P/S-tal eller P/B-tal, eller en kombination av dessa.

  När vi nu fortsättningsvis pratar om "billiga aktier" så menar vi alltså lågt värderade aktier (och inte nödvändigtvis aktier som har ett lågt nominellt pris).

  Kan ett aktiebolag äga sina egna aktier?

  En emittent som har aktier upptagna till handel på en reglerad marknad och som förvärvar eller överlåter sina egna aktier är skyldig att under vissa omständigheter offentliggöra uppgifter om detta.

  Enligt 4 kap. 18 § i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) ska ett aktiebolag som förvärvar eller överlåter egna aktier offentliggöra uppgifter om detta, om förvärvet eller överlåtelsen medför att den andel av aktierna i bolaget som innehas av bolaget självt eller den andel av det totala antalet röster i bolaget som de egna aktierna representerar uppnår, överstiger eller går ned under någon av gränserna i 4 kap. 5 § första stycket 1 LHF (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 eller 90 procent).

  Kan ett företag köpa aktier?

  När man startar ett företag väljer man på vilket sätt företaget ska ägas och drivas, man väljer företagsform. Företagsformen avgör vilken sorts ansvar ägarna har, vem som ska ta beslut om företagets framtid, hur skatten ska betalas och hur redovisningen sker. Det finns ett antal olika företagsformer i Sverige; enskild firma, ekonomisk förening och så vidare.

  Aktiebolag är en företagsform som styrs av de regler som finns i aktiebolagslagen. Aktiebolag känner man igen på att deras företagsnamn avslutas med AB, förkortningen för aktiebolag.

  Aktiebolagens viktigaste karaktärsdrag är att ingen ägare behöver riskera sin privata ekonomi genom en investering i företaget. Det innebär att aktieägarna kan bli av med alla de pengar de betalat in om företaget går dåligt, men i princip aldrig mer än så.

  Kan man få bidrag för att starta eget?

  Som arbetssökande med goda förutsättningar att driva ett företag kan du få ett starta eget-bidrag. Stödet kan normalt ges i upp till sex månader men under Coronapandemin är tiden förlängd upp till tolv månader. Det är arbetsförmedlingen som avgör om du kan få bidraget. Först undersöker de hur dina möjligheter för att istället få en anställning ser ut. Därefter går de igenom din affärsidé samt affärsplan och bedömer vilka dina förutsättningar är för att driva företaget tillräckligt lönsamt och långsiktigt för att få stöd när du ska starta eget.

  Läs mer: Här hittar du mer information om Arbetsförmedlingens starta eget-bidrag

  Kan man starta aktiebolag ensam?

  Att starta aktiebolag är både enkelt och utmanande – många har tusen frågor när de ligger i startgroparna. Här får du svar på några av de viktigaste!

  I mitt jobb som revisor möter jag både erfarna företagsledare och nybakade företagare som är hungriga och vill framåt snabbt. När du står inför att starta aktiebolag finns många frågor att ta ställning till och regler att hålla reda på. Det allra bästa är förstås om du gör rätt redan från början – här ger jag dig några tips på vägen.