:

Vad händer med det sparade Utdelningsutrymmet vid försäljning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med det sparade Utdelningsutrymmet vid försäljning?
 2. Kan man överlåta sparat utdelningsutrymme?
 3. Vad händer med K10 vid försäljning?
 4. Hur fungerar sparat utdelningsutrymme?
 5. Vad händer om man säljer aktier innan utdelning?
 6. Vad ska man tänka på vid försäljning av bolag?
 7. Hur länge kan Utdelningsutrymme sparas?
 8. Vad är skatten på sparat utdelningsutrymme?
 9. Hur mycket får jag behålla vid försäljning?
 10. Hur länge kan man spara utdelning?
 11. Kan man spara utdelning?
 12. När kan man sälja aktier men ändå få utdelning?
 13. Vad händer med aktiekapitalet vid försäljning?
 14. Hur värderar man ett aktiebolag vid försäljning?
 15. Hur vet man sparat utdelningsutrymme?

Vad händer med det sparade Utdelningsutrymmet vid försäljning?

För att kunna besvara frågan kring hur mycket skatt som ska betalas vid försäljning av ett företag bör begreppet fåmansföretag först redas ut.

Fåmansbolag är ett aktiebolag där maximalt fyra personer eller färre äger mer än 50 % av rösterna inom företaget. Speciella skatteregler gäller för fåmansföretag enligt Skatteverket. Dessa regler gäller för delägarna beskattning, inte själva bolagets. Dessa speciella regler har tagits fram för att delägarna i ett fåmansföretag ska beskattas på liknande sätt som anställda när det kommer till deras inkomster från arbete.

När ett fåmansbolag ska säljas ska vinsten från försäljningen beskattas som en inkomst av tjänst. Denna skattesats för inkomst av tjänst kan uppgå till maximalt 52 %. När skatten ska fastställas vid försäljning av ett fåmansbolag har Skatteverkets blankett K10 en central roll och även gränsbeloppet som avgör hur stor lågbeskattad utdelning som kan tas ut. Om det finns ett gränsbelopp, inklusive ett sparat utdelningsutrymme, enligt blankett K10 ska den vinst som motsvaras av årets gränsbelopp, inklusive sparat utdelningsutrymme, beskattas som kapitalinkomst och inte som inkomst av tjänst. Då blir skattesatsen 20 % istället för de tidigare nämnda 52%. Den resterande vinsten som överstiger gränsbeloppet ska beskattas i inkomstslaget tjänst upp till ett visst takbelopp. Utdelning över takbeloppet beskattas återigen som inkomst av kapital med 30 % enligt Skatteverket.

De så kallade 3:12 reglerna reglerar hur investeringar i ett fåmansbolag ska beskattas. Dessa regler fastställer hur stor del av en avkastning från en utdelning, kapitalvinst eller investering som får benämnas som kapitalinkomst och hur stor del som måste tas upp som inkomst från arbete. Skattesatsintervallet sträcker sig från 36,5 till 62,3 %, med inkluderande bolagsskatt. 3:12 reglerna har en viktig betydelse för näringslivet då ungefär hälften inom privat sektor omfattas av detta regelverk. Små och växande företag är viktiga för ett lands ekonomiska tillväxt. Reglerna avgör hur lönsamma de investeringar som görs i dessa små och växande företag blir.

Initialt var 3:12 reglerna enbart begränsande. Syftet med dem var att ägare som också arbetade i sina bolag inte endast ska ha sin utdelning beskattad utifrån kapitalinkomst utan även tvingas dela upp den i tjänsteinkomst också, vilket har högre beskattningssatser. Sedan år 2006 har regelverket lättats upp lite för att främja sysselsättning och företagande, då det är ett risktagande att driva och äga mindre företag. Kapitalskattesatsen har bland annat sänkts från 30 % till 20 %.

Kan man överlåta sparat utdelningsutrymme?

Hur räknas närståendekretsen för att behålla sparat utrymme efter en aktieförsäljning? Skild med gemensamma barn, räknas det?

Vad händer med K10 vid försäljning?

För att kunna besvara frågan kring hur mycket skatt som ska betalas vid försäljning av ett företag bör begreppet fåmansföretag först redas ut.

Fåmansbolag är ett aktiebolag där maximalt fyra personer eller färre äger mer än 50 % av rösterna inom företaget. Speciella skatteregler gäller för fåmansföretag enligt Skatteverket. Dessa regler gäller för delägarna beskattning, inte själva bolagets. Dessa speciella regler har tagits fram för att delägarna i ett fåmansföretag ska beskattas på liknande sätt som anställda när det kommer till deras inkomster från arbete.

När ett fåmansbolag ska säljas ska vinsten från försäljningen beskattas som en inkomst av tjänst. Denna skattesats för inkomst av tjänst kan uppgå till maximalt 52 %. När skatten ska fastställas vid försäljning av ett fåmansbolag har Skatteverkets blankett K10 en central roll och även gränsbeloppet som avgör hur stor lågbeskattad utdelning som kan tas ut. Om det finns ett gränsbelopp, inklusive ett sparat utdelningsutrymme, enligt blankett K10 ska den vinst som motsvaras av årets gränsbelopp, inklusive sparat utdelningsutrymme, beskattas som kapitalinkomst och inte som inkomst av tjänst. Då blir skattesatsen 20 % istället för de tidigare nämnda 52%. Den resterande vinsten som överstiger gränsbeloppet ska beskattas i inkomstslaget tjänst upp till ett visst takbelopp. Utdelning över takbeloppet beskattas återigen som inkomst av kapital med 30 % enligt Skatteverket.

De så kallade 3:12 reglerna reglerar hur investeringar i ett fåmansbolag ska beskattas. Dessa regler fastställer hur stor del av en avkastning från en utdelning, kapitalvinst eller investering som får benämnas som kapitalinkomst och hur stor del som måste tas upp som inkomst från arbete. Skattesatsintervallet sträcker sig från 36,5 till 62,3 %, med inkluderande bolagsskatt. 3:12 reglerna har en viktig betydelse för näringslivet då ungefär hälften inom privat sektor omfattas av detta regelverk. Små och växande företag är viktiga för ett lands ekonomiska tillväxt. Reglerna avgör hur lönsamma de investeringar som görs i dessa små och växande företag blir.

Initialt var 3:12 reglerna enbart begränsande. Syftet med dem var att ägare som också arbetade i sina bolag inte endast ska ha sin utdelning beskattad utifrån kapitalinkomst utan även tvingas dela upp den i tjänsteinkomst också, vilket har högre beskattningssatser. Sedan år 2006 har regelverket lättats upp lite för att främja sysselsättning och företagande, då det är ett risktagande att driva och äga mindre företag. Kapitalskattesatsen har bland annat sänkts från 30 % till 20 %.

Hur fungerar sparat utdelningsutrymme?

De särskilda reglerna i 57 kap. IL tillåter ett högre gränsbelopp på aktier och andelar jämfört med andra delägarrätter. Detta innebär att gränsbelopp måste beräknas separat för de olika kate­gorierna av delägarrätter. Utan separat beräkning är det inte möj­ligt att särskilja vilket belopp som ska räknas upp med respektive procentsats i 57 kap. 10 § första stycket 2 och andra stycket IL. Dessutom är det inte tillåtet att ut­nyttja sparat utdelningsutrymme för den ena kategorin av del­ägar­rätter för utdelning eller kapitalvinst på del­ägar­rätter som tillhör den andra kategorin. Eftersom genom­snitts­metoden även ska tillämpas vid för­sälj­ning av aktier i fåmans­företag måste det sparade utdel­nings­utrymmet också beräk­nas separat för aktier av olika slag och sort.

Om andelarna har förvärvats genom ett benefikt fång, t.ex. arv eller gåva får förvärvaren överta överlåtarens kvarstående sparade utdelningsutrymme. Detta gäller enbart den del av utrymmet som hör till de mottagna andelarna (57 kap. 14 § IL).

Vad händer om man säljer aktier innan utdelning?

Ser ett av dina innehav oväntat rött ut i portföljen – med ett fall som kommer från ingenstans? Oroa dig inte i onödan. Att en aktie faller i samband med utdelning är inte ovanligt.

Denna artikel framgår ursprungligen på Aktiespararnas webbplats. Om du är för gammal för att bli medlem i Unga Aktiesparare kan du gå med i organisationen här. 

Vad ska man tänka på vid försäljning av bolag?

Här kommer vi att gå igenom varje steg i processen, vi har delat in dem i:

 • Förberedelser inför försäljningen
 • Under försäljningen
 • Efter försäljningen

Hur länge kan Utdelningsutrymme sparas?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Vad är skatten på sparat utdelningsutrymme?

För att kunna ta utdelning krävs vinst i bolaget som bolaget betalar bolagsskatt på och väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön. Och lön ska alltid vara förstahandsvalet. Först när du har lön från bolaget (eller inkomster från annat håll, t ex pension eller annan anställning) upp till brytpunkten för statlig skatt (613 900 inkomstår 2023) så blir det intressant att avstå från lön från bolaget. Då blir det nämligen bättre att låta bolaget skatta fram en vinst (med 20,6% bolagsskatt) och sedan dela ut pengarna till dig med bara 20% kapitalskatt.

Tack vare jobbskatteavdrag, grundavdrag, nivån på arbetsgivaravgifterna och för att en lön ger pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst vinner lönealternativet före utdelningsalternativet så länge du inte kommer över brytpunkten för statlig skatt.

Hur mycket får jag behålla vid försäljning?

Denna smidiga kalkylator räknar ut vilken vinst eller förlust du gjort på din bostad. Den räknar även ut vilken vinstskatt du skall betala eller hur mycket skatt du skall få tillbaka vid förlust.

Planerar du att sälja eller köpa en bostad inom det närmaste året?Då kan vi rekommendera dessa två gratistjänster:1. Hittamäklare.se – få hjälp med att samla in offerter & att jämföra mäklarna i det område där du bor. Offerterna kan du använda för att undvika att betala onödigt mycket för mäklaren.2. Lånekoll.se – jämför räntor på lånelöften, bolån & privatlån hos ett stort antal banker med en enda ansökan.

Tjänsterna ovan är helt gratis att använda och du förbinder dig inte till något när du skickar in en ansökan.

Nedan följer ett exempel på hur man räknar ut vinsten eller förlusten när man sålt sin bostadsrätt. Du kan byta ut siffrorna mot dina egna eller så kan du använda vår smidiga kalkylator som räknar ut allt åt dig. Under räkneexemplet länkar vi till kalkylatorn som hjälper dig att räkna.

Hur länge kan man spara utdelning?

Jag har tagit ut lågbeskattad utdelning ur mitt bolag under många år, men mindre än jag har rätt till. Nu undrar jag om jag har rätt att ta ut den utdelning jag ”inte tagit ut” än. Kan man spara utdelningen och ta ut den när som helst? Eller är den förbrukad? Jag hörde någonstans att man var tvungen att vänta tills man säljer bolaget.

En utdelning försvinner aldrig utan finns kvar som sparat utdelningsutrymme. Det sparade utdelningsutrymmet syns på din K10-blankett som görs varje år. Den sparade utdelningen kan du ta ut när du vill, men först ska en extra bolagsstämma hållas där bolagets ägare fattar beslut om extra utdelning. Gränsbeloppet (enligt förenklingsregeln) för utdelningen som beskattas med 20 procent är 130 250 kronor för inkomstår 2012. Det kan alla ta ut, förutsatt att bolagets vinst och ekonomi tillåter det. Om du har lönekostnader så kan du kanske ta ut ett högre belopp enligt lönesummeregeln. Se här hur mycket det kan bli: www.driva-eget.se/utdelning

Kan man spara utdelning?

De särskilda reglerna i 57 kap. IL tillåter ett högre gränsbelopp på aktier och andelar jämfört med andra delägarrätter. Detta innebär att gränsbelopp måste beräknas separat för de olika kate­gorierna av delägarrätter. Utan separat beräkning är det inte möj­ligt att särskilja vilket belopp som ska räknas upp med respektive procentsats i 57 kap. 10 § första stycket 2 och andra stycket IL. Dessutom är det inte tillåtet att ut­nyttja sparat utdelningsutrymme för den ena kategorin av del­ägar­rätter för utdelning eller kapitalvinst på del­ägar­rätter som tillhör den andra kategorin. Eftersom genom­snitts­metoden även ska tillämpas vid för­sälj­ning av aktier i fåmans­företag måste det sparade utdel­nings­utrymmet också beräk­nas separat för aktier av olika slag och sort.

Om andelarna har förvärvats genom ett benefikt fång, t.ex. arv eller gåva får förvärvaren överta överlåtarens kvarstående sparade utdelningsutrymme. Detta gäller enbart den del av utrymmet som hör till de mottagna andelarna (57 kap. 14 § IL).

När kan man sälja aktier men ändå få utdelning?

Ett bolag strävar efter att ha optimal balans när det kommer till kapital - varken för mycket eller för lite. Det behövs precis tillräckligt med pengar för att bolaget ska kunna betala kostnader, fortsätta växa och öka sin vinst – men inte mer än så. Det är vanligt att mäta ett företags prestation i lönsamhetsmått, såsom vinsten i förhållande till bolagets eget kapital. Av den anledningen blir resultatet av för mycket pengar negativt, ungefär som att fylla ett decilitermått med en liter vatten.

Vad händer med aktiekapitalet vid försäljning?

bolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvarar de aktier som aktieägarna har som bevis för att de äger bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. En revisor måste värdera egendomen för att du ska kunna använda den som aktiekapital. 

Hur värderar man ett aktiebolag vid försäljning?

En smart företagare håller sitt företag ständigt i försäljningsskick.

Det är bra att göra en värdering redan när företaget bildas och därefter regelbundet med tre till fem års mellanrum. Att bestämma företagets värde är särskilt viktigt om det blir aktuellt att sälja företaget.

Till vardags visar värdebestämningen företagets utvecklingspotential. Ett sme-företag kan vara en underpresterare trots att det gör ett bra resultat. Företaget kan ha en tillväxtpotential men tillväxtutsikterna kommer inte fram om man inte regelbundet bestämmer företagets värde.

Hur vet man sparat utdelningsutrymme?

K10-blanketten är en bilaga du som ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag lämnar in till Skatteverket tillsammans med din inkomstdeklaration. Ett fåmansbolag är (bland annat) ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre personer äger mer än 50% av rösterna för samtliga andelar i bolaget.

K10-blanketten kan i vissa situationer vara extra komplicerad och kräva att du tar hjälp av experter för att blanketten ska bli rätt ifylld. Exempelvis kan det röra sig om att det har kommit in nya delägare, att någon delägare har lösts ut eller att bolaget har förvärvat ett annat bolag.

Låt våra experter hjälpa dig med din deklaration!

Du som ska fylla i K10-blanketten är ägare till kvalificerade andelar i fåmansbolag. Att det ska vara ”kvalificerade” andelar innebär att du själv, eller närstående, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren, ska ha varit ”verksam i betydande omfattning” i bolaget.

En person ska alltid anses verksam i betydande omfattning om hans eller hennes arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget.

Om du INTE är verksam i betydande omfattning i bolaget (och inte heller någon närstående) är andelarna du äger “okvalificerade”.

Utdelning och vinst vid försäljning av okvalificerade andelar beskattas då med 25%. Observera att det kan finnas situationer då andelarna i bolaget ändå är kvalificerade om du eller närstående är verksam i betydande omfattning i ett annat bolag.