:

Får man nytt personnummer Om man byter kön?

Innehållsförteckning:

 1. Får man nytt personnummer Om man byter kön?
 2. Hur vet man kön via personnummer?
 3. Vad säger de fyra sista siffrorna i personnumret?
 4. Vad avgör sista siffrorna i personnumret?
 5. Kan man ta reda på någons fyra sista siffror?
 6. Hur kan man ta reda på om någon har barn?
 7. Vad betyder näst sista siffran i personnumret?
 8. Är ens personnummer hemligt?
 9. När började man med de fyra sista siffrorna i personnumret?
 10. Kan man få reda på en persons hela personnummer?
 11. Är personnummer en offentlig handling?
 12. Kan en Transkvinna ha mens?
 13. Hur mycket kostar det att byta kön?
 14. Hur får man reda på allt om en person?
 15. Kan man se om någon är förälder?

Får man nytt personnummer Om man byter kön?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Påverkar ett byte av personnummer ens avtal?

Hur vet man kön via personnummer?

Hur mycket säger ditt personnummer om dig – egentligen? Det här är infon som gömmer sig i dina fyra sista siffror.

Läs mer: 31 sanningar om att vara född 1990 (och vara närmare 30 än 20!)

Vad säger de fyra sista siffrorna i personnumret?

Du använder ditt personnummer i kontakt med myndigheter och privata företag eftersom det numret är din identitetsbeteckning i Sverige.

Skatteverket har uppdrag från regeringen att tillhandahålla aktuella och korrekta uppgifter om de som bor i Sverige så att andra myndigheter har underlag för planering och beslut. Det sker genom att folkbokföringen aviserar ut uppgifter om dig till andra myndigheter. De får rätt uppgifter om dig när det sker förändringar i folkbokföringen, till exempel om din adress när du anmäler flyttning. Privata företag kan få sina kundregister uppdaterade via Statens personadressregister (SPAR).

Vad avgör sista siffrorna i personnumret?

De uppgifter som kan utläsas ur ett personnummer är födelseår, födelsemånad, födelsedag och kön. Könet framgår av näst sista siffran i personnumret, udda siffra för män och jämn för kvinnor. I personnummer tilldelade före 1990 kan också födelselän utläsas då varje län använde sig av en särskild nummerserie vid tilldelning av personnummer.

Från och med 1990 tilldelas födelsenumren slumpvis ur en serie som är gemensam för hela landet. Mellan födelsetiden och födelsenumret finns ett bindestreck (-), som byts ut mot ett plustecken (+) det år personen fyller 100 år.

Detta för att tydliggöra personens ålder. I normalfallet lagras däremot personnumret med tolv siffror där de två inledande siffrorna anger under vilket århundrade en person är född.

Kan man ta reda på någons fyra sista siffror?

Du använder ditt personnummer i kontakt med myndigheter och privata företag eftersom det numret är din identitetsbeteckning i Sverige.

Skatteverket har uppdrag från regeringen att tillhandahålla aktuella och korrekta uppgifter om de som bor i Sverige så att andra myndigheter har underlag för planering och beslut. Det sker genom att folkbokföringen aviserar ut uppgifter om dig till andra myndigheter. De får rätt uppgifter om dig när det sker förändringar i folkbokföringen, till exempel om din adress när du anmäler flyttning. Privata företag kan få sina kundregister uppdaterade via Statens personadressregister (SPAR).

Hur kan man ta reda på om någon har barn?

Både barnet och du ska få information och ha möjlighet att ta ställning till exempelvis en behandlingsmetod. För att kunna vara delaktiga är det därför viktigt att ni båda förstår informationen. Det kan bland annat betyda att ni behöver en tolk, att ni får text utskriven att läsa hemma eller att ni får någon annan anpassning.

Både barnet och du ska få information och ha möjlighet att ta ställning till exempelvis en behandlingsmetod. För att kunna vara delaktiga är det därför viktigt att ni båda förstår informationen. Det kan bland annat betyda att ni behöver en tolk, att ni får text utskriven att läsa hemma eller att ni får någon annan anpassning.

Alla barn har olika behov och kan reagera olika i mötet med vården. Så långt det är möjligt ska du och vårdpersonalen agera utifrån barnets bästa.

Barn och unga ska alltid få säga vad de tycker. Vården har skyldighet att ta reda på barnets inställning och därefter anpassa besöket, undersökningen och behandlingen så mycket det går.

Vad betyder näst sista siffran i personnumret?

Personnumren i Danmark kallas officiellt personnummer, men lika ofta CPR-nummer, där CPR står för myndigheten Det Centrale Personregister. Det infördes 1968. Numren liknar de svenska numren, men de första sex siffrorna är födelsedatum i ordningen dag-månad-år. Efter bindestreck följer fyra siffror till, varav tre är ett löpnummer och den sista är en kontrollsiffra.[förtydliga] Kontrollsiffran är jämn för kvinnor och udda för män (sista siffran i personnumret).

Den så kallade modulus 11-beräkningen, som är mer avancerad än i Sverige, ger 97-99 % säkerhet. Detta innebar att bara ett fåtal nummer faktiskt stod till förfogande (cirka 245 nummer pr. dag). Efter 2007 är kontrollsiffran inte obligatorisk i nya personnummer, och uppdaterad programvara kontrollerar numera inte kontrollsiffran. Ändringen beror bland annat på att ett stigande antal invandrare utan säkert födelsedatum registreras under 1 januari eller första dagen i en månad.[1] De första personnumren utan kontrollsiffra tilldelades alla till män födda 1 januari.[2]

Den sjunde siffran plus årtalet anger (enligt en tabell) i vilket århundrade personen är född. I princip gäller att siffrorna 5-8 plus år över 57 anger 1800-talet medan 4-9 och år under 37 ger 2000-talet och i övrigt 1900-talet.

Personbeteckningen (finska: henkilötunnus) har elva tecken (DDMMÅÅSNNNK). De första sex siffrorna är födelsedatum i ordningen dag-månad-år. Sedan har man en symbol för århundrade, "+" för 1800-talet, "-" för 1900-talet och "A" för 2000-talet. Efter det följer tre siffror (den sista av dem är udda för män och jämn för kvinnor) samt ett kontrolltecken som kan vara en siffra eller en bokstav.

Det avslutande kontrolltecknet beräknas på följande sätt: De 9 första siffrorna betraktas som ett heltal vilket divideras med 31. Resten vid denna division motsvarar ett tecken i följande lista: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,U,V,W,X,Y. Exempel: Om resten är 10 blir kontrolltecknet A, om resten är 30 blir kontrolltecknet Y.

Personnumren i Frankrike kallas NIR (franska: numéro d'inscription au répertoire). De har först en siffra (1 för man, 2 för kvinnor), två siffror för födelseår, två för födelsemånad, tre för födelsedepartement (län), tre för födelseorten, tre siffror ordningsnummer, och två kontrollsiffror. Totalt 15 siffror, ibland några bokstäver.

I Kanada finns nummer kallade Social insurance number (SIN). De används av de flesta myndigheter plus banker och arbetsgivare för skatterapporter, ungefär som i USA, men lite mer begränsat. De har nio siffror inklusive kontrollsiffra, men har inget födelsedatum inbyggt. Första siffran baseras på vilken provins som utfärdade numret. Det står inte på pass eller körkort. Istället står det på ett särskilt papper man får, eller tidigare ett plastkort (utan foto). Man rekommenderas undvika bära med sig papperet eller kortet, och hålla numret hemligt på grund av att det finns problem med identitetsstölder, där folk använder andras nummer för att t.ex. skaffa kreditkort.

Är ens personnummer hemligt?

Företag, myndigheter och andra får som huvudregel bara behandla ditt personnummer när du lämnat ditt samtycke till det. Men det finns undantag. Ditt personnummer får behandlas utan ditt samtycke när det är klart motiverat med hänsyn till

 • ändamålet med behandlingen
 • vikten av en säker identifiering
 • något annat beaktansvärt skäl.

När började man med de fyra sista siffrorna i personnumret?

Personnumren i Danmark kallas officiellt personnummer, men lika ofta CPR-nummer, där CPR står för myndigheten Det Centrale Personregister. Det infördes 1968. Numren liknar de svenska numren, men de första sex siffrorna är födelsedatum i ordningen dag-månad-år. Efter bindestreck följer fyra siffror till, varav tre är ett löpnummer och den sista är en kontrollsiffra.[förtydliga] Kontrollsiffran är jämn för kvinnor och udda för män (sista siffran i personnumret).

Den så kallade modulus 11-beräkningen, som är mer avancerad än i Sverige, ger 97-99 % säkerhet. Detta innebar att bara ett fåtal nummer faktiskt stod till förfogande (cirka 245 nummer pr. dag). Efter 2007 är kontrollsiffran inte obligatorisk i nya personnummer, och uppdaterad programvara kontrollerar numera inte kontrollsiffran. Ändringen beror bland annat på att ett stigande antal invandrare utan säkert födelsedatum registreras under 1 januari eller första dagen i en månad.[1] De första personnumren utan kontrollsiffra tilldelades alla till män födda 1 januari.[2]

Den sjunde siffran plus årtalet anger (enligt en tabell) i vilket århundrade personen är född. I princip gäller att siffrorna 5-8 plus år över 57 anger 1800-talet medan 4-9 och år under 37 ger 2000-talet och i övrigt 1900-talet.

Personbeteckningen (finska: henkilötunnus) har elva tecken (DDMMÅÅSNNNK). De första sex siffrorna är födelsedatum i ordningen dag-månad-år. Sedan har man en symbol för århundrade, "+" för 1800-talet, "-" för 1900-talet och "A" för 2000-talet. Efter det följer tre siffror (den sista av dem är udda för män och jämn för kvinnor) samt ett kontrolltecken som kan vara en siffra eller en bokstav.

Det avslutande kontrolltecknet beräknas på följande sätt: De 9 första siffrorna betraktas som ett heltal vilket divideras med 31. Resten vid denna division motsvarar ett tecken i följande lista: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,U,V,W,X,Y. Exempel: Om resten är 10 blir kontrolltecknet A, om resten är 30 blir kontrolltecknet Y.

Personnumren i Frankrike kallas NIR (franska: numéro d'inscription au répertoire). De har först en siffra (1 för man, 2 för kvinnor), två siffror för födelseår, två för födelsemånad, tre för födelsedepartement (län), tre för födelseorten, tre siffror ordningsnummer, och två kontrollsiffror. Totalt 15 siffror, ibland några bokstäver.

I Kanada finns nummer kallade Social insurance number (SIN). De används av de flesta myndigheter plus banker och arbetsgivare för skatterapporter, ungefär som i USA, men lite mer begränsat. De har nio siffror inklusive kontrollsiffra, men har inget födelsedatum inbyggt. Första siffran baseras på vilken provins som utfärdade numret. Det står inte på pass eller körkort. Istället står det på ett särskilt papper man får, eller tidigare ett plastkort (utan foto). Man rekommenderas undvika bära med sig papperet eller kortet, och hålla numret hemligt på grund av att det finns problem med identitetsstölder, där folk använder andras nummer för att t.ex. skaffa kreditkort.

Kan man få reda på en persons hela personnummer?

Du bjuder in din duo- eller familjemedlem till UC ID-Skydd genom att logga in på minUC.se med BankID och gå in på Inställningar. Välj sedan ID-Skydd - Min grupp och följ stegen som anges på sidan.

Är personnummer en offentlig handling?

Det svenska personnumret är en offentlig handling, vilket innebär att vem som helst med enkla medel kan komma över ditt personnummer. Detta är en bidragande faktor till varför ID-kapningar är ett så utbrett problem. Så ofta som var tredje minut utsätts någon för ID-kapning i Sverige (Sifo 2019), och det får ofta allvarliga konsekvenser för den drabbade. Har du mySafetys ID-skyddsförsäkring och misstänker att du blivit utsatt för en ID-kapning så hjälper vi dig.

Det enda som behövs för att stjäla din identitet är att ha tillgång till ditt personnummer. En bedragare kan till exempel ha fått tag på det via en myndighet, kommit åt det genom din post, noterat det när du sagt det högt i en butik för att registrera ett kundklubbsköp, när en sajt blir hackad eller genom att ditt fysiska pass eller legitimation blivit stulet.

Kan en Transkvinna ha mens?

År 2013 avskaffades steriliseringskravet för transpersoner som vill ändra juridiskt kön. Det innebär att transpersoner sedan dess har större möjligheter att bli föräldrar genom att använda egna könsceller eller själv bli gravid.

Begreppet förälder kan ha många innebörder, framförallt i regnbågsfamiljer. En förälder kan vara genetisk, biologisk eller/och juridisk förälder till ett eller flera barn. Man kan alltså vara alla dessa delar samtidigt men man kan också vara förälder ur en eller två av dessa olika aspekter.

En genetisk förälder är den som har bidragit med könsceller (ägg eller spermier) för att ett barn ska bli till. En person som donerat spermier räknas alltså som genetisk förälder till det eller de barn som blir till med hjälp av hens spermier. En person kan även föda ett barn utan att vara dess genetiska förälder, om man har använt donerade ägg. Den som föder ett barn räknas alltid juridiskt som barnets biologiska förälder. Juridisk förälder är man om man i folkbokföringen är registrerad som förälder till barnet. I Sverige kan ett barn endast ha två juridiska föräldrar.

Hur mycket kostar det att byta kön?

Könsbyteoperation innebär processen att övergå till det kön som personen vill byta till. En person kanske föredrar en könsövergång mellan kvinna och man eller man till kvinna. För detta måste han genomgå många psykologiska och fysiska undersökningar och behandlas.

Som ni vet är könsövergång inte möjlig endast med förändringen av reproduktionsorganet. Många behandlingar såsom stämband, bröst, kindben, reproduktionsorgan, hormontillskott krävs för könsbekräftelsekirurgi. Med slutförandet av alla dessa kommer personen att kunna ha exakt det kön de känner.Men detta är naturligtvis ingen lätt operation.

Av denna anledning är det viktigt för patienter som planerar att genomgå en könsbyteoperation att göra en bra forskning och bli behandlad av en bra läkare. Genomfördelningskirurgi bör alltid utföras av erfarna läkare. För även om vissa procedurer tillämpas, bör det undvikas att det inte sker någon förändring i patienternas känslor, särskilt i förändringen av reproduktionsorganet.

Könsbyteoperation innebär mer än en operation. För att en person ska slutföra en könsövergång kan det innebära att deras ansiktsdrag, bröst och könsorgan förändras. Även med detta krävs vissa förändringar i stämbanden. Därför har könsbyteoperationer följande typer;

Könsbekräftande operation ger transpersoner en kropp som är kompatibel med deras kön. Det kan innefatta ingrepp i ansiktet, bröstet eller könsorganen. Vanliga alternativ för transgenderkirurgi inkluderar:

 • Rekonstruktiv ansiktskirurgi för att göra ansiktskonturerna mer maskulina eller feminina.
 • Bröst- eller "Top" operation för att ta bort bröstvävnad för ett mer maskulint utseende eller för att förbättra bröststorlek och form för ett mer feminint utseende.
 • Genital eller "nedre" operation för att transformera och rekonstruera underlivet.

Genomfördelningskirurgi är den operation som föredras av transpersoner. Av denna anledning bör egenskaperna hos transpersoner inkludera följande;

 • könsdysfori som har pågått under en tid
 • förmågan att fatta ett välgrundat beslut och ge samtycke
 • vara över 18 år
 • om du har några välkontrollerade fysiska eller psykiska problem
 • Om du har tagit hormoner kontinuerligt i 12 månader, om det rekommenderas för dig
 • du har levt i samma kön som din könsidentitet kontinuerligt i 12 månader

Könsbekräftelsekirurgi inkluderar psykologiska utvärderingar, fysisk kondition och hormonbehandlingar. Av denna anledning kommer personen att gå igenom en mycket allvarlig och lång förberedelseprocess innan operationen. Även om patienten känner sig redo inför operationen kräver det ett stort ansvar samt en del sociala utvärderingar. Därför bör han söka stöd hos en psykiater.

Å andra sidan kommer han att behöva ta hormontillskott för sin fysiska kondition. Med dessa tillskott graderas patientens tillstånd och patienten förbereds för operation. Det vore korrekt att utvärdera hur det går till som före och efter operationen. Du kan ta reda på det genom att fortsätta läsa vårt innehåll.

Hur får man reda på allt om en person?

Det finns ett antal listor med hur man gräver i offentliga register i olika trådar här på forumet så om du söker så hittar du dem säkert.

Jag håller på och sammanställer en mer uppdaterad lista (som dock ej är klar), men här får du det som är gjort hittills. Är det något som inte stämmer eller fungerar så återkoppla gärna. Har jag missat något såfår ni gärna också påpeka detta.

Kan man se om någon är förälder?

Uppgifterna kommer huvudsakligen från dig när Skatteverket registrerat din ansökan eller anmälan och uppdaterat databasen med den nya uppgiften. Det gäller när du vill:

 • ansöka om namn för ett nyfött barn
 • ansöka om att byta namn
 • anmäla flytt inom Sverige
 • anmäla särskild postadress
 • anmäla flytt till Sverige
 • anmäla flytt till utlandet
 • ansöka om hindersprövning

Från andra myndigheter kommer domar eller beslut som ska registreras i folkbokföringen.