:

Hur värderar man lösöre vid bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur värderar man lösöre vid bouppteckning?
 2. Hur mycket är lösöret värt?
 3. Vad är ett normalt bohag värt?
 4. Hur delar man upp lösöre?
 5. Vad räknas till lösöre?
 6. Hur värderar man lösöret när man skiljer sig?
 7. Vad utgör lösöre?
 8. Får man sälja lösöre innan bouppteckning?
 9. Är vitvaror lösöre?
 10. Är kontanter lösöre?
 11. Är kläder lösöre?
 12. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 13. Vad får man inte göra innan bouppteckning?
 14. Hur värderar man en bil vid bouppteckning?
 15. Vad menas med lösöre vid dödsbo?

Hur värderar man lösöre vid bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Värdering av lösöret behöver göras för en slutlig bouppteckning eftersom nu båda föräldrarna är döda. Huset har tyvärr tömts på allt lösöre och det jag har att förhålla mig till är försäkringsvärdet. Det godtar inte Skatteverket i bouppteckning utan det ska vara marknads- eller bruksvärdet. Förstår att inga schabloner finns att förhålla sig till. Hur kan man få fram en värdering? Bilder på konstföremålen finns och familjebilder där inredningen framgår.

Hur mycket är lösöret värt?

Det finns olika sätt att hantera frågan om lösöre. En del försäkringsbolag har olika nivåer för bostadens värde, du beräknar själv vad din bostad är värd och väljer ett belopp som du försäkrar ditt hem med. Risken med den metoden är att du undervärderar vad ditt hem är värt. Om olyckan är framme finns risken att du får ut mindre pengar än vad sakerna i ditt hem är värda. På Dina Försäkringar har vi valt att enbart ha ett sätt att försäkra ditt hem – till fullvärde. Det finns med andra ord ingen begränsning i försäkringen när det gäller lösöre, utan priset baseras på hur många ni är i familjen, var ni bor och hur stor bostaden är. Dina saker är då alltid försäkrade till det värde de faktiskt har.

Vad är ett normalt bohag värt?

Juridik vid dödsfall

Värdering av lösöret behöver göras för en slutlig bouppteckning eftersom nu båda föräldrarna är döda. Huset har tyvärr tömts på allt lösöre och det jag har att förhålla mig till är försäkringsvärdet. Det godtar inte Skatteverket i bouppteckning utan det ska vara marknads- eller bruksvärdet. Förstår att inga schabloner finns att förhålla sig till. Hur kan man få fram en värdering? Bilder på konstföremålen finns och familjebilder där inredningen framgår.

Hur delar man upp lösöre?

Enkelt för­kla­rat kan man säga att lösöre är fy­sis­ka ägo­de­lar som går att flytta. Man kan tänka att lösöre inte sitter fast i huset eller marken. Ex­em­pel på lösöre är:

 • Möbler, pors­lin och heme­lekt­ro­nik
 • Kläder, böcker och andra per­son­li­ga ägo­de­lar
 • Ma­ski­ner och verk­tyg
 • Skul­debrev, sedlar och mynt
 • Bil, cykel och andra fordon

💡 Saker som inte räknas som lösöre: är pengar på ett bank­kon­to, aktier och rät­tig­he­ter. Inte heller det som är fast egen­dom så som hus eller tomt. 

Lösöre är inte rik­tigt samma sak som lös egen­dom men lösöre är en sorts lös egen­dom. 

I be­grep­pet lös egen­dom ingår alltså lösöre men även sådant som inte är fy­sis­ka saker, till ex­em­pel pengar, vär­de­pap­per, hy­res­rätt, rät­tig­he­ter och fod­ring­ar. Där­e­mot ingår inte fast egen­dom.

Fast egen­dom kan ses som mot­sat­sen till lös egen­dom. 

Vad räknas till lösöre?

Ja, vad är lösöre egentligen? Hur vet man hur mycket man har i lösöre hemma och varför måste man ange lösörets värde? Vi reder ut alla frågetecken kring förhållandet lösöre – försäkring.

Hur värderar man lösöret när man skiljer sig?

Juridik vid dödsfall

Värdering av lösöret behöver göras för en slutlig bouppteckning eftersom nu båda föräldrarna är döda. Huset har tyvärr tömts på allt lösöre och det jag har att förhålla mig till är försäkringsvärdet. Det godtar inte Skatteverket i bouppteckning utan det ska vara marknads- eller bruksvärdet. Förstår att inga schabloner finns att förhålla sig till. Hur kan man få fram en värdering? Bilder på konstföremålen finns och familjebilder där inredningen framgår.

Vad utgör lösöre?

Lösöre är fysiska ägodelar i en bostad eller arbetslokal. I begreppet lösöre ingår dock inte till exempel pengar, värdepapper och fordringar.

Lösöre brukar enkelt definieras som saker man tar med sig när man flyttar. Exempel på lösöre är möbler, böcker, verktyg, maskiner, kläder och husgeråd. Lösöre ingår i begreppet lös egendom. Allt som definieras som lösöre är lös egendom men all lös egendom är inte lösöre. I begreppet lös egendom omfattas nämligen inte bara fysiska saker utan även till exempel pengar, värdepapper, fordringar, hyresrätter och patent. Med fast egendom avses själva fastigheten. Fast egendom definieras i jordabalken och utifrån definitionen på fast egendom definieras lös egendom. Köp av lös egendom regleras i köplagen och konsumentköplagen.

Får man sälja lösöre innan bouppteckning?

I juridisk mening ska dödsboet ses som en egen juridisk person fram till dess att bouppteckningen har avslutats och lämnats in till Skatteverket. Det innebär att du som dödsbodelägare inte har rätt att sälja hela eller delar av den avlidnes tillgångar innan dödsboet upphört. 

Bouppteckningen är som bekant en sammanställning över den dödes tillgångar och skulder. För att det ska bli balans i räkningen och för att undvika arvstvister är det därför viktigt att bouppteckningen är klar innan ni börjar tömma dödsboet eller sälja den dödes tillgångar. Som dödsbodelägare är det också viktigt att känna till att försäljning av ett dödsbos tillgångar innan avslutad bouppteckning räknas som bedrägeri eller förskingring, vilket kan ge fängelse i upp till två år. 

Du som dödsbodelägare kan även bli ersättningsskyldig ifall Skatteverket skulle upptäcka att det saknas tillgångar i dödsboet. 

Är vitvaror lösöre?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du:

Är kontanter lösöre?

Lösöre är fysiska och lätt flyttbara saker du har i ditt hem såsom möbler, elektronik, kläder och konst med mera. Normalt räknas inte saker som sitter fast i väggar och fasad som lösöre. Pengar, värdepapper och olika slags rättigheter räknas heller inte som lösöre.

En bra utgångspunkt kan vara att saker som är lätt flyttbara = lösöre. Kyl, frys, ugn eller en tung värmepanna räknas inte som lösöre.

Har du något som du är osäker på om det ska räknas som lösöre eller inte är det alltid bra att kontakta ditt försäkringsbolag för att få deras bedömning. Du kan även ändra värdet i din försäkring i efterhand vilket dessutom är bra att göra med jämna mellanrum. Kanske har du köpt eller fått något som är extra värdefullt eller så har du sålt något som gör att ditt lösöre numer är mindre.

Det kan vara lätt att tro att lösöre och lös egendom är samma sak men det finns en viktig skillnad:

Lös egendom omfattar allt som ingår i begreppet lösöre samt pengar, värdepapper och rättigheter av olika slag.  

Är kläder lösöre?

Lösöre är fysiska och lätt flyttbara saker du har i ditt hem såsom möbler, elektronik, kläder och konst med mera. Normalt räknas inte saker som sitter fast i väggar och fasad som lösöre. Pengar, värdepapper och olika slags rättigheter räknas heller inte som lösöre.

En bra utgångspunkt kan vara att saker som är lätt flyttbara = lösöre. Kyl, frys, ugn eller en tung värmepanna räknas inte som lösöre.

Har du något som du är osäker på om det ska räknas som lösöre eller inte är det alltid bra att kontakta ditt försäkringsbolag för att få deras bedömning. Du kan även ändra värdet i din försäkring i efterhand vilket dessutom är bra att göra med jämna mellanrum. Kanske har du köpt eller fått något som är extra värdefullt eller så har du sålt något som gör att ditt lösöre numer är mindre.

Det kan vara lätt att tro att lösöre och lös egendom är samma sak men det finns en viktig skillnad:

Lös egendom omfattar allt som ingår i begreppet lösöre samt pengar, värdepapper och rättigheter av olika slag.  

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

Om en uppgift inte kan lämnas ska det antecknas i bouppteckningen (20 kap. 3 § första stycket ÄB).

Om en uppgift saknas i bouppteckningen kan Skatteverket inte utan vidare registrera bouppteckningen. Skatteverket kan behöva kontakta ingivaren för kompletterande uppgifter.

Vad får man inte göra innan bouppteckning?

Enkelt för­kla­rat kan man säga att lösöre är fy­sis­ka ägo­de­lar som går att flytta. Man kan tänka att lösöre inte sitter fast i huset eller marken. Ex­em­pel på lösöre är:

 • Möbler, pors­lin och heme­lekt­ro­nik
 • Kläder, böcker och andra per­son­li­ga ägo­de­lar
 • Ma­ski­ner och verk­tyg
 • Skul­debrev, sedlar och mynt
 • Bil, cykel och andra fordon

💡 Saker som inte räknas som lösöre: är pengar på ett bank­kon­to, aktier och rät­tig­he­ter. Inte heller det som är fast egen­dom så som hus eller tomt. 

Lösöre är inte rik­tigt samma sak som lös egen­dom men lösöre är en sorts lös egen­dom. 

I be­grep­pet lös egen­dom ingår alltså lösöre men även sådant som inte är fy­sis­ka saker, till ex­em­pel pengar, vär­de­pap­per, hy­res­rätt, rät­tig­he­ter och fod­ring­ar. Där­e­mot ingår inte fast egen­dom.

Fast egen­dom kan ses som mot­sat­sen till lös egen­dom. 

Hur värderar man en bil vid bouppteckning?

Hej och tack för din fråga.

Vanligtvis används marknadsvärdet då en bouppteckningen upprättas. Men dödsbodelägarna är inte bundna av detta värde och kan, om de kommer överens, bestämma ett annat värde. Exempelvis kan värdet på bilen ha förändrats mellan förrättningen av bouppteckningen och arvskiftet. Dödsbodelägarna kan då komma överens om att värdet på bilen vid arvskiftet ska användas. Ett sätt att uppskatta värdet på en bil är hos bilfirmor, detta är dock inget krav och som sagt kan dödsbodelägare bestämma värdet på bilen.

Vad menas med lösöre vid dödsbo?

Beroende på vilka tillgångar som finns kan du beställa olika värderingsprocesser. Ibland kan det gå bra med bilder medan andra produkter kan behöva en visuell besiktning på plats. Om du planerar att sälja hela eller vissa saker från dödsboet kan det vara väldigt viktigt att du värderar bohaget som helhet.

Det finns inga specifika lagar gällande värdering utav bohag utan detta görs vanligen enligt schablontabell. Det innebär att man kan värdera hela bohaget till ett gemensamt värde. När du värderar allt tillsammans kan du hitta en och samma köpare som köper upp hela bohaget istället för enstaka egendom som finns.