:

Kan man jobba om man har uppehållstillstånd?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man jobba om man har uppehållstillstånd?
 2. Får man jobba i väntan på uppehållstillstånd?
 3. Hur mycket ska man tjäna för att få uppehållstillstånd?
 4. Får man arbeta i Sverige med permanent uppehållstillstånd?
 5. Hur länge måste man jobba för att få permanent uppehållstillstånd?
 6. Kan man få fast anställning utan uppehållstillstånd?
 7. Hur länge måste man jobba för att få uppehållstillstånd?
 8. Måste man ha fast anställning för att få permanent uppehållstillstånd?
 9. Måste man ha fast jobb för att få permanent uppehållstillstånd?
 10. Kan man jobba om man inte har uppehållstillstånd?
 11. Får man jobba om man inte har uppehållstillstånd?
 12. Hur snabbt kan man få arbetstillstånd?
 13. Kan man jobba i Sverige utan uppehållstillstånd?

Kan man jobba om man har uppehållstillstånd?

Huvudregeln är att en person som vill ha ett uppehållstillstånd som skiljer sig från det som personen för närvarande innehar måste ha fått tillståndet innan hen reste in i Sverige.

Migrationsverket rekommenderar därför att du reser till ditt hemland eller till ett land där du har rätt att vistas för att lämna in din ansökan och invänta beslut.

Om du får möjlighet att förklara varför du tror att du ska vara befriad från huvudregeln på grund av synnerliga skäl, så kan du skicka en kompletterande förklaring till Migrationsverket. Tänk på att synnerliga skäl tillämpas restriktivt och endast i undantagsfall. 

Får man jobba i väntan på uppehållstillstånd?

Om du har ett arbetstillstånd och vill fortsätta arbeta efter att ditt tillstånd har gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt arbetstillstånd. Om du har haft tillstånd som arbetstagare i sex månader eller mer och ansöker innan ditt nuvarande tillstånd går ut har du rätt att fortsätta arbeta i väntan på beslut.

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda under alla dina tidigare tillståndsperioder. För att ansökan ska bli komplett behöver du därför skicka in inkomstuppgifter från Skatteverket för hela den tid du har arbetat i Sverige.

Om du har haft arbetstillstånd måste du ha haft tillstånd i sex månader eller mer för att få fortsätta arbeta i väntan på beslut. Om du byter arbetsgivare eller yrke, och lämnar in en ny ansökan om arbetstillstånd innan ditt tidigare tillstånd går ut, kan du börja arbeta innan du har fått ditt beslut oavsett hur lång tid du har haft arbetstillstånd i Sverige.

För att du ska kunna förlänga ditt arbetstillstånd måste du ha arbetat på den anställningen du fick tillstånd för, din lön och övriga anställningsvillkor ska ha varit minst i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Du ska även ha arbetat i sådan omfattning att din lön har kommit upp i minst 13 000 kronor i månaden före skatt. Villkoren ska ha varit uppfyllda under hela den tid som du har haft arbetstillstånd i Sverige.

Du måste också ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid du har haft arbetstillstånd i Sverige.

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kommer du att behöva visa att villkoren för arbetstillståndet har varit uppfyllda under hela tiden du har haft arbetstillstånd i Sverige. Du ska även visa att du har en anställning där villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda. Det gör du genom att bifoga ditt anställningsavtal till din ansökan.

Hur mycket ska man tjäna för att få uppehållstillstånd?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Får man arbeta i Sverige med permanent uppehållstillstånd?

Om du är medborgare i ett EU/EES-land, eller i Schweiz, behöver du inte ansöka om tillstånd för att arbeta i Sverige, och kan sätta igång med att söka jobb direkt. Du har även rätt att starta och driva eget företag. Om du är medborgare i Schweiz och vill arbeta längre än tre månader behöver du ansöka om uppehållstillstånd.

Hur länge måste man jobba för att få permanent uppehållstillstånd?

Har du en kandidat till en utlyst tjänst hos dig som är medborgare i ett land utanför EU eller behövs en förlängningsansökan till en medarbetare som redan arbetar hos dig? 

Då behöver du/ni skicka in en ansökan till Migrationsverket. Antingen en förstagångsansökan eller en förlängningsansökan. Om kraven för permanent uppehållstillstånd är uppfyllda kan förlängningsansökan även samtidigt prövas för detta.

Kan man få fast anställning utan uppehållstillstånd?

Samtidigt införs också en plikt för en arbetsgivare att anmäla ändrade villkor för den anställda till Migrationsverket, tillsammans med straff om man bryter mot anmälningsplikten. Ett av syftena med den nya regeln är att komma åt problemet med utländsk arbetskraft som går med på försämrade villkor för att få stanna i Sverige.

Det införs också ett försörjningskrav för anhöriginvandrare kopplade till arbetskraftsinvandrare.

Men regelpaketet innehåller alltså inte bara skärpningar. Bland lagförslagen finns också ett försök att motverka de så kallade kompetensutvisningarna, alltså arbetskraftsinvandrare som utvisas på grund av mindre byråkratiska fel.

Hur länge måste man jobba för att få uppehållstillstånd?

Om du är medborgare i ett EU/EES-land, eller i Schweiz, behöver du inte ansöka om tillstånd för att arbeta i Sverige, och kan sätta igång med att söka jobb direkt. Du har även rätt att starta och driva eget företag. Om du är medborgare i Schweiz och vill arbeta längre än tre månader behöver du ansöka om uppehållstillstånd.

Måste man ha fast anställning för att få permanent uppehållstillstånd?

Arbetsrätt

De som vill få permanent uppehållstillstånd i Sverige måste enligt en tillfällig lag kunna visa på en säker försörjning, exempelvis ha en fast anställning eller vara egenföretagare. Personer med provanställningar har alltså tidigare inte beviljats permanent uppehållstillstånd, som är en relativt osäker anställningsform.

Måste man ha fast jobb för att få permanent uppehållstillstånd?

Totalt har de senaste veckorna cirka 6 660 ansökningar om förlängning på ett tillfälligt uppehållstillstånd kommit in till Migrationsverket.

940 har avgjorts och av dem har 840 fått bifall, dessa asylsökanden får alltså stanna i ytterligare två år.

Kan man jobba om man inte har uppehållstillstånd?

Här kan du läsa om arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige. Du kan läsa om vilka regler som gäller om du vill stanna och jobba i Sverige som nordisk medborgare, som EU-/EES-medborgare eller som medborgare i ett land utanför EU/EES.

Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden är en hörnsten i det nordiska samarbetet. De nordiska länderna ingick 1954 ett avtal om en gemensam nordisk arbetsmarknad som ger nordiska medborgare rätt att fritt kunna arbeta och bosätta sig i ett annat nordiskt land.

Får man jobba om man inte har uppehållstillstånd?

Huvudregeln är att en person som vill ha ett uppehållstillstånd som skiljer sig från det som personen för närvarande innehar måste ha fått tillståndet innan hen reste in i Sverige.

Migrationsverket rekommenderar därför att du reser till ditt hemland eller till ett land där du har rätt att vistas för att lämna in din ansökan och invänta beslut.

Om du får möjlighet att förklara varför du tror att du ska vara befriad från huvudregeln på grund av synnerliga skäl, så kan du skicka en kompletterande förklaring till Migrationsverket. Tänk på att synnerliga skäl tillämpas restriktivt och endast i undantagsfall. 

Hur snabbt kan man få arbetstillstånd?

En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU måste ansöka om uppehållstillstånd. Man kan få uppehållstillstånd av olika anledningar. Det är bara kostnaden för uppehållstillstånd för arbetstagare, inklusive gästforskare, som kan vara avdragsgill.

Kan man jobba i Sverige utan uppehållstillstånd?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.